Prof. Dr.

HALİL KUMSAR

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ >> JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ >> UYGULAMALI JEOLOJİ
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000-0001-8051-2150
Eğitim Bilgileri
 • 1989 - 1993 Doktora

  University of Nottingham

  Mineral Kaynakları Mühendisliği / Mineral Resources Engineering

 • 1989 - 1993 Yüksek Lisans

  The University of Nottingham

  Mineral Resources Deparment

 • 1982 - 1986 Lisans

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Araştırma Alanları
 • Mühendislik Temel Alanı

  Yer Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim
 • 2005 - PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

  UYGULAMALI JEOLOJİ ANABİLİM DALI

 • 1999 - 2005 DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 • 1994 - 2005 YARDIMCI DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Üniversite Dışı Deneyim
 • 1986 - 1989

  Devlet Su İşleri Genel Md. (DSİ)

  Jeoloji Mühendisi

 • 1994 -

  Pamukkale Üniversitesi

  Öğretim Üyesi

İdari Görevler
 • 2017 -

  Bölüm Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2007 - 2011

  Rektör Yardımcısı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2007 - 2011

  Dekan

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2004 - 2007

  Dekan Yardımcısı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2004 - 2007

  Dekan Yardımcısı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2002 - 2007

  Bölüm Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 1995 -

  Anabilim Dalı Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
 • 2024Ulusay Reşat, Ulusay Ömer, Ayfer Erken, KUMSAR HALİL, TUNCAY ERGÜN, KAYA ZÜLKÜF

  Site investigation and engineering evaluation of the Cay-Eber Earthquake of February 3, 2002

  Türkiye Deprem Vakfı

  Tümü Ulusal

 • 2023Aydan Ömer, KUMSAR HALİL, ULUSAY REŞAT

  Rock Mechanics and Engineering Geology in Volcanic Fields

  CRC Press Taylor & Francis Group

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2023KUMSAR HALİL, ÇELİK SEFER BERAN, Aydan Ömer

  Rock Dynamics Progress And Prospect

  CRC Press Taylor & Francis Group

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2023Aydan Ömer, Ulusay Reşat, KUMSAR HALİL

  Rock Mechanics and Engineering Geology in Volcanic Fields

  CRC Press Taylor & Francis Group

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2020KUMSAR HALİL

  Yüzey Araştırmaları Işığında Sillyon ve Çevresi, Sillyon Çalışmaları I

  Zero Prod. Ltd /Ege Yayınları

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2019KUMSAR HALİL,Aydan Ömer

  Stratonikeia Çalışmaları 4: Mimari, Heykel Küçük Buluntu Araştırmaları

  Ege Yayınları

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2015ULUSAY REŞAT,KUMSAR HALİL,Aydan Ömer

  ENGINEERING GEOLOGY FOR SOCIETY AND TERRITORY

  springer

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2015KUMSAR HALİL,Ar Erhan,Aydan Ömer

  ENGINEERING GEOLOGY FOR SOCIETY AND TERRITORY

  Springer

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2015KUMSAR HALİL,Aydan Ömer

  Stratonikeia ve Çevresi Araştırmaları

  Ege Yayınları

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2012Aydan Ömer,ULUSAY REŞAT,KUMSAR HALİL,Kazio Konagai

  Site Investigation and engineering evaluation of the Van earthquakes of October 23 and November 9, 2011

  Japan Society for Civil Engineers

  Tümü Uluslararası

 • 2012Aydan Ömer,ULUSAY REŞAT,KUMSAR HALİL

  Site Investigation and Engineering Evaluation of The Van Earthquakes of October 23 And November 9 2011

  Turkish Earthquake Foundation

  Tümü Uluslararası

 • 2010Aydan Ömer,Ohta Yoshimi,Daido Mitsuo,KUMSAR HALİL,Takashiki Naohiko

  Advances in Rock Dynamics and Applications

  CRC Press

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2008KUMSAR HALİL

  23 26 Temmuz 2003 Buldan Denizli Depremlerinin Mühendislik İncelemesi

  Ekin Basın Yayın Dağıtım

  Ulusal

 • 2006Tano Hisataka,Aydan Ömer,ULUSAY REŞAT,KUMSAR HALİL

  Şev Hareketleri Üzerinde Etkili Olan Jeo Çevresel Faktörlerle İlgili Ortak Araştırma Babadağ Türkiye daki Krip Türü Şev Duraysızlığının İncelenmesi Proje Ara Raporu

  PAU

  Tümü Ulusal

 • 2000Aydan Ömer,ULUSAY REŞAT,KUMSAR HALİL,TUNCAY ERGÜN

  Site Investigation and Engineering Evaluation of The Düzce Bolu Earthquake of November 12 1999

  Turkish Earthquake Foundation/Türkiye Deprem Vakfı

  Tümü Uluslararası

 • 2000KUMSAR HALİL

  Likos Vadisi Türk Arkeoloji Araştırmaları Congedo Editore Francesco D andria e Francesca Silvestrelli

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 1998Aydan Ömer,ULUSAY REŞAT,KUMSAR HALİL,SÖNMEZ HARUN,TUNCAY ERGÜN

  A site investigation of Adana-Ceyhan Earthquake of June 1998, TDV/DR 006-030

  TDV/DR 006-030

  Tümü Uluslararası

 • 1997Aydan Ömer, KUMSAR HALİL

  A site investigation of October 1, 1995 Dinar Earthquake

  Türkiye Deprem Vakfı

  Tümü Ulusal

Projeler ve Patentler
Projeler
 • - Tamamlandı

  1 Babadağ İlçesi Denizli Kütle Hareketlerinin Mühendislik Jeolojisi Açısından İncelenmesi ve Kütle Hareketi Risk Alanlarının Belirlenmesi

  Yönetici DİĞER

 • - Tamamlandı

  2 Denizli Havzasındaki Termal Alanlardan Etkilenen ve Etkilenmeyen Jeolojik Formasyonlarda Sıcaklık ve Isı Depolama Kapasitesi Değişiminin İncelenmesi ve Isı Pompalarında Kullanımının Araştırılması

  Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ

 • - Tamamlandı

  3 A Collaborative Research on the Geo environmental Factors on Slope Movements and the Investigation of Creeping Slope Movements at Babadağ town Turkey as a Case Study

  Yönetici DİĞER

 • - Tamamlandı

  4 Bitlis Kalesi Kazısı ve Yüzey Araştırmaları

  Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ

 • 10.08.2023 - 31.12.2023Tamamlandı

  5 Pamukkale Travertenlerinde Kütle Hareketlerinin Oluşum Nedenlerinin Araştırılması ve Sürdürülebilir Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi ARGE Çalışması

  Yürütücü Özel Kuruluşlar

 • 24.03.2018 - 29.12.2018Tamamlandı

  6 MADENCİLİK LTD. ŞİRKETİNE AİT 48 (1683) NUMARALI RUHSAT SAHASINA AİT HİDROJEOLOJİK ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

  Yürütücü Özel Kuruluşlar

 • 09.12.2016 - 09.01.2017Tamamlandı

  7 Muğla İli Seki Barajı Dolusavak Heyelanlarının Oluşum Nedenlerinin İncelenmesi, Duraylılık Analizleri ve Şev Tasarımının Yapılması

  Yürütücü Özel Kuruluşlar

 • 15.12.2008 - 25.08.2010Tamamlandı

  8 Heyelan Kütlelerinin Statik ve Dinamik Yükler Altında Fiziksel Modellerle İncelenmesi

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 01.08.2003 - 01.05.2005Tamamlandı

  9 Adana İli ve Yakın Çevresinin Jeoteknik Koşullarının Statik ve Sismik Durumlar İçin Coğrafi Bilgi Sistemi ile Değerlendirilmesi

  Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ

Sanatsal Faaliyetler
 • 01.01.2020 - 31.12.2020

  Heyet üyesi olarak Stratonikeia ve Lagina Kazısına katılmak

  Muğla İli Yatağan İlçesi Stratonikeia Antik Kent ve Lagina Kutsal Alanı

  SERGİ Ulusal

 • 01.01.2017 - 31.12.2017

  Muğla İli Yatağan İlçesi Stratonikeia ve Lagina Kutsal Alanı 2017 Kazı Ekibi Üyeliği

  Muğla İli Yatağan İlçesi Stratonikeia ve Lagina Kutsal Alanı

  SERGİ Ulusal

 • 01.01.2017 - 31.12.2017

  Denizli İli Kale İlçesi Kalei-Tavas Antik Kanti ve Kalei Tavas Mezarlığı Kazı Ekibi üyeliği

  Kale Denizli

  SERGİ Ulusal

 • 12.06.2016 - 13.11.2016

  Muğla İli Yatağan İlçesi, Stratonikeia Antik Kenti Kazısında Jeolojik, jeoteknik ve depremsellik çalışmaları yürütmek

  Muğla İli Yatağan İlçesi, Stratonikeia Antik Kenti Kazı alanı

  SERGİ Ulusal

 • 01.06.2016 - 01.09.2016

  Aizanoi Antik Kenti (Kütahya-Çavdarhisar) kası sahasında jeolojik, jeoteknik, depremsellik ve antik mermer ocakları işletmesi çalışmaları yürütmek

  Aizanoi Antik Kenti (Kütahya-Çavdarhisar) kası sahası

  SERGİ Ulusal

 • 05.06.2016 - 04.09.2016

  Denizli ili Kale-i Tavas Tabea (Kale) Antik Kenti ve Kale-i Tavas Mezarlığı Kazısı 2016 Yılı Çalışmaları

  Denizli ili Kale-i Tavas Tabea (Kale) Antik Kenti ve Kale-i Tavas Mezarlığı Kazısı 2016 Yılı Çalışmalarında jeolojik, jeoteknik ve depresellik çalışmalarını yürütmek

  SERGİ Ulusal

 • 01.04.2015 - 01.11.2015

  Kale-i Tavas (Tabea Antik Kenti) antik kentinde jeolojik, jeoarkeolojik ve depremsellik çalışmalarını yürütmek üzere kazıya katılmak

  Kale- Tavas, Denizli

  SERGİ Ulusal

Ödüller
Tez Danışmanlığı
 • Devam Ediyor

  Mermer fabrika ortamında mermer blok ve molozların üretim yöntemlerinin incelenmesi ve üretim verimliliğinin artırılması telli katrağ'ın mermer üretimine sağladığı avantaj ve dezavantajların değerlendirilmesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  Denizli Ovasının Yeraltısuyu Sondaj Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi ve Hidrojeolojik Açıdan İncelenmesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Denizli il merkezi zeminlerinin jeolojik, jeoteknik açıdan incelenmesi ve sıvılaşma duyarlılığının belirlenmesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  Sarayköy (Denizli) İlçe Merkezinin Jeolojik Jeoteknik İncelemesi ve Kent Bilgi Sisteminin Oluşturulması

  Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  Sillyon Antik Kenti'ni (Antalya) etkileyen kütle hareketlerinin statik ve dinamik koşullar altında incelenmesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU ZEMİNLERDE KULLANILAN KALİTE KONTROL TESTLERİNİN VERİMLİLİĞİN DENEYSEL YÖNTEMLERLE JEOTEKNİK AÇIDAN İNCELENMESİ

  Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Denizli il Merkezinde imara açık alanlardaki zeminlerin jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  TABAE ANTİK KENTİ'Nİ (KALE-DENİZLİ) ETKİLEYEN KÜTLE HAREKETLERİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ İNCELEMESİ

  Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  Açık Doğal Taş Ocakları için Jeolojik-Mühendislik Jeolojisi Bilgi Sistemi Oluşturulması ve Blok Verimliliğine Olan Etkisinin İncelenmesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer

 • Tamamlandı

  Babadağ (Denizli) ilçesindeki yamaç duraysızlığının çok parametreli izleme teknikleri, fiziksel model ve matematiksel yöntemlerle incelenmesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı