Prof. Dr.

İBRAHİM TÜRKÇÜER

TIP FAKÜLTESİ >> DAHİLİ TIP BİLİMLERİ >> ACİL TIP
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000-0001-8342-4615
Eğitim Bilgileri
 • 1994 - 2000 Lisans

  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

 • 2000 - 2004 Tıpta Uzmanlık

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

Araştırma Alanları
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

  Acil Tıp

Mesleki Deneyim
 • 2017 - PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  ACİL TIP ANABİLİM DALI

 • 2011 - 2017 DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  ACİL TIP ANABİLİM DALI

 • 2006 - 2011 YARDIMCI DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  ACİL TIP ANABİLİM DALI

 • 2004 - 2006 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  ACİL TIP ANABİLİM DALI

 • 2000 - 2004 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  ACİL TIP ANABİLİM DALI

İdari Görevler
 • 2016 - 2021

  Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2014 - 2016

  Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
 • 2021TÜRKÇÜER İBRAHİM

  Acil tıp Uzmanlık Eğitimi Kılavuzu

  Akademisyen Kitabevi

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2021TÜRKÇÜER İBRAHİM

  Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Kılavuzu

  Akademisyen Kitabevi

  Bölüm(ler) Uluslararası

 • 2017YILMAZ ATAKAN,TÜRKÇÜER İBRAHİM

  Acil Tıp Cep Kitabı A-CEP

  Akademisyen Kitabevi

  Bölüm(ler) Uluslararası

Projeler ve Patentler
Projeler
 • 17.09.2021 - Devam Ediyor

  1 Acil servise başvuran COVİD-19 enfeksiyonu olan hastalarda Protrombin G20210A (Faktör 2) ve PAI-1-4G/5G gen polimorfizminin incelenmesi

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 17.09.2021 - Devam Ediyor

  2 Acil Servise Başvuran Covid-19 Pnömoni Enfeksiyonu Olgularında 'Faktör V Leiden G1691A' ve 'MTHFR A1298C' gen polimorfizminin Klinikle İlişkisinin Araştırılması

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 03.12.2020 - 12.12.2022Tamamlandı

  3 Acil servise başvuran viral pnömonili hastalarda serum ACE düzeyi ve ACE gen polimorfizminin araştırılması

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 24.12.2019 - 23.04.2021Tamamlandı

  4 Acil servise başvuran akut koroner sendrom hastalarında Peroksizom Proliferatör-Aktive Reseptör Alfa, Gama Polimorfizmi İlişkisi

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 11.04.2019 - 04.11.2020Tamamlandı

  5 Acil Serviste Travmatik Olmayan Akut Bel Ağrılarının Tedavisinde İntravenöz Parasetamol, Deksketoprofen ve İbuprofen'in Etkinliğinin Vizüel Analog Skala (VAS) Kullanılarak Karşılaştırılması

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 18.02.2019 - 10.06.2020Tamamlandı

  6 Acil Serviste Akut Migren Atağına Bağlı Baş Ağrısı Tedavisinde İntravenöz Parasetamol, Deksketoprofen ve İbuprofen'in Etkinliğinin Vizüel Analog Skala (VAS) Kullanarak Karşılaştırılması

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 28.05.2018 - 30.07.2019Tamamlandı

  7 Koroner arter hastalarında matriks metaloproteinaz 2 ve anjiyotensin dönüştürücü enzim gen polimorfizminin araştırılması

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 11.04.2016 - 29.07.2017Tamamlandı

  8 Antikoagülan tedavisi alan hastalarda cyp2c9 gen polimorfizminin araştırılması

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 11.01.2016 - 08.06.2017Tamamlandı

  9 Acil Serviste Akut Migren Atağına Bağlı Baş Ağrısı Tedavisinde Oral Parasetamol ve Oral zolmitriptanın Etkinliğinin Karşılaştırılması

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 15.11.2015 - 12.06.2017Tamamlandı

  10 Acil Serviste Travmaya Bağlı Olmayan Kas İskelet Sistemi Ağrılarında İntravenöz Parasetamol ve Deksketoprofenin Etkinliğinin Karşılaştırılması

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
Tez Danışmanlığı
 • Tamamlandı

  ACİL SERVİSE BAŞVURAN COVİD-19 ENFEKSİYONU OLAN HASTALARDA PROTROMBİN G20210A (FAKTÖR 2) VE PAI-1-4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İNCELENMESİ

  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  ACİL SERVİSE BAŞVURAN COVID-19 PNÖMONİ ENFEKSİYONU OLGULARINDA FAKTÖR V LEIDEN G1691A VE MTHFR A1298C GEN POLİMORFİZMİNİN KLİNİKLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Acil servise başvuran viral pnömonili hastalarda serum ACE (Anjiyotensin dönüştürücü enzim) düzeyi ve ACE gen polimorfizminin araştırılması

  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Acil serviste travmatik olmayan akut bel ağrılarının tedavisinde intravenöz parasetamol, deksketoprofen ve ibuprofenin etkinliğinin vizüel analog skala kullanılarak karşılaştırılması

  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Acil servise başvuran akut koroner sendrom hastalarında peroksizom proliferatör aktive reseptör alfa, gama polimorfizminin araştırılması

  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Acil serviste akut migren atağına bağlı baş ağrısı tedavisinde intravenöz parasetamol, deksketoprofen ve ibuprofen'in etkinliğinin karşılaştırılması

  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Acil serviste pediatrik hastalarda lomber ponksiyon yerinin yatak başı ultrason ile belirlenmesinin etkinliği

  Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Koroner arter hastalarında matriks metaloproteinaz-2 ve anjiotensin dönüştürücü enzim gen polimorfizminin araştırılması

  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Antikoagülan tedavisi alan hastalarda cyp2c9 gen polimorfizminin araştırılması

  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Acil serviste travmaya bağlı olmayan kas iskelet sistemi ağrılarında intravenöz parasetamol ve deksketoprofenin etkinliğinin karşılaştırılması. Randomize, çift kör, kontrollü çalışma

  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Acil serviste akut migren atağına bağlı başağrısı tedavisinde oral parasetamol ve zolmitriptan' ın etkinliğinin karşılaştırılması: Randomize kontrollü çalışma

  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  KOAH atak nedeniyle acil servise başvuran hastalarda hospitalizasyon ve prognozu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Acil serviste kan ve kan ürünü transfüzyonu yapılan hastaların özellikleri ve maliyetlerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine başvuran hastaların memnuniyetini etkileyen faktörlerin incelenmesi

  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Acil servise başvuran multitravma hastalarının klinik özellikleri ve maliyetlerinin incelenmesi

  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Acil servise ayak-ayak bileği travması ile başvuran hastalarda Ottowa ve Bernese kurallarının karşılaştırılması

  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Acil serviste minör kafa travmalı hastaların özellikleri ve beyin tomografisi çekilme endikasyonlarının incelenmesi

  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Acil serviste pulmoner emboli öntanılı hastalarda pulmoner emboli şiddet skorunun ve alveolo-arteriyel gradientin prognoz üzerine etkisinin değerlendirilmesi

  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Acil servise senkop ile başvuran hastalarda san francisco senkop kuralları ile oesıl risk skorunun prognoz ve taburculuk üzerine etkinliklerinin karşılaştırılması

  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Denizli il merkezinde görev yapan polislerinin ilk yardım eğitimi öncesi ve sonrasındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı