Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör. Saziye SURAV YILMAZ
Birimi : ELEKTRONIK VE BILGISAYAR EGITIMI
Yabancı Dil : İngilizce ÜDS:73.750
E-Posta : ssurav@pau.edu.tr
Telefon : 258 2953024A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Tola, A. T., Arslanalp, R., and Surav Yılmaz S., Current Mode Tow-Thomas Biquadratic Differential Class AB Log Domain Filter, International Review of Electrical Engineering (IREE), vol. 4. n. 6, pp. 1426-1432, December , 2009
  Kayıt Detayları
 • Arslanalp, R., Surav Yılmaz S. and Tola, A. T., Log Domain Hybrid Design: Block Model and State Space Synthesis, Electronics World, vol. 116, issue. 1887, pp. 44-46, March , 2010
  Kayıt Detayları
 • Tola, A. T., Arslanalp, R., and Surav Yılmaz S., Current Mode High Frequency KHN Filter Employing Differential Class AB Log Domain Integrator, International Journal of Electronics and Communications (AEÜ), vol. 63, pp. 600-608, , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Tola, A. T., Arslanalp R., Ünal M. ve Surav Yılmaz Ş., Birinci Derece A Sınıfı Logaritmik Ortam Süzgecinin Blok Modelleme ile Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt: 13, Sayı:2, S:151-160. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Arslanalp R., Ş. Surav Yılmaz ve A. T. Tola, “A Study of Nonlınear Effects Based on Finite Current Gain of Core Filter Transistor in the Log Domain” 5TH International Symposium on Electrical & Computer Systems(EECS/08), Lefke, 39-43, 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
 • . Surav Yılmaz, Ş., Arslanalp R. ve A. T. Tola, “Fifth Order Butterworth Low Pass Log Domain Filter Desıgns by Using LOGOS” 5TH International Symposium on Electrical & Computer Systems(EECS/08), Lefke, 45-49, 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Tola, A. T., Arslanalp, R. and Surav Yılmaz Ş., High Frequency Log Domain All Pass Filter Based on KHN Topology, 15th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, ICECS 2008, Malta, 31st August-3rd September, 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Surav Yilmaz, Ş., Arslanalp, R. ve Tola, A. T., İkinci Dereceden Elektronik Ayarlanabilir Logaritmik Ortam Süzgeç Tasarım Programınan Visual C# Ortamında Geliştirilmesi, Birinci Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu (MTS1), 24-25 Nisan 2008 Ankara , s.198-205. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Surav Yilmaz, Ş. ve Tola A. T., Development of A Computer Programme for Synthesis of First Order Log-Domain Filter Circuits, IATS05, 28-30 September 2005 Konya, s. 209-211. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Tola, A. T., Surav Yılmaz Ş. and Arslanalp, R., A Design of Differantial Type Class AB General Notch Fitler in the Log Domain, International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO, Bursa/Turkey, 5-9 December , 2007
  Kayıt Detayları
 • Tola, A. T., Arslanalp, R. and Surav Yılmaz Ş., A Novel Log Domain Notch Filter Based on KHN Topology, Proceedings of the Conference Applied Electronics, Pilsen-Czeck Republic, pp. 219-222, 5-6 September , 2007
  Kayıt Detayları
 • Tola, A. T., Arslanalp, R. and Surav Yılmaz Ş., A Design of Differantial Type Class AB Tow-Thomas Filter in the Log Domain, International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO, Bursa/Turkey, 7-11 December, , 2005.
  Kayıt Detayları
 • Tola, A. T., Arslanalp, R., Surav Yılmaz, Ş. ve Ünal, M., Durum Uzayında Tasarlanan Ayarlanabilir Kesim Frekansına Sahip Logaritmik Ortam Süzgecinin Deneysel Olarak Gerçeklenmesi, 4th International Advanced Technologies Symposium, IATS, Konya/Türkiye, 28–30 September, , 2005
  Kayıt Detayları
 • Surav Yılmaz, Ş., Arslanalp, R. ve Tola, A. T., Elektronik Ayarlanabilir Logaritmik Ortam Evrensel Süzgeç Devresi, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, UMES, s. 370-373 Kocaeli, 20-22 Haziran , 2007
  Kayıt Detayları
 • Tola, A. T., Arslanalp, R. ve Surav Yılmaz, Ş., Logaritmik Ortam Süzgecinin Durum Uzayı ve Blok Modelleme Yöntemleri İle Sentezi, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı, ELECO, Bursa, 6 –10 Aralık , 2006
  Kayıt Detayları
 • Tola, A. T., Surav Yılmaz, Ş. ve Arslanalp, R., İkinci Dereceden Programlanabilir ve Elektronik Ayarlanabilir Evrensel Süzgeç Devresinin Logaritmik Ortamda Tasarımı, IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SİU, Kayseri, 16-18 Mayıs, , 2005.
  Kayıt Detayları
 • Tola, A. T., Arslanalp, R. ve Surav Yılmaz, Ş., Akım Modlu, Düşük Besleme Gerilimli ve Elektronik Olarak Ayarlanabilen AB Sınıfı Fark Alan Tip Logaritmik Ortam KHN Süzgecinin Tasarımı, IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SİU, Kayseri, 16-18 Mayıs , 2005
  Kayıt Detayları
 • Tola, A. T., Arslanalp, R., Ünal, M. ve Sürav Yılmaz, Ş., T Tipi Logaritmik Ortam Filtresinin Bilgisayar Destekli Olarak Tasarlanması ve Laboratuvar Ortamında Gerçeklenmesi Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı, ELECO, 1-5. s, Bursa , 2004
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • 5th International Symposium on Electrical and Computer Systems, EECS’08, Lefke, TRNC, , 2008
  Kayıt Detayları
 • Proceedings of the Conference Applied Electronics, Pilsen-Czeck Republic, 5-6 September , 2007
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, UMES, Kocaeli, 20-22 Haziran , 2007
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • "Logaritmik Ortam Süzgeçlerinin Sistematik Sentezi"2005FBE003 Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı.
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • “Logoritmik Ortam Süzgeçlerinin Geliştirilmesi ve LOGOS Sentez Otomasyon Yazılımının Oluşturulması”, 105E088 kodlu, TÜBİTAK Kariyer 2005 Projesi, Yardımcı Araştırmacı,
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı