Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör.Dr. Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ
Birimi : HEMSIRELIK
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : negelioglu@pau.edu.tr
Telefon : 02582962426

Eğitim Bilgileri
 
 • 1999- 2004
  :  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Eğitimi
 • 2004- 2007
  :  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitimi
 • 2007-2012
  :  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Eğitimi
  Mesleki Deneyim
   
 • 2004- 2007
  :  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Hastanesinde Klinik Hemşiresi olararak


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Şen S., Egelioğlu N., Saruhan A. Göçün Gebelikteki Depresyon, Kaygı Düzeyi ve Sosyal Destekle İlişkisi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (yayın için kabul edildi) , 2012
  Kayıt Detayları
 • Şen S., Egelioğlu N., Kavlak O., Sevil Ü. Sağlık Profesyonellerinin Gebelikte Şiddet Konusundaki Farkındalıklarının Belirlenmesi, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 20-33 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Egelioğlu N., Arslan S., Bakan G. Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyet Durumlarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 13 (1), ss: 14- 24 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Egelioğlu N., Şirin A. Gebelikte Rh Uyuşmazlıkları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5 (14), ss:27-38 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Egelioğlu N., Okumuş H. Kemoterapi Alan Meme ve Genital Organ Kanserli Hastalarda Cinsiyete Göre Yaşam Kalitesi, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 9 (2), ss:25-36 , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Egelioğlu N, Arslan S, Bakan G. (2011). The Effect of Nursing Students of Satisfaction Status on Their Academic Achievement, Oral Presentation, 15th International Nursing Research Conference, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 15-18 November 2011, Madrid-Spain , 2011
  Kayıt Detayları
 • Arslan S, Egelioğlu N, Bakan G, Erkan S. (2011). Patient Safety Culture of Health Professionals, Oral Presentation, 15th International Nursing Research Conference, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 15-18 November 2011, Madrid-Spain , 2011
  Kayıt Detayları
 • Egelioğlu N., Muslu GK., Şen S., Güneri SE., Bolışık B., Saruhan A. “Doğum Sonu Dönemde Yenidoğan ve Lohusalığa İlişkin Geleneksel Uygulamalar” Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, 15-17 Eylül 2011, İzmir , 2011
  Kayıt Detayları
 • Serçekuş P., Egelioğlu N. “Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Dersinden Beklentileri”, 7. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Poster Bildiri, 22-25 Nisan 2011, Ankara , 2011
  Kayıt Detayları
 • Şirin A, Kavlak O, Şen S, Egelioğlu N, Bozkurt Demirel Ö, Daşıkan Z. " Evli Adölesanlarda Planlı Eğitimin Üreme Sağlığını Koruyucu Davranışlara Etkisi", 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Poster Bildiri, 03-06 Mart 2011, Bursa , 2011
  Kayıt Detayları
 • Bolsoy N, Egelioğlu N, Şen S, Er S, Sevil Ü. “Öğrencilerin Boyun Eğici Davranış ve Toplumsal Cinsiyet Algısı”, I. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi, Poster Bildiri, 3-5 Haziran 2010, Sakarya , 2010
  Kayıt Detayları
 • Bakan G, Egelioğlu N, Arslan S, Duruk N. “Kapak Hastalığı Olan Gebelerin Roy Adaptasyon Modeline Göre Uyumlarının İzlemi”, I. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi, Poster Bildiri, 3-5 Haziran 2010, Sakarya , 2010
  Kayıt Detayları
 • Egelioğlu N., Şen S., Şirin A. “Gebelikte Gıda Güvenliği”, I. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Poster Bildiri,İstanbul 2-4 Kasım , 2009
  Kayıt Detayları
 • Egelioğlu N., Şirin A. “Engelli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları”, I. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Poster Bildiri,İstanbul, 2-4 Kasım , 2009
  Kayıt Detayları
 • Şen S., Egelioğlu N., Saruhan A. “Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Kanıta Dayalı Uygulamalar”, I. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Poster Bildiri, İstanbul, 2-4 Kasım , 2009
  Kayıt Detayları
 • Şen S., Egelioğlu N., Saruhan A. “Göçün Gebelikteki Depresyon, Kaygı Düzeyi ve Sosyal Destekle İlişkisi”, I. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Poster Bildiri, İstanbul, 2-4 Kasım , 2009
  Kayıt Detayları
 • Kurban NK, Egelioğlu N, Duruk N, Dündar SA. “Use of Simulators and Skill Laboratories in Nursing Education”, 1st International Congress on Nursing Education, Research& Practice, 15-17 October, Thessaloniki, Greece. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Kızılkaya M, Beydağ KD, Egelioğlu N. “Kadın ve Sigara Bağımlılığı”, I. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim, İzmir. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Kızılkaya M, Beydağ KD, Egelioğlu N. "Menopozal Yıllarda Kadın Cinsel Yaşamı", I. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim, İzmir , 2009
  Kayıt Detayları
 • Şen S., Egelioğlu N., Saruhan A. "Jinekolojik Onkoloji Hastalarının Palytaif Bakım İhtiyaçları ve Hemşirenin Sorumlulukları", 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi Poster Bildiri, Bursa, 15-18 Ocak , 2009
  Kayıt Detayları
 • Egelioğlu N., Şen S., Saruhan A. "Jinekolojik Onkolojide Spiritüel Bakım", 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi Poster Bildiri, Bursa, 15-18 Ocak , 2009
  Kayıt Detayları
 • Egelioğlu N., Şirin A. "Gebelikte Rh Uyuşmazlıkları", 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi Poster Bildiri, Bursa, 15-18 Ocak , 2009
  Kayıt Detayları
 • Egelioğlu N., Okumuş H.. “Jinekolojik Kanser: Toplumsal Cinsiyet ve Yaşam Kalitesi”, 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi Poster Bildiri,Antalya, 30 Nisan- 4 Mayıs , 2008
  Kayıt Detayları
 • Egelioğlu N., Okumuş H.. “Quality Of Life: Gender Differences For Genital Organ Cancer Patients”, 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi Sözel Bildiri (Birincilik Ödülü),Antalya, 30 Nisan- 4 Mayıs , 2008
  Kayıt Detayları
 • Şen S., Egelioğlu N., Kavlak O., Sevil Ü. "Sağlık Profesyonellerinin Gebelikte Şiddet Konusundaki Farkındalıklarının Belirlenmesi", Poster Bildiri, I. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi 20-22 Mart 2008, Ankara , 2008
  Kayıt Detayları
 • Egelioğlu N.,Karayağız G.,Kasabalı B., Güler M., Üldes Z. Akay D “Hemşirelerin Organ Bağışına İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi”, II. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Sözel Bildiri III. Ödülü , 8-9 Mayıs 2003, İzmir , 2003
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • I. Uluslararası Kadın Konferansı “Kadın Olmak, Farkındalık ve Özgürleşme, 9-11 Mayıs 2012, İzmir , 2012
  Kayıt Detayları
 • 15th International Nursing Research Conference, 15-18 November 2011, Madrid, İspanya , 2011
  Kayıt Detayları
 • I. Uluslar arası Kadın ve Sağlık Kongresi, 3-5 Haziran 2010, Sakarya , 2010
  Kayıt Detayları
 • I. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim, İzmir , 2009
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • II. Kadın Sağlığı Hemşireliği Lisans Ders Programı Çalıştayı, 8-9 Haziran 2012, Konya , 2012
  Kayıt Detayları
 • I. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, 15-17 Eylül 2011, İzmir , 2011
  Kayıt Detayları
 • 7. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 22-25 Nisan 2011, Ankara , 2011
  Kayıt Detayları
 • Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi Kursu, 26-27 Mart 2011, İzmir , 2011
  Kayıt Detayları
 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi Sertifikası (TSE), 04-05 Ocak 2011, Denizli , 2011
  Kayıt Detayları
 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Sertifikası (TSE), 15-17 Aralık 2010, Denizli , 2010
  Kayıt Detayları
 • ISO 9001:2008 Kuruluş İçi Kalite Denetçisi (KALDER) Sertifikası, 9-11 Aralık 2010, Denizli , 2010
  Kayıt Detayları
 • 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 25-29 Eylül 2010, Antalya , 2010
  Kayıt Detayları
 • Kadın ve Çevre Sempozyumu, 4-5 Eylül 2010, Denizli , 2010
  Kayıt Detayları
 • 3. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 25-27 Mart 2010, İzmir , 2010
  Kayıt Detayları
 • V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 07-09 Ekim, Gaziantep , 2009
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Türkiye Ekonomi Kurumu Ekonomi Yaz Seminerleri-VIII "SPSS Uygulamalı Çok Boyutlu İstatistiksel Analiz Teori ve Uygulama" 10-14 Ağustos, Denizli , 2009
  Kayıt Detayları
 • Doğum İzleminde Partograf Kullanımı Kursu, Aydın, 3 Nisan , 2009
  Kayıt Detayları
 • 9.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, 15-18 Ocak , 2009
  Kayıt Detayları
 • VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi "Uluslararası katılımlı" Kapadokya- Nevşehir, 22- 25 Ekim , 2008
  Kayıt Detayları
 • Nitel Araştırma Yöntemleri, Denizli, 8-11 Eylül , 2008
  Kayıt Detayları
 • “Ülkemiz Mevzuatı Çerçevesinde Hemşirelerin Tıbbi Müdahalelerden Doğan Sorumlulukları Konferansı”, Denizli, 4 Mart , 2008
  Kayıt Detayları
 • I. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi, Ankara, 20-22 Mart , 2008
  Kayıt Detayları
 • II. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İzmir, 8-9 Mayıs , 2003
  Kayıt Detayları
 • VI. Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, 25-27 Nisan , 2007
  Kayıt Detayları
 • 32. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 8-12 Kasım , 2006
  Kayıt Detayları
 • Bilimsel Araştırmalar: Bilgi Üreten Topluma Geçiş Sempozyumu, İzmir, 24-27 Ekim , 2005
  Kayıt Detayları
 • I. Pediatrik Onkoloji Hemşireliği Kursu, İzmir, 23-24 Eylül , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kadın, Hemşirelik ve Politika Yaz Konferansları- V, İzmir, 23-24 Haziran , 2005
  Kayıt Detayları
 • II. Aktif Eğitim Kurultayı, İzmir, 3-4 Haziran , 2005
  Kayıt Detayları
 • 7. Türkiye AIDS ve 5. CIGH Sempozyumu, İzmir, 18-20 Ekim , 2004
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • 2008.1/ Evli Adölesanlarda Planlı Eğitimin Üreme Sağlığını Koruyucu Davranışlara Etkisi, Vehbi Koç Vakfı (yardımcı araştırmacı)
  Kayıt Detayları
 • “Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu Laboratuarını İyileştirme” 2008KRM007
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu Laboratuarını İyileştirme Projesi, 2008KRM007, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, yardımcı araştırmacı, Denizli, 2009.
  Kayıt Detayları
 • 2008.1/ Evli Adölesanlarda Planlı Eğitimin Üreme Sağlığını Koruyucu Davranışlara Etkisi, Vehbi Koç Vakfı (yardımcı araştırmacı)
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • HEM 314 İlkyardım ve Acil Bakım (Uygulama 1 kredi)
  Kayıt Detayları
 • HEM 313 Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Teorik+Uygulama 6 kredi)
  Kayıt Detayları
 • HEM 108 Hemşirelik Esasları (Uygulama 4 kredi)
  Kayıt Detayları
 • HEM 212 Hemşirelikte Öğretim (1 kredi)
  Kayıt Detayları
 • HEM 301 Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi(Teorik+ uygulama 7 kredi)
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008 Bahar Yarı Yılı Hemşirelikte Araştırma-II (1 Kredi/dönem)
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı