Prof. Dr.

SELÇUK YÜKSEL

TIP FAKÜLTESİ >> DAHİLİ TIP BİLİMLERİ >> ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
YÖK AKADEMİK ORCID: 0000-0001-9415-1640
Eğitim Bilgileri
 • 1988 - 1990 Yüksek Lisans

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

  CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

 • 1984 - 1988 Lisans

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

  CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

 • 1994 - 1998 Tıpta Uzmanlık

  DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.)

  HASTANELER

 • 2003 - 2006 Tıpta Yandal Uzmanlık

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

 • 2003 - 2006 Tıpta Yandal Uzmanlık

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  TIP FAKÜLTESİ

Araştırma Alanları
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

  Çocuk Romatolojisi

Mesleki Deneyim
 • 2017 - PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • 2017 - PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • 2012 - DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • 2010 - DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • 2009 - 2010 YARDIMCI DOÇENT

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • 2003 - 2006 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • 2000 - 2003 UZMAN

  DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) HASTANELER BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

 • 1994 - 1998 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.) HASTANELER ANKARA DIŞKAPI ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Üniversite Dışı Deneyim
 • 2006 - 2009

  TC SB BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ

  UZMAN DOKTOR

 • 2003 - 2006

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI

  UZMAN DOKTOR

 • 2001 - 2003

  SSK BURSA ÇEKİRGE ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ HASTANESİ

  UZMAN DOKTOR

 • 1999 - 2000

  TC Dz KKK AKSAZ DENİZ ÜSSÜ 100 YATAKLI HASTANESİ

  TABİB ASTEĞMEN-TEĞMEN

 • 1994 - 1998

  SSK DIŞKAPI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

  ASİSTAN DOKTOR

 • 1993 - 1994

  TC SB ÇORLU ULAŞ SAĞLIK OCAĞI

  PRATİSYEN HEKİM

 • 1990 - 1993

  TC SB AFYON DÖĞER SALIK OCAĞI

  PRATİSYEN HEKİM

 • 2009 -

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD

  YARDIMCI DOÇENT

 • 2010 -

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD

  DOÇENT

İdari Görevler
 • 2017 -

  Bilim Dalı Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2017 -

  Bölüm Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2016 - 2017

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2016 - 2017

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2012 -

  Bilim Dalı Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2012 -

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 • 2010 -

  Bilim Dalı Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar ve Eserler
Makaleler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
 • 2020YÜKSEL SELÇUK

  Otoinflamatuvar Hastalıklar

  TÜRKİYE KLİNİKLERİ

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2020YÜKSEL SELÇUK

  Çocuklarda Kronik Periton Diyalizi

  Türkiye Klinikleri

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2020ÇELİKEL ACAR BANU,YÜKSEL SELÇUK,ÖZÇAKAR ZEYNEP BİRSİN,Çelikel Elif,Aydın Fatma,YALÇINKAYA FATMA FATOŞ,Can Gökçe

  Olgularla Pediatrik Romatoloji

  Nobel

  Bölüm(ler) Ulusal

 • 2018YÜKSEL SELÇUK

  ÇOCUK ROMATOLOJİ KİTABI

  GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ

  Bölüm(ler) Ulusal

Projeler ve Patentler
Projeler
 • 02.10.2017 - Devam Ediyor

  Urinary Tract Infection and Levels of heat shock protein 70 in children as a Sensitive marker for Excluding other infections

  Araştırmacı Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

 • 12.06.2019 - 12.06.2020Tamamlandı

  Henoch Schönlein Purpuralı Hastalarda miRNA Değişimi, Renal Tutulumdaki Etkileri ve Renal Tutulumu Erken Dönemde Belirlemedeki Etkisi

  Yürütücü Diğer (Ulusal)

 • 10.10.2018 - 09.10.2019Tamamlandı

  Tip 1 Diabetes Mellitus’xxlu çocuk hastalarda serum leucine-rich α-2 glikoprotein düzeyleri ve nefropati ilişkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 26.06.2018 - 25.06.2019Tamamlandı

  Primer İdiopatik Nefrotik Sendromlu Hastaların Böbrek Biyopsilerinde İnterlökin-13 Varlığı ve Steroid Cevabı Arasındaki İlişki

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 26.06.2018 - 25.06.2019Devam Ediyor

  IgA Vasküliti Nefritli ve IgA Nefropatili Hastaların Böbrek Biyopsisinde Pentraksin 3 ve İnterlökin 5 Boyanması, Patogeneze Katkısı

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 14.03.2018 - 13.09.2018Tamamlandı

  Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu olan Çocukların Kolon Mikrobiotasında Yüksek Virulans Özelliğine Sahip Escherichia Coli İzolatlarının Değerlendirilmesi

  Yürütücü Diğer (Ulusal)

 • 12.05.2017 - 11.05.2018Tamamlandı

  Henoch Schönlein Purpuralı Çocukların Deri Biyopsisinde Pentraksin 3 Poliklonal Antikoru’xx nun Bakılması ve Böbrek Tutulumu ile İlişkisinin Gösterilmesi

  Yürütücü Diğer (Ulusal)

 • 12.05.2016 - 08.02.2017Tamamlandı

  Henoch Schönlein Purpuralı Çocukların Deri Biyopsisinde Pentraksin 3 Poliklonal Antikoru’xx nun Bakılması ve Böbrek Tutulumu ile İlişkisinin Gösterilmesi, BAP 2016TIPF012

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 01.03.2016 - 01.03.2017Tamamlandı

  ”Henoch schöenlein vasküliti etyopatogenezinde neurominidaz 1 geninin yeri ve böbrek tutulumu ile ilişkisi”MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 75602888-604.01.02-

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 20.10.2015 - 08.06.2017Tamamlandı

  1 Ay 6 Ay yaş Aralığında Sadece Anne Sütü ile Beslenen Çocuklarda Anne Sütü ve Üriner sistem Taş Hastalığı İlişkisi, isimli Tıpta Uzmanlık Projesi Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştıma Projeleri Komisyonu onaylı 2015TPF041 numaralı

  Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 30.04.2015 - 17.01.2017Tamamlandı

  Vezikoüreteral Reflüye Sekonder Renal Skarı Olan Çocuklarda Plazma ve İdrar Pentraksin3 Düzeylerinin Değerlendirilmesi PROJE NO 2015HZL007

  Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 • 11.02.2015 - 01.03.2017Tamamlandı

  Henoch-Schönlein Vasküliti Etyopatogenezinde Nörominidaz 1 (NEU1) Geninin Yeri ve Böbrek Tutuluşu ile İlişkisi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 13.02.2014 - 19.06.2015Tamamlandı

  A Multi centre Randomised Controlled Parallel Group Open label Study Evaluating the Efficacy Safety and Tolerability of Three Doses of Colestilan MCI 196 Compared to Standard Therapy With a Calcium based Phosphate Binder in Paediatric Subjects With Chronic Kidney Disease Stage 5 on Dialysis and With Hyperphosphataemia

  Araştırmacı Diğer (Uluslararası)

 • 22.01.2014 - 18.11.2014Tamamlandı

  Ailesel Akdeniz Ateşi AAA FMF hastalarında kardiyak fonksiyonların ve aortik katılık indekslerinin konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi

  Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • 02.12.2013 - 31.12.2019Devam Ediyor

  Antibiotic Prophylaxis and Renal Damage In Congenital Abnormalities of the Kidney and Urinary TractNCT Number ICMJE NCT02021006 Other Study ID Numbers ICMJE PREDICT trial

  Proje Koordinatör Yrd. Avrupa Birliği

Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
Tez Danışmanlığı
 • Tamamlandı

  Henoch schönlein purpuralı hastalarda miRNA değişimleri, renal tutulumdaki etkileri ve renal tutulumu erken dönemde belirlemedeki etkisi

  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Primer idiopatik nefrotik sendromlu hastaların böbrek biyopsilerinde interlökin-13 varlığı ve steroid cevabı arasındaki ilişki

  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  İmmunglobulin A vasküliti nefritli ve immunglobulin A nefropatili hastaların böbrek biyopsisinde pentraksin 3 ve interlökin 5 boyanması, patogeneze katkısı

  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların kolon mikrobiyotasında yüksek virulans özelliğine sahip escherichia coli izolatlarının değerlendirilmesi

  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Alt üriner sistem disfonksiyonu olan çocuklarda hiperkalsiüri ve hiperürikozürinin araştırılması

  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Bir- altı ay yaş aralığındaki çocuklarda üriner sistem taş hastalığı ve anne sütü içeriği ilişkisi

  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Henoch schönlein purpuralı hastaların deri biyopsisinde pentraksin 3 poliklonal antikorunun bakılması ve böbrek tutulumu ile ilişkisinin gösterilmesi

  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Ailesel akdeniz ateşi, postenfeksiyöz artritler ve jia hastalarında inflamatuvar süreçte pentraksin-3'ün değişimi ve bunun artrit kliniğinde ayırıcı tanıdaki yeri

  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Henöch Schönlein Purpuralı hastalarda pentraksin 3 serum düzeyi ve gen ekspresyonunun belirlenmesi

  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Denizli ilinde 6-15 yaş arası okul çocuklarında işeme bozukluğu prevelansı ve eşlik eden faktörler

  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  İdrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda klinik ve laboratuvar bulguların renal hasarlanma ile ilişkisi

  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı