Doç. Dr.

ÖZGÜR SEVİNÇ

TIP FAKÜLTESİ >> DAHİLİ TIP BİLİMLERİ >> HALK SAĞLIĞI
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000-0002-3231-8123
Eğitim Bilgileri
 • 1988 - 1995 Lisans

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

 • 2000 - 2004 Tıpta Uzmanlık

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

Araştırma Alanları
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

  Halk Sağlığı

Mesleki Deneyim
 • 2017 - DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

 • 2008 - 2017 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

 • 2005 - 2008 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

 • 2000 - 2000 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

Üniversite Dışı Deneyim
 • 1999 - 2000

  Düzce Kaynaşlı Acil İlkyardım İstasyonu

  Pratisyen hekim

 • 1997 - 1998

  Düzce Aydınpınar Köyü Sağlık Ocağı

  Sorumlu hekim

 • 1996 - 1997

  Bingöl Karlıova Devlet Hastanesi

  Pratisyen hekim

İdari Görevler
Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
Projeler ve Patentler
Projeler
 • - Tamamlandı

  1 Denizli Devlet Hastanesinde Çalışmakta Olan Hekim Dışı Sağlık Personelinde Tükenmişlik Sendromu ve İlişkili DeğişkenlerProje No 2009SBE013

  Danışman BAP

Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
 • 2006

  50. Milli Pediatri Kongresi "Poster Bildiri Ödülü"

  Türk Milli Pediatri Derneği

Tez Danışmanlığı
 • Tamamlandı

  Denizli merkez ilçelerinde aile sağlığı merkezlerine başvuranlarda COVID-19'a yönelik bilgi durumu ve ilişkili faktörler

  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Bir ilçe merkezinde lise öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığının yeme tutumu ile ilişkisi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Denizli İli Merkez İlçelerindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Bireylerin Kanser Taramalarına Yönelik Tutum Ve Davranışları Ve İlişkili Faktörler

  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  DENİZLİ MERKEZ İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI İLE İLGİLİ BİLGİ DURUMLARI VE İSTİSMARI BİLDİRMEYE YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  DENİZLİ İLİNDE ÖZEL BİR DİYET KLİNİĞİNE BAŞVURAN KİŞİLERDE UYGULANAN PROGRAMIN ETKİNLİĞİYLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Bir anaokulundaki öğrencilerin annelerinin evdeki beslenme tutumu ve ilişkili faktörler

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin beslenme bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinde probiyotik besinler hakkında bilgi düzeyi ve tutumlarının belirlenmesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Buldan ilçesinde özel bir diyet merkezine başvuran kişilerin beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite durumları ve kilo verme amaçlı ürün kullanma durumları

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  7-10 yaş grubu çocuklarda obezite tanı ve izleminde kullanılan iki farklı yöntemin uyumunun değerlendirilmesi

  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Üniversite öğrencilerinde teknoloji ile ilgili bağımlılıklar ve ilişkili faktörler

  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin sağlık hizmeti kullanımları ve etkileyen faktörler

  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Erişkinlerde obezite tanı ve izleminde kullanılan iki farklı yöntemin uyumunun değerlendirilmesi

  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Çanakkale ili 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin afet tıbbı konusundaki bilgi düzeyleri

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  Erişkinlerde obezite tanı ve izleminde kullanılan iki farklı yöntemin uyumunun değerlendirilmesi

 • Devam Ediyor

  ÇANAKKALE 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONLARINDA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN AFET TIBBI BİLGİ DÜZEYİ

 • Tamamlandı

  İki farklı aile sağlığı merkezi'ne kayıtlı doğurgan çağdaki evli kadınların genital hijyen davranışları

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Denizli Devlet Hastanesinde çalışmakta olan hekim dışı sağlık personelinde tükenmişlik sendromu ve ilişkili değişkenler

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Hekimlerde empati, iş doyumu, iş stresi düzeyleri ve birbirleri ile ilişkileri

  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı