Prof. Dr.

SÜLEYMAN DEMİR

TIP FAKÜLTESİ >> TEMEL TIP BİLİMLERİ >> TIBBİ BİYOKİMYA
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000-0003-4156-4040
Eğitim Bilgileri
 • 1980 - 1986 Lisans

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

 • 1993 - 1997 Tıpta Uzmanlık

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

Araştırma Alanları
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

  Tıbbi Biyokimya

Mesleki Deneyim
 • 2008 - 2011 PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

 • 2002 - 2008 DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

 • 1998 - 2002 YARDIMCI DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

 • 1997 - 1998 UZMAN

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

İdari Görevler
 • 2013 -

  Anabilim Dalı Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2013 -

  Program Başkanı

  Yurt İçi

Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
 • 2011DEMİR SÜLEYMAN

  Tietz Laboratuvar Testleri Klinik Kılavuzu

  Güneş Tıp Kitabevi

  Tümü Uluslararası

 • 2010DEMİR SÜLEYMAN

  Klinik Kimyada temel ilkeler

  Palme

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2010DEMİR SÜLEYMAN

  Kanıta dayalı laboratuvar tıbbı

  Palme

  Bölüm(ler) Ulusal

Projeler ve Patentler
Projeler
 • 01.07.2015 - Devam Ediyor

  1 Laparoskopik Sleeve Gastrektominin Uzun Dönem Plazma Ghrelin Seviyelerine Etkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 01.01.2015 - Devam Ediyor

  2 İnflamatuvar Bağırsak HastalığındaSerum Hepcidin Ferroportin ve Hephaestin Düzeyleri

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 10.10.2018 - 09.10.2019Tamamlandı

  3 Konjenital adrenal hiperplazili hastalarda serum TIMP-1 ve GDF-15 düzeyleri ve kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 10.10.2018 - 09.10.2019Tamamlandı

  4 Konjenital adrenal hiperplazili hastalarda serum TIMP-1 ve GDF-15 düzeyleri ve kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 14.03.2018 - 26.06.2018Tamamlandı

  5 Kan lekelerinde HPLC yöntemiyle Hemoglobin A1c düzey tayini

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 14.03.2018 - 26.06.2018Tamamlandı

  6 Kan lekelerinde HPLC yöntemiyle Hemoglobin A1c düzey tayini

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 26.12.2017 - 25.12.2018Tamamlandı

  7 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı olan çocuklarda Oreksin A, Adiponektin ve Apelin-13 serum düzeylerinin değerlendirilmesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 21.09.2017 - 31.12.2017Tamamlandı

  8 Kongre katılım projesi

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 01.07.2016 - 16.11.2017Tamamlandı

  9 İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIĞI OLAN HASTALARDA BİYOMARKERLAR İLETESPİT EDİLEN KIKIRDAK HASARI VE OSTEOARTRİT GELİŞME RİSKİ

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 10.06.2016 - 12.04.2017Tamamlandı

  10 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Hastalarda İleri Glikasyon Son Ürünleri İleri Glikasyon Son Ürünlerinin Endojen Salınımlı Reseptörleri ve S100A9 Palazma Düzeyleri ve Etyopatogenezdeki Yeri

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 17.03.2016 - 29.03.2017Tamamlandı

  11 Medikolegal otopsi olgularının kan ve perikard sıvısı örneklerinde hipersensitif troponin T (hsTnT), myoglobin ve kreatin kinaz izoenzim MB (CK-MB) düzeylerinin tayini ve kardiyak ölümlerle ilişkisinin araştırılması

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 12.11.2015 - 13.09.2018Tamamlandı

  12 Yeni Tanı Konulan Çölyak Hastalarında Tedavi Öncesi ve Sonrası Hepsidin Düzeylerinin Araştırılması

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 01.10.2015 - 20.10.2017Tamamlandı

  13 Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Kronik Böbrek Hastalarında Santral Kan Basıncı ve Arteriyel Sertlik ile Mineral Metabolizması, İnflamasyon ve Oksidatif Stresin İlişkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 10.12.2014 - 30.11.2017Tamamlandı

  14 Obezlerde Vücut Yağ Dağılımı ve Epikardiyal yağ ileVitamin D Osteokalsin ve pentraksin 3 Düzeyleri Arasındaki İlişki

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 12.09.2014 - 20.10.2017Tamamlandı

  15 Yoğun Bakım Ünitesinde Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) ve Nutritional Risk Screening (NRS 202) Testlerinin Prognostik Açıdan Karşılaştırılması

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 27.12.2012 - 16.11.2017Tamamlandı

  16 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 28.06.2006 - 28.12.2006Tamamlandı

  17 İntestinal iskemide peritoneal sıvıdaki biyokimyasal değişiklikler

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
Tez Danışmanlığı
 • Tamamlandı

  HBA1C ölçümünde yöntem karşılaştırması

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Farklı şiddette uygulanan direnç antrenmanlarının oksidatif stres ve biyokimyasal parametrelere etkisinin karşılaştırılması

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antrenman ve Hareket Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Hemodiyalize giren üremili hastalarda lipit profili, lipoproteinler, apolipoproteinler ve HDL altfraksiyonları

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Ankilozan spondilitli hastalarda TNFα, sTNFR1, sTNFR2, sIL2R, IL6 ve neopterin düzeylerinin hastalık aktivitesi ile ilişkilerinin değerlendirilmesi

  Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Primer hipertansiyon hastalarında endotelyal nitrik oksit sentaz gen polimorfizmi (Glu298Asp) ve nitrik oksit düzeylerinin araştırılması

  Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Koroner arter hastalığı olan bireylerde endotelyal nitrik oksit sentaz gen polimorfizmi (Glu298Asp) ve nitrik oksit düzeyinin araştırılması

  Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Demir toksisitesinde alfa tokoferolün etkisi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Aylık internal kalite kontrol değerlendirmesinde kalite kontrol grafiklerinin kullanımı

  Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı