Doç. Dr.

SELMA TEKİN

TIP FAKÜLTESİ >> DAHİLİ TIP BİLİMLERİ >> NÖROLOJİ
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000-0003-1999-0510
Eğitim Bilgileri
 • 2002 - 2008 Lisans

  EGE ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

 • 2009 - 2014 Tıpta Uzmanlık

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

Araştırma Alanları
Mesleki Deneyim
 • 2017 - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Üniversite Dışı Deneyim
 • 2014 - 2017

  MERSİN TARSUS DEVLET HASTANESİ

  UZMAN TABİP

 • 2008 - 2009

  KARABÜK SAFRANBOLU 1 NOLU 112 ACİL YARDIM İSTASYONU

  TABİP

İdari Görevler
 • 2022 -

  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Yönetim Kurulu Üyeliği

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2022 -

  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2020 -

  Eğitim Koordinatörü

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2018 -

  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalite Komisyon Üyeliği

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
 • 2023TEKİN SELMA

  Sağlık Kurulunda Demans

  Türk Nöroloji Derneği

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2023TEKİN SELMA, ERDOĞAN ÇAĞDAŞ

  Nörorehabilitasyon Ders Kitabı

  İstanbul Tıp Kitabevleri

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2020TEKİN SELMA

  Nörolojik Muayene, İnceleme ve Hastalıkları

  Akademisyen

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2019TEKİN SELMA

  Hipertansiyona Multidisipliner Yaklaşım

  Akademisyen

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2018TEKİN SELMA,DEĞİRMENCİ EYLEM

  Vertigo

  US Akademi

  Bölüm(ler) Uluslararası

Projeler ve Patentler
Projeler
 • 06.09.2021 - Devam Ediyor

  1 Lakozamidin fokal epilepsinin tedavisinde uyku,kognitif işlevler , duygudurum ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 21.04.2020 - Devam Ediyor

  2 Farklı ağrı tiplerinde tiyodisülfit hemostazı ile iskemi modifiye albumin düzeylerinin değerlendirmesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 22.10.2019 - Beklemede

  3 Obstruktif uyku apne sendromu olan bireylerde CPAP tedavi öncesi ve sonrası miRNA ekspresyonunun değerlendirilmesi

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 07.08.2020 - 07.12.2022Tamamlandı

  4 Multipl Skleroz klinik tiplerine göre uyku özelliklerinin polisomnografik olarak incelenmesi

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 29.03.2012 - 29.03.2013Tamamlandı

  5 İskemik Serebrovasküler Hastalık (SVH) da N-Terminal Pro Beyin Natriüretik Peptid (NT-proBNP) Düzeyi ve Ekokardiyografi İlişkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
Tez Danışmanlığı
 • Devam Ediyor

  LAKOZAMİDİN FOKAL EPİLEPSİNİN TEDAVİSİNDE UYKU, KOGNİTİF İŞLEVLER, DUYGUDURUM VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  Multipl Skleroz Klinik Tiplerine Göre Uyku Özelliklerinin Polisomnografik Olarak İncelenmesi

  Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı