Doç. Dr.

GÜLSÜM AKGÜN ÇAĞLIYAN

TIP FAKÜLTESİ >> DAHİLİ TIP BİLİMLERİ >> İÇ HASTALIKLARI
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000-0002-2073-1949
Eğitim Bilgileri
 • 1999 - 2005 Lisans

  EGE ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

 • 2006 - 2011 Tıpta Uzmanlık

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

 • 2011 - 2014 Tıpta Yandal Uzmanlık

  DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.)

  HASTANELER

Araştırma Alanları
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

  Hematoloji

Mesleki Deneyim
 • 2017 - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • 2014 - 2014 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • 2011 - 2014 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) HASTANELER İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 • 2006 - 2011 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Üniversite Dışı Deneyim
 • 2015 - 2017

  Denizli Devlet Hastanesi

  Uzman doktor

 • 2015 - 2015

  Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Uzman doktor

 • 2011 - 2015

  İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Uzman Doktor

 • 2011 - 2011

  Afyon Dinar Devlet Hastanesi

  Uzman Doktor

İdari Görevler
 • 2021 -

  Kök Hücre Nakil Merkezi Sorumlu Yardımcısı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2019 - 2020

  Hemovijilans Koordinatörü

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2019 -

  Transfüzyon Komitesi Üyeliği

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
 • 2021HACIOĞLU SİBEL, AKGÜN ÇAĞLIYAN GÜLSÜM

  Textbook Of Multiple Myeloma And Other Plasma Cell Neoplasms

  İstanbul Tıp Yayınevi

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2021AKGÜN ÇAĞLIYAN GÜLSÜM

  Erişkinde İmmun Trombositopeni (Güncel Genel Dahiliye Çalışmaları)

  Akademisyen Yayınevi

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2020AKGÜN ÇAĞLIYAN GÜLSÜM

  Beta Talasemi Major (Güncel Genel Dahiliye Çalışmaları)

  Akademisyen Yayınevi

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2019AKGÜN ÇAĞLIYAN GÜLSÜM, HACIOĞLU SİBEL

  BÜTÜNCÜL TIP Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi

  Ankara Nobel Tıp Kitapevleri

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2019AKGÜN ÇAĞLIYAN GÜLSÜM

  Kan ve Kemik İliği Transplantasyonu Klinik Kılavuzu (Kitap bölüm tercümesi)

  Hematoloji Uzmanlık Derneği

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2018AKGÜN ÇAĞLIYAN GÜLSÜM

  Mezuniyet Sonrası Hematoloji 7. baskıdan Çeviri (Kitap bölüm tercümesi)

  Hematoloji Uzmanlık Derneği

  Bölüm(ler) Ulusal

Projeler ve Patentler
Projeler
 • 19.04.2021 - Devam Ediyor

  1 Akut Myeloid Lösemili Hastalarda Eritrosit Membran Lipid Profili, Oksidatif Stres ve DNA Hasarı Parametrelerinin İncelenmesi

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 03.12.2020 - Devam Ediyor

  2 Demir Eksikliği Anemisi Olan Kadın Hastalarda Oral Demir Tedavisinin Oksidatif Stres, DNA Hasarı ve İnflamasyon Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 21.04.2020 - Devam Ediyor

  3 Tirozin Kinaz İnhibitör Dirençli Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinde Feniletanoid'in Apoptozis Üzerine Etkisinin Araştırılması

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
 • 2016

  BİLDİRİ TEŞVİK ÖDÜLÜ

  Diğer

  Teşvik Ödülleri HEMATOLOJİK ONKOLOJİ VE KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON SEMPOZYUMU

 • 2016

  BİLDİRİ TEŞVİK ÖDÜLÜ

  Diğer

  Teşvik Ödülleri HEMATOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ

 • 2013

  GENÇ KATILIMCI ÖDÜLÜ

  Diğer

  Genç Bilim ve Sanat İnsanı Ödülü ULUSAL AFEREZ DERNEĞİ

Tez Danışmanlığı
 • Tamamlandı

  Kronik Lenfoid Lösemili hastalarda eritrosit membran lipid profili, oksidatif stres ve DNA hasarı parametrelerinin incelenmesi

  Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 • Devam Ediyor

  Demir Eksikliği Anemisi Olan Kadın Hastalarda Oral Demir Tedavisinin Oksidatif Stres, DNA Hasarı ve İnflamasyon Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması

  Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı