Prof. Dr.

FAZIL NECDET ARDIÇ

TIP FAKÜLTESİ >> CERRAHİ TIP BİLİMLERİ >> KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000-0003-4230-3141
Eğitim Bilgileri
 • 1983 - 1989 Lisans

  EGE ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

 • 1990 - 1994 Tıpta Uzmanlık

  DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.)

  HASTANELER

Araştırma Alanları
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

  Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Mesleki Deneyim
 • 2005 - PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • 1999 - 2005 DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • 1997 - 1998 UZMAN

  University of Pittsburgh Faculty of Medicine

  Department of Otolaryngology Head Neck Surgery

 • 1995 - 1999 YARDIMCI DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Üniversite Dışı Deneyim
 • 1994 - 1995

  Izmir Atatürk Devlet Hastanesi

  Uzman Hekim

 • 1989 - 1990

  İzmir Devlet Hastanesi

  Pratisyen Hekim

İdari Görevler
 • 2011 -

  Anabilim Dalı Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2007 - 2007

  Dekan

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2007 - 2011

  Rektör

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2003 - 2006

  Başhekim Yardımcısı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2003 - 2006

  Komisyon Başkanlığı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2002 - 2003

  Komisyon Üyeliği

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2001 - 2004

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 1996 - 1997

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
 • 2019ARDIÇ FAZIL NECDET

  Vertigo

  US akademi

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2019ARDIÇ FAZIL NECDET

  vertigo

  US akademi

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2018ARDIÇ FAZIL NECDET

  Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi

  LOGOS

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2016ARDIÇ FAZIL NECDET

  Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi

  Hacettepe Üniversitesi Basımevi

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2016ARDIÇ FAZIL NECDET

  kulak Buun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi

  Hacettepe Üniversitesi Basımevi

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2004ARDIÇ FAZIL NECDET

  Vertigo

  Güven

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2004ARDIÇ FAZIL NECDET

  Vertigo

  Güven

  Bölüm(ler) Ulusal

Projeler ve Patentler
Projeler
 • 01.06.2018 - 19.11.2019Tamamlandı

  A two- part, randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, efficacy and safety study of SENS-401 in subjects with severe or profound sudden sensorineural hearing loss.

  Yürütücü Diğer (Uluslararası)

 • 28.07.2016 - 27.04.2017Tamamlandı

  Pozisyona Bağlı İntralabirentin Basınç Değişikliklerinin Geniş Bant Timpanometri ve Distorsiyon Ürünü Otoakustik Emisyon testleri Üzerine Etkileri

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 28.07.2016 - 01.03.2018Tamamlandı

  Orta kulak patalojilerinde gelişen basınç değişikliklerinin Geniş Bant Timpanometri ve DPOAEs üzerine etkileri

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 27.04.2016 - 01.08.2017Tamamlandı

  Denizli ve Çevresinde Konjenital Non-Sendromik İşitme Kaybı Olan Olgularda GJB2(Konnexin 26) ve GJB6(Konnexin30) Genlerinin Mutasyon Analizi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 15.04.2016 - 01.08.2017Tamamlandı

  Konjenital non sendromik işitme kaybı olan olgularda GJB2 connexin 26 ve GJB6 connexin 30 genlerinin mutasyon analizi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 01.12.2015 - 29.11.2017Tamamlandı

  AM 111 in akut iç kulak duyma kaybı üzerine etkinliği ve güvenliliği HEALOS

  Araştırmacı Diğer (Uluslararası)

 • 11.03.2013 - 20.05.2015Tamamlandı

  Yeni Bir İntratimpanik Tedavi Hayvan Modeli

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
 • 1997

  Nato B2 bursu

  TÜBİTAK

Tez Danışmanlığı
 • Tamamlandı

  Yaşa bağlı işitme kaybı olan yaşlılarda tekli ve ikili görev eğitiminin fiziksel, kognitif fonksiyonlar ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerinin incelenmesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Orta kulak patolojilerinin geniş bant timpanometri ve absorbans sonuçlarına etkileri

  Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  EFFÜZYONLU OTİTİS MEDİADA ORTA KULAK SIVISININ NİTELİĞİNİN GENİŞ BANT TİMPANOMETRİ (GBT) VE ABSORBANS SONUÇLARINA ETKİLERİ

 • Tamamlandı

  Pozisyona bağlı intralabirentin basınç değişikliklerinin geniş bant timpanometri ve distortion product otoakustik emisyon testi üzerine etkileri

  Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Subjektif Görsel Vertikal ve Horizontal Testlerinin Vertigo Polikliniğindeki Yeri

 • Tamamlandı

  İntratimpanik ilaç kullanımı deneysel hayvan modeli

  Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  SPNT'nin servikal vertigo hastalarının ayırıcı tanısındaki yeri (klinik çalışma)

  Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı