Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör. nazike duruk
Birimi : Denizli Sağlık Yüksekokulu
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : nduruk@pau.edu.tr
Telefon : 2952549A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • • Kaptanoğlu.F, Duruk.N, (2005). Depilatory Cream vs. Shaving: Does It Influence Recurrences Of Genital Warts? Dermatology Nursıng/June 2005/Vol. 17/No. 3 , 2005 , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Kuzu Kurban N, Egelioğlu N, Duruk N, Altundağ Dündar S, Use Of Sımulators And Skıll Laboratories In Nursing Educatıon, 1st International Congress on Nursing Education,Research&Practice, 15-17 Ekim 2009, Selanik, Poster Bildirisi , 2009
  Kayıt Detayları
 • Kurban NK, Egelioğlu N, Duruk N, Dündar SA. “Use of Simulators and Skill Laboratories in Nursing Education”, 1st International Congress on Nursing Education, Research& Practice, 15-17 October, Thessaloniki, Greece. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Duruk N. Uçar H. Hemşirelerin İntestinal Stoma Bakımına İlişkin Bilgileri (Poster Bildiri), Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs, Antalya , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kaptanoğlu.F, Duruk.N, (2004) ”Genital Verrülerde Tüy Dökücü Krem ve Traş Yöntemlerinin Nüks Oranlarına Etkisi” (Poster Bildiri) XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Çeşme. , 2004
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • Sıvı Elektrolit Tedavisi ve Transfüzyonu Kursu. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Antalya , 2008
  Kayıt Detayları
 • Nitel Araştırma Yöntemleri. Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu, 8-11 Eylül2008, Denizli , 2008
  Kayıt Detayları
 • Hemşirelik Esasları Çalıştayı. 13 Haziran 2008. Ankara. , 2008
  Kayıt Detayları
 • "Ülkemiz mevzuatı Çerçevesinde Hemşirelerin Tıbbi Müdahalelerden Doğan Sorumlulukları" Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu. 4 Mart 2008, Denizli , 2008
  Kayıt Detayları
 • 1. Kadın Sağlığı Kongresi, 20-22 Mart 2008, Ankara. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Antalya , 2008
  Kayıt Detayları
 • 2 23-26 Ekim 2007 XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 2007, Denizli. , 2007
  Kayıt Detayları
 • 1 2-3 Ekim 2006 Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu II, Ankara. , 2006
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • “Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu Laboratuarını İyileştirme” 2008KRM007
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Hemşirelikte Araştırma II, 1 Kredi/Dönem
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008 öğretim yılı öğrenci danışmanlığı (42 öğrenci)
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008 Öğretim Dönemi Hemşirelikte Yönetim 1 Kredi/Dönem Uygulama
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008 Öğretim Dönemi hemşirelik Esasları Dersi 7 Kredi/Dönem
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • Duruk.N, (2001) “Hemşirelik ve İnternet”, Hemşirelik Eğitim Ve Bakım Hizmetlerinde Süreç, Bayındır Hastanesi Hemşire Eğitim Bülteni, 7(49), 11-12, Ankara. Tam Metin
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • 2007-2008 eğitim Öğretim Yılı yatay Geçiş Komiisyonu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008 Eğitim ve Öğretim Yılı Muayene Komisyon Üyesi
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008 eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Not Komisyonu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 2007-2008 öğreytim Yılı Mezuniyet Töreni Komisyonu Üyesi
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı