Doç.Dr. Celaleddin Serinkan
Birimi : İŞLETME
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : cserinkan@pau.edu.tr
Telefon : 296 2683

A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
 • Serinkan C., M. Bayhan, “Denizli’de İhracat Yapan Tekstil İşletmelerinde Çalışan Yöneticilerin Liderlik Tarzlarının Araştırılması”, Internatıonal Symposıum: Foreıgn Trade And Agrıculture Strategıes, 8-10 December 2011, Kilis. , 2011
 • Koçoğlu Duygu, Serinkan C., “Perakendecilerin Toptancılarını belirleme Eğilimleri: Tespo Örneği “, 9. Uluslar arası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 22-25 haziran 2011, Uluslar arası Saraybosna Üniversitesi, Saraybosna, Bosna-Hersek. , 2013
 • Serinkan C., “Young People's Perception Of The Evaluation Of Parent Attitudes”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47 (2012) 1, pp. 1583-1587, 1877-0428, Published by Elsevier Ltd. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.06.600 (Sciverse ScienceDirect). Indexed: Science Direct, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science) , 2013
 • Celalettin Serinkan, Keziban Kaymakçı, “Defining the Quality of Life Levels of the Nurses: A Study in Pamukkale University”, 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, 13-15 February 2013, Ataturk Teacher Training Academy, Lefkoşa, North Cyprus, pp. 580-584, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 89, (2013). Published by Elsevier Ltd. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.06.600 (Sciverse ScienceDirect). Indexed: Science Direct, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science). , 2013
 • Celalettin Serinkan, Keziban Kaymakçı, Gülşah Arat, Cennet Avcık, “An Empirical Study on Intrapreneurship: In A Service Sector in Turkey”, 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, 13-15 February 2013, Ataturk Teacher Training Academy, Lefkoşa, North Cyprus. pp. 715-719, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 89, (2013). Published by Elsevier Ltd. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.06.600 (Sciverse ScienceDirect). Indexed: Science Direct, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science) , 2013
 • Barutçu Esin, C. Serinkan, “Burn-Out Syndrome of Teachers: An Empirical Study in Denizli in Turkey”, 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, 13-15 February 2013, Ataturk Teacher Training Academy, Lefkoşa, North Cyprus. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 89, (2013) pp. 318-322. Published by Elsevier Ltd. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.06.600 (Sciverse ScienceDirect). Indexed: Science Direct, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science) , 2013
 • C. Serinkan, İbrahim Akşit, Cennet Avcık, Gülşah Arat, Derya Alacaoğlu, “The Study of Students' Perceptions of Mobbing At Pamukkale University”, 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, 13-15 February 2013, Ataturk Teacher Training Academy, Lefkosa, North Cyprus. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 89, (2013) pp. 856-861. Published by Elsevier Ltd. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.06.600 (Sciverse ScienceDirect). Indexed: Science Direct, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science) , 2013
 • Celalettin SERİNKAN, Cennet AVCIK, Kezban KAYMAKÇI, Derya ALACAOĞLU, “Determination Of The Students’ Self-Esteem Levels At Pamukkale University“,Procedia - Social and Behavioral Sciences 116 ( 2014 ) 4155 – 4158. Published by Elsevier Ltd. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.881. (Sciverse ScienceDirect). Indexed: Science Direct, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science). , 2013
 • Celalettin Serinkan, Pınar Enli, Volkan Akcit, Mehmet Kiziloglu, “Evaluation of Knowledge Level of Cargo Companies about their Organizational Learning and Team Management: An Empirical Research in Cargo Companies in Turkey”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 116 ( 2014 ) 4170 – 4174. Published by Elsevier Ltd. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.881. (Sciverse ScienceDirect). Indexed: Science Direct, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science) , 2013
 • Serinkan C., Recep Kaçmaz, “Human Resource Management Practices in International SEBAT Educational Schools ”, 5th World Conference on Educational Sciences, 05-08 February 2013, Sapienza University of Rome, Italy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47 (2012) 1, pp. 1583-1587,Published by Elsevier Ltd. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.06.600 (Sciverse ScienceDirect). Indexed: Science Direct, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science) , 2013
 • Celalettin Serinkan, Mehmet Kiziloglu, Volkan Akcit, Pınar Enli, “Organizational Learning Capacity in Cargo Industry”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 116, 2014, 2 – 3, pp. 4005-4009. Published by Elsevier Ltd. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.881. Published by Elsevier Ltd. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.881. (Sciverse ScienceDirect). Indexed: Science Direct, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science). , 2013
 • Recep Kaçmaz, Serinkan C., ”Effects of Shift Working System on Employees' Family and Social Lives”, 1st International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS` 13), International Burch University, Saraybosna-Bosna Hersek, 10-11 Mayıs 2013, Pp. 977-994. International Burch University Publication No: 23, ISBN 978-9958-834-23-3. , 2013
 • C. Serinkan, “Kasların Ardındaki Zekâ (Arnold Schwarzenegger’in Başarısı)”, Çeviri, Manas Journal of Social Studies, Vol: 3, Iss:3, 2014, ss. 103-108. ISSN:1624-7215. , 2014
 • 2. Mustafa Bayhan, Celaleddin Serinkan, Gülşah Arat, 2015, Evaluatıon Of Staff Workıng In Servıce Sector Attıtudes, Towards To Innovatıon Management, Research Journal of Business and Management – (RJBM), ISSN: 2148‐6689. DOI: 10.17261/Pressacademia.201519790. pp. 90-98. (Indeksler: EBSCO, Ulrich's, ECONIS, EconBiz, RePEc, Open J-Gate, ISI - Internatiınal Scientific Indexing, DRJI - Directory of Research Journals Indexing, ISRA - International Society for Research Activity, INFOBASEINDEX, SIS - Scientific Indexing Services. , 2015
 • 1. Celaleddin SERINKAN, Volkan AKCIT, (2015) “Role Conflıct, Servıce Worker Job Resourcefulness, And Job Outcomes: An Empırıcal Analysıs In A Servıce Sector In Turkey”, International Journal of Art and Commerce, Vol. 4, No. 2 February, 2015. Pp. 1-7. ISSN: 1929-7106. (Google Scholar, The Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB, (Electronic Journals Library), New Jour, Scirus, WorldCat, DRJI, JournalSeek, CrossRef, MLibrary, CSA tarafından indekslenmektedir.) , 2015
 • Serinkan C., “Güçlü Şirketlerin Yok Olmasına Neden Olan Alışkanlıklar ve Bunlardan Kaçınmanın Yolları”, International Journal of Academic Research and Studies, Issue 9, Aralık 2012, ISSN: 1308-9412, pp. 118-124.(ASSOS, Akademik Dizin ve Devlet Arşivleri tarafından indekslenmektedir , 2012
 • Serinkan C., “Denizli Dershanecilik Sektöründe Michael’ın Porter’in Rekabet Güçleri Araştırması”, International Journal of Academic Research and Studies, Year 3: Issue 7, July 2011, ISSN: 1308-9412, pp. 13-20.(ASSOS, Akademik Dizin, Türk Eğitim İndeksi ve Devlet Arşivleri tarafından indekslenmektedir.) , 2011
 • Serinkan Celalettin, Kezban Kaymakçı, Cennet Avcık, Uğur Alişan, “KAMU SEKTÖRÜNDE Örgütsel Stres Ve Kariyer: Denizli’de Yapılan Bir Araştırma”, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 4, Sayı 1, 2012 ISSN: 1309 -8039 (EBSCO, Ulrich's Periodical Directory, Genamics, ASOS Index, servislerinde kayıtlıdır). , 2012
 • Çelik Muhsin, Celalettin Serinkan, “Muhasebe Dersine Yönelik Tutumlarda Üniversite Öğrencilerinin Bireysel ve Bölümsel Farklılıkları”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, C. 13, Sayı: 3, Ankara, Eylül 2011. ( Dergi 1 Mart 2009’dan itibaren Ebscohost tarafından indekslenmektedir). , 2011
 • Cabar H., C. Serinkan, “Factors With Reference To Being Motivated Of Health Workers; A Case Study For Government Hospital Workers, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 1, 2010 ISSN: 1309 -8039 (Online). Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi (OYBD): EBSCO, Ulrich's Periodical Directory, Genamics, ASOS Index, servislerinde kayıtlıdır. , 2010
 • Seçil Bal Taştan, Celalettin Serinkan, An Empirical Research On The Relationship Between Individuals’ Psychological Empowerment And Voluntary Performance Behaviors: An Assessment Of The Combination Of Pyschological Power And Intimate Will, Journal of Global Strategic Management, Issue:13 June 2013. (Cabel’s Directory, Assos Index kayıtlıdır).( http://isma.info/category/1-jsgm/9-jgsm-07-01). , 2013
 • Serinkan, C. & Bardakcı A. (2009) “Pamukkale Üniversitesindeki Akademik Personelin İş Tatminleri Ve Tükenmişlik Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma” Kırgızistan Türk Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi s.21, ss:115-132. , 2009
 • Serinkan, C. ve Bağcı, Z. (2012). “Çok Uluslu İşletmelerin Faaliyet Şekilleri Ve Organizasyon Yapıları”, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(2):91-117 , 2012
 • D. KOÇOĞLU, C. SERİNKAN, “Türkiye’de Yükseköğretimin Dış Çevre Analizi Ve Pamukkale Üniversitesi’nin Rekabet Edebilirliği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, 2012. , 2012
 • Cabar F., C. Serinkan, “Hemşirelerin Çalışma Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Denizli Devlet Hastanesinde Yapılan Bir Araştırma”, Üçüncü Sektör Dergisi, Ankara, C. 44, Sayı: 4, 2009, ss. 50-66. , 2009
 • Serinkan, C. ve Bardakcı A. (2009) “Pamukkale Üniversitesindeki Akademik Personelin İş Tatminleri Ve Tükenmişlik Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma” Kırgızistan Türk Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi s.21, ss:115-132. , 2009
 • • C. Serinkan, Gülan Özgür, Denizli’deki İşletmelerin Stratejik Yönetime Bakış Açılarının Değerlendirilmesi”, Denizli Organize Sanayi Dergisi, Yıl:5, Sayı: 20 Ekim-Aralık 2008. , 2008
 • . Serinkan C., “Perception Of Leadership And The Dimensions Of Total Quality Management: A Research Study With University Students”, İşgüç Industrial Relations and Human Resources Electronical Journal, Year: 2008, Vol: 10, Num:1. , 2008
 • Serinkan C., Some Evaluations Of Strategic Management Practices On Denizli SME’s, International Academic Idea Research Magazine, Year 1, Nr: 1, April 2009, ISSN: 1308-9412. , 2009
 • Celalettin Serinkan, Hasan Cabar, “Management and organization problems of small and medium sized enterprise’s: a research on textile firms in Denizli”, Uluslar arası İnsan Bilimleri, Vol. 5, No. 1, 2008. , 2008
 • Barutçu E., Celalettin Serinkan, “Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu Ve Denizli’de Yapılan Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 8 (2), 2008. , 2008
 • Serinkan C.,” Denizli Çıraklık Eğitim Merkezine Devam Eden Gençlerin Kaygı Düzeyinin Belirlenmesi”, İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Yönetim Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 60, Haziran 2008, ss. 22-31. , 2008
 • Serinkan C., “İşletmelerde Başarı (Performans) Değerleme”, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 1994, Sayı: 2, ss.15-31. , 1994
 • Serinkan C., “İşletmelerin Personel/İnsan Kaynakları Yönetimi”, Ankara, Verimlilik Dergisi, 1996-4, ss.21-36. , 1996
 • Serinkan C., “İnsan Kaynaklarını Etkileyen Çevresel Faktörler”, İstanbul, İşletme İktisadı Enstitüsü, Yönetim Dergisi, Yıl: 9 Sayı: 28, Ekim 1997, ss. 38-50. , 1997
 • Serinkan C., “Türk İşletmeleri İçin Önemli Bir Yere Sahip Olan Toplam Kalite Yönetimi ve Tarihçesi”, İstanbul, TOLEYİS Dergisi, Mayıs 2001, Sayı:51, ss.17-20. , 2001
 • Serinkan C., “Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Tarzları ve Tepe Yöneticileri İçin Önemi”, Maltepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi, İstanbul, 2002/1-2, ss.73-89. , 2002
 • Kök B. S., M. Akdiş, C. Serinkan “Küresel Baskılar Karşısında Geçerli Bir Üstünlük Yönelimi Olarak Yabancı Sermaye ve Yabancı Sermayeye Yönelik Bakışın KOBİ’lerde Karşılaştırmalı Bir Analizi-II” Selçuk Üniversitesi, İİBF, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl:4, Sayı: 8, Ekim 2004. , 2004
 • Kök B. S., M. Akdiş, C. Serinkan “Küresel Baskılar Karşısında Geçerli Bir Üstünlük Yönelimi Olarak Yabancı Sermaye ve Yabancı Sermayeye Yönelik Bakışın KOBİ’lerde Karşılaştırmalı Bir Analizi-I”, Selçuk Üniversitesi, İİBF, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl:4, Sayı: 7, Nisan 2004. , 2004
 • Serinkan C., “İşletmelerde Liderlik Tarzları ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi”, İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü, Yönetim Dergisi, Yıl:16, Sayı: 50, Şubat 2005, ss. 86-103. , 2005
 • Serinkan C., İ. İpekçi, , “Yönetici Hemşirelerde Liderlik Ve Liderlik Özelliklerine İlişkin Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, C:10, Sayı, 1, 2005. , 2005
 • Barutçu E., C. Serinkan, “Pamukkale Üniversitesi İİBF Öğrencilerinin Kariyer Planları ve Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özelliklerine İlişkin Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, C: VIII, Sayı: 2, 2006. , 2006
 • Serinkan C., A. Bardakçı, “Pamukkale Üniversitesi’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma”, Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 9, Haziran 2007. , 2007
 • Serinkan C., Günümüzde Önemli Bir Yeri Olan Liderlik Kavramı, Türleri ve Liderlerin Ortak Yanları”, İçişleri Bakanlığı, Türk İdare Dergisi, Yıl:79, Mart 2007, Sayı: 454. , 2007
 • Serinkan C., “Liderlik ve Toplam Kalite Yönetiminin Algılanma Boyutu: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, İş-Güç Dergisi, Yıl: 2008, C. 10, Sayı:1. , 2008
 • Durak İ., C. Serinkan,” Hemşirelerde İş Tatmini: Denizli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Bir Araştırma”, Karaman İİBF Dergisi, Aralık 2007, Yıl: 9, Sayı:13, ss.119-135. , 2007
 • Serinkan, Celalettin ve Ahmet Bardakcı (2007), “Pamukkale Üniversitesi’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 9, ss. 152 – 163.) , 2- Osman ULUYOL, Neslihan DERİN, Erkan Turan Demirel, Finansal Performansın Yükseltilmesinde İki Belirleyici Faktör: Müşteri Memnuniyeti Ve Çalışan Tatmini: Malatya’da Faaliyet Gösteren Süpermarketlerde Bir Uygulama, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Issn: 1308–9196, Yıl: 4 Sayı: 7 Aralık 2011. 3- Yasemin Yavuzer, Zeynep Karataş, Rezzan Gündoğdu, Eğitim Fakültelerinde Çalışan Yardımcı Doçentlerin Sürekli Kaygı Ve İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı:1, Yıl: 12, 2012. 4- Bilal GEREKAN, Abdülkadir PEHLİVAN, “Kamu İç Denetim Elemanlarının İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.X II,S I, 2010. 5- Zafer ADIGÜZEL, Yasin ÜNSAL, Mustafa KARADAĞ, “Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Demografik Özelliklerinin Belirlenmesi: İstanbul Örneği”, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi / 2011 Cilt: 1, Sayı: 3, 6- A Taş, E Önder, YÖNETİCİLERİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ PERSONEL İŞ DOYUMUNA ETKİSİ. - Electronic Journal of Social Sciences, 2010. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar-2010 C.9 S.32 (017-030), www.esosder.org, 7- D. Derinbay, ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞ DOYUMLARI İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİNİN İNCELENMESİ (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). - e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 2012 - newwsa.com. 8- N Derin, Et Demirel, Finansal performansın yükseltilmesinde iki belirleyici faktör: müşteri memnuniyeti ve çalışan tatmini: Malatya’da faaliyet Gösteren süpermarketlerde bir uygulama, , Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl : 4 Sayı : 7 Aralık 2011- adyusbd.com 9- A. SOYSAL, M. TAN, İş Tatminini Etkileyen Faktörlerle İlgili Hizmet Sektöründe Yapılan Bir Araştırma: Kilis İli Kamu Ve Özel Banka Personeli Örneği. - Academic Review of Economics …, 2013 - journals.indexcopernicus.com, 10- Özlem Köröğlu, İş Doyumu Ve Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Performansla İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma, , Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm işletmeciliği ve otelcilik anabilim dalı, Doktora Tezi, Balıkesir 2011. 11- N. NEGİZ, A OKSAY, E AKMAN, İşe Bağlılık Ve İşten Tatmin Açısından Cinsiyet Ve Sektörel Farklılık: Kamu Ve Özel Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir … - Journal of Süleyman Demirel …, 2011 - sbedergi.sdu.edu.tr, 12- Eğitim Fakültelerinde Çalışan Yardımcı Doçentlerin Sürekli Kaygı ve İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi, Y Yavuzer, Z Karataş, R Gündoğdu - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran 2012, - Cilt 12 Sayı 1 http://www.efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/viewFile/6/12. 13- S. Top, E. Öge, S. Dilek, Ö. Atan, Measuring Perceptual Reflections of Employees for Their Executives Intellectual Traits That Effecting Quality of Work Life of Employees and Organizational Change, - Chaos, Complexity and Leadership 2012, Springer Proceedings in Complexity 2014, pp 471-485. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7362-2_52#page-2,
 • Serinkan, Celalettin ve Ahmet Bardakcı (2007), “Pamukkale Üniversitesi’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 9, ss. 152 – 163.) , 1- Nilüfer NEGİZ, Aygen OKSAY, Elvettin AKMAN, İŞE BAĞLILIK VE İŞTEN TATMİN AÇISINDAN CİNSİYET ve SEKTÖREL FARKLILIK: KAMU VE ÖZELSEKTÖR KURULUŞLARINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME (ISPARTA ÖRNEĞİ), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2011/2, Sayı:14.
 • Barutçu, Esin ve Serinkan, Celalettin (2008), “Günümüzün Önemli Sorunlarından Olan Tükenmişlik Sendromu ve Denizli’de Yapılan Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 8 (2), 541-561 , 1- Mahmut Akbolat, Oğuz Işık, Mevlüt Karadağ, “Tıbbi Sekreterlerin Tükenmişlik Ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma, International Journal Of Economic And Administrative Studies, Year:2 Volume:2 Number:4, Winter 2010 Issn 1307-9832, 2- Güler Sağlam ARI, A TUNÇAY, YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER: ANKARA’DAKİ DEVLET HASTANELERİNDE ÇALIŞAN İDARİ PERSONEL ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA -Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 4, 2010- e-dergi.atauni.edu.tr, 3- Ümit Elmas, 5. ve 6. sınıf tıp öğrencilerinde anksiyete depresyon tükenmişlik düzeyi, -T.C. Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği, Anabilim dalı, uzmanlık tezi, Edirne, 2012 - dspace.trakya.edu.tr, 4- Erdoğan KAYGIN, Atılhan NAKTİYOK Tükenmişlik ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Akademik Personel Üzerinde Bir Araştırma, , Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:16.Sayı:1.Haziran 2012, ss.99-118. 5- Cem Dincerol, Tükenmişlik Sendromunun Mesleki Tükenmişlik Ve İş Tükenmişliği Açısından İncelenmesi: Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı, Büro Yönetimi Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Mayıs, 2013. 6- Berna Kaya, Nevin Akdolun Balkaya, Aydın İlindeki Ebelerin İş Doyumu ve Tükenmişliklerini Etkileyen Faktörler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu E Dergisi, Cilt 6, Sayı 4, 2013 - deuhyoedergi.org, 7- Neslihan DERİN, Erkan T. DEMİREL, TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ZAYIFLATICI ETKİLERİNİN MALATYA MERKEZ'DE GÖREV YAPAN HEMŞİRELER ÜZERİNDE İNCELENMESİ, , Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2012, C.17, S.2, s.509-530. http://sablon.sdu.edu.tr/fakulteler/iibf/dergi/files/2012-2-25.pdf 8- E. ŞIKLAR, D TUNALI, ÇALIŞANLARIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. - Dumlupinar University Journal of Social Science/ …, 2012, 9- Ali Çağlar GÜLLÜCE, Erdoğan KAYGIN, ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA,– Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi/Journal of …,Cilt 27, Sayı 2 (2013)- e-dergi.atauni.edu.tr, 10- M AKBOLAT, O ISIK, M KARADAĞ, TIBBİ SEKRETERLERİN TÜKENMİŞLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK TUTUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. - … Journal of Economic & Administrative Studies, 2010. 11- Y DİKMEN - YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE ETİK DUYARLILIĞIN İNCELENMESİ, Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2013 -http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumunuj/article/view/1008001904, 12- H. Fazlı ERGÜL, Sümeyye SAYGIN, Rasim TÖSTEN, SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, , Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kasım 2013- e-dusbed.com 13- E. Nazik, S Arslan -HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN GELECEĞİ: ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİ, BOZOK TIP DERGİSİ, 2014,4(1):33-40 - tipdergisi.bozok.edu.tr 14- M. Çimen, B Şahin, M. Akbolat, O. Işık, Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma, - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt: 3 • Sayı: 1 • Ocak 2012, acibadem.dergisi.org, 15- H. İ. YAKUT, S. GÜL KAPISIZ, S. DURUTUNA Sağlık Alanında Çalışma Yaşamında Tükenmişlik, … - Jinekoloji-Obstetrik ve …, 2013 - jgon.org, 16- B. ÇİFTÇİ, İşte Var Ol (Ama) Ma Sorunu ve İşletmelerin Uygulayabileceği Çözüm Önerileri, - Çalışma ve Toplum, 2010/1, calismatoplum.org. 17- C. H. MEYDAN, Örgütsel Ortamda Tükenmişliğin İzlenim Yönetimi Taktikleri İle İlişkisi” - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011 - iibfdergi.ogu.edu.tr 18- N. Akdemir, L. Özdemir, G. B. Alparslan, S. Kapucu, Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Hemşirelerin Yaşadıkları Bakım Sorunları ve Tükenmişlik Düzeyleri. … - Turkish Journal of Research …, 2010, 19- Meydan Cem Harun, H. Nejat Basım, Fatih Çetin, “Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Türk Kamu Sektöründe Bir Araştırma”, Bilig, Ahmet yesevi Üniversitesi, Türk Dünyası sosyal Bilimler Dergisi, Bahar 2011 / sayı 57. 20- A. KEBAPÇI, N. Akyolcu, Acil Birimlerde Çalışan Hemşirelerde Çalışma Ortamının Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi, Türkiye Acil Tıp Dergisi, - Tr J Emerg Med 2011;11(2):59-67 - http://www.journalagent.com/tatd/pdfs/TATD_11_2_59_67.pdf 21- T. Başak, Ş. Uzun, F. Arslan, Yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılıklarının incelenmesi, - Gülhane Tıp Dergisi, 2010 - ejmanager.com, 22- İ. Bakır Arabacı, The effects of depersonalization and organizational cynicism levels on the job satisfaction of educational inspectors, African Journal of Business Management Vol. 4(13), pp. 2802-2811, 4 October, 2010, academicjournals.org
 • Ulusal ve Uluslarası dergilerdeki atıflar , 1. Yeliz Akçay, Ahmet Mutlu AKYÜZ, Çalışanların Dönüşümcü Lidere Yönelik Sadakatleri İle Çalışanlardaki Empati Davranışının Bu Sadakat Üzerindeki Olası Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/5 Spring 2014, p. 157-184, ANKARA-TURKEY, http://e-arsiv.gumushane.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/571/dergi%20bask%C4%B1s%C4%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y, PAKSOY, Mahmut (2008), “Küreselleşme; Liderlik ve Liderlik Teorileri”, Celalettin Serinkan (Ed.), “Liderlik ve Motivasyon”, Ankara: Nobel Yayıncılık, 1-32. 2. Omar Durrah, Naser Khdour, Samir Al-Ab, The Impact of Psychological Empowerment on the Effectiveness of Job Performance: A Field Study on the Jordanian Private Banks, European Journal of Business and Management www.iiste.org, ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online), Vol.6, No.32, 2014. (İbrahim Aksel, Celalettin Serinkan, Mehmet Kiziloglu, Bilal Aksoy, (2013). Assessment of Teachers’ Perceptions of Organizational Citizenship Behaviors and Psychological Empowerment: An Empirical Analysis in Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 89, PP. 69-73.) 3. Polat TUNÇER, ÖRGÜTLERDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE MOTİVASYON, SAYIŞTAY DERGİSİ, 2013, http://sayistay.gov.tr/dergi/icerik/der88m5.pdf, (Serinkan, Celalettin (2008), “Liderlik ve Motivasyon İlişkisi”, Liderlik ve Motivasyon, (Ed. Celalettin Serinkan), Nobel Yayınları, Ankara, s.149-177.) 4. Fradelos E., Mpelegrinos S., Mparo Ch, Vassilopoulou Ch., Argyrou P., Tsironi M., Zyga S., Theofilou P, Burnout syndrome impacts on quality of life in nursing professionals: The contribution of perceived social support, Prog Health Sci 2014, Vol 4, No1. (Barutçu E, Serinkan C. Burnout Syndrome of Teachers: An Empirical Study in Denizli in Turkey. Procedia Soc Behav Sci. 2013; 89:318-322.) 5. Fradelos E., Mpelegrinos S., Mparo Ch, Vassilopoulou Ch., Argyrou P., Tsironi M., Zyga S., Theofilou P, Burnout syndrome impacts on quality of life in nursing professionals: The contribution of perceived social support, Prog Health Sci 2014, Vol 4, No1. (Celalettin S, Keziban K. Defining the Quality of Life Levels of the Nurses: A Study in Pamukkale University. Procedia - Soc Behav Sci. 2013 Oct; 89:580 - 4.) 6. The Mediating Effects of Duty Orientation on the Relationship between Perceived Organizational Support and Organizational Citizenship Behavior in the Public Banks of Egypt, Mostafa Mohamed Ahmed AlKerdawy, International Journal of Business and Management; Vol. 9, No. 8; 2014, ISSN 1833-3850 (Aksel, I., Serinkan, C., Kiziloglu, M., & Aksoy, B. (2013). Assessment of Teachers’ Perceptions of Organizational Citizenship Behaviors and Psychological Empowerment: An Empirical Analysis in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 89, 69–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro) 7. Measuring Perceptual Reflections of Employees for Their Executives Intellectual Traits That Effecting Quality of Work Life of Employees and Organizational Change, S Top, E Öge, S Dilek, Ö Atan - Chaos, Complexity and Leadership 2012, Springer Proceedings in Complexity 2014, pp 471-485. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7362-2_52#page-2, (Serinkan, Celalettin ve Ahmet Bardakcı (2007), “Pamukkale Üniversitesi’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 9, ss. 152 – 163.) 8. An Investigating of Relationship between Organizational Citizenship Behaviors and Management Style; (Case study: The Elementary School Principals of Gorgan city), A Ziadlou, A Valipour, International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science Volume 1, Issue 10, 2013: 1510-1519 - ijashss.com, (Ibrahim AKSEL, Celalettin SERINKAN, Mehmet KIZILOGLU, Bilal AKSOY, “Assessment of Teachers’ Perceptions of Organizational Citizenship Behaviors and Psychological Empowerment: An Empirical Analysis in Turkey”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 89 ( 2013 ) 69 – 73. 9. Burnout syndrome impacts on quality of life in nursing professionals: The contribution of perceived social support Fradelos E., Mpelegrinos S., vd., Prog Health Sci 2014, Vol 4, No1 ,progress.umb.edu.pl, http://progress.umb.edu.pl/sites/progress.umb.edu.pl/files/102-109%20Fradelos.pdf, (C. Serinkan, K Kaymakçi, Defining the Quality of Life Levels of the Nurses: A Study in Pamukkale University) 10. İ. Bakır Arabacı, The effects of depersonalization and organizational cynicism levels on the job satisfaction of educational inspectors, African Journal of Business Management Vol. 4(13), pp. 2802-2811, 4 October, 2010, academicjournals.org, (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 11. Yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılıklarının incelenmesi, T Başak, Ş Uzun, F Arslan - Gülhane Tıp Dergisi, 2010 - ejmanager.com, (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 12. Acil Birimlerde Çalışan Hemşirelerde Çalışma Ortamının Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi, A KEBAPÇI, N Akyolcu - 2011 - ais.ku.edu.tr, (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 13. Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Türk Kamu Sektöründe Bir Araştırma, CH Meydan, HN Basım, F Çetin - 2011 - yayinlar.yesevi.edu.tr, (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 14. Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Hemşirelerin Yaşadıkları Bakım Sorunları ve Tükenmişlik Düzeyleri.N Akdemir, L Özdemir, GB Alparslan, S Kapucu… - Turkish Journal of Research …, 2010, (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 15. Örgütsel Ortamda Tükenmişliğin İzlenim Yönetimi Taktikleri İle İlişkisi” CH MEYDAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011 - iibfdergi.ogu.edu.tr, (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 16. HEMŞRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. H Yıldız, M Güven - e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 2009. (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 17. İşte Var Ol (Ama) Ma Sorunu ve İşletmelerin Uygulayabileceği Çözüm Önerileri, B ÇİFTÇİ - Çalışma ve Toplum, 2010/1, calismatoplum.org, (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 18. Sağlık Alanında Çalışma Yaşamında Tükenmişlik, Hİ YAKUT, SGÜL KAPISIZ, S DURUTUNA… - Jinekoloji-Obstetrik ve …, 2013 - jgon.org, (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 19. Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma, M Çimen, B Şahin, M Akbolat, O Işık - Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt: 3 • Sayı: 1 • Ocak 2012, acibadem.dergisi.org, (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 20. HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN GELECEĞİ: ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİ, E Nazik, S Arslan - BOZOK TIP DERGİSİ, 2014,4(1):33-40 - tipdergisi.bozok.edu.tr, (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 21. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, H. Fazlı ERGÜL, Sümeyye SAYGIN, Rasim TÖSTEN, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kasım 2013- e-dusbed.com, (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 22. Y DİKMEN - YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE ETİK DUYARLILIĞIN İNCELENMESİ, Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2013 -http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumunuj/article/view/1008001904, (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 23. TIBBİ SEKRETERLERİN TÜKENMİŞLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK TUTUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA.M AKBOLAT, O ISIK, M KARADAĞ - … Journal of Economic & Administrative Studies, 2010, (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 24. ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Ali Çağlar GÜLLÜCE, Erdoğan KAYGIN – Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi/Journal of …,Cilt 27, Sayı 2 (2013)- e-dergi.atauni.edu.tr, (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 25. ÇALIŞANLARIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. E ŞIKLAR, D TUNALI - Dumlupinar University Journal of Social Science/ …, 2012, (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 26. TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ZAYIFLATICI ETKİLERİNİN MALATYA MERKEZ'DE GÖREV YAPAN HEMŞİRELER ÜZERİNDE İNCELENMESİ, Neslihan DERİN, Erkan T. DEMİREL, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2012, C.17, S.2, s.509-530. http://sablon.sdu.edu.tr/fakulteler/iibf/dergi/files/2012-2-25.pdf (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 27. Aydın İlindeki Ebelerin İş Doyumu ve Tükenmişliklerini Etkileyen Faktörler, Berna Kaya, Nevin Akdolun Balkaya, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu E Dergisi, Cilt 6, Sayı 4, 2013 - deuhyoedergi.org, (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 28. Tükenmişlik Sendromunun Mesleki Tükenmişlik Ve İş Tükenmişliği Açısından İncelenmesi: Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama, Cem Dincerol, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı, Büro Yönetimi Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Mayıs, 2013. (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 29. Tükenmişlik ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Akademik Personel Üzerinde Bir Araştırma, Erdoğan KAYGIN, Atılhan NAKTİYOK, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:16.Sayı:1.Haziran 2012, ss.99-118. (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 30. 5. ve 6. sınıf tıp öğrencilerinde anksiyete depresyon tükenmişlik düzeyi, Ümit Elmas -T.C. Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hwkimliği, Anabilim dalı, uzmanlık tezi, Edirne, 2012 - dspace.trakya.edu.tr, (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 31. YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER: ANKARA’DAKİ DEVLET HASTANELERİNDE ÇALIŞAN İDARİ PERSONEL ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Güler Sağlam ARI, A TUNÇAY -Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 4, 2010- e-dergi.atauni.edu.tr, (Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, E Barutçu, C Serinkan - Ege Academic Review, 2008). 32. Eğitim Fakültelerinde Çalışan Yardımcı Doçentlerin Sürekli Kaygı ve İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi, Y Yavuzer, Z Karataş, R Gündoğdu - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran 2012, - Cilt 12 Sayı 1 http://www.efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/viewFile/6/12, (Pamukkale Üniversitesi'nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma, C Serinkan, A Bardakcı - Selçuk Üniversitesi Karaman İİ BF Dergisi, 2007) 33. İŞE BAĞLILIK VE İŞTEN TATMİN AÇISINDAN CİNSİYET ve SEKTÖREL FARKLILIK: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR …N NEGİZ, A OKSAY, E AKMAN - Journal of Süleyman Demirel …, 2011 - sbedergi.sdu.edu.tr, (Pamukkale Üniversitesi'nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma, C Serinkan, A Bardakcı - Selçuk Üniversitesi Karaman İİ BF Dergisi, 2007) 34. İş Doyumu Ve Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Performansla İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma, Özlem Köröğlu, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm işletmeciliği ve otelcilik anabilim dalı, Doktora Tezi, Balıkesir 2011. (Serinkan, Celalettin ve Ahmet Bardakcı (2007), “Pamukkale Üniversitesi’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 9, ss. 152 – 163.) 35. İş Tatminini Etkileyen Faktörlerle İlgili Hizmet Sektöründe Yapılan Bir Araştırma: Kilis İli Kamu Ve Özel Banka Personeli Örneği. A SOYSAL, M TAN - Academic Review of Economics …, 2013 - journals.indexcopernicus.com, (Serinkan, Celalettin ve Ahmet Bardakcı (2007), “Pamukkale Üniversitesi’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 9, ss. 152 – 163.) 36. Finansal performansın yükseltilmesinde iki belirleyici faktör: müşteri memnuniyeti ve çalışan tatmini: Malatya’da faaliyet Gösteren süpermarketlerde bir uygulama, N Derin, Et Demirel, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl : 4 Sayı : 7 Aralık 2011- adyusbd.com, (Serinkan, Celalettin ve Ahmet Bardakcı (2007), “Pamukkale Üniversitesi’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 9, ss. 152 – 163.) 37. ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞ DOYUMLARI İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİNİN İNCELENMESİ (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). D Derinbay - e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 2012 - newwsa.com, (Serinkan, Celalettin ve Ahmet Bardakcı (2007), “Pamukkale Üniversitesi’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 9, ss. 152 – 163.) 38. YÖNETİCİLERİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ PERSONEL İŞ DOYUMUNA ETKİSİ. A Taş, E Önder - Electronic Journal of Social Sciences, 2010. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar-2010 C.9 S.32 (017-030), www.esosder.org, “Pamukkale Üniversitesi’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 9, ss. 152 – 163.) 39. Gül Hasan, Mehmet İnce, “An Empirical Research From Turkey To Determine The Relations Between Leadership Styles And Organizational Citizenship Behavior”, European Journal Of Scientific Research” ISSN 1450-216X Vol.52 No.4 (2011), pp.528-552, © EuroJournals Publishing, Inc. 2011, http://www.eurojournals.com/ejsr.htm. (Sabuncuoglu, T. E., (2008). “Liderlik, Yenilik ve Değişim”, Liderlik ve Motivasyon, (Editör: Celalettin Serinkan), Nobel Yayınları, Ankara. 40. Meydan Cem Harun, H. Nejat Basım, Fatih Çetin, “Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Türk Kamu Sektöründe Bir Araştırma”, Bilig, Ahmet yesevi Üniversitesi, Türk Dünyası sosyal Bilimler Dergisi, Bahar 2011 / sayı 57. (Barutçu, Esin ve Celalettin Serinkan (2008). “Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu ve Denizli’de Yapılan Bir Araştırma”. Ege Akademik Bakış 8 (2): 541-561). 41. Burhanettin ZENGİN, Lütfi Mustafa ŞEN, Osman TAŞAR, “Marmara Bölgesinde Turizm Lisans Öğrencilerinin Konaklama Sektöründe Cinsiyete Göre Kariyer Düşünceleriyle İlgili Bir Araştırma “,INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2011, 11-13 October 2012 – Almaty, KAZAKHSTAN. (Serinkan Celalettin, Esin Barutçu (2006), “Pamukkale Üniversitesi İİBf Öğrencilerinin Kariyer Planları ve Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özelliklerine İlişkin Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, s. 317-339.) 42. Sevgi Kızılcı, vesile Erdoğan, Emine Sözen, “The Influence Of Selected Personalıty And Workplace Features On Burnout Among Nurse Academıcs” TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology – October 2012, volume 11 Issue 4. (Serinkan, C., & Bardakcı, A. (2009). Pamukkale Üniversitesi’ndeki akademik personelin iş tatminleri ve tükenmişlik düzeylerine ilişkin bir araştırma (Job satisfaction and burnout levels of academics: an investigation at pamukkale University). Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 115-131) 43. Boran toker, “Burnout Among Unıversıty Academıcıans: An Empırıcal Study On The Unıversıtıes Of Turkey”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12 (1) 2011, 114-127,( serinkan, c., bardakcı, a. (2009). Pamukkale Üniversitesi’ndeki Akademik Personelin İş Tatminleri Ve Tükenmişlik Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma (Job Satisfaction And Burnout Levels Of Academics: An İnvestigation At Pamukkale University). Sosyal Bilimler Dergisi, no. 21, pp. 115-132) 44. Ramazan Elma, kamu yönetiminde kurumsal dönüşüm ve stratejik liderlik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, KARAMAN – 2010. (SERİNKAN, C. (2005). İşletmelerde Liderlik Tarzları ve Toplam Kalite Yönetim İlişkisi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi. İşletme İktisadi Enstitüsü Dergisi. Sayı: 50. ss: 86-103). 45. Ali YILDIRIM, ETİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL ADALET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, KARAMAN – 2010. (SERİNKAN, C. (2005). İşletmelerde Liderlik Tarzları ve Toplam Kalite Yönetim İlişkisi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi. İşletme İktisadi Enstitüsü Dergisi. Sayı: 50. ss: 86-103). 46. Zafer ADIGÜZEL, Yasin ÜNSAL, Mustafa KARADAĞ, “Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Demografik Özelliklerinin Belirlenmesi:İstanbul Örneği”, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi / 2011 Cilt: 1, Sayı: 3, (Serinkan, C. (2007). Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 9, ss. 152 – 163). 47. Ülken T. BABAOĞLU, Sibel CEVİZCİ, Murat ARSLAN, İstanbul’da Çalışan Veteriner Hekimlerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri, Kafkas Univ Vet Fak Dergisi, 18 (4): 599-604, 2012. (Serinkan C, Haybat A: Pamukkale Üniversitesi öğretim elemanlarının iş tatmini ve tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi. http://ab.org.tr/ab06/ozet/104.html, Erişim Tarihi: 15.12.2011.) 48. Bilal GEREKAN, Abdülkadir PEHLİVAN, “Kamu İç Denetim Elemanlarının İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.X II,S I, 2010. (Serinkan, Celalettin ve Ahmet Bardakcı (2007), “Pamukkale Üniversitesi’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 9, ss. 152 – 163.) 49. Yasemin Yavuzer, Zeynep Karataş, Rezzan Gündoğdu, Eğitim Fakültelerinde Çalışan Yardımcı Doçentlerin Sürekli Kaygı Ve İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı:1, Yıl: 12, 2012. (Serinkan, Celalettin ve Ahmet Bardakcı (2007), “Pamukkale Üniversitesi’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 9, ss. 152 – 163) 50. Osman ULUYOL, Neslihan DERİN, Erkan Turan Demirel, Finansal Performansın Yükseltilmesinde İki Belirleyici Faktör: Müşteri Memnuniyeti Ve Çalışan Tatmini: Malatya’da Faaliyet Gösteren Süpermarketlerde Bir Uygulama, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Issn: 1308–9196, Yıl: 4 Sayı: 7 Aralık 2011. (Serinkan, Celalettin ve Ahmet Bardakcı (2007), “Pamukkale Üniversitesi’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 9, ss. 152 – 163.) 51. Nilüfer NEGİZ, Aygen OKSAY, Elvettin AKMAN, İŞE BAĞLILIK VE İŞTEN TATMİN AÇISINDAN CİNSİYET ve SEKTÖREL FARKLILIK: KAMU VE ÖZELSEKTÖR KURULUŞLARINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME (ISPARTA ÖRNEĞİ), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2011/2, Sayı:14. (Serinkan, Celalettin ve Ahmet Bardakcı (2007), “Pamukkale Üniversitesi’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 9, ss. 152 – 163.) 52. Mahmut Akbolat, Oğuz Işık, Mevlüt Karadağ, “Tıbbi Sekreterlerin Tükenmişlik Ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma, International Journal Of Economic And Administrative Studies, Year:2 Volume:2 Number:4, Winter 2010 Issn 1307-9832, ((Barutçu, Esin Ve Serinkan, Celalettin (2008), “Günümüzün Önemli Sorunlarından Olan Tükenmişlik Sendromu ve Denizli’de Yapılan Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 8 (2), 541-561.
 • Otel İşletmelerinde İnsan Unsurunun Önemi, http://forum.gitme.net/archive/index.php/t-16068.html, , Serinkan C., “İşletmelerin Personel/İnsan Kaynakları Yönetimi”, Ankara, Verimlilik Dergisi, 1996-4, ss.21-36.
 • Tuğçe Tümer, İş Doyumu ve Öğretmenlik, http://www.agumuseli.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=95&forum=1&post_id=161, , Serinkan C., Pamukkale Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ve Eğitim Fakültesi Bölümleri Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyleri Ve Bunu Etkileyen Etmenler, http://ab.org.tr/ab06/ozet/105.html.
 • http://www.ikademi.com/stratejik-yonetim/1647-zirveyi-hedefleme-daha-iyi-bir-performans-icin-rekabetci-kiyaslama.html, , Serinkan C., “Zirveyi Hedefleme: Daha İyi Bir Performans İçin Rekabetçi Kıyaslama”, www.bilgiyonetimi.org, Nisan 2006.
 • Mehmet ERDAL, İşletmelerde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Analizi, Http://Kutuphane.Ksu.Edu.Tr/E-Tez/Sbe/T00717/Mehmet_Erdal_Tez.Pdf, , SERİNKAN, Celaleddin, 2002, “Dönüşümcü Ve Etkileşimci Liderlik Tarzları Ve Tepe Yöneticileri İçin Önemi”, Maltepe Un., İİBF Dergisi, 1(1), Ss.2.
 • Serkan Bayraktaroğlu, Bilgi Toplumunda İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü, http://www.sosyalsiyaset.com/documents/bilgi_toplumunda.htm , Serinkan C., “İşletmelerin Personel/İnsan Kaynakları Yönetimi”, Ankara, Verimlilik Dergisi, 1996-4, ss.21-36.
 • Barış Erdem, Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Planlamasının Yeri ve Önemi, http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c7s11/makale/c7s11m4.pdf, Cilt / Volume 7 Sayı / Number : 11 Mayıs / May 2004 , Serinkan C., “İşletmelerin Personel/İnsan Kaynakları Yönetimi”, Ankara, Verimlilik Dergisi, 1996-4, ss.21-36.
 • C. Serinkan, Zehra Gülpınar, “Denizli Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Hemşirelerin Sokak Çocuklarına İlişkin Görüşleri “, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-15 Eylül 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Sağlık Yönetimi, Isparta. , 2012
 • C. Serinkan, Mehtap Mıhçı, “Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Karşılaştıkları Güçlükler“, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-15 Eylül 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Sağlık Yönetimi, Isparta , 2012
 • C. Serinkan, Cennet Avcık, Kezban Kaymakçı, Adnan M. Çokadar, “Sağlık Sektöründe Örgütsel Stres: Denizli Örneği “, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-15 Eylül 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Sağlık Yönetimi, Isparta. , 2012
 • C. Serinkan, Cennet Avcık, “Denizli Devlet Hastanesinde Yıldırma (Mobbing) Araştırması“, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-15 Eylül 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Sağlık Yönetimi, Isparta. , 2012
 • Barutçu E., Serinkan, C., “Yöneticilerin Liderlik Davranışları Ve Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki: Denizli İşletmelerinde Bir Araştırma”, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 10-12 Mayıs 2012, Selçuk Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Rixos Oteli, Konya. , 2012
 • Serinkan, C.,” Denizli Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Stres Düzeylerinin Belirlenmesi”, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Selçuk Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, 10-12 Mayıs 2012, Rixos Oteli, Konya. , 2012
 • Celaleddin Serinkan, Marat Nurtazin, “Kırgızistan’daki Türk Firmalarının Yönetim ve Organizasyon Sorunlarının Değerlendirilmesi” 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENTREPRENEURSHIP, 24-26 Nisan 2014, International Ataturk Alatoo University, Bişkek,Kyrgyzstan, (ICE'14, http://ice2014.iaau.edu.kg/). , 2014
 • Celaleddin Serinkan, Gülnaz Markisova, “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin Mezunlarının Meslek Durumlarının Araştırılması” 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENTREPRENEURSHIP, 24-26 Nisan 2014, International Ataturk Alatoo University, Bişkek,Kyrgyzstan, (ICE'14, http://ice2014.iaau.edu.kg/). , 2014
 • Celaleddin Serinkan, Gauharşat Temurmalikova, Ali Eleren, “Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde Çalışan Akademik Personelin Mobbing Algılamalarının Değerlendirilmesi” 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENTREPRENEURSHIP, 24-26 Nisan 2014, International Ataturk Alatoo University, Bişkek,Kyrgyzstan, (ICE'14, http://ice2014.iaau.edu.kg/). , 2014
 • C. Serinkan, Fuat Güney, “Türkiye Ve Orta Asya Ülkeleri İle İlgili Bazı Stratejik Değerlendirmeler“, III. Uluslararası İletişim Kongresi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 05-07 Haziran 2014, Bişkek, Kırgızistan. , 2014
 • C. Serinkan, Kadir Ataş, “Stratejik Faktörler Olarak Yaşam Kalitesi Ve Yıldırma: Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde Yapılan Bir Araştırma“, III. Uluslararası İletişim Kongresi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 05-07 Haziran 2014, Bişkek, Kırgızistan , 2014
 • C. Serinkan, Gülşah Arat, “Hizmet Sektöründe Çalışan Personelin Ekip Çalışmasına İlişkin Algılamalarının Değerlendirilmesi“, III. Uluslararası İletişim Kongresi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 05-07 Haziran 2014, Bişkek, Kırgızistan. , 2014
 • AKSEL, İbrahim; SERINKAN, Celalettin; KIZILOGLU, Mehmet ve AKSOY Bilal, “Assessment of Teachers' Perceptions of Organizational Citizenship Behaviors and Psychological Empowerment: An Empirical Analysis in Turkey”, 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, 13-15 February 2013, Ataturk Teacher Training Academy, Lefkosa, North Cyprus , 2013
 • Eroğlu, F., İrmiş, A., Aksel, İ., Mayıs 2003, “Girişimcilerin İşletmelerin Gelişmesinde Etkili ve Engelleyici Olarak Gördüğü Faktörler”, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon, ss. 45-53 , 2003
 • Celalettin SERİNKAN, Esin BARUTÇU ve Mustafa BAYHAN, "Bilgi Toplumunda Sosyal Bir Sorumluluk Rolü Üstlenen Huzurevlerinde Kalan Yaşlıların Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma, Denizli Örneği / A Research on Determination of Quality of Life in Elderly in The Nursing Home Undertaking The Role of Social Responsibility At Information Society, The Case of Denizli", 9.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, s.806-820, 23-25 Haziran 2011, Saraybosna-Bosna Hersek , 2011
 • Türkiye’de Sınır Ticaretinin İncelenmesi,Arş. Gör. Mustafa BAYHAN, Arş. Gör. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN, Doç. Dr. Celaletdin SERİNKAN, 1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, Kasım 2010, Kilis , 2010
 • Serinkan C., Recep Kaçmaz, “Algılama, Öğrenme ve Öğrenen Örgütler”, Ed. Mustafa Paksoy, Davranış Bilimleri, İstanbul, Elma Basım, 2013, ISBN: 978-605-5044-10-7, ss.153-191. , 2013
 • Serinkan C., Hasan Cabar “Ahilikte Yönetim Kültürü”, Türk Kültür Tarihinde Ahilik ve Denizli Ahiliği, Denizli Belediyesi Kültür Yayınları No: 29, Denizli, Ege Reklam Basım Sanatları, Mart 2012, ss. 42-51. ISBN: 978-605-4654-06-2. , 2012
 • Serinkan C., “Genel Çevre Analizi”, Ed. Fevzi Okumuş, İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul, Seçkin yayınevi, Şubat 2012. , 2012
 • Celaleddin Serinkan, Yasemin Ürkek Erdiş, Dönüşümcü Liderlik Bağlamında Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet, Ankara, Nobel Yayınları, Şubat 2014, Yayın No: 853, ISBN: 978-605-133-755-5. , 2013
 • Celaleddin Serinkan, Gülşah Arat, Örgütsel Değişim ve İç Girişimcilik, İstanbul, Beta Yayıncılık, Aralık 2013, Yayın No: 3010, ISBN 978-605-333-037-0. , 2013
 • Serinkan C., “İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi”, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed. Uğur Dolgun, Bursa: Ekin Kitabevi, 2007, ISBN: 978-9944-141-06-2, ss. 201-230. , 2007
 • Serinkan C., “İnsan Kaynağının Eğitimi ve Eğitim Yönetimi”, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed. Uğur Dolgun, Bursa: Ekin Kitabevi, 2007, ISBN: 978-9944-141-06-2, ss. 113-138. , 2007
 • Serinkan C., “Liderlik ve Motivasyon İlişkisi”, Liderlik ve Motivasyon: Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar, Ed. Celalettin Serinkan, Ankara, Nobel Yayınevi, Şubat, 2008, ISBN: 978-605-395-081-3. , 2008
 • Serinkan C., Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu Ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, http://ab.org.tr/ab06/ozet/164.html , 2006
 • Serinkan C., Pamukkale Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ve Eğitim Fakültesi Bölümleri Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyleri Ve Bunu Etkileyen Etmenler, http://ab.org.tr/ab06/ozet/105.html , 2006
 • Serinkan C., “Zirveyi Hedefleme: Daha İyi Bir Performans İçin Rekabetçi Kıyaslama”, www.bilgiyonetimi.org, Nisan 2006. , 2006
 • Serinkan C., “Öğrenen Örgüt Oluşturma ve Kendi Kendini Yöneten Ekipler”, www.bilgiyonetimi.org, Mayıs 2006. , 2006


  B- Kongreler
 • • Barutçu, E., Serinkan C., Barutçu, S. “Global Economic Crisis Management From Strategic Management And Marketing Perspectives: The Case Of Textile Industry”, 5th International Strategic Management Conference, July 2-3, Stellenbosch, South Africa, 2009. , 2009
 • Barutçu E., Serinkan, C., “Aile İşletmelerinde Aileden Olan Bireyler ile Aile Dışındaki Bireylerin İş Tatmin Düzeylerinin Karşılaştırılması: Aile İşletmelerinde Bir Araştırma” , 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF, 06-08 Mayıs 2010, Zonguldak. , 2010
 • Serinkan, C., Öznur Toraman, “İş-Aile Çatışmasının Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi” , 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF, 06-08 Mayıs 2010, Zonguldak. , 2010
 • Serinkan C., “Modern Yönetim Yaklaşımlarından Olarak Dönüşümcü Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi ve Bir Araştırma”, III. Bilgi Teknolojileri Kongresi, 7-8 Ekim 2004. , 2004
 • Serinkan C., “Denizli’deki Kamu Hastanelerinde Çalışan Sağlık Personelinin Ötenazi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23-26 Ekim 2007, Denizli. , 2007
 • Serinkan C., D. Sül, “Hemşirelik Motivasyonunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, III. Bilgi Teknolojileri Kongresi, 7-8 Ekim 2004, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. , 2004
 • Serinkan C., S. B. Kök “Üniversitelerde Stratejik Planlama ve Pamukkale Üniversitesi Örneği”, Üniversitelerde Stratejik Planlama Sempozyumu, 3-4 Ekim 2005, Antalya. , 2005
 • Serinkan C., E. Barutçu, “Şirket Yöneticilerinin Motivasyon ve Tükenmişlik Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma”, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs 2006, Erzurum. , 2006
 • Serinkan C., S. Kiper, “Denizli Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Örgütlenme Konusundaki Görüşleri”, V. Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Antalya- Belek, 19-23 Nisan 2007. , 2007


  C- Hakemlik ve Editörlük
 • Kırgızistan’da Din Ve Kültür Turizminin Geliştirilmesi Açısından Süleyman Dağı’nın Önemi: Swot Analizi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, http://journals.manas.kg/mjsr/index.php, Kabul, 30.10.2014. , 2014
 • Örgütsel Yeteneklerin Türkiye’deki Otel İşletmeleri Bağlamında Analizi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, http://journals.manas.kg/mjsr/index.php, Kabul, 30.10.2014. , 2014
 • Örgütsel Sosyalleşme Ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21.07.2014, http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/dergi_ana_sayfa.htm , 2014
 • “Kırgızistan Devlet Üniversitelerinde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Doyumu”, Turkish Journal of Education, 03.07.2014, http://www.turje.org. , 2014
 • Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, “Yöneticilerin Serbest Zaman Etkinliklerini Algılaması Ve Değerlendirmesi” Makale Hakemliği, Kabul, 30.06.2014. http://journals.manas.kg/mjsr/index.php , 2014
 • Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, “Çalışma Yaşamı Ve Stres Kavramı: Durumsal Bir Yaklaşım” Makale Hakemliği, Kabul, 20.06.2014. http://journals.manas.kg/mjsr/index.php. , 2014
 • Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, “İnternette Girişimciliğin Yeni Boyutu: Alışveriş Kulüpleri Siteleri Ve Bu Siteler Üzerine Bir Araştırma” Makale Hakemliği, Kabul, 28.06.2014. http://journals.manas.kg/mjsr/index.php. , 2014
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi için “ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞLERİNDEN TATMİN, ÜNİVERSİTELERİNDEN MEMNUN VE GÖNÜLLÜ OLMALARINDAKİ ÖNCÜLLER:MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ?NDE BİR ARAŞTIRMA” düzeltme verildi, 27.06.2014, https://edergi.mehmetakif.edu.tr/index.php/sobed/index. , 2014
 • Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, “Sosyo-Teknik Kolaylaştırıcıların Bilgi Paylaşımı Ve Algılanan Örgütsel Performans Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma” başlıklı makale, kabul. http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/dergi_ana_sayfa.htm, 25.06.2014. , 2014
 • Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, “Havayolu Ulaştırması Sektörünün Rekabetçi Yapısı: Türk Havayolu Ulaştırmasının Açılım Dönemi Üzerine Bir Değerlendirme” Makale Hakemliği, Kabul, 02.06.2014 , 2014
 • Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, “Butik Otel İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Bir İnceleme: Facebook Örneği” Makale Hakemliği, Kabul, 02.06.2014. , 2014
 • Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, “Çalışma Yaşamı Ve Stres Kavramı: Durumsal Bir Yaklaşım”, Makale Hakemliği, Kabul, 25.05.2014. http://journals.manas.kg/mjsr/index.php , 2014
 • Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, “Ülke Dışında Faaliyet Gösteren Firmaların İKY Fonksiyonlarına İlişkin Sorun Algıları: Bişkek’teki Türk Firmalarında Bir Araştırma” Makale Hakemliği, Kabul, 25.05.2014. http://journals.manas.kg/mjsr/index.php , 2014
 • Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD), Anadolu University Journal of Social Sciences, “Vekalet Teorisi Kapsamında Hedeflere Ulaşılması Bakımından Örgüt İçi İlişkilerde Personel Güçlendirmenin Önemi”, makale hakemliği, 17.04.2014. http://sbd.anadolu.edu.tr , 2014
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Journal of Social Sciences). Sosyal Medya Ve Finansal Performans: Borsa İstanbul’da İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma, 31.03.2014. , 2014
 • Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD), Anadolu University Journal of Social Sciences, “Vekalet Teorisi Kapsamında Hedeflere Ulaşılması Bakımından Örgüt İçi İlişkilerde Personel Güçlendirmenin Önemi”, makale hakemliği, 17.04.2014. http://sbd.anadolu.edu.tr , 2014
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Journal of Social Sciences). Sosyal Medya Ve Finansal Performans: Borsa İstanbul’da İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma, 31.03.2014. , 2014
 • Ekonomik Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi , ”Sosyal Girişimcilik Boyutları: Kavramsal Çerçeve”, 20.02.2014, http://eyad.mu.edu.tr/index.php/eyad. , 2013
 • Ekonomik Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi , ”Sosyal Girişimcilik Boyutları: Kavramsal Çerçeve”, 20.02.2014, http://eyad.mu.edu.tr/index.php/eyad. , 2013
 • 9. Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi Hizmet Kalitesinin Servperf Yöntemi İle Ölçülmesi, Yeni Fikir Dergisi, Aralık 2012 , 2012
 • Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (Journal of Entrepreneurship and Development) için “Çalışanların Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Algılamalarına İlişkin Bir Analiz” başlıklı makale değerlendirmesi, 03.02.2014. http://gkd.comu.edu.tr. , 2014
 • http://sbd.anadolu.edu.tr, Örgütsel Adalet İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Örgütsel Güvenin Aracılık Etkisi, başlıklı makalenin değerlendirilmesi,21.01.2014 , 2014
 • Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, “Kırgızistan GSM Sektöründe Operatör Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi” başlıklı makalenin değerlendirilmesi, 21.01.2014, http://journals.manas.kg/ , 2014
 • Tarih Okulu, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (History School, http://www.johschool.com, için “Yöneticilerin Mizah Tarzlarının Uygulamadaki Durumunun Kuramsal Ve Uygulamalı Olarak Açıklanması“ makalesinin hakemliği 05.12.2013. , 2013
 • 11. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Journal of Sciences, SOSYAL MEDYA VE KURUMSAL PERFORMANS: Borsa İstanbul’da İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma. 15.11.2013. , 2013
 • Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD), Anadolu University Journal of Social Sciences, “Kurumsal Sürdürülebilirlik: Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlayan İşletmeler Üzerine Bir Araştırma”, makale hakemliği, Temmuz 2013 , 2012
 • Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi Hizmet Kalitesinin Servperf Yöntemi İle Ölçülmesi, Yeni Fikir Dergisi, Aralık 2012 , 2012
 • JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND FINANCE JBEF, “Organizational Change: The Effects Of Trust In Organization And Psychological Capital During Change”, makale hakemliği, Temmuz 2013 , 2013
 • Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, “Workplace Anger As A Personal And Behavioural Response To Psychosocial And Situational Characteristics Of Work Environment: An Appraisal Of Social Cognitive Theory”, http://www.uiiid.net/, Trabzon, 11.04.2013. , 2013
 • Marmara Üniversitesi, ÖNERİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için “THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT AND PSYCHOLOGICAL WELL BEING: THE ROLE OF SELF-EFFICACY PERCEPTION AND SOCIAL SUPPORT” başlıkla makalenin hakemliği. 01.03.2013, , 2013
 • Journal of Econoımic and Social Studies, dergisi için “Analyzing the Effects of Employee Satisfaction: A Field Study in the Finance Sector in Turkey”, başlıklı makalenin hakemliği. 13.02.2013 , 2013
 • 3. Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, “Esenboğa Havalimanı’nda faaliyet Gösteren İşletmelerin Verdikleri Hizmetlere Yönelik Bir Araştırma”, makale değerlendirildi, 03.02.2012. , 2012
 • Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimle Fakültesi Dergisi, “Türkiye Üniversitelerinin örgütsel Etkinlik Boyutları” makalesi değerlendirmesi, 762 Kod, 09.01.2012. , 2012
 • 1. Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Performans Değerlendirmelerine Paradigmatik Bir Bakış: Yönetici Ve Çalışan İlişkileri Açısından Epistemolojik Bir İnceleme, 19.04.2012, http://eyad.mu.edu.tr/index.php/eyad. , 2012
 • • Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yardımcı Editör, 09.12.2013. , 2013
 • Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Editörü, 11.11.2014. , 2014
 • • International Journal of Academic Reserach and Studies (Uluslararası Hakemli akademik Fikir Araştırma Dergisi-YENİ FİKİR DEERGİSİ), Editörlüğü, Aralık 2012 sayısı. , 2012
 • C. Serinkan, Hakem, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt/Volume: 4 Yıl/Year: 4 Sayı/Issue:1 Bahar/Spring 2008. , 2008
 • Liderlik ve Motivasyon: Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar, Ed. Celalettin Serinkan, Ankara, Nobel Yayınevi, Şubat, 2008, ISBN: 978-605-395-081-3. , 2008
 • Feriştah Güner, İç Girişimciliğin Yenilik Ve Ekip Yönetimi İle İlişkisi Ve Bir Araştırma” PAU SBE, Yüksek Lisans Tezi Jüri üyeliği, 04.07.2013. , 2013
 • Yasemin Ürkek Erdiş, “Dönüşümcü Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet ile Olan İlişkisi ve Bir Araştırma”, PAU SBE, Yüksek Lisans Tezi Jüri üyeliği, 21.02.2013, Kabul , 2013
 • Seher Akbaş, (Danışman:İbrahim Durak), PAU SBE, Yüksek Lisans Tezi Jüri üyeliği. 03.07.2013. , 2013
 • Gülşah Arat, Örgütsel Değişim ve İç Girişimcilik İlişkisi: Enerji Sektöründe Bir Araştırma, PAU SBE, Yüksek Lisans Tezi Jüri üyeliği, 05.07.2013. , 2013
 • Kezban Kaymakçı, “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma” PAU SBE, Yüksek Lisans Tezi, 04.07.2013 , 2013
 • İlker Öztürk, İhracat Yapan Firmalarda Yenilik Yönetimi Üzerine Bir Alan Araştırması, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2012. , 2012
 • Mahmut Vural’ın Tez İzleme Komitesi toplantısı,” Girişimcilikte Yenilikçi Bir Yaklaşım Olarak e-Girişimciliğin Kırgızistan'da Uygulanma Olanaklarının İncelenmesi“ Tez konusunun belirlenmesi, KTMU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 22.04.2014. , 2014
 • Mahmut Vural’ın Tez İzleme Komitesi üyeliği, KTMU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 17.03.2014. , 2014
 • Adilya Yamaltdinova’nın Tez İzleme Komitesi üyeliği, KTMU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 17.03.2014. , 2013
 • Mahmut Vural, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Yeterlilik Sınavı, Başarılı, 25.10.2013, Bişkek, Kırgızistan. , 2013
 • Ferhat Şımarmaz, Doktora Tez Danışmanlığı, “Tedarikçi Kalitesinin Yiyecek İçecek İşletmelerinin Performansı Üzerindeki Etkisi: Bişkek Örneğinde Bir Araştırma”, KTMU SBE, 2013-2014 güz. , 2013
 • Recep Kaçmaz, “Eğitim Kurumlarında Örgütsel Öğrenme Düzeyleri ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Bir Çalışma”, PAU SBE, Tez İzleme Kurulu, 11.06.2013. , 2013
 • Tülay Yiğit, “Örgütsel Kültür”, PAU SBE, Genel İşletme, Doktora, Tez İzleme Kurul Üyeliği, 29.03.2013. , 2012
 • Betül Özcan, “Kurumsal Girişimcilik Ve Aile İşletmelerinin Kurumsallaşması Üzerine Bir Araştırma”, PAU SBE, Genel İşletme, Doktora, Tez İzleme Kurul Üyeliği, 29.03.2013, , 2012
 • Başak Doğan, “Örgütlerde Bilgi Yönetiminin Örgüt Performansı Üzerine Etkileri: Sivil Toplum Kuruluşları Örneği”, Adnan Menderes Üniversitesi, SBE, Doktora Tez Savunması, Aydın, 06.12.2012. , 2012
 • 13.12.2012 Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği, Öncü Yanmaz Arpacı, , 2012
 • 06.07.2012, Başak Doğan, Doktora Tez Savunması, “Örgütlerde Bilgi Yönetiminin Örgüt Performansı Üzerine Etkileri: Sivil Toplum Kuruluşları Örneği”, Başak Doğan, Nazilli İİBF, (Düzeltme) , 2012
 • 28.06.2012 Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği, Tülay Güleryüz (Başarılı) , 2012
 • 28.06.2012 Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği, Recep Kaçmaz (Başarılı) , 2012
 • 28.10.2011 Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği, Recep Kaçmaz (Başarısız) , 2011
 • 28.10.2011 Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği, Mutlu Arman, PAU SBE. , 2011
 • Aytül Dağlı Ekmekçi, PAU SBE. Doktora Tez izleme Jüri Üyeliği,14.10.2011 , 2011
 • Erdal Alga, Doktora Tez izleme Jüri Üyeliği, PAU SBE,14.10.2011. , 2011
 • 14.10.2011 Tez izleme Jüri Üyeliği, Emel Kordon , 2011
 • Engin Üngüren, “Psikobiyolojik Kişilik Kuramı Ekseninde Yöneticilerin Kişilik Özellikleri, Karar Verme Stilleri Ve Örgütsel Sonuçlara Yansımaları”, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Alanya, İşletme Fakültesi, 08.04.2011. , 2011
 • • Hasan Altındal, Çatışma Yönetimi ve Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan2010. , 2010
 • • Mahir Emre Sucu, KOBİ’lerde Stratejik Yönetim ve Bir Uygulama, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan.2010. , 2010
 • • Zeynep Höbel, Üniversitelerde Çalışan İdari Personelin Meslek Sorunları: Pamukkale Üniversitesi örneği, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 28.01.2010. , 2010
 • • Mahir Emre Sucu, KOBİ’lerde Stratejik Yönetim ve Bir Uygulama, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 29.01.2010, Düzeltme. , 2010
 • • Hasan Altındal, Çatışma Yönetimi ve Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 01.02.2010, Düzeltme. , 2010
 • • Esin Ülkü Beyazıt, Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılanma sürecinde İnsan Kaynakları Yönetim Politikaları: nazilli Örneği, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 28.01.2010. , 2010
 • Yasemin Ulusoy, “Günümüzde İşletmelerde Müşteri Odaklılık ve Müşteri Memnuniyeti ve Bir Araştırma”, 04.07.2008. , 2008
 • • Karaca Ayşe, “Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Dış Kaynak Kullanımı ve Sağlık İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımına Yönelik Bir Uygulama”, 19.07.2006 , 2006


  D- Eğitim ve Araştırma
 • Gülşah Arat, Örgütsel Değişim ve İç Girişimcilik İlişkisi: Enerji Sektöründe Bir Araştırma, PAU SBE, Yüksek Lisans Tezi. 05.07.2013.
 • Feriştah Güner, İç Girişimciliğin Yenilik Ve Ekip Yönetimi İle İlişkisi Ve Bir Araştırma” PAU SBE, Yüksek Lisans Tezi, 04.07.2013.
 • Yasemin Ürkek Erdiş, “Dönüşümcü Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet ile Olan İlişkisi ve Bir Araştırma”, PAU SBE, Yüksek Lisans Tezi, 21.02.2013, Kabul
 • • Toraman Öznur, İş-Aile Çatışmasının Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi” Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, 03.09. 2009.
 • Özgür G., “Denizli KOBİ’lerinde Stratejik Yönetim”, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 10 Ekim 2007.
 • Ferhat Şımarmaz, Doktora Tez Danışmanlığı, “Tedarikçi Kalitesinin Yiyecek İçecek İşletmelerinin Performansı Üzerindeki Etkisi: Bişkek Örneğinde Bir Araştırma”, KTMU SBE, 2013-2014.
 • Aygül Ömör Kızı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İdari ve iktisadi bilimler fakültesi öğrencilerinin girişimcilik ve kariyer eğilimleri, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, İİBF, Lisans Bitirme Tezi Danışmanlığı. 2013-2014.
 • Azamat KıdırAliev, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, İİBF, Lisans Bitirme Tezi Danışmanlığı
 • Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Finans ve Bankacılık Bölümü, 1. Sınıf danışmanlığı, 26.12.2013 den itibaren
 • 102233002, Mesut Mezkit, , PAU SBE YLS, Ders Dan., 2011-2012 Güz.
 • 112233802, Sermin Deveci, PAU SBE YLS, Tez Dan., 2011-2012 Güz.
 • 112233031, Hamdi Özcan, Ders danışmanlığı, PAU SBE YLS, 2011-2012 Güz.
 • 072233005, Feriştah Güner, Ders danışmanlığı, PAU SBE YLS, 2011-2012 Bahar.
 • 112233022, Cennet Avcık, Ders danışmanlığı, PAU SBE YLS, 2011-2012 Bahar.
 • 122266002, Serdar Köktürk, PAU SBE YLS İÖ, Ders Dan. 2012-2013 Güz.
 • 122741031, Volkan Akçit, PAU SBE Doktora, Ders Dan. 2012-2013 Bahar.
 • 112741501, Fuat Güney, PAU SBE Doktora Ders Dan., 2012-2013 Bahar.
 • 102741009, Recep Kaçmaz, PAU SBE Doktora Tez Dan. 2012-2013 Bahar
 • 122233085, Ayşe Hafize Yılmaz, Ders danışmanlığı, PAU SBE YLS, 2012-2013 Bahar.
 • 092233016, İbrahim Akşit, Ders-Tez danışmanlığı, PAU SBE YLS, 2012-2013 Bahar
 • 102233021, Yasemin Ürkek Erdiş, Ders-Tez danışmanlığı, PAU SBE YLS, 2012-2013 Bahar
 • 112233012 nolu, Gülşah Arat, Ders-Tez danışmanlığı, PAU SBE YLS, 2012-2013 Bahar
 • Genel İşletme
 • İşletme Öğrenci Danışmanlığı
 • 1. C. Serinkan, Örgütsel Davranış I Oturumu, Oturum Başkanı, Salon: 101, 14:00-15:40, 5. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 06 Ekim 2012, Pine Bay Resort Hotel, Kuşadası.
 • • 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENTREPRENEURSHIP (ICE'14, http://ice2014.iaau.edu.kg/, hakem heyeti, scientific commitee, International Ataturk Alatoo University (Kyrgyzstan), 24-26 Nisan 2014.
 • • 1-3 Kasım 2013 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen “Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumunda Danışma ve Hakem Kurulu Üyeliği.
 • • International Conference on Workplace Emotional Abuse, 19-20 Nisan 2012, İzmir, Scientific Advisory Board, Doç. Dr. Celalettin Serinkan, Association of Scientists. http://www.attendconference.com/conferences/International-Conference-on-Workplace-Emotional-Abuse-4446.html


  F- Akademik Görevler
 • 10. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İİBF Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı, 15.09.2014, devam ediyor.


  G- Toplumsal Katkı
 • GEKA Danışma Kurulu Üyeliği, Temmuz 2010.
 • KOSGEB Danışma Kurulu Üyeliği, Temmuz 2010,
 • 03.03.2010, “Bilinçaltı ve İletişim”, Konuşmacı: Adil Maviş, Düzenleyen Celalettin Serinkan, PAU İİBF B Blok Konferans Salonu, Denizli.
 • 26.02.2010, “Kriz ve Stres Yönetimi”, Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü, Honaz.
 • • 08.04.2009, “Krizde Stratejik İnsan Kaynaklarının Rolü ve Krizi Fırsata Dönüştürme Örneği”, İİBF Konferans Salonu.
 • 03.06.2008, “Ekonomi açısından Ahilik”, FORUM Programı, Ahilik Oturumu, DRT TV, Denizli
 • 03.05.2008, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Denizli”, Ekonomi Saati Programı, ART, Denizli.
 • 8 Nisan 2008, "Verimli Ders Çalışma Teknikleri”, ART TV, Genç İmaj Programı, Denizli.
 • 18 Mart 2008, Ekip Yönetimi, AHİYAD, Denizli.
 • Serinkan C., 17.11.2007, “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Kimya Mühendisleri Odası, BARO Salonu, Denizli.
 • Serinkan C., 08. 06. 2007, “Halkla İlişkiler ve İletişim”, Denizli Valiliği Personeli, Valilik Toplantı Salonu.
 • Serinkan C., 16.04.2007, “İş Dünyasından Uygulamalar”, , İİBF Konferans Salonu, Turkuaz Otomotiv Genel Müdürü, Mustafa Gonca ve Oğuzhan Tekstil Genel Müdürü, Hilmi Kes’in katılımları.
 • Serinkan C., 16 Mart 2007, “İletişim, Halkla İlişkiler, Türkiye İmajı ve Mesleki Etik”, Turizm Bilinçlendirme Semineri, Sabah Oturumu.
 • Serinkan C., 02. Mart 2007, “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Kimya Mühendisleri Odası
 • Serinkan C., 21 Kasım 2006, “İnsan İlişkileri ve İletişim”, Denizli Emniyet Müdürlüğü Yöneticileri
 • Serinkan C., 17 Aralık 2006, “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Kimya Mühendisleri Odası
 • Serinkan C., 10.05.2006, İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, İİBF Konferans Salonu, Turkuaz Tekstil ve Mutçalı Tekstil İKY Yöneticilerinin Katılımlarıyla gerçekleştirildi.
 • Serinkan C., 22.04.2006, “Halkla İlişkiler”, Denizli Bağkur İl Müdürlüğü Personeli.
 • Serinkan C., 16.02.2006, “Stres ve Başa Çıkma Teknikleri”, Denizli Jandarma Komutanlığı.
 • Serinkan C., 18.12.2005, “İletişim Yönetimi”, Emniyet Müdürlüğü, Konferans Salonu
 • Serinkan C., 02.12.2005, “Kriz Yönetimi”, Denizli Emniyet Müdürlüğü, Konferans Salonu
 • Serinkan C., “İnsan Kaynağının Önemi”, İzmir, İktisat Gazetesi, 29.12.1995.
 • Serinkan C., “İşletmeler İçin İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi”, İstanbul, Dünya Gazetesi, 30.01.1996, s. 3.
 • Serinkan C., “Denizli Sanayi’sindeki Personel Yönetimi Anlayışı”, Denizli, Yeni Haber Gazetesi, 23.05.1996.


  H- İdari Görevler
 • 11. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Mevlana Kurum Koordinatörü, 15.07.2014, devam ediyor.
 • 10. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İİBF Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı, 15.09.2014, devam ediyor.
 • 9. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, İİBF, Kalite Geliştirme Komisyonu, Finans ve Bankacılık Bölümü Temsilcisi, 07.02.2014’den itibaren.
 • 8. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, İİBF, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Doç. Temsilcisi. 11.10.2013.
 • 7. KTMU Sosyal Tesisler ve Kantin-Kafeterya İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyeliği, 09.12.2013 den itibaren.
 • Öğrenci Dayanışması Kulübü Danışmanı Pamukkale Üniversitesi, İİBF-İşletme 2006-2007
 • Öğrenci Dayanışması Kulübü Danışmanı Pamukkale Üniversitesi, İİBF-İşletme 2005-2006
 • Öğrenci Danışmanlığı PAÜ, İİBF-İşletme IV 2007-2008
 • Öğrenci Danışmanlığı PAÜ, İİBF-İşletme III 2006-2007
 • Öğrenci Danışmanlığı PAU, İİBF-İşletme II 2005-2006
 • Öğrenci Danışmanlığı PAU, İİBF-İşletme I 2004-2005
 • Yatay ve Dikey Geçiş Komisyon Başkanı Pamukkale Üniversitesi, İİBF-İşletme 2007-2008
 • Yatay ve Dikey Geçiş komisyon Üyesi Pamukkale Üniversitesi, İİBF-İşletme 2006-2007
 • Yatay ve Dikey Geçiş komisyon Üyesi Pamukkale Üniversitesi, İİBF-İşletme 2005-2006
 • Yatay ve Dikey Geçiş komisyon Üyesi Pamukkale Üniversitesi, İİBF-İşletme 2004-2005
 • Kalite Yönetim Sistemi Üyesi Pamukkale Üniversitesi, Rektörlük 2006-2007
 • Stratejik Planlama Üyesi Pamukkale Üniversitesi, Rektörlük 2006-2007
 • Stratejik Planlama Üyesi Pamukkale Üniversitesi, Rektörlük 2005-2006