Prof. Dr.

İSMET PARLAK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ >> SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ >> SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000-0001-6754-2830
Eğitim Bilgileri
 • 1999 - 2005 Doktora

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • 1996 - 1999 Yüksek Lisans

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • 1992 - 1996 Lisans

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Araştırma Alanları
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

  Siyasal Hayat ve Kurumlar

Mesleki Deneyim
 • 2017 - PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

  SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI

 • 2011 - 2017 DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

  SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI

 • 2009 - 2011 YARDIMCI DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

  SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI

 • 2006 - 2009 YARDIMCI DOÇENT

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

  SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI

 • 1997 - 2005 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

  SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI

İdari Görevler
 • 2017 - 2020

  SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU KOMİSYON ÜYELİĞİ

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2011 - 2011

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
 • 2020PARLAK İSMET,Basmacı Mehmet Melih

  Yurttaşlık ve Demokrasi

  Nika Yayın

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2018PARLAK İSMET,ÖZTÜRK ARMAĞAN

  Medya ve Yalanlar

  Siyah Beyaz Yayınları

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2016PARLAK İSMET,AYCAN ONUR

  Political Culture of Turkey in the Rule of the AKP Change and Continuity

  Nomos

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2015PARLAK İSMET

  Öteki nin Var Olma Sancısı Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri

  Dora Yayıncılık

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2015PARLAK İSMET

  Öteki’nin Var Olma Sancısı: Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri

  Dora

  Tümü Ulusal

 • 2015PARLAK İSMET,TUNÇER ÇAĞLA PINAR

  Öteki nin Var Olma Sancısı Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri

  Dora Yayıncılık

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2014Parlak İsmet, Yıldırım Yavuz

  Medya Aracılığıyla Siyasal Sınırlar Üretmek Köşe Yazılarında CHP AKP Karşıtlığının İnşası

  Dora Yayıncılık

  Tümü Ulusal

 • 2014Parlak İsmet

  Siyaset Bilimi Araştırmaları Teori ve Türkiye Uygulamaları

  Seçkin Yayıncılık

  Tümü Ulusal

 • 2009Parlak İsmet

  Medyada Gerçekliğin İnşası Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış

  Çizgi Yayınevi

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2009Parlak İsmet

  Medyada Gerçekliğin İnşası Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış

  Çizgi Yayınevi

  Tümü Ulusal

 • 2008İsmet Parlak, Zuhal Güler

  Yeni İmparatorluk Çağı

  Say Yayınları

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2005Birsen Gökçe, İsmet Parlak

  Öncesi ve Sonrasıyla Keban Barajı 30 Yıl Sonra Ağın ve Keban Köylerinin Sosyo Ekonomik Durumu

  Sosyoloji Derneği Yayınları

  Tümü Ulusal

 • 2005PARLAK İSMET

  Kemalist İdeolojide Eğitim Erken Cumhuriyet Dönemi Tarih ve Yurt Bilgisi Ders Kitapları Üzerine Bir İnceleme

  Turhan Kitabevi

  Tümü Ulusal

 • 2005KAYNAR METE KAAN,PARLAK İSMET

  Her İl e Bir Üniversite Türkiye de Yüksek Öğretim Sisteminin Çöküşü

  Paragraf Yayınevi

  Tümü Ulusal

Projeler ve Patentler
Projeler
 • - Tamamlandı

  GAP Bölgesinde Karşılaştırmalı Sosyal ve Ekonomik Yapı Araştırması

  Uzman TÜBİTAK PROJESİ

 • - Tamamlandı

  Üniversite Öğrencilerinin Tutum ve Değerlerine İlişkin Araştırma

  Uzman DİĞER

 • - Tamamlandı

  Birecik Barajı ndan Etkilenen Nüfusun Yeniden Yerleşimi İstihdamı ve Ekonomik Yatırımları İçin Planlama ve Uygulama Projesi

  Uzman DİĞER

 • - Tamamlandı

  30 Yıl Sonra Keban ve Ağın Köylerinin Sosyo Ekonomik Durumu

  Uzman TÜBİTAK PROJESİ

 • 15.02.2017 - 19.09.2017Tamamlandı

  LİBERALİZMİN BİREY ANLAYIŞI VE GÜNÜMÜZ BİREYİNE YANSIMALARI (Proje No: 2017 SOBE003)

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
Tez Danışmanlığı
 • Devam Ediyor

  YENİ MEDYADA MİLLİYETÇİLİĞİN SÖYLEMSEL (YENİDEN) KURULUŞU: MÜLTECİ KARŞITLIĞI VE E-LİNÇ

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  Dijital Kamusal Alan Oluşumu Üzerine Bir İnceleme: Twitter'da Kanal İstanbul Tartışmaları

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  SİYASET - HUKUK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ADALET KAVRAYIŞI: TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE ÜST DERECE MAHKEMELERİ VE PARLAMENTO ÜYELERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Britanya istisnacılığının Avrupa entegrasyonu sürecinde parlamento konuşmaları üzerinden analizi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  24 haziran seçimleri özelinde popülizm ve demokrasi ilişkisi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  Türkiye'de Siyasal Kutuplaşmanın Sürekliliği:Toplum veya Toplam Olmanın Kıyısında

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Bilgi ve iktidar ilişkisinde yönetimselliğin bir aracı olarak komplo teorileri: 2013'ten 2017'ye gazete köşe yazıları üzerine bir inceleme

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Liberalizmin birey anlayışı ve günümüz bireyine yansımaları

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Küresel kapitalizmin sonucu: Çok kültürlü yurttaşlık mı, kültürel kimliklerle bölünmüş yurttaş mı?

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Türk siyasal hayatının yeni yüzlerinden biri: Hak ve Eşitlik Partisi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı