Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör.Dr. Gulbanu ZENCIR
Birimi : Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : gzencir@pau.edu.tr
Telefon : 02582952288A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • 10. Özer F G, Karamanoğlu A Y, Zencir G, Students Evaluatıng The Surgıcal Ilnesses and The Nursing Class.1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice. Thessaloniki, Greece. (Poster Bildiri) 200, Page:332. 2009. , 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • 9. Zencir G, Kıray Vural B, Zencir M. The Evaluation of Family Strategies in Inpatients. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki, Greece. Oral presentation 0082, Page:18. , 15-17 October, 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Mobbing Experience Among Nurses ın a University Hospital ın Turkey. Prelımınary Results (oral presentatıons) , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • 3. Çetin E N, Zencir G, Zencir M, Avunduk A M, Yaylalı V, Yıldırım C, Glokom Hastalarında Farkındalık, Glokom Katarakt Dergisi, 2011, 6(4): 235-238 , 2011
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • 6. Ülger E, Alacacıoğlu A, Gülseren A Ş, Zencir G, Demir L, Tarhan O, Kanserde Psikososyal Sorunlar ve Psikososyal Onkolojinin Önemi, 2014, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(2):85-92 , 2014
  Kayıt Detayları
 • Tarhan M O, Ülger E, Zencir G, Alacacıoğlu A, Diriöz M, Yılmaz U, Kanser Hastalarında Depresyon, Anksiyete ve Umutsuzluğu Etkileyen Faktörler, Klinik Tıp Bilimleri, 2(3):37-44, Eylül 2014, ISSN: 2147-494X , 2014
  Kayıt Detayları
 • 4. ZENCİR G, BAYRAKTAR D, KHORSHID L, Bir Kamu Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine Uyumu, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi dergisi,2013, 29(2): 61-70 , 2013
  Kayıt Detayları
 • 3. Çetin E N, Zencir G, Zencir M, Avunduk A M, Yaylalı V, Yıldırım C, Glokom Hastalarında Farkındalık, Glokom Katarakt Dergisi, 2011, 6(4): 235-238 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B, Zencir G. Cinsel Sağlık Eğitim Modeli, Gaziantep Tıp Dergisi.2010;16(3):1-5 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Zencir M, Yalçın AN, Zencir G, Orhan N. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan hemşire ve hekimlerin AIDS konusundaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi, HIV AIDS Dergisi, 1998; 1 (4): 159-64. , 1998
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • 38. Kuzu Kurban N, Zencir G, Arslan S, Türkiye’de Hemşirelikte Doktora Programlarının Gözden Geçirilmesi: Bir Derleme, I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, (Uluslararası Katılımlı), 18-21 Haziran 2014, Ege Üniversitesi, İZMİR , Poster Bildiri , 2014
  Kayıt Detayları
 • 37. Arslan S, Zencir G, Kuzu Kurban N, İntravenöz Tedavinin Gelişimi ve İntravenöz Hemşireliği , I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, (Uluslararası Katılımlı), 18-21 Haziran 2014, Ege Üniversitesi, İZMİR , Poster Bildiri , 2014
  Kayıt Detayları
 • 36. Zencir G, Hemşirelik Tarihinde Saklı Kalanlar: Lavinia Lloyd Dock (1858-1956), I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, (Uluslararası Katılımlı), 18-21 Haziran 2014, Ege Üniversitesi, İZMİR , Poster Bildiri , 2013
  Kayıt Detayları
 • 35. Gök F, Karamanoğlu A Y, Zencir G, Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hasta Yakınlarının Gereksinimleri, 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılım ile), 21-24 Kasım 2013, Kuşadası- AYDIN, Poster Bildiri , 2013
  Kayıt Detayları
 • 34. Duruk N, Zencir G, Khorshid L, Hemşirelik Öğrencilerine Verilen Bilgilendirici Eğitimin Klinik Deneyimlerinin İlk Gününde Yaşadıkları Anksiyete Düzeyine Etkisi, 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası katılımlı), 25-27 Ekim 2013, Bodrum-Muğla, Poster Bildiri , 2013
  Kayıt Detayları
 • 33. Zencir G, Eşer İ, Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Hemşirelik Tercihi Arasındaki İlişki, 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası katılımlı), 25-27 Ekim 2013, Bodrum-Muğla, Poster Bildiri , 2013
  Kayıt Detayları
 • 32. Vural B K, Zencir G, Üniversite Öğrencilerinin Eşcinselliğe İlişkin Tutumları, , 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası katılımlı), 25-27 Ekim 2013, Bodrum-Muğla, Poster Bildiri , 2013
  Kayıt Detayları
 • 31. Vural B K, Zencir G, Ergonomi ve Hemşirelik, Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, 11-12 Nisan 2013, Denizli, Poster Bildiri , 2013
  Kayıt Detayları
 • 30. Karamanoğlu A Y, Gök F, Zencir G, Tıbbi Hata Nedenleri ve Alınması Gereken Önlemler, Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, 11-12 Nisan 2013, Denizli, Poster Bildiri , 2013
  Kayıt Detayları
 • 29. Zencir G, Gök F, Karamanoğlu A Y , Değersizleştirmeye Karşı Hemşirelerde Mesleki Kimliği Görünür Kılma…Başka Türlü Bir şey Bizim İstediğimiz.., Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, 11-12 Nisan 2013, Denizli, Poster Bildiri , 2013
  Kayıt Detayları
 • 28. Gök F, Zencir G, Hemşire İstihdamında Değişimler, Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, 11-12 Nisan 2013, Denizli, Poster Bildiri , 2013
  Kayıt Detayları
 • Duruk N, Zencir G, İlaç Uygulama Hatalarının Önlenmesi, Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, 11-12 Nisan 2013, Denizli, Poster Bildiri , 2013
  Kayıt Detayları
 • 26. Tarhan M O, Eda Ülger, Zencir G, Demir L, Dirican A, Alcacıoğlu A, Somalı I, Erten Ç, Varol Ş, Şeşeoğlu Ö O, “Kanserli Hastalarda Depresyon, Anksiyete ve Umutsuzluğu Etkileyen Faktörler, 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21-25 Mart 2012, Antalya, Poster Bildiri , 2012
  Kayıt Detayları
 • 25. Vural B K, Zencir G, İnci F H, “Üç Farklı Yerleşim Alanında Yaşlıların Beslenme Durumunun Karşılaştırılması” 15. Ulusal Halk sağlığı Kongresi, Sağlık Reformları, 2-6 Ekim 2012, Bursa, Poster Bildiri , 2012
  Kayıt Detayları
 • 24. Duruk N, Zencir G, Eşer İ, “Hemşirenin İlaç Uygulama Sürecini Kesintiye Uğratan Etmenlerin İncelenmesi” , Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Uluslararası Katılımlı, 27-29 Eylül 2012, İstanbul, Sözel Bildiri , 2012
  Kayıt Detayları
 • 23. Zencir G, Bayraktar D, Khorshid L, “Bir Kamu Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine Uyumu”, Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Uluslararası Katılımlı, 27-29 Eylül 2012, İstanbul, Poster Bildiri , 2012
  Kayıt Detayları
 • 22. Zencir G, Zencir M, “Ataerkil Otoriter Anlayışın hemşirelik Mesleğine Etkisi, Sağlıkta Kadın Emeği Sempozyumu, 14 Mayıs 2011, Denizli, Poster Bildiri , 2011
  Kayıt Detayları
 • 21. Zencir G, Zencir M, Karamanoğlu A Y, Özer F G, Arslan S, Vural B K, “Kadın Emek Tarihi Olarak Hemşirelik tarihi: Saklı Kalanlar, Sağlıkta Kadın Emeği Sempozyumu, 14 Mayıs 2011, Denizli, Poster Bildiri , 2011
  Kayıt Detayları
 • 20. Karamanoğlu A Y, Özer F G, Zencir G, “Hemşirelik Alanında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı”, 7.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 5-7 Mayıs 2011, Çeşme, İzmir, Poster Bildiri , 2011
  Kayıt Detayları
 • 19. Zencir G, Özer F G, Karamanoğlu A Y, “Sağlık Çalışanlarında Mobbing” 7.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 5-7 Mayıs 2011, Çeşme, İzmir, Poster Bildiri , 2011
  Kayıt Detayları
 • Zincir G, Zincir M, Yavuz Karamanoğlu A, Gök F, Arslan s, Kıray Vural B. Kadın Emek Tarihi Olarak Hemşirelik Tarihi: Saklı Kalanlar. I.Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Sempozyumu, 14 Mayıs 2011, 54 (Poster Bildiri). , 2011
  Kayıt Detayları
 • Zencir G, Gök Özer F, Yavuz Karamanoğlu A, Kıray Vural B, Zencir M. Mobbing among Nursing in a University Hospital of Western Turkey. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice. Thessaloniki, Greece. Oral presentation 0039, Page:10. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Zencir G, Kıray Vural B, Zencir M. The Evaluation of Family Strategies in Inpatients. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki, Greece. Oral presentation 0082, Page:18. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Students Evaluatıng The Surgıcal Ilnesses and The Nursing Class.1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice. Thessaloniki, Greece. (Poster Bildiri) 200, Page:332. 2009. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Zencir G, Gök Özer F, Yavuz Karamanoğlu A, Kıray Vural B, Zencir M. Mobbing among Nursing in a University Hospital of Western Turkey. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice. Thessaloniki, Greece. Oral presentation 0039, Page:127-128. 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • “Postoperatif Ağrı Kontrolünde Hemşirenin Rolü”. 6.Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Bildiri Özet Kitabı;238-241. 3-6 Mayıs 2009.Kuşadası. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Gök Özer F, Yavuz Karamanoğlu A, Zencir G, Doruk D. “Ameliyathanede Etik Sorunlar”.6.Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Bildiri Özet Kitabı;220-222. 3-6 Mayıs 2009.Kuşadası. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ameliyathanede Hasta Güvenliği Fadime Gök Özer, Ayla Yavuz Karamanoğlu,Gülbanu Zencir. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Kongresi 3-6 Mayıs 2009 Kuşadası. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Robotik Cerrahi Ayla Yavuz Karamanoğlu,Fadime Gök Özer,Gülbanu Zencir. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Kongresi 3-6 Mayıs 2009 Kuşadası. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ameliyathanede Etik Sorunlar Fadime Gök Özer, Ayla Yavuz Karamanoğlu,Gülbanu Zencir. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Kongresi 3-6 Mayıs 2009 Kuşadası. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Kanıta Dayalı Uygulamalar ve Hemşirelik Fadime Gök Özer, Ayla Yavuz Karamanoğlu,Gülbanu Zencir. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Kongresi 3-6 Mayıs 2009 Kuşadası. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Post-operatif Ağrı Kontrolünde Hemşlirenin Yeri Fadime Gök Özer, Ayla Yavuz Karamanoğlu,Gülbanu Zencir. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Kongresi 3-6 Mayıs 2009 Kuşadası. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Cerrahi Hastalarında Spiritualite(Manevi)Bakımın Önemi Ayla Yavuz Karamanoğlu,Fadime Gök Özer,Gülbanu Zencir 6.Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 3-6Mayıs 2009 Kuşadası , 2009
  Kayıt Detayları
 • TEK KULLANIMLIK ALETLERİN TEKRAR KULLANIMI: ETİK İKİLEM ? Gülbanu ZENCİR, Fadime GÖK ÖZER, Ayla YAVUZ KARAMANOĞLU 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 3-6 Mayıs 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Fadime Gök Özer, Ayla Yavuz Karamanoğlu, Hamza Fidancıoğlu, Mehtap Kızılkaya, Gülbanu Zencir, Çağatay Aydın. Renal Transplantlı Hastaların Poliklinik Takibi Sırasında Komplikasyon Görülme Sıklığı, Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya (sözel bildiri) , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ayla Yavuz Karamanoğlu, Fadime Gök Özer, Hamza Fidancıoğlu, Mehtap Kızılkaya, Gülbanu Zencir, Çağatay Aydın. Böbrek Nakli Olan Hastaların Kaygı Düzeyleri. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 28-31, Mayıs (sözel bildiri) , 2008
  Kayıt Detayları
 • 5. Özbek Ş, Gökgöz A, Zencir G. Premetüre Ölümlerinde Hipoterminin Etkisi, Ulusal Neonatoloji ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 2000, Bursa , 2000
  Kayıt Detayları
 • 4. Zencir G, Erdal E, Zencir M, “Hekim ve Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Tutumlarının İncelenmesi”, 1.Ulusal Etik Kongresi, s:37, Kocaeli, 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
 • 3. Zencir G, Zencir M, Orhan N, Yalçın AN., “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Uygulama Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerin AIDS Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi”, 4.Ulusal AIDS ve 5.Ulusal CİGH Sempozyumu, İzmir, 1998. , 1998
  Kayıt Detayları
 • Zencir M, Zencir G, Sancak İ, Çetin ÇB., “Denizli İli Merkez Sağlık Ocaklarında Çalışan Pratisyen Hekimlerin AIDS Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi”, 4.Ulusal AIDS ve 5.Ulusal CİGH Sempozyumu, İzmir, 1998 , 1998
  Kayıt Detayları
 • 1. Öztürk C, Zencir G. Hemşirelerin Üniforması konusunda Çocukların tercihlerinin İncelenmesi, 5.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 1997, İzmir , 1997
  Kayıt Detayları
   
  A-11 Kitap veya kitap bölümü çevirmenliği (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır).
 • 1. Emine Çakırcalı, Gülbanu Zencir, 2015, Uyku ve Dinlenme Bölüm 33, İçinde: Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Ruth F. Craven, Constance J. Hirnle, Sharon Jensen, Çeviri Editörleri: Nurcan Uysal, Emine Çakırcalı, Palme Yayıncılık, ISBN: 978-14511-7205-8 , 2015
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • 22. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki/ Greece, 15-17 October 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • 36. Developing and Teaching Intercultural Competence (DATIC) Capacity building workshop, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, 1-4 Ekim 2013 , 2013
  Kayıt Detayları
 • 22. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki/ Greece, 15-17 October 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • 19. 18. I. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi, 2007, Antalya , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 18. 3rd International Nursing Management Conference, 2006, Kuşadası. , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 17. 1st International Care Congress, 2005, İstanbul , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 16. Uluslararası Avrupa sterilizasyon Kongresi, 2004, Çeşme , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, (Uluslararası Katılımlı), Ege Üniversitesi, İZMİR, 18-21 Haziran 2014 , 2014
  Kayıt Detayları
 • II. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Terzioğlu Yerleşkesi, Çanakkale, 10-12 Nisan 2014 , 2014
  Kayıt Detayları
 • 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası katılımlı), 25-27 Ekim 2013, Bodrum-Muğla , 2013
  Kayıt Detayları
 • VI. Hemşirelik Esasları Çalıştayı, Çukurova Üniversitesi, Adana, 7-8 Kasım 2013 , 2013
  Kayıt Detayları
 • Temel Hemşirelik Bakım Kongresi - Uluslararası Katılımlı-, 27-29 Eylül 2012 İstanbul , 2012
  Kayıt Detayları
 • Müşteri Memnuniyeti, Denizli Sağlık Yüksekokulu, 14 Kasım 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • 29. V. Hemşirelik Esasları Çalıştayı, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 26 Eylül 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Uluslararası Katılımlı, İstanbul, 27-29 Eylül 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • XVI. Halk Sağlığı Güz Okulu "Toplumsal Yeniden Üretim Sürecinde Sağlık Hizmetinin Yeri" 26-30 Ekim 2011, İzmir , 2011
  Kayıt Detayları
 • 25. IV. Hemşirelik Esasları Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Bilimleri Fakültesi, Ankara, 22-23 Eylül 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Sağlıkta Kadın Emeği Sempozyumu, Denizli, 14 Mayıs 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • 23. I. Ulusal Koruyucu Aile Çalıştayı, Denizli, 12-13 Mayıs 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 3-6 Mayıs 2009 Kuşadası , 2009
  Kayıt Detayları
 • Sıvı elektrolit Kursu, 16. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28 Mayıs - 1 Haziran 2008,Antalya , 1
  Kayıt Detayları
 • Ülkemiz Mevzuatı Çerçevesinde Hemşirelerin Tıbbi Müdahalelerden Doğan Sorumlulukları” konulu 6 saatlik konferans. Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu tarafından tarihinde düzenlenmiştir. , 4 mart 2008 , 1
  Kayıt Detayları
 • Nitel Araştırma Yöntemleri Kursu 8-11 Eylül 2008 Denizli sağlık yüksek okulu tarafından düzenlenmiştir. , 1
  Kayıt Detayları
 • Ulusal Cerrahi Kongresi, 28- 31 Mayıs, Antalya , 2008
  Kayıt Detayları
 • 6. Onkoloji Hemşireliği Kursu, Onkolojide Arayışlar Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, 2004, Kuşadası , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 5. Hemşirelik Tanıları Kursu, Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu, 2000, Denizli , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 4. İnteraktif Eğitim Yöntemleri Kursu, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği, 1999, Ankara , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 3. Prematüre Sorunları Bakımı Kursu, İstanbulÜniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, 1993, İstanbul , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 2. Yenidoğan Resusitasyon Kursu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, 1992, İzmir , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 1. Neonatal Resusitasyon Kursu, TTB, İzmir Tabip Odası, 1992, İzmir , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 15. II.Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 2004, Pamukkale , Gülbanu Zencir
  Kayıt Detayları
 • 14. Onkolojide Arayışlar Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, 2004, Kuşadası , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 13. Hastane Yönetim Platformu I Deneyimler-Sorunlar-Çözümler, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2003, İzmir , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 12. 5.Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 2002, Eskişehir , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 11. I.Ulusal Klinisyen Hemşireler ve Ebeler Kongresi, Türk Hemşireler Derneği, 2000, Antalya , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 10. IV.Hastane İnfeksiyonları Simpozyumu, 1999, Ankara , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 9. I.Ulusal Tıbbi Etik Kongresi, 1999, Kocaeli , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 8. VII.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 1999, Erzurum , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 7. 4.Türkiye AIDS Sempozyumu ve 3.Cinsel İlişki ile Geçen Hastalıklar Sempozyumu, 1998, İzmir , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 6. 5.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 1997, İzmir , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 5. 8.Ulusal Neonataloji Kongresi, 1997, İzmir , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 4. Hemşirelik Eğitiminde Gelişmeler, Workshop, Dokuz Eylül Üniversitesi HYO, 1996, İzmir , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 3. 31. Ulusal Türk Pediatri Kongresi, 1995, İstanbul , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
 • 2. Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğretimin Kırkıncı Yılı Sempozyumu, 1995, İzmir , Gülbanu ZENCİR
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.4 Ders görevleri
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv -IV (TDS 220) ( 0 20 5) (Uygulama), 2010-2011
  Kayıt Detayları
 • 15. Hemşirelik Esasları (2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014 / 2014-2015) (HEM 108) (Teorik-Uygulama) Denizli Sağlık Yüksek Okulu, Denizli Sağlık Yüksek Okulu, Lisans
  Kayıt Detayları
 • Hasta Bakım İlkeleri (DYZ 115) (6 2 7)Uygulama), 2010-2011
  Kayıt Detayları
 • Hastane İdaresi (DYZ 114) (2 0 2) Teorik, 2010
  Kayıt Detayları
 • 11. Sağlık Çalışanlarında Sosyal Haklar ve Sorumluluklar (AMB 218) (2 4 2) Teorik, 2010-2011 dyz 218) (2 0 2)
  Kayıt Detayları
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları (Teorik), 2009-2010, 2010-2011 (CGL 114 (2 0 2)
  Kayıt Detayları
 • DYZ 202 Diyaliz II (4 24 10)
  Kayıt Detayları
 • 2008-2009 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (6 10 16 - uygulama)
  Kayıt Detayları
 • Meslekte Yönetim 4 4 5
  Kayıt Detayları
 • Cerrahi hastalıkları hemşireliği 6 16 10
  Kayıt Detayları
 • İç hastalıkları hemşireliği-(10 16 10)
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • Düzenleme Kurulu, I. Ulusal Koruyucu Aile Çalıştayı, 12-13 Mayıs 2011
  Kayıt Detayları
 • 6. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi, Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, 11-12 Nisan 2013, Denizli
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • Yaşlılıkta Beslenme Konferansı. Honaz Devlet Hastanesi- Pamukkale Üniversitesi, Honaz-Denizli, 25.11.2011
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • 2008-2009 DSYO Hemşirelik Haftası-Eğitim Komisyonu-Kurs düzenleme Komisyonu
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008 DSYO Hemşirelik haftası Düzenleme Kurulu
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı