Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör. Yüksel ÇEKBAŞ
Birimi : ILKÖGRETIM
Yabancı Dil : ingilizce
E-Posta : ycekbas@pau.edu.tr
Telefon : 0258296 20 00A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Say, S., Uçak, E., Aldan Karademir, Ç., Çekbaş, Y. A Computer Game Implementation: Individually or in a Group. The Turkish Online Journal of Educational Technology – September 2015, Special Issue 4 for INTE 2015, pp 8-13. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Say, S., Çekbaş, Y., The Effect of Teaching Materials Determined according to the Model 5E in Resolving the Misconceptions: Frictional Electricity.Mediterranean Journal of Educational Research, Issue 14a, Year 2013, pp. 214-220. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Çekbaş, Y., Say, S., The Effects of Class Attendance on Academic Achievement and the Views of Preservice Teachers About Attendance and Absenteeism. Mediterranean Journal of Educational Research, Issue 14a, Year 2013, pp. 665-672 , 2013
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Çekbaş Y., Kara I, Evaluation of basic physics subject matter knowledge of prospective elementary science teachers, Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, 1: 1-7, (2009). , 2009
  Kayıt Detayları
 • Çekbaş Y., Kara I, Effect of gender and kind of high school of science pre-service teacher on fundamental physics field knowledge, e-Journal of New World Sciences Academy (Education Sciences) 1C0042, 4(2), 549-557, (2009). , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Kara İ., Erduran Avcı D., Çekbaş Y., Işık ile İlgili Temel Bilgilerin Yazı ve Çizim Metoduyla Ortaya Çıkarılması, MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(16), 46-57, , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Say, S., Çekbaş, Y., Fene Yönelik Bir Bilgisayar Oyununun 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Çekbaş, Y., Say, S. Okul Dışı Astronomi Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomi Dersine Yönelik Akademik Başarılarına Ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Çekbaş, Y., Savran, A., ve Durkan, N., (2003). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumları. Bilgi Teknolojileri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Çekbaş, Y., Yakar, H., Yıldırım, B., ve Savran , A., Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenciler Üzerine Etkisi, Eastern Mediterranean University, III. International Educational Technology Conference. GAZİMAĞUSA- Turkish Republic of Northern Cyprus. (The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET October 2003 ISSN: 1303-6521 Volume 2, Issue 4, Article 11). , 2003
  Kayıt Detayları
 • Gezer, K., Gencer, A., Köse, S. ve Çekbaş, Y. (Eylül, 2005). Kavram Haritalama ve İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi: Hücrede Madde Alışverişi Örneği. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. , 2005
  Kayıt Detayları
 • yüksel çekbaş, ayşe savran, nazmi durkan, eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumları, bilgi teknolojileri kongresi II, Pamukkale Üniversitesi, 01-04 mayıs 2003, bildiriler kitabı, 311-313 , 2003
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • ÇEKBAŞ Y., "Fen bilgisi öğretmen adaylarının temel fizik kavramları ile ilgili alan bilgilerinin değerlendirilmesi", Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı