Doç. Dr.

SEVDA YILMAZ

TIP FAKÜLTESİ >> CERRAHİ TIP BİLİMLERİ >> GENEL CERRAHİ
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000-0002-1309-0805
Eğitim Bilgileri
 • 1991 - 1999 Lisans

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

 • 2002 - 2008 Tıpta Uzmanlık

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

Araştırma Alanları
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

  Genel Cerrahi

Mesleki Deneyim
 • 2017 - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

 • 2002 - 2008 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

Üniversite Dışı Deneyim
 • 2008 - 2017

  SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ

  Uzman Doktor

 • 2000 - 2002

  SAĞLIK BAKANLIĞI VAN GÜRPINAR MERKEZ SAĞLIK OCAĞI

  Pratisyen Doktor

 • 1998 - 2000

  SAĞLIK BAKANLIĞI URFA SİVEREK 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI

  Pratisyen Doktor

İdari Görevler
Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
 • 2019YILMAZ SEVDA

  Acil Cerrah ve Travmatolojide Nadir Vakalar

  Akademisyen Yayınevi

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2019AYKOTA MUHAMMED RAŞİD,YILMAZ SEVDA

  CERRAHİ HASTALARDA ÖZEL BESLENME VE DİYET YÖNETİMİ

  AKADEMİSYEN

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2019AYKOTA MUHAMMED RAŞİD,YILMAZ SEVDA

  CERRAHİ BRANŞLAR İÇİN NADİR VAKALAR

  AKADEMİSYEN

  Bölüm(ler) Ulusal

Projeler ve Patentler
Projeler
 • 15.10.2021 - Devam Ediyor

  1 İn Vitro ve İn Vivo Meme Kanseri Modellerinde İntronik Promotörlü Stabil İntronik Sekans RNA'ların Genom Kapsamlı Araştırılması

  Araştırmacı -Tübitak 1001

 • 16.07.2021 - Devam Ediyor

  2 Meme kanserlerinde erken tanı, tedavi, aksiller metastaz ve prognozda lncRNA ve miRNA rolü

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 23.02.2021 - Devam Ediyor

  3 Stres aracılı Gen Mutasyonlarının Karsinogenezdeki Rollerinin Araştırılması

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 30.06.2020 - Devam Ediyor

  4 Obezite Ameliyatı Sonrası Hastaların DNA Hasarı ve İnflamatuar Marker Profilinin Araştırılması

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 21.04.2020 - Devam Ediyor

  5 Meme kanserli olguların serumlarında prospektif olarak NEAT1 ve mir211 in ekspresyon düzeylerinin araştırılması

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 24.12.2019 - Devam Ediyor

  6 Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonrası Hastaların Oksidatif Stress Profilinin Bir Yıllık Takibi

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 24.12.2019 - Devam Ediyor

  7 Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası Erken Rehabilitasyonun Fiziksel ve Psikososyal Fonksiyonlara Etkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 28.06.2006 - 25.12.2018Tamamlandı

  8 Total Tiroidektomi Planlanan Hastalarda Standart Bilateral Subtotal Tiroidektomi Yapılması Halinde Geride Bırakılabilecek Troid Dokusunda, Rekürren Tiroid Hastalığı ile İlişkili Olabilecek Porliferasyon Faktörlerinin belirlenmesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
Tez Danışmanlığı
 • Tamamlandı

  Meme kanserinde erken tanı, tedavi, prognoz ve aksiller metastazda lncRNA ve miRNA rolü

  Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı