Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör.Dr. Arzu KASKA
Birimi : ILKÖGRETIM
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : acar55@pau.edu.tr
Telefon : 2961184

Eğitim Bilgileri
 
 • 1995-1999
  :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoloji Bölümü
 • 2000-2004
  :  Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Anabilimdalı-Yüksek Lisans
 • 2007-2013
  :  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ ANABİLİMDALI-DOKTORA
  Mesleki Deneyim
   
 • 1999-2005
  :  Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü-Araştırma Görevlisi
 • 2005-
  :  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Kaska,Y., Çelik, A., Bağ,H., Aureggi,M., Özel,K., Elçi,A., Kaska, A. and Elçi., L. 2004. Heavy metal monitoring on stranded sea turtles along the mediterranean coast of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin. 13(8).pp.769-776. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Uçar, A., Kaska, Y., Ergene, S., Aymak, C., Kaçar, Y., Kaska, A. and İli,P .2012. Sex ratio estimation of the most eastern main loggerhead sea turtle nesting site: Anamur Beach, Mersin, Turkey. Israel Journal of Ecology & Evolution. 58 (1). pp. 87-100. , 2012
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Çelebi Toprak, F., Kaska, A.,Alan, A.R. 2013. Gynogenesis induction in Allium tuberosum L. 2013. Current Opinion in Biotechnology. Vol.24, pp.41. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Alan, A.R ., Kaska, A., Çelebi Toprak, F. Edible Allium improvement via doubled haploidy technology. 2013. Current Opinion in Biotechnology. Vol.24, pp.42. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Kaska, A., Çelebi Toprak, F.,Alan, A.R. 2013. Gynogenesis induction in leek (Allium ampeloprasum L.) breeding materials . Current Opinion in Biotechnology. Vol.24, pp.42. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Kaska, A., Celebi-Toprak, F.,Alan A.R. 2012. "Gynogenesis induction in edible Alliums." Journal of Biotechnology. Vol.161, pp. 18. , 2012
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Alan, A.R., Alan, S., Kaska, A., Yıldırım, S., Acar, K.,Demir, S., Çelebi Toprak, F. Induction of gynogenic and somatic plant production from wild chieves (Allium schoenoprasum L.) .ISEA-2015 7th International Symposium on Edible Alliaceae 21st-25th May,Niğde, Turkey. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Çelebi Toprak, F., Kaska, A., Savran, T.,Yıldırım, S., Alan, A.R . Flow cytometric evaluation of garlic chives (Allium tuberosum Rottl. ex Sprang) regenerants obtained from whole flower bud cultures.ISEA-2015 7th International Symposium on Edible Alliaceae 21st-25th May,Niğde, Turkey. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Çelebi Toprak, F., Kaska, A., Alan, V.,Aykut, A., Alan, A.R .Evaluation of doubled haploid onoun (Allium cepa L.) lines developed from Turkish land races.ISEA-2015 7th International Symposium on Edible Alliaceae 21st-25th May, Niğde, Turkey. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Kaska, A., Yıldırım, S., Top, B., Çelebi Toprak, F., Alan, A.R .In vitro propagation of leek (Allium ampeloprasum L.) . ISEA 2015. 7th International Symposium on Edible Alliaceae 21st-25th May,Niğde, Turkey , 2015
  Kayıt Detayları
 • Kaska, A., Çelebi Toprak, F., Alan, A.R .Responses of some wild edible allium relatives to In vitro gynogenesis induction. ISEA 2015. 7th International Symposium on Edible Alliaceae 21st-25th May, Niğde, Turkey. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Alan, A.R., Kaska,A., Çelebi Toprak,F. Production of fully homozygous genotypes from various edible alliums. 2nd International Symposium Secondary metabolites:chemistry, biology and biotechnology (ISSMET 2014) May 19-23. Russian State Agrarian University Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, Russia , 2014
  Kayıt Detayları
 • Kaska,A., Çelebi Toprak,F., Alan, A.R. Effect of media on gynogenesis induction in leek (Allium ampeloprasum L.) breeding materials. 2nd International Symposium Secondart metabolites:chemistry, biology and biotechnology (ISSMET 2014)May 19-23. Russian State Agrarian University-Moscow TimiryazevAgricultural Academy, Moscow, Russia. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Alan,A.R., Kaska,A., Çelebi Toprak, F. Impact of gynogenesis in onion (Allium cepa L.) genetics and breeding. Plant Biology Congress, July 20-24 Providence, Rhode Island ISA , 2013
  Kayıt Detayları
 • Kaska, A., Bağcı, H., Kaska,Y. Genetic material collection of sea turtles and PZR amplification. First Mediterranean Conference on Marine Turtle , Rome-Italy.24-28.11.2001 , 2001
  Kayıt Detayları
 • Kaska, A., Ilgaz, C., Başkale, E., Kaska,Y., Baran,I. Temperature determined pattern of loggerhead hatchlings emergences in Fethiye Beach, Turkey. 21 th Annual Sea Turtle Symposium, Philedelphia. 22-28 Şubat,2001. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Kaska, A., Ilgaz, C., Kaska, Y., Baran, I., Turkozan, O., (2001), Nesting Biology of Loggerhead Turtle on Fethiye Beach, Turkey. 21st Annual Sea Turtle Symposium, Philedelphia, 22-28. Şubat. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Kaska, Y., Urhan, R., İli, P., Kaska, A., Başkale,E., ve Katılmış, Y. (2006), Muğla-Dalaman Kumsalındaki Deniz Kaplumbağalarının Durumu ve Cinsiyet Oranlarının Araştırılması. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Kuşadası-Aydın.2006. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kaska, Y., Ili, P., Başkale, E., Kaska, A., Sarı, F. (2010). Spatial and temporal variatıon in sex ratio estimations: A Case of Dalaman-Sarıgerme Beach, Mugla-Turkey . 30th Annual symposium on sea turtle biology and conservation. 24-30 April 2010, Goa India. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Kaska, Y., Kıraç, A., Kaska, A, İli, P. (2007). “Dalaman ve Sarıgerme (Muğla) Kumsallarına Yuva yapan Deniz Kaplumbağalarının Yavru cinsiyet oranlarının ve Yuva Dağılımının Araştırılması” İkinci Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Bilal Ofset Baskı, Denizli, Türkiye,s, . 80,2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • İli, P., Kaska, A., Akyer, H., Keskin, N., Kaksa,Y. (2007). “Deniz Kaplumbağa Yavru Cinsiyetlerini Doğrudan ve Dolaylı olarak Araştırma yöntemleri” İkinci Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Bilal Ofset Baskı, Denizli, Türkiye, s, 133-138, 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Kaska, Y., Çelik, A., Bağ, H., Aureggi, M., Elçi, A., Kaska, A., Elçi, L. (2003), Türkiye’nin Akdeniz sahillerindeki kaplumbağa ölümleri ve ağır metaller. I. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, 4-5 Aralık 2003. İstanbul. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Kaska, A., Başkale, E., Kaska, Y., (2001), Deniz Kaplumbağa Yuva Yerlerinin Değiştirilerek Korunması. IV. Ulusal Ekoloji Kongresi, Muğla/Bodrum, 05-08.11.2001. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Acar, A., Kaska, Y., Bağcı, H., (2000), Caretta caretta ve Chelonia mydas Türü Deniz Kaplumbağalarında Genetik Yapının PZR ile Belirlenmesi. 6. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Denizli, 2-5.Kasım.2000 , 2000
  Kayıt Detayları
 • A. Kaska and A.R. Alan Biotechnological strategies for breeding, propagation and preservation of edible Alliums 1st International Symposium on Secondary Metabolites Chemical, Biological and Biotechnological Properties. 2011. Sept 10-14, 2011, Pamukkale University, Denizli. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Kaska, A., Açıkbaş, İ., Bağcı, H. (2008). ‘’Zoogeographic polymorphisms in the mitochondrial DNA control region of Loggerhead and Green Turtles nesting on Turkish beaches’’ 3rd Mediterranean Conference on Marine Turtles. 20-23 October 2008, Hammamet,Tunus. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kaska, Y., İli, P., Kaska, A., Aureggi, M., Gidiş, M., Urhan, R., Başkale,E., Katılmış, Y. Nest Temperatures and Sex Ratio Variations Among the Hatchling and Embryos of loggerhead Turtles along the Meditterranean Coast of Turkey. Proceedings of the Twenty-sixtht Annual Sea Biology and Conservation. 3-8 April 2006, Crete, Greece.2006 , 2006
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • 35th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation 18-24 April 2015 Muğla, TURKEY , 2015
  Kayıt Detayları
 • 7 th International Symposium on Edible Alliaceae 21st-25th May. 2015 Niğde-TURKEY , 2015
  Kayıt Detayları
 • 2 nd International Symposium Secondary Metabolites:Chemistry, Biology and Biotechnology (ISSMET-2014)May 19-23 Russian State Agrarian University-Moscow , 2014
  Kayıt Detayları
 • European Biotechnology Congress'. 16-18 May. 2013. Slovakia/Bratislava , 2013
  Kayıt Detayları
 • Eurobiotech 2012 Agriculture Symposium’’ 12-14 Aprıl 2012 . Kayseri /Türkiye , 2012
  Kayıt Detayları
 • 1st International Symposium on Secondary Metabolites Chemical, Biological and Biotechnological Properties. 2011. Sept 10-14, 2011, Pamukkale University, Denizli , 2011
  Kayıt Detayları
 • 3rd Mediterranean Conference on Marine Turtles. 20-23 October 2008, Hammamet,Tunus , 2008
  Kayıt Detayları
 • 21st Annual Sea Turtle Symposium, Philedelphia, 22-28. Şubat. 2001 , 2001
  Kayıt Detayları
 • First Mediterranean Conference on Marine Turtles. Roma-Italy (21-28 Ekim 2001). , 2001
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • 2. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, MUĞLA , 2007
  Kayıt Detayları
 • Birinci Ulusal Deniz kaplumbağası. İstanbul.( 4-5 Aralık 2003). , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (02-05 Kasım 2000). , 2000
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Elçi,L., Kaska,Y, Bağ,H, Aureggi,M.,ÇelikA., Semiz,GF., Karetal;AA,Elçi,A., KaskaA. 2001. Türkiyenin Akdeiz Sahillerindeki Kalumbağa Ölümleri ve Ağır Metal Kirliliği. Çevre Bakanlığı Projesi. Ankara
  Kayıt Detayları
 • Bağcı, H., Kaska,A. Türkiye Kumsallarına Yuva yapan Deniz Kaplumbağalarının Genetik Yapısı Proje No: 2002 FBE 001
  Kayıt Detayları
 • Alan, A.R., Kaska,A. Bazı Yenilebilir Allium Türlerinde Ginogenesis Uyartımı ve Klonal Çoğaltma Olanaklaraının Araştırılması. Proje No: 2011 FBE 031
  Kayıt Detayları
 • Savran,A., Sevim,S., Kaska,A. Genel Biyoloji Laboratuvarı I ve II Derslerinde V-Diyagramlarının Öğrenme Günlükleriyle Birlikte Uygulanması. Proje NO: 2009 BSP 005
  Kayıt Detayları
 • KESKİN, N., KASKA, A.ve İLİ, P. (2008/-). Denizli Horozu Sirinks ve Akciğer Dokularının İnce Yapı Düzeyinde Araştırılması. Proje No: 2006 FEF 015, Araştırmacı.
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • SAĞLIK BİLGİSİ
  Kayıt Detayları
 • FEN BİLGİSİ LAB UYGULAMALARI-II
  Kayıt Detayları
 • FEN BİLGİSİ LAB UYGULAMALARI-I
  Kayıt Detayları
 • BİYOLOJİ III
  Kayıt Detayları
 • BİYOLOJİK KOLLEKSİYONLAR
  Kayıt Detayları
 • TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ
  Kayıt Detayları
 • BİYOKİMYA
  Kayıt Detayları
 • BESLENME
  Kayıt Detayları
 • HERBARYUM TEKNİKLERİ
  Kayıt Detayları
 • BİTKİ VE HAYVAN SİSTEMATİĞİ
  Kayıt Detayları
 • GENEL BİYOLOJİ LAB I
  Kayıt Detayları
 • GENEL BİYOLOJİ LAB.II
  Kayıt Detayları
 • GENEL BİYOLOJİ I
  Kayıt Detayları
 • GENEL BİYOLOJİ II
  Kayıt Detayları
 • GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ
  Kayıt Detayları
 • İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı