Dr. Öğr. Üyesi

SERKAN DOLMA

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ >> YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ >> BİLİŞİM SİSTEMLERİ
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000-0002-3913-2225
Eğitim Bilgileri
 • 2003 - 2009 Doktora

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  İŞLETME FAKÜLTESİ

 • 2000 - 2003 Yüksek Lisans

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • 1995 - 1999 Lisans

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  İŞLETME FAKÜLTESİ

Araştırma Alanları
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

  Sosyal Psikoloji

Mesleki Deneyim
 • 2016 - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

  BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI

 • 2016 - 2017 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)

 • 2009 - 2012 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ANABİLİM DALI

 • 2001 - 2009 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ANABİLİM DALI

Üniversite Dışı Deneyim
 • 1997 - 2000

  Zeki Bilardo A. Ş.

  Dış İlişkiler

İdari Görevler
Yayınlar ve Eserler
Kitap / Kitap Bölüm
Projeler ve Patentler
Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
Tez Danışmanlığı
 • Devam Ediyor

  ÖZ BEYAN PERFORMANS BİLGİSİNİN KAMU HİZMETİ KULLANICILARININ GÜVENİLMEYE DEĞERLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Perakendecilik sektörü çalışanlarında örgütsel desteğin hissedilen sorumluluk üzerinden bireysel performansa olan dolaylı etkisi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Öğretmenlerde psikolojik güçlendirme, yıldırmaya (Mobbing) maruz kalma ve örgütsel ses verme/sessizlik davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Teknoloji sektörü çalışanlarında yenilikçilik, bilgi paylaşımı ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Tükenmişlik ile işe adanmışlık arasındaki ilişki: Beyaz yakalı çalışanlar ve öğretmenler karşılaştırılması

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı