Prof. Dr.

AYŞE İRMİŞ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ >> İŞLETME >> YÖNETİM VE ORGANİZASYON
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000-0002-9088-4529
Eğitim Bilgileri
 • 1992 - 1995 Doktora

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • 1990 - 1992 Yüksek Lisans

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • 1986 - 1990 Lisans

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Araştırma Alanları
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

  Yönetim ve Organizasyon

Mesleki Deneyim
 • 2011 - PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

  YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
 • 2023ÖZTÜRK FATMA, İRMİŞ AYŞE, DİNCER AYDIN HİCRAN UTKUN

  Sosyal ve Beşeri Bilimlerin Değişen Yüzü: Stratejik Yaklaşımlar

  Strategic Researches Academy (SRA)

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2021METE NURGÜL, İRMİŞ AYŞE

  Yönetim Düşüncesi ve Popüler Kültür Altında Örgütsel Davranışlar

  Beta

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2018DİNCER AYDIN HİCRAN UTKUN,İRMİŞ AYŞE

  Current Debates in ManagementOrganization

  IJOPEC Publication

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2018ÇOBAN HATİCE,İRMİŞ AYŞE

  Current Debates in Management Organization

  IJOPEC Publication

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2018İRMİŞ AYŞE,EMSEN ÖMER SELÇUK

  Kapitalizmin Küresel Ağı Düğümler ve İlmekler

  Ekin

  Tümü Ulusal

 • 2017DURAK İBRAHİM, İRMİŞ AYŞE, ÖZDEMİR LUTFİYE

  Girişimcilik Anadolu Kent Girişimciliğinden Örnekler

  Ekin

  Tümü Uluslararası

 • 2010İRMİŞ AYŞE

  Ekonomi Yazıları

  Pamukkale Üniversitesi Yayınları

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2010İRMİŞ AYŞE,DURAK İBRAHİM,ÖZDEMİR LUTFİYE

  Girişimcilik Kültürü Anadolu Girişimciliğinden Örnekler

  Ekin

  Tümü Ulusal

 • 2006İRMİŞ AYŞE

  Bilgi Ekonomisi

  Ekin

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2003İRMİŞ AYŞE

  Yeni Bir Örgütlenme Şekli Olarak Şebeke Organizasyonlar

  Beta

  Tümü Ulusal

 • 2002İRMİŞ AYŞE,EMSEN ÖMER SELÇUK

  İktisadi Gelişmede Girişimcilik Denizli ve Erzurum Örneği

  Beta

  Tümü Ulusal

Projeler ve Patentler
Projeler
 • 01.03.2017 - 26.12.2017Tamamlandı

  1 Kurumsal Girişimciliğin Stratejik İşbirliklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 10.11.2011 - 06.06.2017Tamamlandı

  2 Türkiye Süper Ligi Futbol KulüplerininKurumsallaşması Türkiye ve Almanya KulüpleriArasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
Tez Danışmanlığı
 • Devam Ediyor

  ÖRGÜTLERDE TOKSİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Duygusal zekâ ve narsisizm arasındaki ilişki üzerine bir araştırma

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Nörogirişimcilik: Yaratıcılık, fırsat tanımlama ve karar verme sürecine yönelik bir araştırma

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  Duygusal zekâ ve narsisizm Üzerine bir araştırma

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Termal sağlık turizmi işletmelerinde personel güçlendirme ve bireysel inovatif davranış ilişkisi üzerine bir araştırma: Denizli termal turizm işletmeleri örneği

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Denizli esnaflarının girişimcilik özelliklerini incelemeye yönelik bir araştırma

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  YETENEK YÖNETİMİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  İŞLETMELERDE ORTAKLIK VE GÜVEN ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Küçük ve ortaboy işletmelerin pazarlama sorunları ve Denizli'de bir uygulama

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  İşletmelerde kurumsallaşma ve inovasyon arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Örgüt yapısına göre bilgi yönetimi ve örgütsel dayanıklılık ilişkisi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  İşletmelerde dış kaynak kullanımı ve inovasyon ilişkisi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Kurumsal girişimciliğin stratejik işbirliklerine etkisi üzerine bir araştırma

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Örgütlerde kayırmacılığın örgütsel adalet algılaması üzerindeki etkisi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Türkiye profesyonel futbol kulüplerinin kurumsallaşması

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  İhracat yapan firmalarda yenilik yönetimi üzerine bir alan araştırması

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  İş-aile çatışması ve tükenmişlik arasındaki ilişki: Bankacılık sektöründe bir araştırma

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Bankacılık sektöründe yeniden yapılanma sürecinde insan kaynakları yönetim politikaları: Nazilli örneği

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Örgütsel iletişim açısından örgüt kültürü ve bir araştırma

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Örgütsel adalet algılaması ve iş tatmini hakkında bir araştırma

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Aile işletmeleri, aile işletmelerinde karşılaşılan yönetim ve organizasyon sorunları: mersin örneği

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Örgütsel değişi ve Denizli tekstil sektöründe bir araştırma

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Bilişim teknolojilerinin Türk bankacılığının yönetim ve organizasyon yapısına etkileri

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Örgütlerde çatısma ve yönetimi, Denizli'de bir örnek

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Örgütsel kültür bağlamında örgütsel vatandaşlık olgusu ve bir araştırma

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı