Prof. Dr.

BİLGE BAŞAKCI ÇALIK

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ >> FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON >> ORTOPEDİK REHABİLİTASYON
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000-0002-7267-7622
Eğitim Bilgileri
 • 2001 - 2010 Doktora

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 • 2001 - 2004 Yüksek Lisans

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 • 1993 - 1997 Lisans

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

Araştırma Alanları
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Mesleki Deneyim
 • 2021 - PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

  ORTOPEDİK REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • 2015 - 2021 DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

 • 2011 - 2015 YARDIMCI DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ BÖLÜMÜ

 • 2005 - 2011 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ BÖLÜMÜ

 • 2000 - 2005 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

İdari Görevler
Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
 • 2023BAŞAKCI ÇALIK BİLGE, GÜR KABUL ELİF

  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Çözümlü Soru Bankası

  Hipokrat Yayıncılık

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2023GÜR KABUL ELİF, BAŞAKCI ÇALIK BİLGE

  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Çözümlü Soru Bankası

  Hipokrat Yayıncılık

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2018ÜNAL EDİBE,BAŞAKCI ÇALIK BİLGE,GÜR KABUL ELİF

  YÜRÜYÜŞ

  Hipokrat Kitapevi

  Bölüm(ler) Ulusal

Projeler ve Patentler
Projeler
 • 20.09.2008 - Tamamlandı

  1 Engelliler Çalışılıyor

  Avrupa Birliği

 • 19.07.2017 - 26.12.2017Tamamlandı

  2 Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Matrix Ritm Terapi Uygulamasının Etkinliği

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 16.03.2014 - 26.01.2016Tamamlandı

  3 Romatoid Artrit hastalarında el fonksiyonlarının aktivite katılım performansı ve yaşam kalitesi ile ilişkinin değerlendirlmesi

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
 • 2012

  Sorumlu Girişimcilik

  Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2012

Tez Danışmanlığı
 • Devam Ediyor

  Romatoid Artrit'li Bireylerin İş Performansının İncelenmesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  JUVENİL İDİOPATİK ARTRİT'Lİ ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE PSİKOSOSYAL FONKSİYONLARIN İNCELENMESİ: KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA.

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  Jüvenil İdiopatik Artritli Çocuk ve Adölesanlarda Öz Yönetim Destekli Telerehabilitasyon Uygulamalarının Etkinliğinin İncelenmesi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Huzursuz bacak sendromunda matrix ritm terapi uygulamasının etkinliğinin incelenmesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  DİZ OSTEOARTRİTLİ BİREYLERDE "BAECKE HABITUAL FİZİKSEL AKTİVİTE ANKETİNİN" TÜRKÇE UYARLAMASININ GÜVENİRLİĞİNİN VE GEÇERLİĞİNİN İNCELENMESİ

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  Fibromiyaljili Bireylerde "Core" Stabilizasyonun Ekstremitelerin Fonksiyonel Durumu Üzerine Etkisinin İncelenmesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Juvenil idiopatik artrit'li çocuk ve adölesanlarda fiziksel uygunluğun incelenmesi: Karşılaştırmalı bir çalışma

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  Romatoid Artrit'li Bireylerde Sarkopeni Varlığının İncelenmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  TİP 2 DİABETUS MELLİTUS'LU HASTALARDA ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONEL DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  Fibromiyalji Sendromuna Sahip Bireylerde Ağrı Fenotiplerinin Belirlenmesi

  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Fibromiyalji'li bireylerde terapatik nörobilim eğitiminin etkinliğinin incelenmesi: Randomize kontrollü çalışma

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  JUVENİL İDİOPATİK ARTRİT'Lİ ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA DENGE ÜZERİNDE PROPRİOSEPSİYON VE KAS KUVVETİNİN ROLÜ: KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Primer sjögren sendromlu bireylerde enterferansiyel akımın tükürük fonksiyonu üzerindeki etkinliğinin incelenmesi: Randomize kontrollü tek kör çalışma

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Sağlıklı yetişkinlerde klinik pilates egzersizlerinin fiziksel uygunluk, psikososyal durum ve egzersiz inanışı üzerine etkisinin incelenmesi: Randomize kontrollü çalışma

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Fibromiyalji sendromlu bireylerde reformer pilatesin etkinliğinin incelenmesi: Randomize kontrollü çalışma

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Romatoid artrit'li hastalarda ICF temelli aktivite ve katılımın incelenmesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Perimenapozlu ve normal sikluslu kadınlarda fiziksel uygunluğun karşılaştırılması

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Az gören çocuklarda görsel algının motor beceri üzerine etkisinin incelenmesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Kronik bel ağrılı hastalarda matrix ritm terapi uygulamasının etkinliği

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Romatoid artrit hastalarında el fonksiyonlarının, aktivite katılım performansı ve yaşam kalitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş ve Uğraşı Tedavisi Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Farklı Q açılarına sahip gonartrozlu hastalarda diz ekleminde oluşan gerilmelerin sonlu elemanlar yöntemiyle belirlenmesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Romatoid Artrit Hastalarında El Fonksiyonlarının, Aktivite Katılım Performansı ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

 • Devam Ediyor

  Serabral Palsili Çocuklarda Sanal Gerçeklik Terapisinin Üst Ekstremite Fonksiyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi