Doç. Dr.

EMİNE KILIÇ TOPRAK

TIP FAKÜLTESİ >> TEMEL TIP BİLİMLERİ >> FİZYOLOJİ
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000-0002-8795-0185
Eğitim Bilgileri
 • 2010 - 2015 Doktora

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 • 2008 - 2010 Yüksek Lisans

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 • 2004 - 2007 Yüksek Lisans

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 • 2000 - 2004 Lisans

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

Araştırma Alanları
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

  Fizyoloji

Mesleki Deneyim
 • 2020 - DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • 2018 - 2020 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • 2009 - 2018 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

  FİZYOTERAPİ PR.

 • 2004 - 2007 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

  FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PR.

Üniversite Dışı Deneyim
 • 2007 - 2009

  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

  Fizyoterapist

İdari Görevler
 • 2019 -

  Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2018 -

  Komisyon Üyeliği

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2018 -

  Dönem II Koordinatör Yardımcısı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
Projeler ve Patentler
Projeler
 • 04.09.2023 - Devam Ediyor

  1 3T3-L1 adiposit hücrelerinde Quercetin'in lipolitik mekanizmalar üzerine olası etkilerinin incelenmesi

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 27.10.2020 - 26.09.2022Tamamlandı

  2 Kornea Endotel Hücrelerinde TGF-β ve İnhibitörlerinin Hücre Proliferasyonu ve Hücre Yaşlanması Üzerine Etkilerinin Araştırılması

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 19.02.2020 - 20.04.2021Tamamlandı

  3 Adipositlerde İnflamasyon Aracılı Hücre Hasarının Membran Lipid Profili Üzerine Etkisinin Araştırılması

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 11.04.2019 - 11.04.2020Tamamlandı

  4 Kilolu kadınlarda 4 haftalık tüm vücut titreşim egzersiz eğitiminin hemoreolojik parametrelere, oksidatif stres parametrelerine, DNA hasarına, irisin, rezistin ve visfatin seviyelerine etkilerinin incelenmesi

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 13.03.2019 - 13.03.2020Tamamlandı

  5 Karvakrol’ün Adipositlerde İnflamasyon ve Endoplazmik Retikulum Stresi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 14.08.2018 - 24.12.2019Tamamlandı

  6 Prediyabetik hastalarda sistemik oksidatif stres, DNA hasarı ve hemoreolojik parametreler ile korneal endotel ve retina değişikliklerinin incelenmesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 31.07.2018 - 22.10.2021Tamamlandı

  7 Pamukkale Üniversitesi Takım Sporcularının vücut kompozisyon analizi, bazal metabolizma hızı, VO2 maks, genel sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve yıllar içindeki değişimlerinin incelenmesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 02.03.2017 - 01.03.2018Tamamlandı

  8 Differansiye tiroid kanseri tanılı hastalara uygulanan I-131 ablasyon/metastaz tedavisinin hemoreolojik parametrelere, oksidatif strese ve DNA hasarına etkileri

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 01.10.2016 - 30.09.2017Tamamlandı

  9 Pulmoner Hipertansiyonlu hastalarda hemoreolojik parametrelerin, oksidatif stres yanıtlarının ve periferik DNA Hasarının Araştırılması

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 01.10.2016 - 31.07.2018Tamamlandı

  10 Senil maküla dejenerasyonu tanılı hastalarda oksidatif stres yanıtlarının ve DNA Hasarının Araştırılması

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 17.06.2016 - 17.12.2016Tamamlandı

  11 Spontan Hipertansif Sıçanlarda Egzersiz Ve Egzersizi Bırakma (Detraining) Süreçlerinin Aort Hem Oksijenaz 2 (HO-2) Protein Düzeyleri Üzerine Etkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 01.10.2015 - 01.04.2016Tamamlandı

  12 Kardiyak sendrom X hastalarında hemoreolojik yanıtlar ve bunların oksidatif stresle ilişkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 01.09.2015 - 01.03.2016Tamamlandı

  13 İdyopatik interstisyel pnömonili olgularda hemoreolojik parametrelerin ve oksidatif stres yanıtlarının incelenmesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 01.09.2015 - 01.09.2016Tamamlandı

  14 Spor Fizyolojisi Laboratuvarı Altyapı Oluşturulması Projesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 30.03.2015 - 30.09.2015Tamamlandı

  15 Spontan hipertansif sıçanlarda egzersiz ve egzersizi bırakma detraining süreçlerinin oksidatif stres üzerine oluşturduğu yanıt

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 30.03.2015 - 30.09.2015Tamamlandı

  16 Tekrarlı sprint ve wingate anaerobik güç ve kapasite testine WAnT verilen performans fizyolojik ve zamana bağlı hemoreolojik cevapların incelenmesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 15.06.2014 - 15.06.2015Tamamlandı

  17 Subklinik Hipotiroidili çocuklarda hemoreolojik parametrelerin araştırılması ve karotis intima media kalınlığı ile ilişkisinin incelenmesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 01.06.2013 - 01.06.2014Tamamlandı

  18 Spontan Hipertansif Sıçanlarda Egzersiz ve Onu İzleyen Egzersizi Bırakma Detraining Sürecinin Hemoreolojik Parametreler Üzerine Etkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 01.06.2013 - 01.06.2015Tamamlandı

  19 Spontan Hipertansif Sıçanlarda Egzersiz ve Onu İzleyen Egzersizi Bırakma Detraining Sürecinin Nitrik Oksit ve Karbon Monoksit Düzeyleri ve Sentezlerinde Rol Oynayan Genlerin Ekspresyonları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 03.08.2012 - 03.02.2015Tamamlandı

  20 Spontan Hipertansif Ratlarda Egzersiz ve Onu İzleyen Egzersizi Bırakma Bırakma Detraining Sürecinin Kan Basıncı, Nitrik Oksit Sentaz, Hem Oksijenaz, Nitrik Oksit ve Karbon Monoksit Düzeyleri Üzerine Etkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 13.01.2012 - 13.01.2013Tamamlandı

  21 Nutrisyonel vitamin B12 eksikliği olan çocuklarda tanı ve izlemde hemoreolojik parametrelerin incelenmesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 28.08.2009 - 15.09.2010Tamamlandı

  22 Genç sağlıklı erkek bireylerde ilerleyici direnç egzersizlerinin hemoreolojik parametreler üzerine etkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
 • 2019

  FEBS Short-Term Fellowship Award

  Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü

  Diğer Federation of European Biochemical Societies (FEBS)

 • 2018

  Poster İkincilik Ödülü (Spontan Hipertansif Sıçanlarda Egzersiz ve Egzersizi Bırakma (Detraining) Süreçlerinin Böbrek Arilesteraz Enzim Aktivitesi Üzerine Olan Etkileri)

  Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

  Çalışma Ödülü Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

 • 2018

  Poster Award (I-131 ablation / metastasis treatment may lead protective effects on lymphocyte DNA by activating repair mechanisms in patients with differentiated thyroid cancer)

  Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü

  Çalışma Ödülü Europhysiology 2018

 • 2017

  Best Poster Award (Increased Erythrocyte Aggregation and Decreased Erythrocyte Deformability in Patients With Pulmonary Arterial Hypertension)

  Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü

  Çalışma Ödülü American College of Cardiology’s 66th Annual Scientific Session Expo

 • 2016

  Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Poster Ödülü (Increased erythrocyte aggregation andoxidative stress in patients with idiopathic interstitial pneumonia)

  Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

  Çalışma Ödülü Türk Toraks Derneği

 • 2015

  Poster Sunumu İkincilik Ödülü (Subklinik Hipotiroidili Çocuklarda Hemoreolojik Parametrelerin Araştırılması ve Karotis İntima-Media Kalınlığı ile İlişkisinin İncelenmesi)

  Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

  Çalışma Ödülü Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

Tez Danışmanlığı
 • Tamamlandı

  Kornea endotel hücrelerinde TGF-β ve inhibitörlerinin hücre proliferasyonu ve hücre yaşlanması üzerine etkilerinin araştırılması

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Ana Bilim Dalı