Prof. Dr. Izzet KARA
Birimi : ILKÖGRETIM
Yabancı Dil : ingilizce
E-Posta : ikara@pau.edu.tr
Telefon : 258 296 10 36

Organizasyonunda Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar
 
 • 2005
  :  XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi Sekreteryası

  Yönettiği Tezler
   
 • Harun Yakar,"NEWTON HAREKET KANUNLARININ ÖĞRETİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİLERİ",Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
 • Özkan Kahraman,"İlköğretim Okulları 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Fizik konularının işlenmesinde Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenci Başarı ve Tutumuna Etkisi",Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • Yüksel Çekbaş, "Fen bilgisi öğretmen adaylarının temel fizik kavramları ile ilgili alan bilgilerinin değerlendirilmesi", Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
 • Karcı F., Demirçalı A., Karcı F., Kara İ., Ucun F., "The synthesis, spectroscopic properties and theoretical calculation of some novel disperse disazo dyes derived from 3-amino-5-hydroxy-1-phenylpyrazole", Journal of Molecular Structure, 935, 19-26. , 2009
 • İ. Kara, A. Öztürk, H. Cetişli, R. Donat, N. Kolsuz, (2016)Theoretical calculation on a compound formed by methyl alcohol and simmondsin, International Journal of Secondary Metabolite, 3(1) pp. 30-48. , 2016
 • Selcuk Toprak, A. Cem Koc, Richard Pilcher, Izzet Kara, Elmo De Angelis, Fatih Dikbas, Kylene De Angelis, Mahmut Firat, Ulker Guner Bacanli, Altan Dizdar, (2013), New trends in water infrastructure education: PROWAT project case study, technics technologies education management, Volume 8, Number 1, 129-142. , 2013
 • Ekici, F., Kara, İ., Ekici, E., (2012), The Primary Student Teachers’ Views About a Blended Learning Application in a Basic Physics Course, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, v.13, n.2 Article 17 pp.291-310 , 2012
 • Kara İ., Kart H.H., Kolsuz N., Karakuş Ö. Özen and Deligöz H., Ab-initio studies of NMR chemical shifts for calix[4]arene and its derivatives, Structural Chemistry, 20(1), 113-119 , 2009
 • Kara İ., N. Kolsuz and S. Çakmak, “Investigation of energy and structural changes of Lin (n= 3, 4) microclusters based on temperature” Journal of Solid State Chemistry, 176, 203–205, (2003). , 2003
 • Ucun F., Sağlam A., Kara I. and Karcı F., Investigation of Ground State Tautomeric Form of a Heterocyclic Disazo Dye Derived from Barbituric acid by ab initio Hartree-Fock and Density Functional Theory Calculations, Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 868, 94–100, (2008). , 2008
 • Kara İ., N. Kolsuz, “Investigation of Lin, H-Lin and O-Lin Interactions In fcc(100) and fcc(110) Surface Symmetries by Molecular Dynamic Simulation Method”, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 63(5), 861-867 , 2002
 • Kara İ., N. Kolsuz, “Investigation of Lin, O-Lin and H-Lin interaction by molecular dynamic simulation method”, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 61, 689-694 , 2000
 • Kara Y., D. Başaran, İ. Kara, “The research on Cu++ metal bioabsorption with nasturtium officinale”, Biochemical Archives, 15, 305-310 , 1999
 • Ekici, E., Ekici, F., Kara, İ., (2010) A New Scope and Facility for the Integration of ICT Applications into Science Education in Turkey; "ICT Supported Science Laboratory Project" , 2010
 • Çekbaş Y., Kara I, Evaluation of basic physics subject matter knowledge of prospective elementary science teachers, Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, 1: 1-7, (2009). , 2009
 • Çekbaş Y., Kara I, Effect of gender and kind of high school of science pre-service teacher on fundamental physics field knowledge, e-Journal of New World Sciences Academy (Education Sciences) 1C0042, 4(2), 549-557, (2009). , 2009
 • Kara İ., The effect on retention of Computer Assisted Instruction in Science Education, Journal of Instructional Psychology, 35(4), 357-365, , 2008
 • Kara İ,, and Ö. Kahraman, The effect of computer assisted instruction on the achievement of students on the instruction of physics topic of 7th grade science course at a primary school, Journal of Applied Sciences, 8(6), 1067-1072, (2008). , 2008
 • Kara İ., Revelation of General Knowledge and Misconceptions about Newton’s Laws of Motion by Draving Method, World Applied Sciences Journal, 3(1): 770-778, 2007. , 2007
 • Kara İ., Yakar H., Effects of Computer Supported Education on the Success of Students on Teaching of Newton’s Laws of Motion, World Applied Sciences Journal, 3 (1): 51-56, 2008 , 2008
 • Kara Y., Kara I., Removal of Cadmium from Water Using Duckweed (Lemna trisulca L.) International Journal of Agriculture and Biology, 7(4), 660-662, 2005. , 2005
 • Kara Y., Başaran D., Kara İ., Zeytunluoğlu A., “Invetigation of Some Physical and Chemical Parameters of Water in the Lake Işıklı in Denizli, Turkey”, International Journal of Agriculture and Biology, 6(2), 275-277, 2004. , 2004
 • Kara Y., Başaran D., Kara İ., Zeytunluoğlu A. and Genç H., “Bioaccumulation of Nickel by Aquatic Macrophyta Lemna minor (Duckweed)”, International Journal of Agriculture and Biology, 5(3), 281-283, 2003. , 2003
 • Köse, S., Kaya, F., Gezer, K. ve İ. Kara (2011). Bilgisayar Destekli Kavramsal Değişim Metinleri: Örnek Bir Ders Uygulaması. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1): 73–88. , Çil, E. & Çepni, S. (2012). The Effectiveness of the Conceptual Change Approach, Explicit Reflective Approach and Course Book by the Ministry of Education on the Views of the Nature of Science and Conceptual Change in Light Unit. Educational Sciences: Theory & Practice 12(2): 1107-1113.
 • Kara İ., N. Kolsuz, “Investigation of Lin, H-Lin and O-Lin Interactions In fcc(100) and fcc(110) Surface Symmetries by Molecular Dynamic Simulation Method”, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 63(5), 861-867, (2002). , Yonas B. Abraham and N. A. W. Holzwarth Method for calculating electronic structures near surfaces of semi-infinite crystals , Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 73 (3), pp. 1-12 (A3)
 • Kara İ., N. Kolsuz and S. Çakmak, “Investigation of energy and structural changes of Lin (n= 3, 4) microclusters based on temperature” Journal of Solid State Chemistry, 176, 203–205, (2003). , YING LI, DI WU, ZHI-RU LI, CHIA-CHUNG SUN, Structural and Electronic Properties of Boron-Doped Lithium Clusters: Ab Initio and DFT Studies, Journal of Computational Chemistry, Vol. 28, No. 10, 2007
 • Dilek Erduran Avcı, İzzet Kara, Dilek Karaca, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İş Konusundaki Kavram Yanılgıları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31 (Ocak 2012/I), ss. 27-39 , 2012
 • Erhan Ekici, Fatma Taşkın Ekici, İzzet Kara, Öğretmenlere Yönelik Bilişim Teknolojileri Öz-yeterlik Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31 (Ocak 2012/I), ss. 53-65 , 2012
 • Soner Özgen, Levent Sonğur, İzzet Kara, Equations of state for amorphous and crystalline nickel by means of molecular dynamics method, Turk. J. Phys., 36, (2012), 59-66 , 2012
 • Sacit Köse, Fatma Kaya, Kutret Gezer, İzzet Kara, Bilgisayar Destekli Kavramsal Değişim Metinleri: Örnek Bir Ders Uygulaması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 29 (Ocak 2011/I), ss. 73-88, (2011) , 2011
 • Köse, S., Kaya, F., Gezer, K. ve İ. Kara (2011). Bilgisayar Destekli Kavramsal Değişim Metinleri: Örnek Bir Ders Uygulaması. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1): 73–88. , 2011
 • Kara İ., Erduran Avcı D., Çekbaş Y., Işık ile İlgili Temel Bilgilerin Yazı ve Çizim Metoduyla Ortaya Çıkarılması, MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(16), 46-57, , 2008
 • Çakmak, S., E. Artunç, İ. Kara ve Ş. Çakmaktepe, “Gömülmüş Atom Potansiyeli Kullanarak Nikelin Moleküler Dinamik Simulasyonu”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), 28-32 , 2005
 • Kara İ., N. Kolsuz, FCC(111), Simetri Düzleminde Lin, H-Lin ve O-Lin Etkileşmelerinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), özel sayı, 4-7 , 2004
 • Çakmak, S., E. Artunç, İ. Kara ve Ş. Çakmaktepe, “Moleküler Dinamik Simulasyonla NinTopak Yapılarda Kararlı Yapı Oluşumu”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), özel sayı 291-294 , 2004
 • Bağ H., Kara İ, Uşak M., Kimya ve Fizik Eğitimiyle ilgili Makaleler Bibliyografyası, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(12), 48-59, 2002. , 2002
 • Kara Y., Başaran D. Kara İ., Elektrik Alanının Solanum Tuberosum ssp Tuberosum (Patates) Bitkisi Üzerindeki Biyofiziksel Etkileri, SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 250-259, 2000. , 2000
 • M. Kumru, H. Yüksel, İ. Kara, “Germenyum Dihidrid in Dönme ve Titreşim Enerjilerinin Kuantum Sayılarına Bağlı Olarak İncelenmesi”, S.Ü., Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Dergisi [Journal of Sciences, Faculty of Arts and Sciences, Selcuk University], 12, 85-95, 1994 , 1994
 • M. Kumru, İ. Kara, “Germenyum Monohidrid in Dönme Enerjilerinin Rijit Olmayan Rotator, Titreşim Enerjilerinin de Harmonik Olmayan Osilatör Modelleri ile Hesaplanması”, Erciyes Ünv., [Journal of Sciences and Engineering, Universty of Erciyes], 10, 1-2, 47-64, 1994. , 1994
 • KARA, İ., KARCI, F., “Barbiturik Asit Türevi Heterosiklik Disazo Boyarmaddelerinin Molekül Yapılarının Teorik Olarak DFT Metodu ile İncelenmesi”, IV. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, Denizli, 30-31 Ekim 2008. , 2008
 • Ekici, E., Taşkın Ekici, F., Kara, İ., Fen Ve Teknoloji Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Konusunda Öğretmen Adaylarının Uygulamaya Dönük Görüş Ve Yaklaşımları, IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 Mayıs 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, İstanbul , 2012
 • H. H. Kart, I. Kara and T. Çağın, Molecular dynamics study of the sintering of Cu and Au nanoparticles, “International Conference on Nanomaterials and Nanosystems” (NanoMats2009), İstanbul Technical University-İstanbul/Turkey, August 10-13, 2009 , 2009
 • Köse, S., Gezer, K., Kara, İ. and Kaya, F. (29 April – 02 May 2010). Computer Assisted Conceptual Change Texts: An Example of Lesson Process. The Second International Congress of Educational Research, Antalya, Turkey. , 2010
 • İzzet Kara, Fati Karcı, Barbiturik asit türevi heterosiklik disazo boyarmaddelerinin molekül yapılarının teorik olarak DFT metodu ile incelenmesi, IV Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, 30-31 Ekim, Denizli, 2008 , 2008
 • Kara İ., S. Özgen, T. Çağın, Moleküler Dinamik Yöntemi Kullanılarak Ni için Isı akısı ve Termal İletkenlik Hesapları, TFD – 24. Fizik Kongresi, Malatya, 2007 , 2007
 • İnan S.A.,. Kara İ., KOYUN A, 2005, Peltier Termo Elektrik Soğutucu Kullanılarak Katı Cisimlerin Isı iletim Katsayısının Ölçülmesine Yönelik Cihaz Tasarımı, Yapılması ve Endüstriyel Uygulaması, TFD–23. Fizik Kongresi, Muğla, 2005. , 2005
 • Çakmak S., S. Özgen, S. Kazanç, E. Artunç, İ. Kara, Lityum İçin Sutton-Chen Gömülmüş Atom Metodu Parametrelerinin Tayini, TFD–22. Fizik Kongresi, Bodrum, 2004. , 2004
 • Çakmak S., S. Özgen, S. Kazanç, E. Artunç, İ. Kara, Lityum İçin Martensitik Faz Dönüşümünün Atomik Etkileşme Mesafesine Bağlılığı: Moleküler Dinamik Benzetimi, TFD – 22. Fizik Kongresi, Bodrum, 2004. , 2004
 • Çakmak S., E. Artunç, İ. Kara ve Ş. Çakmaktepe, “Moleküler Dinamik Simulasyonla Nin , Topak Yapılarında Kararlı Yapı oluşumu”, TFD–21. Fizik Kongresi, 300, Isparta, 2002. , 2002
 • İnan S. A.,. M. A. Askın, İ. Kara, F. Koyuncu, Y. Kara, “Sera Otomasyonu”, Bilgi Teknolojileri Kongresi, 59, Denizli, 2002. , 2002
 • Kara İ., Y. Kara, O. Alav, İnan S.A, “İnternet Üzerinden Fizik ve Biyoloji Derslerinin Verilmesi”, Bilgi Teknolojileri Kongresi, 66, Denizli, 2002. , 2002
 • Bahçeli S., İ. Kara, N. Kolsuz,“ÇMR Nütasyon (Hızlı MAS) Spektrumlarından 3/2 Spinli Çekirdeklerin Merkezi Geçiş Çizgi Biçimi”, III. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, B54, Erzurum, 2000. , 2000
 • Kara İ., N. Kolsuz, “Moleküler Dinamik Simülasyon Metodu ile BCC(100) Simetri Düzleminde Lin(n=3-66) Etkileşmelerinin İncelenmesi”, II. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, Ankara, 1998. , 1998
 • Kumru M., İ. Kara, “H - Ge - H in Titreşim ve Titreşim Enerjilerinin Bilgisayar Yardımı ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, TFD. 14. Ulusal Fizik Kongresi, 107, Lefkoşa 1993. , 1993
 • Kara İ., Ö. Kahraman, “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Öğretime Karşı Tutum Araştırması”, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt I, 828-832, Denizli, 2005. , 2005
 • Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN, Anı Kitiabı , 2012


  B- Kongreler
 • Panel: BÖTE Nereden Nereye,Uluslararası Eğitim Teknolojileri Kongresi, 6-9 Mayıs 2008, ESKİŞEHİR , 2008
 • Demirhan, S., Taşkın Ekici, F., Ekici, E., Kara, İ., Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilgi Ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Sıklıkları Ve Karşılaştıkları Engeller, X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde , 2012
 • Ekici, E., Kara, İ., Fizik Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (ADIM örneklemi), ADIM FİZİK GÜNLERİ – 2012 Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü. DENİZLİ, Nisan 26 – 27 – 28, 2012. , 2012


  C- Hakemlik ve Editörlük
 • "Teaching and Teacher Education" , 2010
 • Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi (Yayın Kurulu) , 2010
 • e-Journal of New World Sciences Academy: Education Sciences, , 2010
 • Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Hakem) , 2012
 • The Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (Hakem) , 2012
 • Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education (Co-Editor) , 2010
 • Yüksek Lisans Tez Savunması , 2010


  D- Eğitim ve Araştırma
 • Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretime Hazırlanması, 2008KRM008, Proje Yöneticisi, 2008.
 • Pamukkale Üniversitesi BAP-2006FEF019 nolu araştırma projesi: ‘Cu-Pd, Cu-Pt ve Cu-Au Alaşımlarının Moleküler Dinamik Simülasyon Yöntemi ile İncelenmesi’, Kasım 2006-
 • Cu-Pd, Cu-Pt ve Cu-Au Alaşımlarının MD Simulasyon Yöntemi ile İncelenmesi, PAÜ, BAP, Araştırmacı
 • Bitkisel Stres Faktörleri ve abiyotik Stres Mekanizmalarının Bitkilerde Meydana Getirdiği Fizyolojik ve Morfolojik Etkilerin, Sera Havalandırma Mantığı ile İlimizde Yetiştirilen Bazı Bitkiler Üzerinde Araştırılması, PAÜ, BAP, 2005, FBE001, Araştırmacı, 2006.
 • Nin topaklarının sıcaklığa bağlı yapısal özelliklerindeki değişmelerin moleküler dinamik simulasyon yöntemi ile incelenmesi, SDÜ, PB.01.001, Araştırmacı,2002
 • İlköğretim Okulları 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Fizik Konularının Öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenci Tutumuna Ve Başarsına Etkisinin İncelenmesi, PAÜ, BAP, 2007 FBE018
 • Barbiturik asit türevi disazo boyarmaddelerinin molekül yapısı, IR ve NMR spektrumlarının ab-initio hesaplama metodu ile incelenmesi, TÜBİTAK, 107T606, 2007-2008.
 • Cu-Pd, Cu-Pt ve Cu-Au Alaşımlarının MD Simulasyon Yöntemi ile İncelenmesi, PAÜ, BAP, Araştırmacı, 2007-2008.
 • İlköğretim Okulları 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Fizik Konularının Öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenci Tutumuna Ve Başarsına Etkisinin İncelenmesi, PAÜ, BAP, 2007 FBE018, Proje Yöneticisi, 2007.
 • Bitkisel Stres Faktörleri ve abiyotik Stres Mekanizmalarının Bitkilerde Meydana Getirdiği Fizyolojik ve Morfolojik Etkilerin, Sera Havalandırma Mantığı ile İlimizde Yetiştirilen Bazı Bitkiler Üzerinde Araştırılması, PAÜ, BAP, 2005, FBE001, Araştırmacı, 2006.
 • Nin topaklarının sıcaklığa bağlı yapısal özelliklerindeki değişmelerin moleküler dinamik simulasyon yöntemi ile incelenmesi, SDÜ, PB.01.001(446), Araştırmacı, 2001.
 • Demirhan S. “Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine İlişkin Özyeterlik Algıları ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanım Durumları (Denizli İli Örneği)”, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
 • KOBAL S. “İlköğretim İkinci Kademe Fen ve Teknoloji Dersinde Analojilere Dayalı Öğretimin Başarı, Tutum ve Hatırda Tutma Düzeyinin Araştırılması”, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 • Yakar, H., “Newton Hareket Kanunlarının Öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkileri”, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 • ÇEKBAŞ Y., "Fen bilgisi öğretmen adaylarının temel fizik kavramları ile ilgili alan bilgilerinin değerlendirilmesi", Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.
 • Özkan Kahraman,"İlköğretim Okulları 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Fizik konularının işlenmesinde Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenci Başarı ve Tutumuna Etkisi",Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • Özel Öğretim Yöntemleri (Fizik)
 • Fizik-II
 • Fizik-I
 • Genel Fizik
 • Genel Fizik
 • Bilgisayar-II
 • Denizli, Teknokent
 • Denizli, Teknokent
 • XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi


  E- Ödüller ve Patentler
 • 2007 Akademik Başarı Belgesi


  F- Akademik Görevler
 • Pedajojik Formasyon Birimi Başkanı
 • Bilgisayar ve Öğretm Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 • 2013-2229 2013/2 ÖĞRENCİ 2 DIŞ DANIŞMAN PANELİ (Dış Danışman), 02/10/2013
 • 2013 yılı TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Bölge Yarışması, jüri üyesi, 27/03/2013
 • TÜBİTAK, 2013-1-2229 2013/1 Fizik Paneli, BİDEB - BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI, 08/04/2013
 • TÜBİTAK, SOBAG, Proje Önerilerini Değerlendirme Paneli, 12.07.2007
 • TÜBİTAK, SOBAG, Proje Önerilerini Değerlendirme Paneli, 23.02.2007


  H- İdari Görevler
 • Eğitim Fakültesi, Dekan Yardımcısı
 • Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu
 • Pamukkale Üniversitesi eğitim Fakültesi Kurul Üyeliği
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği