Prof. Dr.

ARZU YAREN

TIP FAKÜLTESİ >> DAHİLİ TIP BİLİMLERİ >> İÇ HASTALIKLARI
YÖK AKADEMİK ORCID:
Eğitim Bilgileri
 • 1990 - 1996 Lisans

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

 • 1997 - 2002 Tıpta Uzmanlık

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

 • 2002 - 2004 Tıpta Yandal Uzmanlık

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

Araştırma Alanları
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

  Tıbbi Onkoloji

Mesleki Deneyim
 • 2013 - PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • 2007 - 2013 DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

İdari Görevler
 • 2008 -

  Bölüm Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
 • 2018ÇAKIROĞLU UMUT,YAREN ARZU

  Cancer Principles And Practice Of Oncology

  Wolters Kluwer, Çeviren Yayınevi: Otıp Kitabevi

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2018ÇAKIROĞLU UMUT,YAREN ARZU

  Cancer Principles And Practice Of Oncology

  Wolters Kluwer, Çeviren yayın evi: Otıp Kitabevi

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2011YAREN ARZU

  ÜREME SAĞLIĞI

  İstanbul Tıp Kitabevi

  Bölüm(ler) Ulusal

Projeler ve Patentler
Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
Tez Danışmanlığı
 • Tamamlandı

  Meme kanserinin prognozunu etkileyen miRNA'lar

  Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Kolorektal kanserli hastalarda platin, fluoropirimidin ve irinotekan ilaç dirençlerinin araştırılması

  Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda serum tnf-alfa,interlökin-6, interlökin-1 reseptör antagonisti düzeyleri ve ctla-4 49a>g gen polimorfizmi

  Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda serum vasküler endoteliyal büyüme faktörü, endotelin-1 ve alfa kalsitonin gen ilişkili peptid düzeylerinin anjiyogenez ve prognoz üzerine etkileri

  Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda serum leptin, adiponektin, resistin ve ghrelin düzeylerinin yaşam kalitesi ile ilişkisi

  Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda beyin metastazını belirleyen faktörler

  Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda anjiyotensin dönüştürücü enzim geni I/D polimorfizmi ve prognoz üzerine etkisi

  Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı