Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör.Dr. Gül Hanım BORAN
Birimi : ILKÖGRETIM
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : gulerol@pau.edu.tr
Telefon : 02582961185

Eğitim Bilgileri
 
 • 1992-1998
  :  Manisa-Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi
 • 1998-2002
  :  PAU Fen Bilgisi Eğitimi (Lisans)
 • 2002-2005
  :  PAU Fen Bilgisi Eğitimi (Yüksek Lisans)
 • 2010-2014
  :  PAU Fen Bilgisi Eğitimi (Doktora)
  Mesleki Deneyim
   
 • 2002-
  :  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arş. Gör.


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Köse, S., Savran Gencer, A., Gezer, K., Erol, G. H. and K. Bilen (2011). “Investigation of Undergraduate Students’ Environmental Attitudes”, International Electronic Journal of Environmental Education,1(2), 85-96. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Erol G., Gezer K. “Prospective of Elementary School Teachers’ Attitudes Toward Environment and Environmental Problems”, International Journal of Environmental and Science Education 1(1), 64-77 (2006). , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Boran G. H., Bağ H. “The Effect of Argumentation Based Science Instruction on Vıews of Nature of Science”, 2. International Conference on Interdisciplinary Research in Education 2013, Kyrenia, North Cyprus, 30 January-1 February , 2013
  Kayıt Detayları
 • Gezer, K., Köse, S. ve Erol, G. H. (Eylül, 2006). Çal, Bekilli ve Baklan Lise Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları. Çal Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 662–666. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Gezer, K., Köse, S. ve Erol, G. H. (Eylül, 2006). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ekoloji Konusundaki Kavram Yanılgılarının İki Aşamalı Testlerle Belirlenmesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, Muğla. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Köse, S., Gezer, K., Gencer Savran, A. and Erol, G. H. (28th September – 1st October, 2009). Research of Environmental Attitudes among Undergraduate Students, International Workshop on Urbanization, Land Use, Land Degradation and Environment, NAM S&T Centre, TUBITAK, Pamukkale University, Municipality of Denizli, Denizli, Türkiye. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Gezer, K. & Erdem, A. R. & Erol, G. H. & Bilen, K. & Yıldırım, B. (2005) Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmenlerine Göre İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminin Denetiminde Karşılaşılan Sorunlar (Denizli İli Örneği) XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28–30 Eylül 2005, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Poster Bildiri, Kongre Kitabı, 2, 429–433 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Sacit Köse, Kudret Gezer, Nazmi Durkan, Gül Hanım Erol, Çizim Yöntemi Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Ne Kadar Etkili? XIV. Ulusal Eğitim bilimleri sempozyumu, 2005, Bildiriler Kitabı, 864-866 , 2005
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Öğrencilerin Pamukkale Yaz Laboratuvarı, TÜBİTAK - 111B073, Yürütücü: Yard. Doç. Dr. Bilge CAN, Pamukkale Üniversitesi, 2011.
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Öğrencilerin Pamukkale Yaz Laboratuvarı, TÜBİTAK - 111B073, Yürütücü: Yard. Doç. Dr. Bilge CAN, Pamukkale Üniversitesi, 2011.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı