Prof. Dr.

TÜRKAN TURAN

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ >> HEMŞİRELİK >> ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000-0002-8427-672X
Eğitim Bilgileri
 • 2000 - 2004 Doktora

  EGE ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 • 1992 - 1997 Yüksek Lisans

  EGE ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 • 1988 - 1992 Lisans

  EGE ÜNİVERSİTESİ

  HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

Araştırma Alanları
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Mesleki Deneyim
 • 2019 - PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • 2014 - DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 • 2006 - YARDIMCI DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZLİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • 1999 - 2006 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZLİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • 1995 - 1997 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

  HEMŞİRELİK KLİNİK BÖLÜMÜ

Üniversite Dışı Deneyim
 • 1990 - 1995

  Dokuz Eylül Üniversitesi

  Hemşire

İdari Görevler
 • 2020 -

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2020 -

  Anabilim Dalı Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2016 -

  Anabilim Dalı Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2015 - 2017

  Dekan Yardımcısı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2015 - 2017

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2006 - 2013

  Bölüm Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2006 - 2017

  MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
 • 2019TURAN TÜRKAN,ERDOĞAN ÇİĞDEM

  Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım

  Lisans Yayıncılık

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2018TURAN TÜRKAN,ÇETİNKAYA BENGÜ

  Pediatri Hemşireliği Akıl Notları

  Güneş Tıp Kitabevi

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2017TURAN TÜRKAN,ÇETİNKAYA BENGÜ

  Pediatri Hemşireliği Akıl Notları

  Güneş Tıp Kitabevleri

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2013ERGİN DİLEK,TURAN TÜRKAN,ÇETİNKAYA BENGÜ

  Pediatri Hemşireliği

  Akademisyen Tıp Kitabevi

  Bölüm(ler) Ulusal

Projeler ve Patentler
Projeler
 • 12.12.2010 - Tamamlandı

  Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Annelerin Ebeveyn Davranışlarının Çocuklarının Öz Bakım ve Sosyal Becerileri ile İlişkilerinin İncelenmesi

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 06.12.2010 - Tamamlandı

  Büyükanne ve Büyükbabalarda Torun Bakmanın Depresyon ve Yaşam Kalitesine Etkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 09.08.2019 - 09.11.2020Tamamlandı

  Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki Bebeğin Gelişimsel Bakımı ile ilgili Hemşirelik Öğrencilerine Verilen Dijital Oyun Temelli Öğrenmenin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 25.12.2018 - 15.03.2021Tamamlandı

  Çocukların Hemşirelere Karşı Olan Güven Ölçeği (The Children's Trust in General Nurses Scale)" nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

  Yürütücü Diğer (Ulusal)

 • 21.11.2018 - 15.03.2021Tamamlandı

  Lise Öğrencilerine Verilen Temel Yaşam Desteği Eğitiminin Öğrencilerin Bilgi ve Becerilerini Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi

  Yürütücü Diğer (Ulusal)

 • 14.03.2018 - 05.02.2019Tamamlandı

  Tip 1 Diyabet Tanısı Olan Adölesanların Yaşam Deneyimleri, Duygu ve Algıları: Nitel Bir Çalışma

  Yürütücü Diğer (Ulusal)

 • 27.12.2016 - 29.12.2017Tamamlandı

  Pediatri Hemşirelerinin Çocuk Sevme Durumları ve Merhamet Yorgunluğu

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 22.04.2008 - 24.03.2009Tamamlandı

  0 6 Yaş Grubu Çocuklarda Ev Kazalarını Önleme Projesi

  Araştırmacı Diğer (Ulusal)

Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
 • 2020

  Hemşirelik Sözel Bildiri Ödülü

  Diğer

  Diğer Ulusal Neonatoloji Kongresi.

 • 2020

  Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

  Diğer

  Diğer Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi

 • 2020

  Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

  Diğer

  Diğer 64. Türkiye Milli Pediatri ve 19. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi

 • 2018

  Hemşirelikte Tartışmalı Poster Bildiri Ödülü

  Diğer

  Diğer Neonatoloji Kongresi

 • 2009

  Yılın Başarılı Ekip Yarışması Büyük Ödülü

  KALDER

 • 2009

  Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri

  Sağlık Gönüllüleri

Tez Danışmanlığı
 • Tamamlandı

  Çocukların hemşirelere karşı olan güven ölçeği (The children's trust in general nurses scale) Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Lise öğrencilerine verilen temel yaşam desteği eğitiminin öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebeğin gelişimsel bakımı ile ilgili hemşirelik öğrencilerine verilen dijital oyun temelli öğrenmenin etkinliğinin değerlendirilmesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Tip 1 diabetes mellituslu adölesanların yaşam deneyimleri, duygu ve algıları: Nitel bir çalışma

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Hemşirelik öğrencilerinin çocuk istismarı ve ihmali konusundaki farkındalık düzeylerinin belirlenmesi ve bu konuda verilen planlı eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Denizli il merkezinde 0-12 ay arası bebeği olan annelerin ani bebek ölüm sendromu konusunda riskli davranışlarının belirlenmesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Bir üniversite hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde prematüre bebeği yatan ebeveynlerin stres düzeyleri ve başetme yöntemleri

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı