Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Kazım ÇELİK
Birimi : EĞİTİM FAKÜLTESİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : kcelik@pau.edu.tr
Telefon : 2961135

Eğitim Bilgileri
 
 • 1981-1984
  :  Demirci Eğitim Yüksek Okulu, Sınıf Öğretmenliği
 • 1990-1994
  :  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönticiliği ve Deneticiliği
 • 1994-1995
  :  Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Okulu
 • 1995-1997
  :  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD. Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı
 • 1997-2004
  :  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD. Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı (Eğitim Yönetimi ve Teftişi Programı)
  Mesleki Deneyim
   
 • 1986–1996
  :  Sınıf Öğretmeni MEB/Niğde-Ankara
 • 1996–1999
  :  Araştırma Görevlisi Burdur Eğitim Fakültesi
 • 1999-2005
  :  Öğretim Görevlisi SDÜ-Burdur Eğitim Fakültesi
 • 2005-
  :  Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.)Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD.
  Organizasyonunda Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar
   
 • 2009
  :  IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Denizli, 14-15 Mayıs 2009
 • 2009
  :  Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi. Ankara, 22-23 Haziran 2009.

  Danışmanlığını Yaptığı Tezler
   
 • Yamaç, Ulaş. (2010). İlköğretim Okullarının Finans Kaynakları. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri ABD., Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı.
 • Güvenç, Zuhal. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Duygusal Zekâları ile Yansıtıcı Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim ABD., Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Tomul, E. Celik, K. (2009) The relationship between the students’ academics achievement and their socioeconomic level: cross regional comparison. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1 (2009) 1199–1204. ISSN: 1877–0428, DOI: 10.1016/j.sbspro.2009.01.216 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Celik, K. (2013). The Effect of Role Ambiguity and Role Conflict on Performance of Vice Principals: The Mediating Role of Burnout. Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research, 51, 195-214. (SSCI-Social Sciences Citation Index) , 2013
  Kayıt Detayları
 • Tomul, E., Celik, K., & Tas, A. (2012). Justice in the classroom: Evaluation of teacher behaviours according to students’ perceptions. Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research, 12(48), 59-72. (SSCI-Social Sciences Citation Index) , 2012
  Kayıt Detayları
 • Celik, K. (2012). The effect of occupational commitment and job satisfaction on turnover intention of research assistants. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 2012 Volume (issue) Special Issue: 1289-1293. (Social Sciences Citation Index- SCIE) , 2012
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Çelik, K.,Çatalbaş,G.,Tomul,E.İlköğretim Kurumu Öğrencilerinin “Sınıf Öğretmeni” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları.Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi,2014(16),1-16,2014 , 2014
  Kayıt Detayları
 • Çelik, K. & Tabancalı, E. (2012). Özel Eğitim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin İş/Çalışma Yaşam Kalitesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11, 31-38 , , 2012
  Kayıt Detayları
 • Sarıtaş, E., Çelik, K. İlkokul öğrencilerinin sınıf kavramına ilişkin metaforik algıları. International Journal of Human Sciences , 2013 (1): 1185-1201. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Tabancalı, E. Çelik, K. (2013) Öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlikleri ile öğretmen öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki, International Journal of Human Sciences, 2013(1): 1167-1184. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Guvenc, Z. & Celik K. (2012). The Relationship between the Reflective Thinking Skills and Emotional Intelligences of Class Teachers. International Journal of Humanities and Social Science. 2(16), 223-234. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Celik K. (2013). The Contribution of Supervisors to Doctoral Students in Doctoral Education: A Qualitative Study. Creative Education 2013, 4(1), 9-17 DOI:10.4236/ce.2013.41002 [Education Full Text (H.W. Wilson)] , 2013
  Kayıt Detayları
 • Celik, K. (2013). The Relationship between Individual Innovativeness and Self-efficacy Levels of Student Teachers. International Journal of Scientific Research in Education, 6(1), 56-67. [Education Full Text (H.W. Wilson)] , 2013
  Kayıt Detayları
 • Celik, K., Saritas, E. & Catalbas, G. (2013) The Effect of Student Teachers’ Liking of Children and Empathic Tendency on the Attitudes of Teaching Profession. International J. Soc. Sci. & Education, 3(2), 499-510 [Education Full Text (H.W. Wilson)] , 2013
  Kayıt Detayları
 • Çelik, K. & Erdem, A. R. (2012) Üniversitede çalışan idari personele göre “Kayırmacılık” (“Nepotism” according to the management staff at the university), Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi (Mediterranean Journal of Educational Research), 11, 23-30 , 2012
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Tomul, E. Celik, K. (2009) The relationship between the students’ academics achievement and their socioeconomic level: cross regional comparison. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1 (2009) 1199–1204. ISSN: 1877–0428, DOI: 10.1016/j.sbspro.2009.01.216 , 1. Chen, L.-J., Fox, K. R., Ku, P.-W. and Wang, C.-H. (2012), A Longitudinal Study of Childhood Obesity, Weight Status Change, and Subsequent Academic Performance in Taiwanese Children. Journal of School Health, 82: 424–431. doi: 10.1111/j.1746-1561.2012.00718.x (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index) 2. Wang, P.-S., Huang, Y.-C., Wu, S.-F. V. and Wang, K.-M. (2012), Effects of daily energy expenditure on academic performance of elementary students in Taiwan. Japan Journal of Nursing Science. doi: 10.1111/j.1742-7924.2012.00230.(Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index) 3. Mohammadpour, E., (2013). A three-level multilevel analysis of Singaporean eighth-graders science achievement, Learning and Individual Differences. http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2012.12.005 (Social Sciences Citation Index, ERIC, Education Index, Education Research Index)
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Çelik Kazım. Örgüt Geliştirmede Yapısal Aracılar. SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2004, Yıl: 5, Sayı:8, ss.198–224. Burdur , 2004
  Kayıt Detayları
 • Taş, A., Çelik, K. & Tomul E. (2007). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulandığı İlköğretim Okullarındaki Yöneticilerin Liderlik Tarzları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 22, ss. 85-98 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Çelik, Kazım. Sınıf Yönetiminde Disiplin ve İstenmeyen Davranışların Yönetimi Çoluk Çocuk Dergisi. Yaz 2005.Sayı 20. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Çelik Kazım. Bürokrasinin Alternatifi Var mı? Cumhuriyet Gazetesi: Bilim Teknik Dergisi. 3 Temmuz 1999. Sayı: 641. Sayfa: 16. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Senemoğlu N. , K. Çelik. İlköğretimde Sayısal Göstergeler ve Nitelik Geliştirme. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 1 Sayfa: 180–194. Burdur 2000 , 2000
  Kayıt Detayları
 • Çelik K. S. Kartal. Araştırma Etiği. SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi Haziran 2002, Yıl:3, Sayı:3; 30–41. Burdur 2002 , 2002
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Çelik, K. & Kavak, Y. (2010). Eğitim Fakülteleri Sınıf Öğretmenliği Programı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Sonuçları Üzerine Bir Çalışma. IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Bildiriler Kitabı, ss., 493-499. Fırat Üniversitesi, Elazığ, 20-22 Mayıs 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Çelik, K., Sarıtaş, E., Çatalbaş, G. (2012). Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevme ve Empatik Eğilimlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına Etkisi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Bildiri Özetleri Kitabı, ss., 350. Marmara Üniversitesi İstanbul, 12-14 Eylül 2012 , 2013
  Kayıt Detayları
 • Yamaç U. & Çelik K.(2011). İlköğretim Okullarının Finans Kaynakları. 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı. Bildiri Özetleri Kitabı, ss., 301-302. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Burdur, 08-11 Eylül 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Çelik, K. & Tabancalı E. (2012). Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İş/Çalışma Yaşam Kalitesi. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Bildiri Özetleri Kitabı, ss., 233-234. İnönü Üniversitesi, Malatya, 24 - 26 Mayıs 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Tomul, E. & Çelik, K. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Değerlerinin İçeriği ve Yapısı. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Bildiri Özetleri Kitabı, ss., 75-76. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, 24 - 26 Mayıs 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Erdem, A.R. & Çelik, K. (2012). Üniversitede Çalışan İdari Personelin Görüşlerine Göre “Kayırmacılık”. IV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. Bildiri Özetleri Kitabı, ss., 59. Muğla Üniversitesi ve TEMSEN, Muğla, 31 Mayıs - 2 Haziran 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Celik, K. & Tomul, E. (2011) Justice in the Classroom: An Evaluation of Teacher Behaviors in Relation to Student Perceptions. 9th International Conference Comparative Education and Teacher Training. Organized by the Bulgarian Comparative Education Society . Sofia, Bulgaria, 5 – 9 July 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • N. Senemoğlu, D. Berliner, G. Yıldız, E. Doğan, B. Savaş, K. Celik,, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu konferansı dahilinde "Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Approaches to Learning and Study Skills of Turkish and American Students in Colleges of Education", 547-551 pp., Bakü, Azerbeycan, 12 – 14 Mayıs 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Öz, F. Çelik, K. (2007. Uygulamalı İlkokuma YAzma Öğretimi (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Çelik, K. vd. (2010). (Ed. A. Tanrıöğen-R. Sarpkaya). “Bir Meslek Olarak Öğretmenlik.” Eğitim Bilimine Giriş. (Geliştirilmiş 2. Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık , 2010
  Kayıt Detayları
 • Çelik, K. (2007) Okullarda Acil Durum Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. 254 sayfa. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ünüvar P., Çelik K. İlkokuma Yazma Öğretimi. İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı: Modül 5. Ankara:T.C. MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Çelik K. vd. Disiplin ve Kural Geliştirme (Ed. Prof. Dr. Hüseyin Kıran). Etkili Sınıf Yönetimi. 4. Baskı Anı Yayıncılık. Ankara , 2007
  Kayıt Detayları
 • Çelik K. vd. Örgütsel Kontrol (Ed. C.Elma, K.Demir). Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Sorunlar Uygulamalar. Anı Yayıncılık. Ankara , 2007
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • “Gelecek Nasıl Bir Öğretmen Bekliyor: Öğretmenin Geleceği-Geleceğin Öğretmeni” Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Zirvedekilerle Buluşma” Eğitim Programı, Konferans. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu, 29.06.2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Eğitimde Yansımalar: IX Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu. Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı. Ankara, 11-12 Kasım 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
   
  B.4 Ulusal düzeydeki kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak
 • Yetişkin Okuma Yazma Öğreticisi Semineri. Burdur Eğitim Fakültesi-Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi İşbirliği ile Ulusal Eğitime Destek Kampanyası kapsamında Burdur Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD. son sınıf öğrencilerine 21-25 Kasım 2004 tarihleri arasında düzenlen seminer , 2004
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık Komisyonu Üyesi. Okulöncesi- İlköğretim-Özel Eğitim Komisyonu İlköğretim Alt Komisyonu Raporu Raportörlüğü. Ankara,2000 , 2000
  Kayıt Detayları
 • XVI. Milli Eğitim Şurası Ön Hazırlık Komisyonu Üyesi: Mesleki ve Teknik Eğitimin Finansmanı Komisyonu. Ankara, Başkent Öğretmenevi, 31 Ağustos-11 Eylül 1999 , 1999
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
 • Hakemlik, Eğitim Araştırmaları Dergisi (EJER), 2006-2011 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik, Eğitim ve Bilim Dergisi, 2010-2013 , 2010
  Kayıt Detayları
   
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Hakemlik, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009-2013 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012-2013 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011-2012 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2008-2013 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik, e-International Journal of Educational Research, 2010-2013 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik, Educational Research and Reviews, 2012-2013 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik, İlköğretim Online Dergisi, 2007-2013 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Eş Editörlüğü , 2007
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), Study Visit. “The Austrian School system in comparison with the rest of Europe” Group No: 205
  Kayıt Detayları
 • Erasmus Öğretim Elemanı Değişim Programı
  Kayıt Detayları
 • Ortaokul Öğrecilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılık Düzeyleri ile İletişim Becerileri Arasındaki İlişki (Proje NO: 2012EĞBE002)
  Kayıt Detayları
 • Dünya Bankası Destekli, MEB – SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi İşbirliği İle Düzenlenen “İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğrenme Stratejileri Semineri” Projesi Koordinatör Yardımcısı, 02-08 Eylül 2001 Çünür Kampusu Isparta.
  Kayıt Detayları
 • Dünya Bankası Destekli, MEB – SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi İşbirliği İle Düzenlenen “İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğrenme Stratejileri Semineri” Projesi Koordinatör Yardımcısı, Akademik Danışman. 17-29 Temmuz 2000 Çünür Kampüsü Isparta.
  Kayıt Detayları
 • Dünya Banksı Destekli,MEB – SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi İşbirliği İle Düzenlenen “İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğrenme Stratejileri ve Materyalleri Kullanma Semineri” Projesi Koordinatör Yardımcısı, Akademik Danışman, Öğretim Elemanı. 09 Temmuz 1999 – 13 Ağustos 1999, Çünür Kampusu Isparta.
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Dünya Bankası Destekli, MEB – SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi İşbirliği İle Düzenlenen “İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğrenme Stratejileri Semineri” Projesi Koordinatör Yardımcısı, 02-08 Eylül 2001 Çünür Kampusu Isparta.
  Kayıt Detayları
 • Dünya Bankası Destekli, MEB – SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi İşbirliği İle Düzenlenen “İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğrenme Stratejileri Semineri” Projesi Koordinatör Yardımcısı, Akademik Danışman. 17-29 Temmuz 2000 Çünür Kampüsü Isparta.
  Kayıt Detayları
 • Dünya Bankası Destekli,MEB – SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi İşbirliği İle Düzenlenen “İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğrenme Stratejileri ve Materyalleri Kullanma Semineri” Projesi Koordinatör Yardımcısı, Akademik Danışman, Öğretim Elemanı. 09 Temmuz 1999 – 13 Ağustos 1999, Çünür Kampusu Isparta.
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Yüksek Lisans Tezi, Güvenç, Zuhal. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Duygusal Zekâları ile Yansıtıcı Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim ABD., Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
  Kayıt Detayları
 • Yüksek Lisans Tezi,Yamaç, Ulaş. (2010). İlköğretim Okullarının Finans Kaynakları. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri ABD., Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı.
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • İlkokuma ve Yazma Öğretimi (YL)
  Kayıt Detayları
 • Etkili Okul ve Toplam Kalite Yönetimi (Yüksek Lisans)
  Kayıt Detayları
 • Topluma Hizmet Uygulamaları/İlköğretim Bölümü/Sınıf Öğretmenliği ABD.
  Kayıt Detayları
 • Erken Çocukluk Eğitimi/İlköğretim Bölümü/Sınıf Öğretmenliği ABD.
  Kayıt Detayları
 • Eğitim Yönetimi/Eğitim Bilimleri Bölümü/PDR Programı
  Kayıt Detayları
 • Kaynak Tarama ve Rapor Yazma/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı
  Kayıt Detayları
 • Okul Deneyimi
  Kayıt Detayları
 • Öğretmenlik Uygulaması II
  Kayıt Detayları
 • Öğretmenlik Uygulaması I
  Kayıt Detayları
 • Okul Yönetimi/Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi/Eğitim Fakültesi/Çeşitli Bölümler
  Kayıt Detayları
 • İlkokuma Yazma Öğretimi/İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD.
  Kayıt Detayları
 • Sınıf Yönetimi/Eğitim Fakültesi/Çeşitli Bölümler
  Kayıt Detayları
 • Öğretmenlik Mesleğine Giriş/Eğitim Bilimine Giriş/Eğitim Fakültesi/Çeşitli Bölümler
  Kayıt Detayları
 • Lİsans Öğrenci Danışmanlığı
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Ölçme Değerlendirme ABD Başkanı
  Kayıt Detayları
 • İlköğretim Bölümü Bölüm Başkanı Yardımcısı
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Pamukkale Üniversitesi Stratejik Plan Komisyonu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversite Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (Yrd. Doç. Temsilcisi)
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversite Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (Yrd. Doç. Temsilcisi)
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı