Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör.Dr. Kadir BILEN
Birimi : ILKÖGRETIM
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : kbilen@pau.edu.tr
Telefon : -A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Gezer, K. ve K. Bilen, “Pre-Service Science Teachers' Views About Characteristics of Effective Science Teaching and Effective Science Teacher”, Journal of Applied Sciences, 7(20): 3031-3037 (2007). , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Köse, S., Savran Gencer, A., Gezer, K., Erol, G. H. and K. Bilen (2011). “Investigation of Undergraduate Students’ Environmental Attitudes”, International Electronic Journal of Environmental Education,1(2), 85-96. , 2011
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Köse, S., Gezer, K., Bilen, K. ve A. Gencer (2007). “Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Canlıların Sınıflandırılması Konusunda Öğrencilerin Başarı Düzeyine ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi”, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 287-298. , Baran, M., Maskan, A. K. and N. Toz (2011). Research on the Effect of Certain Variables Chosen and Technology-Supported Project-Based Learning Approach on 11th-Grade Students’ Attitudes towards Computers. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education 3(1): 1-13.
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Köse, S., Gezer, K., Bilen, K. ve A. Gencer (2007). “Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Canlıların Sınıflandırılması Konusunda Öğrencilerin Başarı Düzeyine ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi”, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 287-298. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Köse, S., Gezer, K., Bilen, K., ve Savran Gencer, A. (2007). Bilgisayar destekli öğretim materyalinin canlıların sınıflandırılması konusunda öğrencilerin başarı düzeyine ve bilgisayara yönelik tutumlarına etkisi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 287-298. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Gezer, K., Bilen, K. Ve Mutlu, M. “Deney Araç –Gereçlerini Sınıf Öğretmenleri Ne Kadar Etkili Kullanabiliyor?” Güneyde Kültür Dergisi Cilt:14 sayı:138 sayfa:7-15 (2002). , 2002
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Köse, S., Bilen, K. & E. Uçak (2010). Predict-Observe-Explain (POE) Strategy as a Diagnostic Tool to Determine Pre-service Primary Teachers’ Misconception on Food Synthesis of Plants and Photosynthesis. Proceedings of the 6th International Conference on Education, JULY 8-10, Samos Island, Greece, 96-105. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Gezer, K. & Erdem, A. R. & Erol, G. H. & Bilen, K. & Yıldırım, B. (2005) Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmenlerine Göre İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminin Denetiminde Karşılaşılan Sorunlar (Denizli İli Örneği) XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28–30 Eylül 2005, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Poster Bildiri, Kongre Kitabı, 2, 429–433 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Gezer, K., Durkan, N. ve K. Bilen (2004). Hambat Ovası (Denizli) Makrofungusları, I. Hambat Sempozyumu, Çardak, Denizli. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Durkan, N., Köse, S. ve Bilen, K. (2002). Çökelez Dağı (Denizli) Yenebilir Makrofungusları Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu, 25–27 Haziran 2002, Ilgaz Dağı, Kastamonu. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Karamustafaoğlu, O., Köse, S. ve Bilen, K. (Mayıs, 2003). Eğitimde Teknolojinin Rolü Nasıl Olmalı? Bilgi Teknolojileri Kongresi-II, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Gezer, K., Köse, S., Bilen K. ve Uşak, M. (Eylül, 2006). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Canlılarda Üreme ve Gelişme Ünitesini Öğrenmelerinde İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Etkisi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, Muğla. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Gezer, K., Çokadar, H., Köse, S. ve Bilen, K. (Kasım, 2006). Lise Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması: Buldan Örneği. Buldan Sempozyumu, Cilt–1, Pamukkale Üniversitesi, Buldan Kaymakamlığı, Buldan Belediyesi, Denizli, 71–78. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Gezer, K., Köse, S. ve Bilen, K. (Kasım, 2006). 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisine Yönelik Tutumları (Buldan Örneği). Buldan Sempozyumu, Cilt–1, Pamukkale Üniversitesi, Buldan Kaymakamlığı, Buldan Belediyesi, Denizli, 63–70. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Köse, S., Gezer, K. ve Bilen, K. (Eylül, 2006). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması: Çal, Bekilli ve Baklan Örneği, Çal Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 678-683. , 2006
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Köse, S. ve Bilen, K. (2011). Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları-I ve II Derslerinde TGA (Tahmin-Gözlem-Açıklama) Etkinliklerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (PAUBAP), 2009BSP013, Proje Yöneticisi.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı