Prof. Dr.

NİHAL YAYLA

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ >> İKTİSAT >> İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000-0002-0647-5088
Eğitim Bilgileri
 • 1992 - 1996 Doktora

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • 1988 - 1991 Yüksek Lisans

  Texas Tech University

  Dept. of Economics

 • 1981 - 1985 Lisans

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Araştırma Alanları
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

  Uluslararası İktisat

Mesleki Deneyim
 • 2009 - PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ

  İKTİSADİ GELİŞME, ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

 • 2003 - 2009 DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ

 • 2000 - 2003 YARDIMCI DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ

 • 1998 - 2000 YARDIMCI DOÇENT

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ

 • 1986 - 1998 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ

Üniversite Dışı Deneyim
 • 1979 - 1981

  Kuzey Holding

  muhasebeci

İdari Görevler
 • 2016 -

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2009 - 2017

  Anabilim Dalı Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2007 - 2011

  MYO/Yüksekokul Müdürü

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2000 - 2002

  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
 • 2020ÇEVİŞ İSMAİL,YAYLA NİHAL,CEYLAN REŞAT

  THEORETICAL AND APPLIEDSTUDIES ON TURKISH ECONOMY VOL.01

  IJOPEC Publication

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2018KANGALLI UYAR SİNEM GÜLER,YAYLA NİHAL

  Econometrics: Methods and Applications

  Gazi Kitabevi

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2017YAYLA NİHAL

  DENİZLİ: KENT EKONOMİSİ

  Pamukkale Üniversitesi

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2016KANGALLI UYAR SİNEM GÜLER,YAYLA NİHAL

  Türkiye Ekonomisi

  akademi

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2013William Boyes, Michael Melvin

  Ekonominin Temelleri

  Nobel Yayınevi

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2013YAYLA NİHAL

  Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Yaklaşım

  Ekin

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2006YAYLA NİHAL

  BİLGİ EKONOMİSİ

  EKİN

  Bölüm(ler) Ulusal

Projeler ve Patentler
Projeler
 • - Tamamlandı

  Denizli Suç Analizi

  Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ

Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
 • 2016

  Tez Yarışma Ödülü

  Diğer

  Teşvik Ödülleri İktisadi Araştırmalar Vakfı

 • 2015

  Tez Teşvik Ödülü

  Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

  Teşvik Ödülleri Türkiye Ekonomi Kurumu

Tez Danışmanlığı
 • Devam Ediyor

  TÜRKİYE'DE SOSYAL SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ARDL YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  MİKROKREDİ UYGULAMASININ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BÖLGESEL KALKINMA AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Türkiye'de kamu ve özel sektör dış borçları ile sektörel büyüme arasındaki ilişkilerin analizi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Çevre kirliliği ve makroekonomik belirleyicileri arasındaki ilişkinin panel veri yöntemiyle analizi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Türkiye'de bölgelerarası gelir dağılımı yakınsaması: Mekansal ekonometrik analiz

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Türkiye'de AB doğrudan yatırımları, finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisinin ekonometrik analizi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Hedonik fiyat teorisi çerçevesinde İstanbul konut piyasası fiyat dinamiklerinin parametrik ve parametrik olmayan mekânsal modeller ile karşılaştırmalı analizi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı