Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör.Dr. Savas TOPAL
Birimi : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : savastopal@pau.edu.tr
Telefon : 2963410A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Topal, S. ve Özkul, M., Deprem kökenli deformasyon yapıları ve deprem büyüklükleri ile ilişkileri. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9-2, s 245-252, Denizli, TÜRKİYE. , 2003
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Topal, S., Kolonkaya formasyonundaki yumuşak-çökel deformasyon yapıları ve tetikleme mekanizmaları (Denizli havzası, GB Türkiye). Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı (ATAG-10), s 117-119, İzmir, TÜRKİYE. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Topal, S. ve Özkul, M., Denizli Neojen istifindeki eski sıvılaşma izleri. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 6. Toplantısı (ATAG-6), s 125, Ankara, TÜRKİYE. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Topal, S. and Özkul M., Soft-Sediment Deformation Structures Interpreted As Seismites In Lacustrine Sediments Of The Denizli Neogene Sequence, SW Turkey. IESCA 2005, p. 116, İzmir, TURKEY. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kumsar, H., Özkul, M., Yağız, S., Taşdelen, S., Kaya, A., Hançer, M., Kaya, M., Topal, S. Ve Erten, H., 2006, Denizli Çevre Yolu Etrafındaki Alanların Yerleşim Yeri Olarak Seçilebilirliğinin Jeolojik ve Jeoteknik Açıdan İncelenmesi, Müh. Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı, S: 533-542, Denizli, Türkiye. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Hançer, M., Özkul, M., Özpınar, Y. and Topal, S., 2003, Denizli ili yerleşim alanının jeolojisi ve fayların konumu, S. Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2003, Bildiri Özleri, Isparta-Türkiye, 39-41. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Kumsar, H., Özkul, M., Yağız, S., Taşdelen, S., Kaya, A., Hançer, M., Kaya, M., Topal, S. Ve Erten, H., 2006, Denizli Çevre Yolu Etrafındaki Alanların Yerleşim Yeri Olarak Seçilebilirliğinin Jeolojik ve Jeoteknik Açıdan İncelenmesi, Müh. Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Bildiri Kitapçığı, S: 533-542, Denizli, Türkiye. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Hançer, M., Özkul, M. & Topal, S., 2005, Tectonic Elements of Quaternary Travertines in the Denizli Basin, Western Turkey, 1st International Symposium on TRAVERTINE, Denizli Turkey, TSP5, Proceeding, p.155. (September 20-25, 2005) , 2005
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Babadağ-Sarayköy (Denizli) arasındaki fayların depremsellik bakımından incelenmesi A tipi Araştırma Projesi (No: 2006 MHF 005) Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Yrd.Doç.Dr. Mete HANÇER (Proje Yürütücüsü) Prof. Dr. Mehmet Özkul, Prof. Dr. Yahya Özpınar, Prof. Dr. Hulusi Kargı, Araş. Gör. Savaş Topal ve Uzm. Ezher Toker, (Proje Çalışanları)
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Doktora tezinden Başarılı olmuştur
  Kayıt Detayları
   
  D.5 Bir kurum veya kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar
 • Kaya, A. ve Topal, S., PAÜ Kınıklı Kampüsünde Yapılacak Olan Teknopark Sahası ve Yakın Civarının Jeolojik Özellikleri, 5s.
  Kayıt Detayları
   
  D.8 Yeterlilik sınavı puanı
 • Doktora Yeterlilik Sınavında BAŞARILI olmuştur.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı