Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör. Hande CELIK
Birimi : SOSYOLOJİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : hcelik@pau.edu.tr
Telefon : 295 3687A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Hande ŞAHİN, Türkiye’de İşçi Sınıfının Gelişim Süreci ve Geçmişten Günümüze İşçi Hareketi", Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN 1308 - 2922 Sayı/Number 7. Ağustos/August 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Hande Çelik (2008) “ Menopoz Bir Başlangıç Mı Yoksa Sonlanış Mıdır: Farklı Kadınların Menopoz Deneyimleri” ed. Aytül Kasapoğlu, Phoneix Yayınları, s. 191-221 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Hande Çelik (2007) “Bourdieu, Politika ve Marksist Teori”, Ocak ve Zanaat, Pierre Bourdieu Derlemesi , İletişim Yayınları, s. 459-473 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Neo-Liberal Politikaların İşçi Sınıfına Yansıması , 2008
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • Hande Çelik Şahin, Murat Şahin (2010) “Küreselleşme, kapitalizm ve Rekabet Hukuku İlişkisi”, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar V” İstanbul , 2010
  Kayıt Detayları
 • Hande Çelik, (2008) “Denizli Açık Cezaevindeki Kadın Suçlulara Sosyolojik Bir Bakış: Türkiye’de Kadın Suçluluğunun Sosyo-Ekonomik Nedenleri, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar IV” İstanbul , 2008
  Kayıt Detayları
 • Hande Çelik, Mehmet Meder (2007) “Çal, Bekili, Baklan İlçelerinin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Düzeyleri ve Demografik Yapıları”, 21. Yüzyıla Girerken Geçmişten Günümüze Çal Yöresi Bildiri Kitabı, s. 691-704 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Mehmet Meder, Hande Çelik (2007) “Sosyo- Ekonomik Değişimler Bağlamında Çal’ın Bir Kasabası: Selcen”, 21. Yüzyıla Girerken Geçmişten Günümüze Çal Yöresi Bildiri Kitabı, s. 667-678 , 2007
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı