Prof. Dr.

HAFİZE MEDER ÇAKIR

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ >> İŞLETME >> MUHASEBE VE FİNANSMAN
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000-0002-3438-9611
Eğitim Bilgileri
 • 1994 - 2000 Doktora

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • 1990 - 2018 Yüksek Lisans

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 1984 - 1989 Lisans

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Araştırma Alanları
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

  Finans

Mesleki Deneyim
 • 2001 - DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

  MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

İdari Görevler
 • 2002 - 2009

  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2001 - 2007

  Anabilim Dalı Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
 • 2017MEDER ÇAKIR HAFİZE

  Stratejik Finansal Yönetim

  Orion

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2004MEDER ÇAKIR HAFİZE

  Denizli İmalat Sanayiinin Finansal Yapısı

  Dehamat

  Tümü Ulusal

 • 2003MEDER ÇAKIR HAFİZE,SARITAŞ HAKAN,AYGÖREN HAKAN

  Muhasebeci ve Mükellef Perspektifinden Muhasebe Mesleği: Denizli’xxde Bir Alan Araştırması

  Beta

  Tümü Ulusal

Projeler ve Patentler
Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
Tez Danışmanlığı
 • Devam Ediyor

  BANKA MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ SEGMENTASYONUNA GÖRE FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  MALİ DESTEK GÖREN KADIN GİRİŞİMCİLERİN FİNANSAL ANALİZİ: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Basel-ıı standartlarına Türkiye bankacılık sektörüne uyum süreci

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Yabancı sermaye şirketlerinin finansal performans değerlemesi BİST de bir uygulama

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Riskten korunma amaçlı türev araçların TMS / TFRS kapsamında muhasebeleştirilmesi ve uygulaması

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  VUK hükümlerine göre oluşturulan mali tabloların TFRS hükümlerine uyarlanması

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Firmaların temettü ödemeleri ile firma değeri arasındaki ilişki ve bist 100 'de bir uygulama

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  KOBİ'lerin finansmanında teşviklerin yeri ve önemi Denizli'de teşvik uygulaması

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Çalışma sermayesi yönetimi ve Kayseri imalat sanayi uygulaması

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Türkiye'deki finansal piyasalar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın finansal piyasalar üzerindeki etkinliği

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Konaklama işletmelerinde maliyet kontrol süreci ve oda-mönü maliyetlerinin belirlenmesi: Denizli'deki küçük ölçekli bir konaklama işletmesinde uygulama

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı