Prof. Dr.

SİMAY KARADUMAN

TIP FAKÜLTESİ >> CERRAHİ TIP BİLİMLERİ >> ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000-0001-9401-7812
Eğitim Bilgileri
 • 1976 - 1983 Lisans

  EGE ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

 • 1988 - 1992 Tıpta Uzmanlık

  SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

Araştırma Alanları
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

  Yoğun Bakım

Mesleki Deneyim
 • 2016 - PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 • 1996 - PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • 1996 - 2021 PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

Üniversite Dışı Deneyim
 • 2006 - 2011

  Pamukkale Üniversitesi

  Profesör

 • 2000 - 2006

  Pamukkale Üniversitesi

  Doçent

 • 2000 - 2000

  Academic Teaching Hospital Nordstadt-Hannover

  Nöroanestezi fellowship (2 ay)

 • 1996 - 2000

  Pamukkale Üniversitesi

  Yardımcı Doçent

 • 1992 - 1996

  Cumhuriyet Üniversitesi

  Uzman

 • 1988 - 1992

  Cumhuriyet Üniversitesi

  Uzmanlık öğrencisi

 • 1984 - 1988

  Sivas Ana Coçuk Sağlığı Şube Müdürlüğü

  Şube Müdürü

 • 1987 - 1987

  Sivas Ana Coçuk Sağlığı Şube Müdürlüğü

  Path Faunder Faund ile ortak yapılan projede proje çalışanı

 • 1983 - 1985

  Yozgat Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi

  Başkanlık

İdari Görevler
 • 2022 -

  Anabilim Dalı Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2017 -

  SAĞLIK BİLİMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2016 - 2019

  Bilim Dalı Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2010 - 2016

  Anabilim Dalı Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2009 - 2012

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2008 - 2011

  Başhekim Yardımcısı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
 • 2021KARA YAĞMUR,KARADUMAN SİMAY

  Kritik hasta ve Nütrisyon

  Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2021Doğan Hakan,KARADUMAN SİMAY

  Kritik hasta ve Nutrisyon

  Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2019AKBUDAK İLKNUR HATİCE,KARADUMAN SİMAY

  Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi kaynak kitap-2

  Logos Yayıncılık Tic.A.Ş.

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2019Bilir Yeliz,KARADUMAN SİMAY

  Zehirlenmeler Yeni Akıl Notları

  Güneş Tıp Kitapevleri Ltd.Şti

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2019Akın Şen İrem,KARADUMAN SİMAY

  Zehirlenmeler Yeni Akıl Notları

  Güneş Tıp Kitap Evleri

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2018SERİN SİMAY

  Noninvaziv mekanik Ventilasyon

  Akademisyen Kitabevi

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2018KARADUMAN SİMAY

  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi

  Derman Tıbbi Yayıncılık

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2016SERİN SİMAY

  Temel ve Klinik Nöroşirürji Soruları

  US Akademi

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2016SERİN SİMAY,Dursun Kiter Seda

  Güncel Anestezi NotlarıLecture notes Current Anesthesia

  Derman Tıbbı Yayıncılık

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2015SERİN SİMAY

  Temel ve Klinik Nöroşirürji Soruları

  İnter tıp

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2009SERİN SİMAY

  Yoğun Bakımda İnfeksiyonlara Yaklaşım

  Nobel Tıp Kitabevleri

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2006SERİN SİMAY

  Travma

  MN Medikal ve Nobel

  Bölüm(ler) Ulusal

Projeler ve Patentler
Projeler
 • 12.09.2014 - 20.10.2017Tamamlandı

  1 Yoğun Bakım Ünitesinde Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) ve Nutritional Risk Screening (NRS 202) Testlerinin Prognostik Açıdan Karşılaştırılması

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 17.05.2012 - 17.01.2018Tamamlandı

  2 Deneysel Spinal Kord Travması Oluşturulan Sıçanlarda Propofol ve Deksmedetomidinin Antioksidan Etkilerinin Karşılaştırılması

  Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ

 • 04.12.2008 - 03.06.2009Tamamlandı

  3 Kolloid Sıvılarla Volüm Replasmanının Trombosit Fonksiyonları ve Koagülasyon Testlerinin Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 15.09.2008 - 06.11.2009Tamamlandı

  4 Total İntravenöz Anestezide Propofol İnfüzyon Sendromu Belirteçlerinin Belirlenmesi

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
Tez Danışmanlığı
 • Tamamlandı

  Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren Hastalarda Ultrason Kılavuzluğunda Yapılan Pektoral Sinir ( PECS II ) Bloğunun Analjezik Etkinliği ve Güvenilirliği

  Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  ENDOBRONŞİYAL ULTRASON KILAVUZLUĞUNDA TRANSBRONŞİYAL İĞNE ASPİRASYONU YAPILAN HASTALARIN SEDASYONUNDA DEKSMEDETOMİDİN VE PROPOFOL'UN KARŞILAŞTIRILMASI

  Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERKP)'de indometazin ya da fentanil kullanımının kognitif ve psikomotor derlenmeye etkileri

  Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE DENİZLİ İLİNDE AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIMLARDA GÖREV ALAN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON HEKİMLERİ İLE CERRAHİ BRANŞ HEKİMLERİNİN ANKSİYETE VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREATOGRAFİ (ERCP)’DE İNDOMETAZİN YA DA FENTANİL KULLANIMININ KOGNİTİF VE PSİKOMOTOR DERLENMEYE ETKİLERi

 • Tamamlandı

  Yoğun bakım ünitesinde konfüzyon değerlendirme metodu (CAM-ICU) ve yoğun bakım deliryum tarama kontrol listesi (ICDSC) testleri ile deliryum insidansının belirlenmesi ve risk faktörlerinin saptanması

  Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Yoğun Bakım Ünitesinde Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) ve Nutritional Risk Screening (NRS 202) Testlerinin Prognostik Açıdan Karşılaştırılması

 • Tamamlandı

  Kolloid sıvılar ile volüm replasmanının trombosit fonksiyonları ve koagülasyon testleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması

  Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Yoğun bakımda APACHE II, APACHE IV ve SAPS III skorlama sistemlerinin prognoz öngörüsü bakımından karşılaştırılması

  Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Yoğun bakım ünitesinde konfüzyon değerlendirme ölçeği (CAM-ICU) ile neelon-champagne (neecham) konfüzyon ölçeklerinin karşılaştırılması

  Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Spinal kord travması oluşturulan ratlarda propofol ve deksmedetomidinin antioksidan etkilerinin karşılaştırılması

  Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Total intravenöz anestezide propofol infüzyon sendromu belirteçlerinin belirlenmesi

  Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Spinal vertebra cerrahisi sonrasında hasta kontrollü analjezi yöntemi ile tramadol ve düşük doz tramadol-parasetamol kombinasyonunun karşılaştırılması

  Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Günübirlik alt ekstremite cerrahisinde intratekal düşük doz bupivakain ve fentanil kombinasyonlarının değerlendirilmesi

  Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı