Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör. Fadime Hatice INCI
Birimi : Denizli Sağlık Yüksekokulu
Yabancı Dil : ingilizce
E-Posta : hemel@pau.edu.tr
Telefon : 2952558

Eğitim Bilgileri
 
 • 1982-1987
  :  Halide Edip Adıvar ilkokulu-SALİHLİ
 • 1987-1990
  :  50 Yıl Ortaokulu- SALİHLİ
 • 1990- 1992
  :  Salihli Lisesi- SALİHLİ
 • 1992- 1996
  :  Uşak Sağlık Meslek Lisesi
 • 1996- 2000
  :  İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, “Hemşirelik Lisans”
 • 2003-2006
  :  Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, “Yükseklisans”
  Mesleki Deneyim
   
 • 1997-2001
  :  Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi
 • 2001-.......
  :  Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • İnci FH., Erdem M. (2008) Bakım Verme Yükü Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 11(4): 85-95 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Erdem M, İnci F.H. Birlikte Yaşama Güçlüğünü Belirleme (BYG) Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 2003; 3(2): 126-136. , 2006
  Kayıt Detayları
 •  Erdem M. Emel F.H. (2004)Yaşlılarda düşme korkusu ve hareket yeteneğinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7(1) , 2004
  Kayıt Detayları
 •  Erdem M. Emel F.H. (2002) Yaşlıların düşmesinde etkili olabilecek ev çevresine ait risk faktörlerinin belirlenmesi. Yaşlı sorunları araştırma dergisi 2(1):1-13. , 2002
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Erdem M, Emel FH. Yaşlılarda mobilite düzeyi ve düşme korkusunun belirlenmesi Denizli II. Ulusal Yaşlılık Kongresi kitabı , Meriç M., Oflaz F. (2007) Yaşlı Bireylerin Düşme Yaşantısıyla İlgili Algıları Ve Günlük Yaşamlarına Etkisi Üzerine Niteliksel Bir Çalışma. Türk Geriatri Dergisi 10(1):19-23
  Kayıt Detayları
 • Erdem M, Emel FH. Yaşlılarda mobilite düzeyi ve düşme korkusunun belirlenmesi Denizli II. Ulusal Yaşlılık Kongresi kitabı , Usta Yeşilbalkan Ö., Karadakovan A. (2005) Narlıdere Dinlenme ve Bakımevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerdeki Düşme Sıklığı ve Düşmeyi Etkileyen Faktörler. Türk Geriatri Dergisi 8(2):72-77
  Kayıt Detayları
 • Erdem M, Emel FH. Yaşlılarda mobilite düzeyi ve düşme korkusunun belirlenmesi Denizli II. Ulusal Yaşlılık Kongresi kitabı , Kuzeyli Yıldırım Y, Karadakovan A. (2004) Yaşlı Bireylerde Düşme Korkusu İle Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki. Türk Geriatri Dergisi 7 (2): 78-83.
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 •  T. Turan, A Kartal, H.E. İnci, (2007), “Yeni Doğum Yapmış Annelerin Bebek Bakımına İlişkin Bilgi ve Uygulamaları” , 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , 23-26 Ekim 2007, Denizli, Poster bildiri. , 2007
  Kayıt Detayları
 •  Kartal A, İnci H, (2007), “Diyabetli Hastalarda Algılanan Sağlık Durumu ve Metabolik Kontrol Değerlerinin İncelenmesi”, 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , 23-26 Ekim 2007, Denizli, Sözlü sunum. , 2007
  Kayıt Detayları
 •  Erdem M. Emel F.H. (2004)Yaşlılarda düşme korkusu ve hareket yeteneğinin belirlenmesi. Denizli II. Ulusal Yaşlılık Kongresi’nde sözel bildiri olarak sunuldu. , 2004
  Kayıt Detayları
 •  İnci F.H., Kartal A. (2007) Yaşlıya Bakım Veren Bireylerin Birlikte Yaşama Güçlüklerinin Belirlenmesi. IV. Ulusal Yaşlılık Kongresinde 22-24 kasım 2007 tarihinde sözlü bildiri olarak sunuldu , 2007
  Kayıt Detayları
 •  İnci F.H. Erdem (2003) Yaşlıların Çocukları İle Aynı Evi Paylaşması. II Ulusal Yaşlılık Kongresi poster bildiri olarak sunuldu. , 2003
  Kayıt Detayları
 •  Emel FH., Özşahin A. (2003). 15-49 Yaş Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Aile Planlaması Kullanma Durumlarının İncelenmesi. II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi’nde poster bildiri olarak sunuldu. , 2003
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • 10. Pediatri Günleri- Sağlıklı Çocuk İzlemi ve Beslenmesi, 5-6 Mart 2009, İzmir. , 2009
  Kayıt Detayları
 • 04 Mart 2008 Ülkemiz Mevzuatı Çerçevesinde hemşirelerin Tıbbi Müdahalelerden Doğan Sorumlulukları DENİZLİ , 2008
  Kayıt Detayları
 • 12-14 şubat 2008 Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Kursu. Ege üniversitesi , 2008
  Kayıt Detayları
 • 23 Ekim, 2007, XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kapsamında “Sağlığı Geliştirmede Sağlık Eğitimi Modelleri Kursu”, DENİZLİ , 2007
  Kayıt Detayları
 • 09 Mayıs 2007 Doğum Öncesi Bakım Kursu , 2007
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.4 Ders görevleri
 • Nitel Araştırma Yöntemleri Kursu” ( Düzenleme Kurulu Üyeliği) ,8-11 Eylül, Denizli Sağlık Yüksekokulu, DENİZLİ, 2008.
  Kayıt Detayları
 • Hemşirelikte Araştırma-II
  Kayıt Detayları
 • PAÜ Denizli Sağlık Yükseokulu 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı güz Dönemi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulaması
  Kayıt Detayları
 • PAÜ Denizli Sağlık Yükseokulu 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı güz Dönemi biyoistatistik dersi
  Kayıt Detayları
 • PAÜ Denizli Sağlık Yükseokulu 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi
  Kayıt Detayları
 • Pa.Ü. Denizli Sağlık Yüksekokulu 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı 1. Sınıf Danışmanlığı
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı