Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör.Dr. Yasemin ASLAN
Birimi : TÜRKÇE EGITIMI
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : ybakir@pau.edu.tr
Telefon : 2582961024A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Aslan, Yasemin, (2013). Oğuz Atay'ın "Bir Bilim Adamının Romanı Mustafa İnan" Adlı Eserinde Eğitim ve Eğitim Sorunları, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt2, Sayı 1, Yaz 2013, s61-74 , 2013
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Aslan, Yasemin, "Dionizyak Coşkunun İhtişam ve Sefaleti, Yakup Kadri'nin Nur Baba Romanına Psikanalitik Bir Yaklaşım, Belgi Dergisi, Sayı 1, 2013 , 2013
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Aslan, Yasemin, "Hüseyin Cahid Yalçın'ın Romanlarında Erkek Egemen Dil" 5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 19-22 Aralık 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Aslan, Yasemin, (2007). "Ölmeye Yatmak ve Yaşamın Ucuna Yolculuk Adlı Romanlarda Ölüm İzleği" 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu 23-27 Ekim 2007 Bildiriler Kitabı. , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Aslan, Yasemin, "Kürk Mantolu Madonna ve Araf Romanlarının Karşılaştırılması" Önder Göçgün'e Armağan, Pamukkale Üniversitesi Yayınları,2013, Denizli. , 2013
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • 2008SOBE001 numaralı "Türk Romanında Ölüm (1859-1910)" adlı projede araştırmacı
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı