Prof. Dr.

İBRAHİM ORGAN

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ >> MALİYE >> MALİ HUKUK
YÖK AKADEMİK ORCID:
Eğitim Bilgileri
 • 1998 - 2003 Doktora

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • 1996 - 1998 Yüksek Lisans

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • 1991 - 1995 Lisans

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Araştırma Alanları
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

  Maliye

Mesleki Deneyim
 • 2018 - PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ

  MALİ HUKUK ANABİLİM DALI

 • 2017 - 2018 PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

  MALİ HUKUK ANABİLİM DALI

 • 2013 - 2017 PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ

  MALİ HUKUK ANABİLİM DALI

 • 2013 - PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ

  MALİ HUKUK ANABİLİM DALI

Üniversite Dışı Deneyim
 • 1989 - 1990

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

  öğretmen

 • 1989 - 1989

  Milli Eğitim Bakanlığı

  öğretmen

İdari Görevler
 • 2015 - 2017

  Bölüm Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2014 -

  MYO/Yüksekokul Müdürü

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2011 - 2014

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2008 - 2011

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Kitap / Kitap Bölüm
 • 2023GÜLER AHMET, ORGAN İBRAHİM

  Kamu Kesimi Politikalarının Analizi

  Gazi Kitabevi

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2023ORGAN İBRAHİM, SEVİNÇ CEYHAN CANSU

  Kamu Kesimi Politikalarının Analizi

  Gazi Kitabevi

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2022İNAN MAHMUT, ORGAN İBRAHİM

  Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde OECD

  Ekin Kitabevi

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2020ORGAN İBRAHİM

  VERGİ PLANLAMASITEORİ ve UYGULAMA

  Ekin

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2020ORGAN İBRAHİM,İNAN MAHMUT

  VERGİ VE SOSYOEKONOMİKGÖSTERGELER ÇERÇEVESİNDETÜRKİYE

  Ekin Kitapevi

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2019ORGAN İBRAHİM

  Türk Vergi Sistemi

  Anadolu Üniversitesi

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2019ORGAN İBRAHİM

  Türk Vergi Sistemi

  Anadolu Üniversitesi

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2017ORGAN İBRAHİM,YEGEN BAKİ

  Denizli Kent Ekonomisi

  Pamukkale Üniversitesi Yayınları No: 32

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2008ORGAN İBRAHİM

  Vergi denetimi ve Türkiye Uygulaması Sorunlar Çözüm Önerileri

  Gazi Kitabevi

  Tümü Ulusal

Projeler ve Patentler
Projeler
 • - Tamamlandı

  1 İmalat Sanayi Madencilik ve Taşocakçılığı ve Enerji Gaz ve Su Sektörlerine ait ISIC Revize 2 Revize 3 Veri Sınıflandırma Sistemlerine İlişkin Dönüşüm Oranlarının Hesaplanması

  Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ

Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
Tez Danışmanlığı
 • Devam Ediyor

  ENGELLİLİK VE TÜRKİYE'DE ENGELLİLERE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Türkiye'de yoksulluk riski: Çocuk ve yaşlı yoksulluğunun belirleyicileri

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Makroekonomik değişkenler ve kredi notları; Türkiye örneği

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Futbol kulübü çalışanı olarak futbolcuların elde ettiği gelirlerin vergilendirilmesi: Çeşitli ülke vergi mevzuatları ile Türk vergi mevzuatının karşılaştırılması

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Ölüm olayının hukuki boyutu ve vergisel sonuçları

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Türkiye'de ve seçilmiş ülkelerde politik bütçe döngülerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi (1996-2015)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Ticaret şirketlerinde ortakların kamu borçlarından doğan sorumluluğu

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Seçilmiş ülkeler ve yeni gelişmeler ışığında Türkiye'de vergi denetimi: Sorunlar, çözümler ve yaklaşımlar

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Hukuki güvenlik ilkesi açısından katma değer vergisinin değerlendirilmesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Çeşitli ülke mevzuatlarında emlak vergisi: Türkiye uygulamasında ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Şehir içi yolcu taşımacılığından elde edilen gelirlerin basit usulde vergilendirilmesinin mali güç ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Vergi bilinci ve vergi ahlakı oluşumunda muhasebe meslek mensuplarının rolü: Adana ili örneği

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de istihdam üzerindeki mali yükümlülüklerin değerlendirilmesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı