Doç. Dr.

GÖKHAN OZAN ÇETİN

TIP FAKÜLTESİ >> DAHİLİ TIP BİLİMLERİ >> TIBBİ GENETİK
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000000261007973
Eğitim Bilgileri
 • 2001 - 2006 Doktora

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 • 1992 - 1998 Lisans

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

Araştırma Alanları
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

  Tıbbi Genetik

Mesleki Deneyim
 • 2017 - DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI

 • 2011 - 2012 YARDIMCI DOÇENT

  Washington University in St. Louis School of Medicine Department of Genetics

  Division of Human Genetics

 • 2009 - 2017 YARDIMCI DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI

 • 2008 - 2009 YARDIMCI DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • 2006 - 2008 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • 2001 - 2006 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI

 • 1999 - 2001 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Üniversite Dışı Deneyim
 • 2011 - 2012

  Division of Human Genetics, Department of Genetics, Washington University in St. Louis, Missouri, ABD

  Visiting Scientist

 • 1998 - 1999

  Konya Orman Bölge Müdürlüğü

  Kurum Hekimi

İdari Görevler
 • 2020 -

  DERGİ KURULU ÜYESİ

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2017 - 2020

  GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ SORUMLULUĞU VE MESUL MD

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2016 - 2017

  Komisyon Üyeliği

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2016 -

  Tıp Fakültesi Dönem 4 Genetik Hastalıklar Taskı Sorumluluğu

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2013 - 2017

  Erasmus Koordinatörü

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2013 - 2016

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2012 -

  Tıp Fakültesi Dönem 2 Modül 2 Sorumluluğu

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2011 - 2014

  Tıp Fakültesi Dönem 2 Kurulu Üyeliği

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2011 -

  Tıp Fakültesi Dönem 2 Blok 1 Kurul Üyeliği

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
Projeler ve Patentler
Projeler
 • - Devam Ediyor

  Diffüz Büyük B hücreli Lenfoma patogenezinde tümör kökenli ekzozomların fonksiyonal önemi TÜBİTAK Araştırma Projesi Proje No 114S442

  Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ

 • - Tamamlandı

  Genetik Tanı Merkezi Altyapı Araştırma Projesi PAÜ BAP Proje No 2013KRM010

  Yürütücü BAP

 • - Tamamlandı

  Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ile CFH HIF1 SKIV2L ve MYRIP genlerinin polimorfizmleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi PAÜ BAP Proje No 2012TPF021

  Yürütücü BAP

 • - Tamamlandı

  STBM VANGL Strabismus Van Gogh Like gen ekspresyonunun hepatosellüler kanser hücre dizilerinde hücre davranışı üzerine olan etkileri DEÜ BAP Proje No 04 KB SAĞ 094

  Araştırmacı BAP

 • - Tamamlandı

  VANGL1 geni heterozigot missens V239I R274Q M328T mutasyonlarının nöral tüp defektlerinin etiyolojisindeki rolünün değerlendirilmesi Proje No 109S198

  Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ

 • - Tamamlandı

  Kombine Sitogenetik ve Moleküler Sitogenetik Görüntü Analiz Sistemi Altyapı Araştırma Projesi PAÜ BAP Proje No 2008KRM014

  Araştırmacı BAP

 • 09.05.2017 - 09.05.2017Tamamlandı

  2017-1-MOLEKÜLER BİYOLOJİ PANELİ

  Proje Hakemliği TÜBİTAK PROJESİ

 • 20.01.2017 - 01.03.2018Tamamlandı

  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun Çocuk ve Ergenlerde DRD4, DAT1, VIPR2, 5-HT1B ve BDNF genlerindeki DNA metilasyonu ile ilişkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 01.12.2016 - 31.07.2018Tamamlandı

  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nda miR-124- 3p, miR-4447, miR-107,miR-Let-7d, miR-5692b miRNAlarının ekspresyon profilleri

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 27.04.2016 - 25.12.2018Tamamlandı

  DİFFÜZ BÜYÜK B-HÜCRELİ LENFOMADA EKSOZOMAL VE NÜKLEER DNA METİLASYON PATERNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 02.03.2016 - 13.03.2016Tamamlandı

  2016 116S162 1002 Proje Hakemliği

  Proje Hakemliği TÜBİTAK PROJESİ

 • 10.12.2015 - 18.12.2015Tamamlandı

  2015 315S040 3001 Proje Hakemliği

  Proje Hakemliği TÜBİTAK PROJESİ

 • 29.09.2015 - 09.10.2015Tamamlandı

  DOWN SENDROMLU HASTALARDA ENDOKARDİYAL YASTIK DEFEKTİ İLE NKX2 5 GENİ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje Hakemliği

  Proje Hakemliği Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 17.09.2015 - 02.10.2015Tamamlandı

  2015 215S178 HD Proje Hakemliği

  Proje Hakemliği TÜBİTAK PROJESİ

 • 24.03.2015 - 27.04.2016Tamamlandı

  Matür B Hücreli Hodgkin Dışı Lenfomlarda CD79B ve EZH2 Genlerindeki Aktive Edici Mutasyonların Varlığının Belirlenmesi

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 30.01.2015 - 12.04.2016Tamamlandı

  Multipl myelomda proteozom inhibisyonu tabanlı kombine tedavinin etkinliği TÜBİTAK Proje No 114S905

  Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ

 • 13.01.2015 - 01.03.2016Tamamlandı

  Çocukluk Çağı Obezitesinde Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizminin Metabolik Sendrom ve Karaciğer Yağlanması Üzerine Etkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 31.10.2014 - 10.03.2018Tamamlandı

  Diffüz Büyük B hücreli Lenfoma patogenezinde tümör kökenli ekzozomların fonksiyonal önemi

  Araştırmacı -Tübitak 1001

 • 30.10.2014 - 06.08.2018Tamamlandı

  Diffüz Büyük B hücreli Lenfoma patogenezinde tümör kökenli ekzozomların fonksiyonal önemi

  Araştırmacı -Tübitak 1001

 • 18.04.2013 - 18.10.2014Tamamlandı

  KOLOREKTAL KANSERLİ HASTALARDA DNMT3B GEN POLİMORFİZM ARAŞTIRMASI Proje Hakemliği

  Proje Hakemliği Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
 • 2015

  Best Abstract Award

  Uluslararası BSE

  Bilim - Sanat Ödülleri Türk Hematoloji Derneği

 • 2010

  En iyi poster ödülü

  9th National Medical Genetics Congress of Turkish Medical Genetics Society with International Participation

 • 2009

  En iyi sözel bildiri ikincilik ödülü

  19. Ulusal Patoloji Kongresi

 • 2006

  Kanser Moleküler Genetiği Alanında En İyi Sözlü Bildiri

  VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi

Tez Danışmanlığı
 • Tamamlandı

  Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ile CFH, HIF1A, SKIV2L ve MYRIP genlerinin polimorfizmleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi

  Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı