Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Aysen HOL
Birimi : KIMYA
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : aozdag@pau.edu.tr
Telefon : 2963614

Eğitim Bilgileri
 
 • 1997-2001
  :  Lisans: Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
 • 2001-2005
  :  Yüksek Lisans: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya ABD.
 • 2005-2011
  :  Doktora: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya ABD. Analitik Kimya Bilim Dalı
  Mesleki Deneyim
   
 • 2001-2002
  :  Özel bir dershanede Kimya Öğretmenliği
 • 2002-2014
  :  Araştırma Görevlisi-Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya ABD
 • 2014-
  :  Yrd. Doç. Dr.-Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya ABD


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Kartal Aslıhan Arslan, Hol Aysen, Akdogan Abdullah, Elci Aydan, Ozel Mustafa Zafer, Elci Latif (2015). Determination of Chlorophenols and Alkylphenols in Water and Juice by Solid Phase Derivative Extraction and Gas Chromatography–Mass Spectrometry. Analytical Letters, 48(3), 408-423., Doi: 10.1080/00032719.2014.951446. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Hol Aysen, Kartal Aslıhan Arslan, Akdogan Abdullah, Elci Aydan, Arslan Tuba and Elci Latif (2015). Ion pair-dispersive liquid-liquid microextraction coupled to microsample ınjection system-flame atomic absorption spectrometry for determination of gold at trace level in real samples. Acta Chimica Slovenica, 62, 196-203., Doi: http://dx.doi.org/10.17344/acsi.2014.897. , 2015
  Kayıt Detayları
 • A. Ugur, Iç Sener, A. Hol, H. K. Alpoguz, L. Elci, "Facilitated Transport of Zn(II) and Cd(II) Ions Through Polymer Inclusion Membranes Immobilized With a Calix[4]resorcinarene Derivative", Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 51, 611–618. , 2014
  Kayıt Detayları
 • A. Hol, A. Akdogan, A. Arslan Kartal, U. Divrikli, L. Elci, "Dispersive Liquid-Liquid Microextraction of Nickel Prior to Its Determination by Microsample Injection System - Flame Atomic Absorption Spectrometry", Analytical Letters, 47: 1–14. , 2014
  Kayıt Detayları
 • A. N. Siyal, L. Elçi, S. Q. Memon, A. Akdogan, A. Hol, A. Arslan Kartal, M. Y. Khuhawar"Synthesis and characterization of novel chelating resin for selective preconcentration and trace determination of Pb(II) ions in aqueous samples by innovative microsample injection system coupled flame atomic spectrometry", International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 94, 743-755. , 2014
  Kayıt Detayları
 • A. Akdogan, A. Arslan Kartal, A. Hol, Y. Yılmaz, U. Divrikli, Latif Elçi"Determination of Pesticides in Soil by Mechanical Stirring-Assisted Extraction Coupled with Gas Chromatography Mass Spectrometry", Analytical Letters, 47, 675-688. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Serdar Sarı, Aslıhan Arslan Kartal, Aydan Elçi, Abdullah Akdoğan, Aysen Höl, Ali N. Siyal, Latif Elçi, "Solid-phase chelate extractive preconcentration of heavy metal ions prior to their ultratrace determination by microsample injection system coupled flame atomic absorption spectrometry" Acta Chimica Slovenica, 60: 901-907. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Ahmet Kaya, Tugba Kutlu, Aysen Hol, Ahmet Surucu, H. Korkmaz Alpoguz, "Transport of Pb(II) by supported liquid membrane containing p-tert-butyl calix[4]amine derivative as carrier" Desalination and Water Treatment,52: 3219-3225. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Ramazan Sert, Aysen Hol, Aslıhan Arslan Kartal, Abdullah Akdogan, Aydan Elçi, Jameel Ahmed Baig, Umit Divrikli, Latif Elçi,"Simultaneous Solid Phase Chelate Extraction for Ultratrace Determination of Copper, Nickel, and Zinc by Microsample Injection System Coupled Flame Atomic Absorption Spectrometry",, Analytical Letters, 46:16, 2570-2582. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Jameel Ahmed Baig, Aysen Hol, Abdullah Akdogan, Aslihan Arslan Kartal, Umit Divrikli, Tasneem Gul Kazi and Latif Elci, ”A novel strategies for chromium speciation at ultra-trace level by microsample injection flame atomic absorption spectrophotometry”, Journal of Analytical Atomic Spectrometry,27, 1509-1517. DOI 10.1039/C2JA30107E. , 2012
  Kayıt Detayları
 • A. Höl, U. Divrikli, L. Elci, Determination of cobalt, nickel and iron at trace level in natural water samples by in-column chelation-reversed phase high-performance liquid chromatography, Environ Monit Assess, 184, 3469-3479, 2012 , 2011
  Kayıt Detayları
 • A. Jastrzębska, A. Hol and E. Szłyk, “Simultaneous and rapid determination of added phosphorus(V) compounds in meat samples by capillary isotachophoresis”, LWT - Food Science and Technology, 41, 2097-2103. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Elci, L., Divrikli, Ü., Akdogan, A., Hol,A., Cetin, A., M. Soylak, “Selective extraction of chromium(VI) using a leaching procedure with sodium carbonate from some plant leaves, soil and sediment samples, Journal of Hazardous Materials, 173, 1-3,778-782 , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Akdogan, Abdullah, Kartal Aslıhan Arslan, Hol Aysen, Divrikli Umit, Elci Latif (2015). Seasonal and Annual Variation of Some Physico-Chemical Characteristics of the Urban Groundwater in Denizli, Turkey. SEAB 2015, Symposium on Euroasian Biodiversity. (Poster) , 2015
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Höl, A., Elçi, L., “HPLC ve FAAS Kullanımıyla Krom Türlemesi”, 2. Eser Analiz Çalıştayı, Trabzon, 27-30 Haziran 2012. (Poster) , 2012
  Kayıt Detayları
 • “Denizli Çevresinde Yetişen Yenilebilir Yeşil Bitkilerin Eser Metal Derişim Düzeyleri”, Kafkas Üniversitesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 5-9 Temmuz 2004. (Poster) , 2004
  Kayıt Detayları
 • “İçme Sularında İnorganik Arsenik Deriştirilmesi ve GFAAS ile Tayini”, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 5-7 Temmuz 2006. (Sözlü) , 2006
  Kayıt Detayları
 • .,“Denizli Şehiriçi Akarlarından Alınan Su Örneklerinin Kimyasal ve Fiziksel Özelliklerinin Yıllık ve Mevsimsel Değişimi”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, 4-8 Eylül 2006. (Poster) , 2006
  Kayıt Detayları
 • “Et Örneklerindeki Fonksiyonel Katkı Maddeleri İçin Kapiler İzotakoforez Uygulamaları”, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 23-27 Ağustos 2007. (Sözlü) , 2007
  Kayıt Detayları
 • “Speciation of Arsenic in Water by Solid-Phase Extraction for Atomic Absorption Spectrometric Measurement”, Water Resources in the Northeast; Science and Policy Conference, Water Conference 2003, MA Water Resources Research Center, page 22, University of Massachusetts, Amherst, MA , USA, December 5, 2003. , 2003
  Kayıt Detayları
 • “Simultaneous determination of phosphorus(V) compounds in food sample by cITP”, International Symposium Advances in Chromatography and Electrophoresis 2007 & Chiranal 2007,Olomouc, Czech Rebublic, 24-27 June 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • “Metal Levels in The Tissues of Loggerhead Turtle Hatchlings and Embryos on Dalaman Beach, Turkey”, The Third Mediterranean Conference on Marine Turtles, Tunusia, 20-23 October 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
 • “Dispersif Sıvı Sıvı Ekstraksiyonu ile Eser Metal Deriştirilmesi”, 1.Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, 22-25 Nisan 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Optimization of Dispersive Liquid-Liquid Microextraction of Nickel(II) by Atomic Absorption Spectrometry, ISEAC 36- 36th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, Roma, Italy, 5-9 October 2010. (Sözlü) , 2010
  Kayıt Detayları
 • 12th Workshop on Progress in Analytical Methodologies for Trace Metal Speciation (TraceSpec2009), Mainz, Germany, 15-18 September : “Simultaneous Determination of Co(II), Ni(II) and Fe(II) as 4-(2-pyridylazo) resorcinol complex by RP-HPLC” (Sözlü) , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ü.Divrikli, A.Akdoğan, A.Höl, A.Arslan Kartal, L. Elçi, “Katı Faz Özütleme ile Fosfor Deriştirilmesinin Faktöriyel Dizayn ile Optimizasyonu(Sözlü) ”, KIMYA 2006, 105, Kayseri (2006) , 2006
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • XX. Ulusal Kimya Kongresi , Divrikli, Ü., Akdoğan, A., Höl, A., A. A. KARTAL, L. Elçi
  Kayıt Detayları
   
  B.4 Ulusal düzeydeki kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak
 • Ayşen HÖL, Abdullah AKDOĞAN, Aslıhan ARSLAN KARTAL, “Nikelin DLLME İle Önderiştirilmesi ve Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi İle Tayini”, 1. Eser Analiz Çalıştayı, 22 Nisan 2010, Denizli. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Aslıhan ARSLAN KARTAL, Abdullah AKDOĞAN, Ayşen HÖL, “Bazı Klorofenollerin DLLME ile Önderiştirilmesi ve GC-MS Uygulaması”, 1. Eser Analiz Çalıştayı, 22 Nisan 2010, Denizli. , 2010
  Kayıt Detayları
   
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • 6th Aegean Analytical Chemistry Days, 9-12 October 2008, Denizli , 2008
  Kayıt Detayları
 • ISEAC 36: 36th Symposium on Environmental Analytical Chemistry, 5-9 October 2010, Rome, Italy , 2010
  Kayıt Detayları
 • 1st International Symposium on Secondary Metabolites Chemical, Biological and Biotechnological Properties, 12-15 September 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • 12th Workshop on Progress in Analytical Methodologies for Trace Metal Speciation (TraceSpec2009), Mainz, Germany, 15-18 September : “Simultaneous Determination of Co(II), Ni(II) and Fe(II) as 4-(2-pyridylazo) resorcinol complex by RP-HPLC” (Sözlü) , 2009
  Kayıt Detayları
 • The Third Mediterranean Conference on Marine Turtles, Tunusia, 20-23 October : “Metal Levels in The Tissues of Loggerhead Turtle Hatchlings and Embryos on Dalaman Beach, Turkey” (Sözlü) , 2008
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • II. Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon , 2012
  Kayıt Detayları
 • Kemometri Eğitimi, 31 Temmuz-2 Ağustos 2011, Antalya , 2011
  Kayıt Detayları
 • Yeni Nesil HPLC Kolonları ve İleri Uygulama Teknikleri, 8 Ocak 2009, İzmir , 2009
  Kayıt Detayları
 • ICP-MS/ ICP-OES/ AAS/ Microwave Digestion, 16 Mayıs 2007, İzmir , 2007
  Kayıt Detayları
 • EsAn-2010, 1. Eser Analiz Çalıştayı, 22-25 Nisan 2010 Denizli , 2010
  Kayıt Detayları
 • XXI. National Chemistry Congress , A.Höl, A. Jastrzebska and E. Szlyk
  Kayıt Detayları
 • XX. National Chemistry Congress , Ü. Divrikli, A. Akdoğan, A.Höl, A. Arslan Kartal, L. Elçi
  Kayıt Detayları
 • XX. National Chemistry Congress , A. Arslan Kartal, A. Akdoğan, A. Höl, Ü. Divrikli, L. Elçi
  Kayıt Detayları
 • III. National Analytical Chemistry Congress , A.Höl, L. Elçi
  Kayıt Detayları
 • XVIII. National Chemistry Congress , A. Özdağ (HÖL), Ü. Divrikli, L. Elçi and N. Horzum
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Denizli İl Merkezindeki Bazı Akar Kaynak Sularının Kimyasal Analizi: 2006 FEF 014
  Kayıt Detayları
 • Su Örneklerinde Katı Faz Ekstraksiyonu ile İnorganik Arsenik Türlemesi ve Tayini: 2002 FEF 003
  Kayıt Detayları
 • Doktora tez projesi: Bazı Metal ve Organometalik Bileşiklerin Kromatografik ve Spektroskopik Tayinleri: 2008 FBE 015
  Kayıt Detayları
 • Başlangıç Seviyesi Projesi: HPLC ve AAS Kullanmıyla Eser Element Analizleri 2011 BSP 030, Proje yürütücüsü
  Kayıt Detayları
 • M.Zafer ÖZEL, Ayşen HÖL,Aslıhan ARSLAN KARTAL,Denizli’de Bulunan Bazı Endemik Bitkilerin Uçucu Yağlarının Süper Isıtılmış Su ile Ekstraksiyonları, Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi ve GC-MS ile Analizleri (Proje No: 2006 FEF 020)2006
  Kayıt Detayları
 • Preconcentration and Determinaton of Arsenic by Atomic Absorption Spectrometer (Tübtak Hızlı Destek Programı) TBAG-HD/45 (105T066)
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Denizli'de Bulunan Bazı Endemik Bitkilerin Uçucu Yağlarının Süper Isıtılmış Su ile Ekstraksiyonları, Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi ve GC-MS ile Analizleri: 2006 FEF 020
  Kayıt Detayları
 • Denizli İl Merkezindeki Bazı Akar Kaynak Sularının Kimyasal Analizi: 2006 FEF 014
  Kayıt Detayları
 • Su Örneklerinde Katı Faz Ekstraksiyonu ile İnorganik Arsenik Türlemesi ve Tayini: 2002 FEF 003
  Kayıt Detayları
 • Doktora tez projesi: Bazı Metal ve Organometalik Bileşiklerin Kromatografik ve Spektroskopik Tayinleri: 2008 FBE 015
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • Organizing Comittee, "1st International Symposium on Secondary Metabolites: Chemical, Biological and Biotechnological Properties (ISSMET-2011), Pamukkale University, 12-15 September 2011, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Local Organization Comittee, "6th Aegean Analytical Chemistry Days" Pamukkale University, 9-12 October 2008, Denizli
  Kayıt Detayları
 • PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü “I. Eser Analiz Çalıştayı” Yerel Kurul Üyesi, Karahayıt-Denizli, 2010
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Normal Öğretim Birincisi
  Kayıt Detayları
   
  E.3 Uluslararası burslar (kongre destekleri vb.hariç)
 • MEB Araştırma Bursu (Polonya Hükümetince Hükümetimiz Emrine Verilen Burslar) Nicolaus Copernicus University, Torun/POLONYA (1 Ekim 2006-1 Şubat 2007)
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı