Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Yrd.Doç.Dr. Mevlut Metin TURKTAS
Birimi : TÜRKÇE EGITIMI
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : mturktas@pau.edu.tr
Telefon : 2961021A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Metin Türktaş, Alanya ve Köylerindeki Türbe Yatır ve Adak Yerleri I PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 3, 1997. s.41-45 , 1997 , 1997
  Kayıt Detayları
 • Metin Türktaş, Türklük Biliminin Önemli Araştırmacılarından Birisi: Andreas Tietze(1914-2003) PAÜ Eğitim Fakültesi Degisi, Sayı:17, 2005, s.87-93 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Türktaş Metin, “Divanü Lügati’t- Türk’te Yer Alan ve XI. Yüzyılda Türkler Arasında Oynanan Oyunlar”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 5, 1999. s.61 , 1999
  Kayıt Detayları
 • Türktaş Metin, Alanya ve Köylerindeki Türbe Yatır ve Adak Yerleri II. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 4, 1998. s.9 , 1999
  Kayıt Detayları
 • Türktaş ,Metin-Süleyman Bingöl, Güney Anadoludaki Yörük Aşiretlerinin Adları ve Yerleşim Bölgeleri.Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fak. Dergisi, Dr Himmet Biray Özel Sayısı. Ank.1999, s. 613-618 , 1999
  Kayıt Detayları
 • İnan, S. ve Türktaş M., “Denizli İl Halk Kütüphanesindeki Eski Kitaplar”, PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Denizli, 2001, Sayı: 9, s. 82-91. , 2001
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Ercan Haytoğlu (2010), Denizli Basın Tarihi, Pamukkale Üniversitesi yayınları No: 18, s.479 , Metin Türktaş,Denizli'de faytonculuk, Geçmişten Günümüze Denizli dergisi, (Ekim-Kasım-Aralık 2008),S.20
  Kayıt Detayları
 • Ercan Haytoğlu (2006), Denizli'de Tabaklık, Fakülte Kitabevi Yayınları.66, Isparta , Metin Türktaş, Denizli'de Debbağlık (Tabaklık-Dericilik), Geçmişten Günümüze Denizli dergisi, Sayı:2, Nisan-Mayıs-Haziran 2004) s.26
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Türktaş,Metin(2017)İBN FAZLAN SEYAHATNAMESİNE GÖRE İDİL BÖLGESİ TÜRKLERİNDE ÖLÜM, DEFİN, DEFİN SONRASI UYGULAMALAR VE GÜNÜMÜZE YANSIMALAR, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları,Çizgi Kitabevi, Konya, s.632-637. , 2017
  Kayıt Detayları
 • Türktaş, Metin (2017) Anadolu'da Anlatılan Kuş Efsaneleri, Kuş Kitabı, Editörler:Emine Gürsoy Naskali-Ayşe Şeker,Kitabevi yayınları İstanbul. s. 27-37 , 1017
  Kayıt Detayları
 • TÜRKTAŞ, Mevlüt Metin(2016), Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar, Türk Kültüründe Nazar ve Nazarlıkla İlgili İnanışlar , Detay Yayıncılık, Editör: Cem Can- Abdurrahman Kilimci, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1106, ISBN:978-605-9440-20-2, , 2016
  Kayıt Detayları
 • M.Metin Türktaş, Denizli Yöresinde Nazar ve Nazarlıkla İlgili İnanış ve Uygulamalar Prof. Dr. İsmail Çetişli Hatıra Kitabı , 2016
  Kayıt Detayları
 • Türktaş, M. Metin, “Atasözleri Üzerinden Türk Kültüründe Yeme-İçme MantığıDil Bilimleri Kültür ve Edebiyat, (Edt. M Sarıca, B. Sarıca), Padam Yayınları, Ankara 2016, s.129-142) , 2016
  Kayıt Detayları
 • Türktaş, Metin (2014),Tavas'ta Geleneksel Meslekler, Kadim Oğuz Şehri Tavas, Editörler: M Meder-S.İnan-M. Karabay,Tavas Belediyesi Yayınlar, s.158-166 , 2014
  Kayıt Detayları
 • TÜRKTAŞ, M. METİN (2014), Denizli Yöresinde Anlatılan Ejderha (Evran) Efsaneler, Yılan Kitabı, Editör: Emine Gürsoy Naskali, Kitabevi Yayınları, İstanbul, s.481-488 , 2014
  Kayıt Detayları
 • M.Metin Türktaş(2014) Yeşilyuva'da Ayakkabıcılık,Yeşilyuva,Editörler: Turgut Tok-M.Tolga Bakırtaş,Yeşilyuva Belediyesi, Mart 2014 , 2014
  Kayıt Detayları
 • M.Metin Türktaş, Denizli Efsaneleri, Denizli Belediyesi Kültür Yayınları, Yayın No:36 , 2013
  Kayıt Detayları
 • KUTLUDAĞ, Şerif- TÜRKTAŞ, Metin, “Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN İle Bir Söyleşi” Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN’e Armağan, C. I, s: LXXI-XCI, Pamukkale Üniversitesi Yayınları: 28, Denizli, 2013. , 2013
  Kayıt Detayları
 • TÜRKTAŞ METİN, “Dede Korkut Hikayelerinde Adı Geçen Hayvanlar ve Bu Hayvanların Diğer Türk Lehçelerindeki Adlandırılışları” Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN’e Armağan, C. II, s: 1093-1102, Pamukkale Üniversitesi Yayınları: 28, Denizli, 2013. , 2013
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • II.INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS 2017 (Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi) İBN FAZLAN SEYAHATNAMESİNE GÖRE İDİL BÖLGESİ TÜRKLERİNDE ÖLÜM, DEFİN, DEFİN SONRASI UYGULAMALAR VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI , 2017
  Kayıt Detayları
 • International Symposium on Global Perspectives on Social Sciences and Humanities, Türk Kültüründe Nazar ve Nazarlıkla İlgili İnanışlar, Warsaw, Poland , 2015
  Kayıt Detayları
   
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • Metin Türktaş, Bazı Alanya Köylerinde Ramazan ve Kurban Bayramı Adetleri. Alanya Tarih ve Kültür Seminerleri. Alanya 1993. sayfa 245-246 , 1993
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • Osmanlı Türkçesi Çalıştayı , 2012
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.4 Ders görevleri
 • Tahkiyeli Metin Çözümleme Metotları I
  Kayıt Detayları
 • Dil ve Kültür
  Kayıt Detayları
 • TEG 700 UZMANLIK ALANI DERSİ VE ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI (YÜKSEK LİSANS)
  Kayıt Detayları
 • TEG 530 GÖSTERGEBİLİM (yüksek lisans)
  Kayıt Detayları
 • Türk Halk Edebiyatı I-II
  Kayıt Detayları
 • Yüksek Lisans Öğrenci Danşmanlığı Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Dersi
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Türkçesi
  Kayıt Detayları
 • 2001 BAHAR 11104 TÜRKÇE II SÖZLÜ ANLATIM
  Kayıt Detayları
 • 2001 BAHAR 119302 ORTA TÜRKÇE VE METİN İNC.
  Kayıt Detayları
 • 2001 BAHAR 119104 OSMANLI TÜRKÇESİ II
  Kayıt Detayları
 • 2006 BAHAR 119308 SOSYAL BİLİMLER ÖĞRETİMİ
  Kayıt Detayları
 • 2004 GÜZ 115215 KONUŞMA VE YAZMA EĞİTİMİ
  Kayıt Detayları
 • 2003 BAHAR 113302 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
  Kayıt Detayları
 • 2003 GÜZ 113301 İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ
  Kayıt Detayları
 • 2002 YAZ 113302 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
  Kayıt Detayları
 • 113302 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
  Kayıt Detayları
 • 114206 ÇOCUK EDEBİYATI
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Türkçesi
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Türkçesi
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • M.Metin Türktaş, Denizli Yöresinde Nazar ve Nazardan Korunma Yöntemleri, Geçmişten Günümüze Denizli dergisi,Mayıs- Ağustos 2016, sayfa26-31, sayı:49
  Kayıt Detayları
 • Denizli'nin Efsaneleri; Denizli ÇINAR, Denizli İl Milli Eğititm Müdürlüğü Kültür Sanat Dergisi, 2015, s. 34-37
  Kayıt Detayları
 • Bir Halk Hekimliği Uygulaması Örneği: Aydeş Pişirmek,Geçmişten Günümüze Denizli dergisi,(Eylül-Aralık 2015), Sayı:46,s.30-31.
  Kayıt Detayları
 • Denizli'ye Gönül Verenler, Geçmişten Günümüze Denizli dergisi,(Eylül-Aralık 2015), Sayı:46,s.10-29
  Kayıt Detayları
 • 12 Aralık 2013 tarihinde DEHA Televizyonu'nda Terennüm Proğramında "Efsane Kavramı ve Denizli Efsaneleri"konusunda konuşma
  Kayıt Detayları
 • Münir Raif Güney,Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi, sayı:35 (Mayıs- Ağustos 2013),s.18-25
  Kayıt Detayları
 • Konferans: Dr. M. Metin TÜRKTAŞ “Efsane –Coğrafya İlişkisi” Pamukkale Kasabası, Pamuksu Otel Konferans Salonu, 23.06.2013.
  Kayıt Detayları
 • Dr. Metin TÜRKTAŞ “Çal Pekmezi” Geçmişten Günümüze Denizli dergisi, Sayı: 33(Eylül-Aralık), s. 26-31, Denizli 2012
  Kayıt Detayları
 • Denizli Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi - ARAŞ.VE UYG.MRKZ.YÖN.KUR.ÜYESİ
  Kayıt Detayları
 • Denizli Efsanelerinden Seçkiler:Güney Şelalesi ve Keloğlan Mağarası, Geçmişten Günümüze Denizli dergisi, (Mayıs-Ağustos 2012), S. 31, s. 16-19
  Kayıt Detayları
 • Denizli'de Geçmişten Günümüze Efnaf Lokantaları, Geçmişten Günümüze Denizli dergisi, (Ocak-Nisan 2011)S. 30, s. 16-21
  Kayıt Detayları
 • şerif Kutludağ-Metin Türktaş- Ercüment Erdem Özgün Dokusu ve Dokumasıyla Buldan, Geçmişten Günümüze Denizli dergisi, Mayıs Ağustos 2010, 25. Sayı, Sayfa:7-11
  Kayıt Detayları
 • Metin Türktaş, Kaleiçi'ndeki Geçmiş Zaman Tanığı, Çınar Ağacı ve Ağaçtaki Kancaların Hikayesi, Geçmişten Günümüze Denizli dergisi, Ocak-Nisan 2011, 27. Sayı, Sayfa:35
  Kayıt Detayları
 • Metin Türktaş, Yeşilyuva'da Ayakkabıcılık, Geçmişten Günümüze Denizli dergisi, Ocak-Nisan 2011, 27. Sayı, Sayfa:24-31
  Kayıt Detayları
 • Ş.KUTLUDAĞ,Metin TÜRKTAŞ, E.ERDEM,Özgün Dokusu ve Dokumasıyla Buldan, Geçmişten Günümüze Denizli dergisi.Sayı: 25 (Mayıs- Ağustos 1010)
  Kayıt Detayları
 • M. Metin TÜRKTAŞ, Zafer Gazozları, Geçmişten Günümüze Denizli dergisi,Sayı:23 (Eylül-Aralık 2009)
  Kayıt Detayları
 • Denizli Belediyesi Kent Konseyi, Eğitim ve Kültür Komisyonu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Metin Türktaş-Ş. Kutludağ- S. İnan 'Doğunun Kafka’sı- Hasan Ali Toptaşi' Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi, Sayı: 19 (Temmuz- Ağustos- Eylül) 2008
  Kayıt Detayları
 • Metin Türktaş-Şerif Kutludağ 'Sacit Sivri i' Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi, Sayı: 18 (Nisan-Mayıs-Haziran) 2008, S.23-26
  Kayıt Detayları
 • Metin Türktaş-Şerif Kutludağ 'Halük Cillov İle Söyleşii' Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi, Sayı: 18 (Nisan-Mayıs-Haziran) 2008, S.2-6
  Kayıt Detayları
 • Denizli Belediyesi,Kent Konseyi Eğitim, Kültür,Turizm, Sanat ve Spor Komisyonu dahilinde Kültür Türizm Komisyonu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Denizli Valiliği, İl Milli eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu "Gönül köprüsü rojesi" üyeliği 16.5.208
  Kayıt Detayları
 • Denizli Ticaret Odası'nın hazırlamış olduğu "Denizli Belgeseli" adlı belgeselinde el sanatları ve mesleklerle ilgili konuşma
  Kayıt Detayları
 • DRT Televizyonunda "Akademi Sohbetleri" proğramında "Denizlide El Sanatları" konulu konuşma 7 Kasım 2007
  Kayıt Detayları
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Deniz Yıldızı Projesi kapsamında 06.06.2007 tarihinde "Güzel Konuşma Teknikleri" Hakkında konferans
  Kayıt Detayları
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Deniz Yıldızı Projesi kapsamında 21.04.2007 tarihinde "Yazı Yazma Teknikleri" Hakkında konferans
  Kayıt Detayları
 • Metin Türktaş-Şerif Kutludağ 'Kızılcabölük üzerine Söyleşi' Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi, Sayı: 16 (Ekim-Kasım-Aralık) 2007, S.6-17
  Kayıt Detayları
 • Metin Türktaş, Ağız Tadımız, Denizlide Helvacılık-Şekercilik Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi, Sayı: 15 (Temmuz-Ağustos-Eylül) 2007
  Kayıt Detayları
 • Metin Türktaş, Denizliden İnsan Manzaraları Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi, Sayı: 14 (Nisan-Mayıs-Haziran) 2007, S:17
  Kayıt Detayları
 • Metin Türktaş, Okulu Bile Olmayan Bir Köyden Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Hasan Çölgeçen Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi, Sayı: 12 (Ekim-Kasım-Aralık) 2006, S:22-26
  Kayıt Detayları
 • Metin Türktaş, Denizlide Terziliğin Dünü- Bugünü, Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi Sayı: 11 (Temmuz-Ağustos-Eylül) 2006. Sayfa:27-29
  Kayıt Detayları
 • Metin Türktaş, Son Hititli: Necip Savçı, Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi Sayı: 10 (Nisan-Mayıs-Haziran) 2006. Sayfa:16-19
  Kayıt Detayları
 • Metin Türktaş, Denizlide Tenekecilik- Sobacılık, Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi. Sayı:7 (Temmuz- Ağustos-Eylül) 2005. Sayfa: 36-37
  Kayıt Detayları
 • Metin Türktaş, Denizlide Yorgancılık, Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi. Sayı:6 (Nisan- Mayıs- Haziran) 2005. Sayfa: 15-17
  Kayıt Detayları
 • Metin Türktaş, Kaybolan Bir Meslek: Saraçlık, Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi. Sayı:5 (Ocak- Şubat- Mart) 2005. Sayfa: 22-23
  Kayıt Detayları
 • Metin Türktaş, Denizlide Demircilik, Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi. Sayı:4 (Ekim- Kasım- Aralık) 2004. Sayfa: 30-32
  Kayıt Detayları
 • Metin Türktaş, Denizlide Keçecilik, Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi. Sayı:3 ( Temmuz-Ağustos-Eylül) 2004. Sayfa: 16-19
  Kayıt Detayları
 • Metin Türktaş, Denizlide Debbağlık (Tabaklık- Dericilik), Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi. Sayı:2 ( Nisan- Mayıs- Haziran) 2004. Sayfa: 26-28
  Kayıt Detayları
 • Metin Türktaş, Denizli Bakırcılar Çarşısından Günümüze Ulaşan Çekiç Sesleri. Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi. Sayı:1( Ocak- Şubat- Mart) 2004. Sayfa: 26-27
  Kayıt Detayları
 • Metin Türktaş, Anadolu Halı ve Kilimlerindeki Bazı Motifler ve Bu Motiflerin Halk Arasındaki Anlamları. Ay Işığı Dergisi. Bahar 98/9, Isparta 1999
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Rektör Danışmanlığı
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı