Prof. Dr.

ZÜBEYİR BAĞCI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ >> İŞLETME >> YÖNETİM VE ORGANİZASYON
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000-0001-7902-1485
Eğitim Bilgileri
 • - 2009 Doktora

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • - 2002 Yüksek Lisans

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • 1995 - 1999 Lisans

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Araştırma Alanları
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

  Yönetim ve Organizasyon

Mesleki Deneyim
 • 2017 - DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

  YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

 • 2012 - 2017 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

  YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

 • 2009 - 2012 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

  YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

 • 2002 - 2009 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

  YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

 • 2000 - 2002 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

  YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
 • 2023DEMİR GÜROL, BAĞCI ZÜBEYİR

  SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XII

  Eğitim Yayınevi

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2023Köktürk Serdar, BAĞCI ZÜBEYİR

  ÖRGÜTSEL TÜKENMİŞLİK

  İKSAD Yayınevi

  Tümü Uluslararası

 • 2022ARDIÇ Emine, BAĞCI ZÜBEYİR

  Sosyal, beşeri ve idari bilimler alanında uluslararası araştırmalar XIV

  Eğitim yayınevi

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2022ARDIÇ Emine, BAĞCI ZÜBEYİR

  KURUMSAL İTİBAR, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME

  İKSAD Yayınevi

  Tümü Uluslararası

 • 2021Sırma Furkan, BAĞCI ZÜBEYİR

  ÖRGÜTSEL ADALET VE DUYGUSAL EMEK

  İKSAD

  Tümü Uluslararası

 • 2021BAĞCI ZÜBEYİR

  ÖRGÜT GELİŞTİRME VE ÖRNEK UYGULAMALAR

  İKSAD

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2020BAĞCI ZÜBEYİR,AKBAŞ TÜRKMEN TAŞER

  İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II

  Gece Kitaplığı

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2020Korkmaz Hatice,Bayınma Emin,BAĞCI ZÜBEYİR

  ÖRGÜT İKLİMİ VE PSİKOLOJİK YILDIRMAİLİŞKİSİ: BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEANALİTİK BİR ARAŞTIRMA

  iksad publishing house

  Tümü Uluslararası

 • 2018BAĞCI ZÜBEYİR,AKBAŞ TÜRKMEN TAŞER

  CURRENT DEBATES INLABOUR ECONOMICS INDUSTRIAL RELATIONS

  IJOPEC Publication Limited

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2010BAĞCI ZÜBEYİR

  Ekonomi Yazıları

  Pamukkale Üniversitesi Yayınları

  Bölüm(ler) Ulusal

Projeler ve Patentler
Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
 • 2017

  Bilim Teşvik Ödülü

  Uluslararası BSE

  Bilim - Sanat Ödülleri İktisadi kalkınma ve sosyal araştırmalar derneği

 • 2016

  Bilim teşvik ödülü

  Uluslararası BSE

  Bilim - Sanat Ödülleri İktisadi kalkınma ve sosyal araştırmalar derneği

Tez Danışmanlığı
 • Tamamlandı

  Örgütsel adalet ve duygusal emek arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  DUYGUSAL EMEK VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI DEVLET OKULLARINDA BİR ARAŞTIRMA

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  Duygusal Emek ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide İş Tatmininin Aracılık Rolü

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Çalışanların örgütsel adalet algıları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki: Denizli ilinde görgül bir araştırma

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Personeli güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi ve bir araştırma

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Personel güçlendirme ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Bir alan araştırması

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Duygusal emek ve iş tatmini arasındaki ilişki: Denizli'deki özel okul öğretmenleri üzerinde bir araştırma

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Örgütlerde adalet algısının iş tatmini üzerine etkisi: Akdeniz Üniversitesi idari personeli üzerinde bir araştırma

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı