Prof. Dr.

YAVUZ DODURGA

TIP FAKÜLTESİ >> TEMEL TIP BİLİMLERİ >> TIBBİ BİYOLOJİ
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000-0002-4936-5954
Eğitim Bilgileri
 • 2006 - 2010 Doktora

  EGE ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 • 2004 - 2006 Yüksek Lisans

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Araştırma Alanları
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

  Tıbbi Genetik

Mesleki Deneyim
 • 2021 - PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • 2014 - 2021 DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • 2013 - 2014 YARDIMCI DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • 2010 - 2013 UZMAN

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • 2006 - 2010 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler
 • 2022 -

  Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2016 -

  Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2014 - 2016

  Dönem I Kordinatör Yardımcısı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2014 -

  Erasmus Koordinatörü

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
 • 2023SEÇME MÜCAHİT, DODURGA YAVUZ

  Signaling Pathways of the Immune System

  Nova Science Publishers

  Bölüm(ler) Uluslararası

Projeler ve Patentler
Projeler
 • 01.07.2021 - Devam Ediyor

  1 Brain disorders susceptibility induced by environmental pollutant lindane: possible phytotherapy amelioration by ferulic acid

  Yürütücü Uluslararası İkili İşbirliği Programları

 • 01.11.2015 - Devam Ediyor

  2 Şizofrenili ve şizoaffektif bozukluklu hasta lenfositlerinde DNAhasar ve tamir etkinliğindeki farklılıkların değerlendirilmesi

  Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ

 • 01.11.2015 - Devam Ediyor

  3 Primer Diz Osteoartritli Hastalarda COLL11A1 VEGF GDF5 Genlerinin polimorfizimin Araştırılması

  Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ

 • - Devam Ediyor

  4 İntihar Kurbanlarında Pineal Glanddaki Morfometrik Değişiklikler

  Araştırmacı BAP

 • - Devam Ediyor

  5 Streptozotosin ile Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda E Vitamini ve Üzüm Çekirdeği Özütünün Öğrenme Bellek ve Apoptozis Üzerine Etkisi

  Araştırmacı BAP

 • - Tamamlandı

  6 Hepatit B Virüsü X proteini varlığında ekspresyonunda artış gözlenen ve özgün yeni bir gen olan Up Regulated Gene 4 URG4 ün RNA interferans yöntemi kullanılarak gen sessizleştirilmesi sonrasında onkogenik fonksiyonunun ve moleküler etki mekanizmasının mikroarray ve protein western array yöntemleri ile araştırılması

  Bursiyer TÜBİTAK PROJESİ

 • - Devam Ediyor

  7 CVID da VDR gen ekspresyonu ile ilişkili sinyal yolaklarındaki gen ekspresyonlarının superarray yöntemi ile analizi ve elde edilen verilerin VDR gen polimorfizmi ve klinik özellikler ile ilişkisinin tespiti

  Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ

 • - Tamamlandı

  8 Lökomogenezde Yeni Bir Yaklaşım Olarak URG4 ün Sinyal İletim Yolakları İlişkisinin Araştırılması

  Araştırmacı BAP

 • - Devam Ediyor

  9 Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Paklitaksel ile Bitkisel Etken Maddelerin ve Endemik Bitki Ekstrelerinin Sinerjistik Etkisinin Hücre Döngüsü ve Apoptoz Sinyal İletim Yolakları Üzerine Etkisinin Araştırılması

  Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ

 • - Devam Ediyor

  10 URG4 varlığında veya RNA interferans ile baskılandığında HepG2 Hücre Hattındaki olası Mikro RNA Ekspresyon Değişimlerinin Araştırılması

  Yönetici ARAŞTIRMA PROJESİ

 • - Devam Ediyor

  11 Diffüz ve Yüksek Dereceli Glial Tümörlerde miRNA Ekspresyon Değişimlerinin Real Time Online RT PCR ile Belirlenmesi

  Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ

 • 02.01.2023 - 08.12.2023Tamamlandı

  12 Joint Research on Signaling Pathways of the Immune System

  Araştırmacı Diğer (Uluslararası)

 • 07.12.2021 - 06.06.2023Tamamlandı

  13 Hipopitüitarizmli hastalarda ve obezlerde oksitosin,leptin,vaspin,melatonin düzeyinin klinik ve metabolik parametreler üzerine etkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 16.07.2021 - 15.07.2022Tamamlandı

  14 Morfeanın Patogenezinde, Toll-Benzeri Reseptörlerin ve İlişkili Sinyal Mediyatörlerin Rollerinin Araştırılması

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 22.03.2019 - 22.03.2020Tamamlandı

  15 Çam kabuğu özütünün Over (MDAH) Kanseri Hücre Kültürü Modelinde Koruyucu Etkilerinin Araştırılması

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 26.06.2018 - 17.03.2021Tamamlandı

  16 MikroRNA ve ilişkili genlerin ekspresyon seviyeleri ile apelin,endokan, kinürenin protein düzeyindeki değişimlerin pulmoner hipertansiyon etyopatogenezindeki etkilerinin araştırılması

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 29.03.2018 - 12.06.2019Tamamlandı

  17 Travmatik beyin yaralanmasında glial fibriler asidik protein (GFAP) ve ubiquitin c-terminal hydrolase isozyme L1 (UCHL-1) biyolojik belirteçlerinin postmortem kullanımı

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 14.03.2018 - 19.02.2020Tamamlandı

  18 Mikozis Fungoides Tanılı Hastalarda Toll Benzeri Reseptörler ile İlişkili Sinyal İletim Yolağı ve miRNA'ların Ekspresyon Profillerinin Ve T Hücre Klonalitesinin Belirlenmesi

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 17.01.2018 - 24.12.2019Tamamlandı

  19 KALP YETERSİZLİĞİNDE BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI VE İNFLAMATUVAR BELİRTEÇLERLE İLİŞKİSİ

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 10.05.2017 - 14.08.2018Tamamlandı

  20 Hepatoselüler Kanser Hücrelerinde Apigenin, Sorafenib ve Kombine Uygulamalarının Apoptoz ve Hücre Döngüsü Üzerine Olası Etkilerinin Araştırılması

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 10.05.2017 - 14.08.2018Tamamlandı

  21 Hepatoselüler Kanser Hücrelerinde Apigenin, Sorafenib ve Kombine Uygulamalarının Apoptoz ve Hücre Döngüsü Üzerine Olası Etkilerinin Araştırılması

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 02.01.2017 - 10.10.2018Tamamlandı

  22 Graves hastalarında MicroRNA ekspresyonu ve İrisin düzeyi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 02.01.2017 - 10.10.2018Tamamlandı

  23 Graves hastalarında MicroRNA ekspresyonu ve İrisin düzeyi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 25.11.2016 - 11.04.2019Tamamlandı

  24 Korener Arter Hastalığında hTERT Gen Ekspresyonu ve Telomeraz Aktivitesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 06.06.2016 - 11.04.2019Tamamlandı

  25 Deneysel Olarak Asherman Sendromu Uluşturan Sıçanlarda Adipoz Doku Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Tedavisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 29.04.2016 - 08.06.2017Tamamlandı

  26 Kronik astım modeli oluşturulan farelerde bosentan'ın akciğer histopatolojisi üzerine etkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 29.04.2016 - 08.06.2017Tamamlandı

  27 Kronik astım modeli oluşturulan farelerde bosentan’xxın akciğer histopatolojisi üzerine etkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 01.12.2015 - 13.03.2019Tamamlandı

  28 Bipolar Bozukluklu Hastaların Lenfositlerinde DNA Hasar ve Tamir Etkinliğindeki Farklılıkların Değerlendirilmesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 12.11.2015 - 23.09.2016Tamamlandı

  29 Primer Diz Osteoartritli Hastalarda COLL11A1 VEGF GDF5 Genlerinin polimorfizimin Araştırılması

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 24.08.2015 - 19.10.2016Tamamlandı

  30 Kronik Astım Modeli Oluşturulan Farelerde Leflunamidim Akciğer Histopatolojisi Üzerine Etkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 15.08.2015 - 20.10.2017Tamamlandı

  31 Şizofrenili ve şizoaffektif bozukluklu hasta lenfositlerinde DNA hasar ve tamir etkinliğindeki farklılıkların değerlendirilmesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 01.07.2015 - 20.10.2017Tamamlandı

  32 Şizofrenili ve Şizoaffektif Bozukluklu Hasta Lenfositlerinde DNA hasar ve Tamir Etkinliğindeki Farklılıkların Değerlendirilmesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 01.01.2015 - 23.09.2016Tamamlandı

  33 Primer Diz Osteoartritli Hastalarda COLL11A1 VEGF GDF5 Genlerinin polimorfizimin Araştırılması

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 22.12.2014 - 01.03.2016Tamamlandı

  34 Calvatia Gigantea Mantar Özütünün A549 Akciğer Kanser Hücresi Hattında Hücre Döngüsü ve Apoptoz Sinyal İletim Yolakları Üzerine Etkisi

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 21.10.2014 - 27.04.2016Tamamlandı

  35 Keratinositlerde UV Maruziyetine Karşı Oluşan DNA Hasarının Comet Assay Mikronukleus Analizi ile Belirlenmesi ve DNA Tamir Geni Expresyonundaki Değişikliklerin Araştırılması Temelinde Genotoksiste Laboratuvarı Kurulması

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 23.08.2014 - 01.03.2016Tamamlandı

  36 Calvatia Gigantea Mantar Özütünün A549 Akciğer Kanser Hücresi Hattında Hücre Döngüsü ve Apoptoz Sinyal İletim Yolakları Üzerine Etkisi

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 15.07.2014 - 19.09.2017Tamamlandı

  37 Bleomisin ile Oluşturulmuş Akciğer Fibrosisini Önlemede Atorvastatinin Steroid ile Karşılaştırılması

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 02.06.2014 - 05.05.2017Tamamlandı

  38 Lokal Simvastatin Uygulanan Otojen Diş Kemik Greftinin Yeni Kemik Oluşumu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 02.06.2014 - 05.05.2017Tamamlandı

  39 Lokal Simvastatin Uygulanan Otojen Diş Kemik Greftinin Yeni Kemik Oluşumu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 11.04.2014 - 23.09.2016Tamamlandı

  40 Diş Beyazlatıcı ve Antioksidan Ajanların Etkilerinin Dental Pulp Stem Cell (DPSC) Hücre Dizisinde İncelenmesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 19.01.2014 - 19.01.2015Tamamlandı

  41 Oleuropeinin SH SY5Y Nöroblastom hücre hattında çeşitli hücresel yolaklardaki etkisinin belirlenmesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 08.01.2014 - 08.01.2015Tamamlandı

  42 PC3 ve LNCAP prostat kanseri hücre hattında ferulik asitin etkisinin araştırılması

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 01.01.2014 - 27.04.2016Tamamlandı

  43 Keratinositlerde UV Maruziyetine Karşı Oluşan DNA Hasarının Comet Assay Mikronukleus Analizi ile Belirlenmesi ve DNA Tamir Geni Expresyonundaki Değişikliklerin Araştırılması Temelinde Genotoksiste Laboratuvarı Kurulması

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 27.08.2013 - 09.07.2014Tamamlandı

  44 Kardiyak otonom nöropatili diyabetik ratlarda bupivakain ile indüklenen asistoli tedavisi için lipid infüzyonunun resüsitasyona etkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 15.08.2013 - 15.08.2014Tamamlandı

  45 Sülfit Molekülünün İnsan Nöroblastom Hücrelerinde (SHSY5Y) Yeni Bir Onkogen Olan URG4/URGCP Geni Üzerinden Olası Etki Mekanizmasının Araştırılması

  Yönetici TÜBİTAK PROJESİ

 • 15.08.2013 - 15.08.2014Tamamlandı

  46 Sülfit Molekülünün İnsan Nöroblastom Hücrelerinde (SHSY5Y) Yeni Bir Onkogen Olan URG4/URGCP Geni Üzerinden Olası Etki Mekanizmasının Araştırılması

  Yönetici TÜBİTAK PROJESİ

 • 13.08.2013 - 15.08.2014Tamamlandı

  47 Sülfit Molekülünün İnsan Nöroblastom Hücrelerinde SHSY5Y Yeni Bir Onkogen Olan URG4 URGCP Geni Üzerinden Olası Etki Mekanizmasının Araştırılması

  Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ

 • 08.10.2012 - 18.11.2014Tamamlandı

  48 Koroner Arter Hastalığında MikroRNA Düzeylerinin Endotel Fonksiyon Göstergeleri ile İlişkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 13.01.2012 - 26.12.2017Tamamlandı

  49 İntihar Kurbanlarında Pineal Glanddaki Morfometrik Değişiklikler

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 13.01.2012 - 26.12.2017Tamamlandı

  50 İntihar Kurbanlarında Pineal Glanddaki Morfometrik Değişiklikler

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 15.12.2011 - 26.06.2018Tamamlandı

  51 URG4 Varlığında veya RNA İnterferans ile Baskılandığında HepG2 Hücre Hattındaki Olası Mikro RNA Ekspresyon Değişimlerinin Araştırılması

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 31.10.2011 - 31.10.2014Tamamlandı

  52 Çoklu Kinaz Inhibitörü Olan Sorafenibin URG4/URGCP Varlığında Kanser Hücre Davranışına Etkisi

  Danışman TÜBİTAK PROJESİ

 • 10.10.2011 - 01.03.2018Tamamlandı

  53 Streptozotosin ile Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda E Vitamini ve Üzüm Çekirdeği Özütünün Öğrenme-Bellek ve Apoptozis Üzerine Etkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 01.01.2011 - 01.01.2014Tamamlandı

  54 Çoklu Kinaz Inhibitörü Olan Sorafenibin Urg4 Urgcp Varlığında Kanser Hücre Davranışına Etkisi

  Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ

 • 15.10.2010 - 15.10.2012Tamamlandı

  55 Prostat kanseri hücre hatlarında paklitaksel ile bitkisel etken maddelerin ve endemik bitki ekstrelerinin sinerjistik etkisinin hücre döngüsü ve apoptoz sinyal iletim yolakları üzerine etkisinin araştırılması

  Danışman TÜBİTAK PROJESİ

 • 28.06.2006 - 21.11.2018Tamamlandı

  56 Mesane Kanseri Olgularında FGFR3 Geni A248C, S249C, G372C, T375C Mutasyonlarının Varlığı

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
 • 2023

  Ulusalararası BSE

  Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

  Çalışma Ödülü 5th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2021).

 • 2019

  Ulusal BSE

  Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

  Çalışma Ödülü Türk Kardiyoloji Derneği

 • 2017

  PAU Bilim Ödülü

  Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

  Bilim - Sanat Ödülleri PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2017

  Prof.Dr. Altan Günalp Araştırma Ödülü

  Ulusal BSE

  Diğer Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği

 • 2017

  Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü

  Uluslararası BSE

  Diğer Hücresel Sinir Bilimleri ve Oksidatif Stres Derneği

 • 2016

  Honorable Mention Award

  Uluslararası BSE

  Diğer Süleyman Demirel University

 • 2016

  Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü

  Ulusal BSE

  Diğer Türk Pediatrik Hematoloji Derneği

 • 2016

  Poster Bildiri Birincilik Ödülü

  Ulusal BSE

  Diğer EGE ÜNİVERSİTESİ

 • 2016

  Sözel Bildiri İkincilik Ödülü

  Ulusal BSE

  Diğer Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği

 • 2015

  Yol Bursu

  Uluslararası BSE

  Teşvik Ödülleri 3rd Anticancer Agent Development Congress

 • 2015

  Cell therapy today:Achievements, hopes and hype

  Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

  Teşvik Ödülleri The European Molecular Biology Organization (EMBO)

 • 2015

  Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

  Ulusal BSE

  Bilim - Sanat Ödülleri 17. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

 • 2014

  Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Dergi Yayıncılık Ödülü

  Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

  Bilim - Sanat Ödülleri PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2013

  Poster Bildiri Birincilik Ödülü

  Ulusal BSE

  Çalışma Ödülü 11. Ulusal Sinirbilim Kongresi

 • 2013

  PROF. DR. BAKİ KOMSUOĞLU 2013 BİLİM TEŞVİK ÖDÜLÜ-SAĞLIK BİLİMLERİ

  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

 • 2013

  Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü

  30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi

 • 2013

  Yol Bursu

  FENS Featured Regional Meeting

 • 2013

  Pamukkale Üniversitesi adresli en yüksek yayın puanı alan öğretim üyesi

  Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

  Bilim - Sanat Ödülleri PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2013

  Pamukkale Üniversitesi Yayın Performans Ödülü” Pamukkale Üniversitesi

  Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

  Bilim - Sanat Ödülleri PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2012

  Poster Bildiri Birincilik Ödülü

  10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi

 • 2012

  Yol Bursu

  8th FENS Forum of Neuroscience

 • 2011

  Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü

  3. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

 • 2011

  Yol Bursu

  SiNAPSA Neuroscience Conference'11

 • 2011

  EMBO Kayıt ve Yol Bursu

  EMBO|EMBL Symposium: Cancer Genomics

 • 2010

  BAYINDIR HASTANESİ 10. TIP ÖDÜLLERİ-ARAŞTIRMA DESTEĞİ

  BAYINDIR HASTANESİ

 • 2009

  BAYINDIR HASTANESİ 8. TIP ÖDÜLLERİ-ARAŞTIRMA DESTEĞİ

  BAYINDIR HASTANESİ

 • 2008

  GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ

  II. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu

 • 2008

  TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ

  34. Ulusal Hematoloji Kongresi

Tez Danışmanlığı
 • Tamamlandı

  Hipopitüiter, obez ve sağlıklı bireylerde oksitosin, leptin, vaspin ve melatonin düzeylerinin karşılaştırılması

  Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  The effect of vitamin D3 on subtypes of S100 in Streptozotocin (STZ)-induced diabetic rat model

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  Gastrik Karsinomlarda ARID1A Mutasyonlarının PI3K Sinyal İletim Yolağıyla İlişkilerinin Araştırılması

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Hepatoselüler kanser hücrelerinde apigenin, sorafenib ve kombine uygulamalarının apoptoz ve hücre döngüsü üzerine olası etkilerinin araştırılması

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  PC-3 ve LNCaP prostat kanseri hücre hatlarında ferulik asitin etkisinin araştırılması

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Oleuropeinin SH-SY5Y nöroblastom hücre hattında çeşitli hücresel yolaklardaki etkisinin belirlenmesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı