Doç.Dr. Celaleddin SERINKAN
Birimi : İŞLETME
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : cserinkan@pau.edu.tr
Telefon : 296 2683

A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
 • C. Serinkan, İbrahim Akşit, Cennet Avcık, Gülşah Arat, Derya Alacaoğlu, “The Study of Students' Perceptions of Mobbing At Pamukkale University”, 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, 13-15 February 2013, Ataturk Teacher Training Academy, Lefkosa, North Cyprus. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 89, (2013) pp. 856-861. Published by Elsevier Ltd. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.06.600 (Sciverse ScienceDirect). Indexed: Science Direct, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science) , 2013
 • Celalettin SERİNKAN, Cennet AVCIK, Kezban KAYMAKÇI, Derya ALACAOĞLU, “Determination Of The Students’ Self-Esteem Levels At Pamukkale University“,Procedia - Social and Behavioral Sciences 116 ( 2014 ) 4155 – 4158. Published by Elsevier Ltd. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.881. (Sciverse ScienceDirect). Indexed: Science Direct, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science). , 2013
 • Celalettin Serinkan, Pınar Enli, Volkan Akcit, Mehmet Kiziloglu, “Evaluation of Knowledge Level of Cargo Companies about their Organizational Learning and Team Management: An Empirical Research in Cargo Companies in Turkey”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 116 ( 2014 ) 4170 – 4174. Published by Elsevier Ltd. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.881. (Sciverse ScienceDirect). Indexed: Science Direct, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science) , 2013
 • Serinkan C., Recep Kaçmaz, “Human Resource Management Practices in International SEBAT Educational Schools ”, 5th World Conference on Educational Sciences, 05-08 February 2013, Sapienza University of Rome, Italy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47 (2012) 1, pp. 1583-1587,Published by Elsevier Ltd. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.06.600 (Sciverse ScienceDirect). Indexed: Science Direct, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science) , 2013
 • Celalettin Serinkan, Mehmet Kiziloglu, Volkan Akcit, Pınar Enli, “Organizational Learning Capacity in Cargo Industry”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 116, 2014, 2 – 3, pp. 4005-4009. Published by Elsevier Ltd. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.881. Published by Elsevier Ltd. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.881. (Sciverse ScienceDirect). Indexed: Science Direct, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science). , 2013
 • Recep Kaçmaz, Serinkan C., ”Effects of Shift Working System on Employees' Family and Social Lives”, 1st International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS` 13), International Burch University, Saraybosna-Bosna Hersek, 10-11 Mayıs 2013, Pp. 977-994. International Burch University Publication No: 23, ISBN 978-9958-834-23-3. , 2013
 • Serinkan, C. & Bardakcı A. (2009) “Pamukkale Üniversitesindeki Akademik Personelin İş Tatminleri Ve Tükenmişlik Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma” Kırgızistan Türk Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi s.21, ss:115-132. , 2009
 • SERİNKAN, C. ve BAĞCI, Z.,"Çok Uluslu İşletmelerin Faaliyet Şekilleri ve Organizasyon Yapıları", Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi,Cilt:1, Sayı:2, ss.91-117. , 2012
 • Cabar F., C. Serinkan, “Hemşirelerin Çalışma Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Denizli Devlet Hastanesinde Yapılan Bir Araştırma”, Üçüncü Sektör Dergisi, Ankara, C. 44, Sayı: 4, 2009, ss. 50-66. , 2009
 • Serinkan, C. ve Bardakcı A. (2009) “Pamukkale Üniversitesindeki Akademik Personelin İş Tatminleri Ve Tükenmişlik Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma” Kırgızistan Türk Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi s.21, ss:115-132. , 2009
 • • C. Serinkan, Gülan Özgür, Denizli’deki İşletmelerin Stratejik Yönetime Bakış Açılarının Değerlendirilmesi”, Denizli Organize Sanayi Dergisi, Yıl:5, Sayı: 20 Ekim-Aralık 2008. , 2008
 • . Serinkan C., “Perception Of Leadership And The Dimensions Of Total Quality Management: A Research Study With University Students”, İşgüç Industrial Relations and Human Resources Electronical Journal, Year: 2008, Vol: 10, Num:1. , 2008
 • Serinkan C., Some Evaluations Of Strategic Management Practices On Denizli SME’s, International Academic Idea Research Magazine, Year 1, Nr: 1, April 2009, ISSN: 1308-9412. , 2009
 • Celalettin Serinkan, Hasan Cabar, “Management and organization problems of small and medium sized enterprise’s: a research on textile firms in Denizli”, Uluslar arası İnsan Bilimleri, Vol. 5, No. 1, 2008. , 2008
 • Barutçu E., Celalettin Serinkan, “Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu Ve Denizli’de Yapılan Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 8 (2), 2008. , 2008
 • Serinkan C.,” Denizli Çıraklık Eğitim Merkezine Devam Eden Gençlerin Kaygı Düzeyinin Belirlenmesi”, İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Yönetim Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 60, Haziran 2008, ss. 22-31. , 2008
 • Serinkan C., “İşletmelerde Başarı (Performans) Değerleme”, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 1994, Sayı: 2, ss.15-31. , 1994
 • Serinkan C., “İşletmelerin Personel/İnsan Kaynakları Yönetimi”, Ankara, Verimlilik Dergisi, 1996-4, ss.21-36. , 1996
 • Serinkan C., “İnsan Kaynaklarını Etkileyen Çevresel Faktörler”, İstanbul, İşletme İktisadı Enstitüsü, Yönetim Dergisi, Yıl: 9 Sayı: 28, Ekim 1997, ss. 38-50. , 1997
 • Serinkan C., “Türk İşletmeleri İçin Önemli Bir Yere Sahip Olan Toplam Kalite Yönetimi ve Tarihçesi”, İstanbul, TOLEYİS Dergisi, Mayıs 2001, Sayı:51, ss.17-20. , 2001
 • Serinkan C., “Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Tarzları ve Tepe Yöneticileri İçin Önemi”, Maltepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi, İstanbul, 2002/1-2, ss.73-89. , 2002
 • Kök B. S., M. Akdiş, C. Serinkan “Küresel Baskılar Karşısında Geçerli Bir Üstünlük Yönelimi Olarak Yabancı Sermaye ve Yabancı Sermayeye Yönelik Bakışın KOBİ’lerde Karşılaştırmalı Bir Analizi-II” Selçuk Üniversitesi, İİBF, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl:4, Sayı: 8, Ekim 2004. , 2004
 • Kök B. S., M. Akdiş, C. Serinkan “Küresel Baskılar Karşısında Geçerli Bir Üstünlük Yönelimi Olarak Yabancı Sermaye ve Yabancı Sermayeye Yönelik Bakışın KOBİ’lerde Karşılaştırmalı Bir Analizi-I”, Selçuk Üniversitesi, İİBF, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl:4, Sayı: 7, Nisan 2004. , 2004
 • Serinkan C., “İşletmelerde Liderlik Tarzları ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi”, İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü, Yönetim Dergisi, Yıl:16, Sayı: 50, Şubat 2005, ss. 86-103. , 2005
 • Serinkan C., İ. İpekçi, , “Yönetici Hemşirelerde Liderlik Ve Liderlik Özelliklerine İlişkin Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, C:10, Sayı, 1, 2005. , 2005
 • Barutçu E., C. Serinkan, “Pamukkale Üniversitesi İİBF Öğrencilerinin Kariyer Planları ve Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özelliklerine İlişkin Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, C: VIII, Sayı: 2, 2006. , 2006
 • Serinkan C., A. Bardakçı, “Pamukkale Üniversitesi’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma”, Karaman İİBF Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 9, Haziran 2007. , 2007
 • Serinkan C., Günümüzde Önemli Bir Yeri Olan Liderlik Kavramı, Türleri ve Liderlerin Ortak Yanları”, İçişleri Bakanlığı, Türk İdare Dergisi, Yıl:79, Mart 2007, Sayı: 454. , 2007
 • Serinkan C., “Liderlik ve Toplam Kalite Yönetiminin Algılanma Boyutu: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, İş-Güç Dergisi, Yıl: 2008, C. 10, Sayı:1. , 2008
 • Durak İ., C. Serinkan,” Hemşirelerde İş Tatmini: Denizli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Bir Araştırma”, Karaman İİBF Dergisi, Aralık 2007, Yıl: 9, Sayı:13, ss.119-135. , 2007
 • Otel İşletmelerinde İnsan Unsurunun Önemi, http://forum.gitme.net/archive/index.php/t-16068.html, , Serinkan C., “İşletmelerin Personel/İnsan Kaynakları Yönetimi”, Ankara, Verimlilik Dergisi, 1996-4, ss.21-36.
 • Tuğçe Tümer, İş Doyumu ve Öğretmenlik, http://www.agumuseli.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=95&forum=1&post_id=161, , Serinkan C., Pamukkale Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ve Eğitim Fakültesi Bölümleri Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyleri Ve Bunu Etkileyen Etmenler, http://ab.org.tr/ab06/ozet/105.html.
 • http://www.ikademi.com/stratejik-yonetim/1647-zirveyi-hedefleme-daha-iyi-bir-performans-icin-rekabetci-kiyaslama.html, , Serinkan C., “Zirveyi Hedefleme: Daha İyi Bir Performans İçin Rekabetçi Kıyaslama”, www.bilgiyonetimi.org, Nisan 2006.
 • Mehmet ERDAL, İşletmelerde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Analizi, Http://Kutuphane.Ksu.Edu.Tr/E-Tez/Sbe/T00717/Mehmet_Erdal_Tez.Pdf, , SERİNKAN, Celaleddin, 2002, “Dönüşümcü Ve Etkileşimci Liderlik Tarzları Ve Tepe Yöneticileri İçin Önemi”, Maltepe Un., İİBF Dergisi, 1(1), Ss.2.
 • Serkan Bayraktaroğlu, Bilgi Toplumunda İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü, http://www.sosyalsiyaset.com/documents/bilgi_toplumunda.htm , Serinkan C., “İşletmelerin Personel/İnsan Kaynakları Yönetimi”, Ankara, Verimlilik Dergisi, 1996-4, ss.21-36.
 • Barış Erdem, Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Planlamasının Yeri ve Önemi, http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c7s11/makale/c7s11m4.pdf, Cilt / Volume 7 Sayı / Number : 11 Mayıs / May 2004 , Serinkan C., “İşletmelerin Personel/İnsan Kaynakları Yönetimi”, Ankara, Verimlilik Dergisi, 1996-4, ss.21-36.
 • AKSEL, İbrahim; SERINKAN, Celalettin; KIZILOGLU, Mehmet ve AKSOY Bilal, “Assessment of Teachers' Perceptions of Organizational Citizenship Behaviors and Psychological Empowerment: An Empirical Analysis in Turkey”, 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, 13-15 February 2013, Ataturk Teacher Training Academy, Lefkosa, North Cyprus , 2013
 • Eroğlu, F., İrmiş, A., Aksel, İ., Mayıs 2003, “Girişimcilerin İşletmelerin Gelişmesinde Etkili ve Engelleyici Olarak Gördüğü Faktörler”, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon, ss. 45-53 , 2003
 • Celalettin SERİNKAN, Esin BARUTÇU ve Mustafa BAYHAN, "Bilgi Toplumunda Sosyal Bir Sorumluluk Rolü Üstlenen Huzurevlerinde Kalan Yaşlıların Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma, Denizli Örneği / A Research on Determination of Quality of Life in Elderly in The Nursing Home Undertaking The Role of Social Responsibility At Information Society, The Case of Denizli", 9.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, s.806-820, 23-25 Haziran 2011, Saraybosna-Bosna Hersek , 2011
 • Türkiye’de Sınır Ticaretinin İncelenmesi,Arş. Gör. Mustafa BAYHAN, Arş. Gör. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN, Doç. Dr. Celaletdin SERİNKAN, 1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, Kasım 2010, Kilis , 2010
 • Serinkan C., “İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi”, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed. Uğur Dolgun, Bursa: Ekin Kitabevi, 2007, ISBN: 978-9944-141-06-2, ss. 201-230. , 2007
 • Serinkan C., “İnsan Kaynağının Eğitimi ve Eğitim Yönetimi”, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed. Uğur Dolgun, Bursa: Ekin Kitabevi, 2007, ISBN: 978-9944-141-06-2, ss. 113-138. , 2007
 • Serinkan C., “Liderlik ve Motivasyon İlişkisi”, Liderlik ve Motivasyon: Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar, Ed. Celalettin Serinkan, Ankara, Nobel Yayınevi, Şubat, 2008, ISBN: 978-605-395-081-3. , 2008
 • Serinkan C., Günümüzün Önemli Sorunlarından Biri Olarak Tükenmişlik Sendromu Ve Denizli'de Yapılan Bir Araştırma, http://ab.org.tr/ab06/ozet/164.html , 2006
 • Serinkan C., Pamukkale Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ve Eğitim Fakültesi Bölümleri Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyleri Ve Bunu Etkileyen Etmenler, http://ab.org.tr/ab06/ozet/105.html , 2006
 • Serinkan C., “Zirveyi Hedefleme: Daha İyi Bir Performans İçin Rekabetçi Kıyaslama”, www.bilgiyonetimi.org, Nisan 2006. , 2006
 • Serinkan C., “Öğrenen Örgüt Oluşturma ve Kendi Kendini Yöneten Ekipler”, www.bilgiyonetimi.org, Mayıs 2006. , 2006


  B- Kongreler
 • • Barutçu, E., Serinkan C., Barutçu, S. “Global Economic Crisis Management From Strategic Management And Marketing Perspectives: The Case Of Textile Industry”, 5th International Strategic Management Conference, July 2-3, Stellenbosch, South Africa, 2009. , 2009
 • Barutçu E., Serinkan, C., “Aile İşletmelerinde Aileden Olan Bireyler ile Aile Dışındaki Bireylerin İş Tatmin Düzeylerinin Karşılaştırılması: Aile İşletmelerinde Bir Araştırma” , 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF, 06-08 Mayıs 2010, Zonguldak. , 2010
 • Serinkan, C., Öznur Toraman, “İş-Aile Çatışmasının Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi” , 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF, 06-08 Mayıs 2010, Zonguldak. , 2010
 • Serinkan C., “Modern Yönetim Yaklaşımlarından Olarak Dönüşümcü Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi ve Bir Araştırma”, III. Bilgi Teknolojileri Kongresi, 7-8 Ekim 2004. , 2004
 • Serinkan C., “Denizli’deki Kamu Hastanelerinde Çalışan Sağlık Personelinin Ötenazi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23-26 Ekim 2007, Denizli. , 2007
 • Serinkan C., D. Sül, “Hemşirelik Motivasyonunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, III. Bilgi Teknolojileri Kongresi, 7-8 Ekim 2004, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. , 2004
 • Serinkan C., S. B. Kök “Üniversitelerde Stratejik Planlama ve Pamukkale Üniversitesi Örneği”, Üniversitelerde Stratejik Planlama Sempozyumu, 3-4 Ekim 2005, Antalya. , 2005
 • Serinkan C., E. Barutçu, “Şirket Yöneticilerinin Motivasyon ve Tükenmişlik Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma”, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs 2006, Erzurum. , 2006
 • Serinkan C., S. Kiper, “Denizli Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Örgütlenme Konusundaki Görüşleri”, V. Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Antalya- Belek, 19-23 Nisan 2007. , 2007


  C- Hakemlik ve Editörlük
 • C. Serinkan, Hakem, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt/Volume: 4 Yıl/Year: 4 Sayı/Issue:1 Bahar/Spring 2008. , 2008
 • Liderlik ve Motivasyon: Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar, Ed. Celalettin Serinkan, Ankara, Nobel Yayınevi, Şubat, 2008, ISBN: 978-605-395-081-3. , 2008
 • • Hasan Altındal, Çatışma Yönetimi ve Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan2010. , 2010
 • • Mahir Emre Sucu, KOBİ’lerde Stratejik Yönetim ve Bir Uygulama, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan.2010. , 2010
 • • Zeynep Höbel, Üniversitelerde Çalışan İdari Personelin Meslek Sorunları: Pamukkale Üniversitesi örneği, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 28.01.2010. , 2010
 • • Mahir Emre Sucu, KOBİ’lerde Stratejik Yönetim ve Bir Uygulama, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 29.01.2010, Düzeltme. , 2010
 • • Hasan Altındal, Çatışma Yönetimi ve Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 01.02.2010, Düzeltme. , 2010
 • • Esin Ülkü Beyazıt, Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılanma sürecinde İnsan Kaynakları Yönetim Politikaları: nazilli Örneği, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 28.01.2010. , 2010
 • Yasemin Ulusoy, “Günümüzde İşletmelerde Müşteri Odaklılık ve Müşteri Memnuniyeti ve Bir Araştırma”, 04.07.2008. , 2008
 • • Karaca Ayşe, “Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Dış Kaynak Kullanımı ve Sağlık İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımına Yönelik Bir Uygulama”, 19.07.2006 , 2006


  D- Eğitim ve Araştırma
 • • Toraman Öznur, İş-Aile Çatışmasının Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi” Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, 03.09. 2009.
 • Özgür G., “Denizli KOBİ’lerinde Stratejik Yönetim”, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 10 Ekim 2007.
 • Genel İşletme
 • İşletme Öğrenci Danışmanlığı


  G- Toplumsal Katkı
 • GEKA Danışma Kurulu Üyeliği, Temmuz 2010.
 • KOSGEB Danışma Kurulu Üyeliği, Temmuz 2010,
 • 03.03.2010, “Bilinçaltı ve İletişim”, Konuşmacı: Adil Maviş, Düzenleyen Celalettin Serinkan, PAU İİBF B Blok Konferans Salonu, Denizli.
 • 26.02.2010, “Kriz ve Stres Yönetimi”, Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü, Honaz.
 • • 08.04.2009, “Krizde Stratejik İnsan Kaynaklarının Rolü ve Krizi Fırsata Dönüştürme Örneği”, İİBF Konferans Salonu.
 • 03.06.2008, “Ekonomi açısından Ahilik”, FORUM Programı, Ahilik Oturumu, DRT TV, Denizli
 • 03.05.2008, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Denizli”, Ekonomi Saati Programı, ART, Denizli.
 • 8 Nisan 2008, "Verimli Ders Çalışma Teknikleri”, ART TV, Genç İmaj Programı, Denizli.
 • 18 Mart 2008, Ekip Yönetimi, AHİYAD, Denizli.
 • Serinkan C., 17.11.2007, “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Kimya Mühendisleri Odası, BARO Salonu, Denizli.
 • Serinkan C., 08. 06. 2007, “Halkla İlişkiler ve İletişim”, Denizli Valiliği Personeli, Valilik Toplantı Salonu.
 • Serinkan C., 16.04.2007, “İş Dünyasından Uygulamalar”, , İİBF Konferans Salonu, Turkuaz Otomotiv Genel Müdürü, Mustafa Gonca ve Oğuzhan Tekstil Genel Müdürü, Hilmi Kes’in katılımları.
 • Serinkan C., 16 Mart 2007, “İletişim, Halkla İlişkiler, Türkiye İmajı ve Mesleki Etik”, Turizm Bilinçlendirme Semineri, Sabah Oturumu.
 • Serinkan C., 02. Mart 2007, “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Kimya Mühendisleri Odası
 • Serinkan C., 21 Kasım 2006, “İnsan İlişkileri ve İletişim”, Denizli Emniyet Müdürlüğü Yöneticileri
 • Serinkan C., 17 Aralık 2006, “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Kimya Mühendisleri Odası
 • Serinkan C., 10.05.2006, İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, İİBF Konferans Salonu, Turkuaz Tekstil ve Mutçalı Tekstil İKY Yöneticilerinin Katılımlarıyla gerçekleştirildi.
 • Serinkan C., 22.04.2006, “Halkla İlişkiler”, Denizli Bağkur İl Müdürlüğü Personeli.
 • Serinkan C., 16.02.2006, “Stres ve Başa Çıkma Teknikleri”, Denizli Jandarma Komutanlığı.
 • Serinkan C., 18.12.2005, “İletişim Yönetimi”, Emniyet Müdürlüğü, Konferans Salonu
 • Serinkan C., 02.12.2005, “Kriz Yönetimi”, Denizli Emniyet Müdürlüğü, Konferans Salonu
 • Serinkan C., “İnsan Kaynağının Önemi”, İzmir, İktisat Gazetesi, 29.12.1995.
 • Serinkan C., “İşletmeler İçin İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi”, İstanbul, Dünya Gazetesi, 30.01.1996, s. 3.
 • Serinkan C., “Denizli Sanayi’sindeki Personel Yönetimi Anlayışı”, Denizli, Yeni Haber Gazetesi, 23.05.1996.


  H- İdari Görevler
 • Öğrenci Dayanışması Kulübü Danışmanı Pamukkale Üniversitesi, İİBF-İşletme 2006-2007
 • Öğrenci Dayanışması Kulübü Danışmanı Pamukkale Üniversitesi, İİBF-İşletme 2005-2006
 • Öğrenci Danışmanlığı PAÜ, İİBF-İşletme IV 2007-2008
 • Öğrenci Danışmanlığı PAÜ, İİBF-İşletme III 2006-2007
 • Öğrenci Danışmanlığı PAU, İİBF-İşletme II 2005-2006
 • Öğrenci Danışmanlığı PAU, İİBF-İşletme I 2004-2005
 • Yatay ve Dikey Geçiş Komisyon Başkanı Pamukkale Üniversitesi, İİBF-İşletme 2007-2008
 • Yatay ve Dikey Geçiş komisyon Üyesi Pamukkale Üniversitesi, İİBF-İşletme 2006-2007
 • Yatay ve Dikey Geçiş komisyon Üyesi Pamukkale Üniversitesi, İİBF-İşletme 2005-2006
 • Yatay ve Dikey Geçiş komisyon Üyesi Pamukkale Üniversitesi, İİBF-İşletme 2004-2005
 • Kalite Yönetim Sistemi Üyesi Pamukkale Üniversitesi, Rektörlük 2006-2007
 • Stratejik Planlama Üyesi Pamukkale Üniversitesi, Rektörlük 2006-2007
 • Stratejik Planlama Üyesi Pamukkale Üniversitesi, Rektörlük 2005-2006