Yrd.Doç.Dr. Emel Dikbaş Torun
Birimi : Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü
Yabancı Dil : İngilizce (Puanı: 87)
E-Posta : etorun@pau.edu.tr
Telefon : 02583777671

Eğitim Bilgileri
 
 • 1999-2003
  :  Lisans - Dokuz Eylül Üniversitesi
 • 2003-2006
  :  Yüksek Lisans - Dokuz Eylül Üniversitesi
 • 2006 - 2012
  :  Doktora - Hacettepe Üniversitesi
  Doktora Sonrası Eğitim
   
 • 2015-2016
  :  Visiting Scholar - Purdue University
  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
 • Dikbaş Torun E. (in press). Digital Learning and Memory: The Role of Processing Levels and Visual Design , 2014
 • Dikbaş Torun, E., Altun, A. (2014). The Effects of Levels of Processing and Navigation Design Type on Recall and Retention in E-Learning Environments, Behavior & Information Technology (1-9). , 2014
 • Dikbas-Torun E., Altun A.(2014). Levels of Processing During On-screen Reading. Peer Reviewed Cognitive C-crcs Volume I, 20-27. , 2014
 • Dikbas-Torun E. (2014). Examining the Ethics of Information and Communication Technology from Psychological Perspective. International Conference on New Horizons in Education, INTE 2014 Conference, Paris, France. , 2014
 • Dikbas-Torun E.(2013). Synchronous Interaction in Online Learning Environments with Adobe Connect Pro. INTE 2013. International Conference on New Horizons in Education, Rome, Italy. Procedia Social and Behavioral Sciences. , 2013
 • Kizilkaya G., Dikbas-Torun E., Askar P. (2007, August). Restructuring E Learning with Ontologies. Paper presented at the 5th International Conference of Computational Science and Its Applications, ICCSA, Kuala Lumpur, Malaysia. Publisher: Ieee, Pages: 161-164 ISBN: 0769529453 DOI: 10.1109/ICCSA.2007.76 , 2007
 • Koçyiğit, F., Torun, E. D., & Aslan, Ü. B. (2015). Anxiety, Depression, Physical Activity and Quality of Life in Student Physical Therapists: A Cross-sectional Study. American Journal of Educational Research, 3(10A), 26-29. , 2015
 • Dikbas-Torun E., Kocak-Usluel Y., Ilgaz H. (2008, July). Teachers’ Adoption of Laptops in the Stages of Innovation Decision Process. Paper presented at the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, ED-MEDIA Conference, Vienna Technology University, Vienna, Austria. ISBN 1-880094-65-7. , Bingley, S., & Burgess, S. (2009). Using Data Visualisation to Represent Stages of the Innovation-Decision Process. International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation (IJANTTI), 1(2), 13-30.
 • Kizilkaya G., Dikbas-Torun E., Askar P. (2007, August). Restructuring E Learning with Ontologies. Paper presented at the 5th International Conference of Computational Science and Its Applications, ICCSA, Kuala Lumpur, Malaysia. Publisher: Ieee, Pages: 161-164 ISBN: 0769529453 DOI: 10.1109/ICCSA.2007.76 , Li, X., & Crump, B. (2010). Ontologies for personalised learning. International Journal of Knowledge and Learning, 6(4), 295-307.
 • Dikbas-Torun E., Kocak-Usluel Y., Ilgaz H. (2008, July). Teachers’ Adoption of Laptops in the Stages of Innovation Decision Process. Paper presented at the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, ED-MEDIA Conference, Vienna Technology University, Vienna, Austria. ISBN 1-880094-65-7. , Gaffney, M. (2010). Enhancing teachers' take-up of digital content: Factors and design principles in technology adoption. Education Services Australia Limited.
 • Dikbaş Torun, E. (2014). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımında Etik Olmayan Davranışların Modellenmesi. AKADEMIA Erciyes İletişim Fakültesi Dergisi. 3, (3), 56-70. , 2014
 • Dikbaş, E., Altun, E.,(2004). Bilgisayar Destekli Eğitim ve İdeal Öğretmen. Eğitimde Yeni Yönelimler I Sempozyumu, Tevfik Fikret Okulları, Ankara, Türkiye. , 2004
 • Dikbaş, E., Altun, E.,(2005). Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının İlköğretim Öğrencilerine Etkisi. Eğitimde Yeni Yönelimler II: Eğitimde Oyun Sempozyumu, Tevfik Fikret Okulları, Ankara, Türkiye. , 2005
 • Dikbaş -Torun E., Altun, E., (2006). Yapılandırmacılık ve E Öğrenme. Eğitimde Yeni Yönelimler: Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları III Konferansı . Tevfik Fikret Okulları, Izmir, Türkiye. , 2006
 • Dikbas-Torun E., Altun, E., (2007). Preservice Teachers’ Perceptions of E-Learning:Findings of an Experimental Study. Paper presented at the 4th Balkan Congress: Education, the Balkans, Europe, Stara Zagora, Bulgaria , 2007
 • Dikbas-Torun E., Ilgaz H., Kocak-Usluel Y. (2007). Technology Acceptance Model and Teachers’ Adoption of Laptops.Paper presented at the 4th Annual Conference of the Learning International Networks Consortium, Massachusetts Institute of Technology LINC Conference, Dead Sea, Jordan. http://linc.mit.edu/events/2007/2007LINCBook.pdf , 2007
 • Dikbas-Torun E., Kocak-Usluel Y., Ilgaz H. (2008). Teachers’ Adoption of Laptops in the Stages of Innovation Decision Process. Paper presented at the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, ED-MEDIA Conference, Vienna Technology University, Vienna, Austria. ISBN 1-880094-65-7. , 2008
 • Dikbas-Torun E., Altun E. (2010). A Structural Equation Modeling Approach to Students’ Homework Websites Usage. Paper presented at the 2010 5th International Conference of the Learning International Networks Consortium, MIT LINC Conference, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA. , 2010
 • Dikbas-Torun E., Kocak-Usluel Y., Ilgaz H. (2008, July). Teachers’ Adoption of Laptops in the Stages of Innovation Decision Process. Paper presented at the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, ED-MEDIA Conference, Vienna Technology University, Vienna, Austria. ISBN 1-880094-65-7. , 2008


  B- Kongreler
 • I. Ulusal Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Kurultayı, Ege Üniversitesi, İzmir. , 2007
 • AECT Association for Education Communications and Technology Indianapolis, IN, USA , 2015
 • International Conference on Education and Educational Psychology. ICEEPSY 2014, Kyrenia, Cyprus. , 2014
 • International Conference on New Horizons in Education, INTE 2014, PAris, France , 2014
 • International Conference of Computational Science and Its Applications, ICCSA, Kuala Lumpur, Malaysia. , 2007
 • International Conference on Education and Educational Psychology, ICEEPSY, Antalya. , 2013
 • International Conference on New Horizons in Education, INTE, Rome, Italy. , 2013
 • Open Education Resources/ OER Workshop. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA. , 2010
 • Massachusetts Institute of Technology, 5th LINC Learning International Networks Consortium Conference. Cambridge, MA, USA. , 2010
 • Massachusetts Institute of Technology LINC Learning International Networks Consortium Conference, Dead Sea-Jordan, Dubai-UAE. , 2007
 • World Conference on Educatonal Multimedia, Hypermedia and Telecommunications. ED-MEDIA 2008, Vienna Technology University, Vienna, Austria. , 2008
 • Fourth Balkan Congress, Education, the Balkans, Europe. Stara Zagora, Bulgaria. , 2007
 • Yapılandırmacılık ve E Öğrenme. Eğitimde Yeni Yönelimler: Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları III Konferansı . Tevfik Fikret Okulları, Izmir, Türkiye , 2006
 • Eğitimde Yeni Yönelimler II: Eğitimde Oyun Sempozyumu, Tevfik Fikret Okulları, Ankara, Türkiye. , 2005
 • Eğitimde Yeni Yönelimler I Sempozyumu, Özel Tevfik Fikret Okulları, İzmir. , 2004


  C- Hakemlik ve Editörlük
 • International Journal of Technology and Human Interaction IGI Global - Editorial Board Member , 2016
 • Hacettepe Egitim Fakultesi Dergisi , 2016
 • Journal of Computer Assisted Learning JCAL , 2016
 • İlköğretim/Elementary Education Online , 2015
 • The International Review of Research in Open and Distance Learning, IRRODL , 2016
 • International Journal of Distance Education Technologies , 2015
 • Journal of Web Based Learning and Teaching Technologies , 2015
 • International Journal of Technology and Human Interaction , 2015
 • Editör (Özel Sayı) - American Journal of Education , 2014
 • Yayın Kurulu Üyesi - American Journal of Education , 2014


  D- Eğitim ve Araştırma
 • The Psychology of Video Learning, Purdue University, USA.
 • BAP Proje Yürütücüsü - Ekrandan Okumada İşlem Düzeyleri
 • Turizmde Halkla İlişkiler
 • Bilgi ve İletişim Teknolojisi
 • Temel Bilgi Teknolojileri 2
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
 • Temel Bilgi Teknolojileri 1 Dersi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
 • Web Programlama 2 Dersi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
 • ICEEPSY 2014


  G- Toplumsal Katkı
 • Yönetim Kurulu/Komisyon Üyesi: Denizli Merkezefendi İlçe İnsan Hakları Kurulu