Prof. Dr.

HAYRETTİN AKYILDIZ

EĞİTİM FAKÜLTESİ >> TEMEL EĞİTİM >> SINIF EĞİTİMİ
YÖK AKADEMİK ORCID:
Eğitim Bilgileri
 • 1981 - 1987 Doktora

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 • 1979 - 1980 Yüksek Lisans

 • 1974 - 1978 Lisans

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Araştırma Alanları
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Mesleki Deneyim
 • 1999 - PROFESÖR

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

  SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler
 • 2010 -

  Anabilim Dalı Başkanı

  Yurt İçi

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar ve Eserler
Bildiriler
Kitap / Kitap Bölüm
 • 2017AKYILDIZ HAYRETTİN

  Davranış İlgili Kavramlar

  Kalemkitap Yayıncılık

  Tümü Ulusal

 • 2016AKYILDIZ HAYRETTİN

  Öğrenme Sürecine İlişkin Kuramsal Açıklamalar

  Kalemkitap Yayıncılık

  Tümü Ulusal

Projeler ve Patentler
Projeler
 • - Devam Ediyor

  BİLİMİN DOĞASI ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN KAVRAMSAL ANLAMA BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ VE BİLİMİN DOĞASI ANLAYIŞLARINA ETKİSİ

  Proje Koordinatörü BAP

Sanatsal Faaliyetler
Ödüller
Tez Danışmanlığı
 • Tamamlandı

  Bazı psiko sosyal faktörler açısından çocukların Anadolu lisesi sınavı öncesi kaygı düzeyleri

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Türkiye'de yaşayan yabancıların Türk ve kendi toplumuna yönelik yüklemsel yargıları üzerine bir inceleme

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Hemşirelerin insan doğasına ilişkin tutumları

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Üniversite öğrencilerinde ereksel ve araçsal değerler

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Otistik çocukların ailelerine yönelik grup rehberliğinin ailelerin kabul düzeylerine etkisi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını önlemede öğretmenlerin kullandığı yöntemler

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Başarı korkusu ve başarısızlık korkusunun bazı psiko-sosyal değişkenler açısından incelenmesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Bilimin doğası etkinliklerinin öğrencilerin kavramsal anlama, bilimsel süreç becerileri ve bilimin doğası anlayışlarına etkisi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Öğretmen adaylarında yükleme karmaşıklığı, düşünme stilleri ve bilişsel tutarlılık tercihinin bazı psikososyal özellikler ve akademik başarı çerçevesinde incelenmesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Üniversite öğrencilerinde yabancılaşma ve yalnızlık düzey ilişkileri

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Okul yöneticilerinin örgütsel bağlılık düzeyleri: İzmir ili örneği

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Öğretmen adaylarının alan eğitimi ve bazı psikososyal değişkenlere göre denetim odağı eğilimleri ile öğrenme stilleri tercihleri

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  İlköğretim I. kademe 5. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri tercihleri ile matematik dersindeki akademik başarı ve derse yönelik tutumları arasındaki ilişki

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Birinci ve son sınıf öğretmen adaylarının ideal-pratik boyutta öğretmen özelliklerine yönelik değerlendirmelerinin karşılaştırılması

  Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Öğretmen adaylarının bilime yönelik tutumlarının bazı psiko-sosyal değişkenlerle ilişkisi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer

 • Tamamlandı

  Sınıf öğretmeni adaylarının yaratıcılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi(Pamukkale Üniversitesi örneği)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer

 • Tamamlandı

  Denizli merkez ilköğretim okullarındaki okul-aile işbirliğinin yönetici, öğretmen ve veli tarafından ideal ve pratik düzeyde değerlendirilmesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  İlköğretim çağı 7 ve 8. sınıf (12-15 yaş arası) öğrencilerin cinsel yönelimleri

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı

 • Tamamlandı

  Normal zekalı kardeşlerin zihinsel engelli kardeşe yönelik kabul düzeyleri

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer

 • Tamamlandı

  Anadolu lisesi öğrencileri ile yurt dışı (Almanya) yaşantısı geçiren ve Anadolu liselerine gelen öğrencilerin bazı değişkenler açısından karşılaştırılması

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer

 • Tamamlandı

  Üniversite öğrencilerinin günlük davranış alanları ve doyum düzeyleri

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer

 • Tamamlandı

  Bellek süreçlerinden tanıma sürecinin anımsama sürecinden üstün olup olmadığının 4-5-6 yaş gruplarındaki çocuklar üzerinde incelenmesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer

 • Tamamlandı

  Öğretmen adaylarının insan doğasına ilişkin tutumları

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer