Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör.Dr. Ayşegül TUŞ IŞIK
Birimi : İŞLETME
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : atus@pau.edu.tr
Telefon : 0 258 296 26 97

Eğitim Bilgileri
 
 • 1998-2002
  :  Lisans: Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü
 • 2003-2006
  :  Yüksek Lisans: Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı
 • 2006-2011
  :  Doktora: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Current Approaches in Social Sciences, Bölüm adı:(An Integrated ANP and DEA Approach for The Selection Problems) (2015)., AYTAÇ ADALI ESRA,KUNDAKCI NILSEN,TUS ISIK AYSEGÜL, Peter Lang Academic Research, Editör:Rasim Yılmaz, Günter Löschnigg, Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay, ISBN:978-3-631-66608-1, Ingilizce(Bilimsel Kitap) , 2015
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş, A., Interactive Fuzzy Linear Programming and an Application Sample at a Textile Firm, Fuzzy Optimization and Decision Making, 6, 29-49 , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • TUŞ IŞIK AYŞEGÜL,AYTAÇ ADALI ESRA (2016). A New Integrated Decision Making Approach Based on SWARA and OCRA Methods for the Hotel Selection Problem. International Journal of Advanced Operations Management, 8(2), 140-151. , 2016
  Kayıt Detayları
 • AYTAÇ ADALI ESRA,TUŞ IŞIK AYŞEGÜL (2017). Ranking Web Design Firms with the ORESTE Method. Ege Akademik Bakıs, 17(2), 243-254. , 2017
  Kayıt Detayları
 • AYTAÇ ADALI ESRA,TUŞ IŞIK AYŞEGÜL (2017). The multi-objective decision making methods based on MULTIMOORA and MOOSRA for the laptop selection problem. Journal of Industrial Engineering International, 13(2), 229-237. , 2017
  Kayıt Detayları
 • AYTAÇ ADALI ESRA, TUŞ IŞIK AYŞEGÜL, KUNDAKCI NİLSEN (2011). Fuzzy ELECTRE I Method for Evaluating Catering Firm Alternatives. Ege Akademik Bakıs Ekonomi, Isletme, Uluslararası Iliskiler ve Siyaset Bilimi Dergisi, 11, 125-134. , 2011
  Kayıt Detayları
 • TUŞ IŞIK AYŞEGÜL, KUNDAKCI NİLSEN, AYTAÇ ADALI ESRA (2013). Selection of Vineyard Location for a Winery with Fuzzy AHP and Consistent Fuzzy Linguistic Preference Relations. International Journal of Industrial and Systems Engineering, 15(3), 272-289. , 2013
  Kayıt Detayları
 • KUNDAKCI NİLSEN, AYTAÇ ADALI ESRA, TUŞ IŞIK AYŞEGÜL (2014). Combination of DEMATEL and ANP for the Cargo Shipping Company Selection Problem. International Journal of Engineering Management and Economics, 4(2), 99-116. , 2014
  Kayıt Detayları
 • KUNDAKCI NİLSEN, AYTAÇ ADALI ESRA, TUŞ IŞIK AYŞEGÜL (2015). Tourist Hotel Location Selection with Analytic Hierarchy Process. Journal of Life Economics, 2(3), 47-58. , 2015
  Kayıt Detayları
 • AYTAÇ ADALI ESRA, TUŞ IŞIK AYŞEGÜL, KUNDAKCI NİLSEN (2016). An Alternative Approach Based on Fuzzy PROMETHEE Method for The Supplier Selection Problem. Uncertain Supply Chain Management, 4(3), 183-194. , 2016
  Kayıt Detayları
 • TUŞ IŞIK AYŞEGÜL, AYTAÇ ADALI ESRA (2016). A Comparative Study for The Agricultural Tractor Selection Problem. Decision Science Letters, 5, 569-580. , 2016
  Kayıt Detayları
 • AYTAÇ ADALI ESRA,TUS ISIK AYSEGÜL (2016). Integration of DEMATEL, ANP and DEA Methods for Third Party Logistics Providers’ Selection. Management Science Letters, 6(5), 325-340 , 2016
  Kayıt Detayları
 • TUS ISIK AYSEGÜL,AYTAÇ ADALI ESRA (2016). UTA Method for the Consulting Firm Selection Problem. Journal of Engineering Science and Technology Review, 9(1), 56-60 , 2016
  Kayıt Detayları
 • AYTAÇ ADALI ESRA,TUS ISIK AYSEGÜL (2016). Air Conditioner Selection Problem with COPRAS and ARAS Methods. MANAS Sosyal Arastırmalar Dergisi (Manas Journal of Social Sciences), 5(2), 124-138. , 2016
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş Işık, A.., Production Planning for a Winery with Mixed Integer Programming Model, Ege Akademik Bakış Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Dergisi, 9 (2), 375-387 , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Ertuğrul, İ., Tuş Işık, A., İşletmelerin VZA ile Mali Tablolarına Dayalı Etkinlik Ölçümü: Metal Ana Sanayinde Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, 201-217 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş Işık, A., Bir Gıda İşletmesinde Ulaştırma Modeli ile Yeni Bir Dağıtım Planı Geliştirme, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 14, 267-283 , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • ERTUĞRUL İRFAN, AYTAÇ ESRA, TUŞ AYŞEGÜL (2005). Ürün Kalitesini Değerlendirmede Bulanık Kalite Kontrol Şemalarının Kullanımı ve Bir Uygulama, 25. Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Koç Üniversitesi, İstanbul, 3-6 Temmuz , 2005
  Kayıt Detayları
 • AYTAÇ ADALI ESRA,TUŞ IŞIK AYŞEGÜL,KUNDAKCI NILSEN (2012). Bulanık DEMATEL Yöntemi ile Kargo Sirketi Seçimini Etkileyen Faktörlerin Degerlendirilmesi. 13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Arastırması ve Istatistik Konferansı , 2012
  Kayıt Detayları
 • AYTAÇ ADALI ESRA,TUŞ IŞIK AYŞEGÜL,KUNDAKCI NİLSEN (2016). Todim Method For The Selection Of The Elective Courses. 4th Mediterannean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities, 324-334. , 2016
  Kayıt Detayları
 • TUŞ IŞIK AYŞEGÜL,AYTAÇ ADALI ESRA (2016). The Qualiflex Method For The Insurance CompanySelection Problem. 4th Mediterannean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities, 358-367. , 2016
  Kayıt Detayları
 • AYTAÇ ADALI ESRA,TUŞ IŞIK AYŞEGÜL (2017). Critic and Maut Methods for the Contract Manufacturer Selection Problem. 12th International Conference on Social Sciences, 76-84. , 2017
  Kayıt Detayları
 • TUŞ IŞIK AYŞEGÜL, AYTAÇ ADALI ESRA (2017). The Decision-Making Approach Based on the Combination of Entropy and Rov Methods for the Apple Selection Problem. 12th International Conference on Social Sciences, 85-91. , 2017
  Kayıt Detayları
 • KUNDAKCI NİLSEN, TUS ISIK AYSEGÜL, AYTAÇ ADALI ESRA (2015). AHP ve MOORA Yöntemleri ile Klima Seçimi. 15. Uluslararası Katılımlı Üretim Arastırmaları Sempozyumu, 163-171. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Kundakcı N., Aytaç E., Tuş Işık A. (2009) Bulanık Aksiyomatik Tasarım İle İşletmelerde Karar Verme, 9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 15-17 Ekim 2009. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş Işık, A., Efficiency Analysis of Information Technology Firms with Fuzzy Data Envelopment Analysis, 6th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Features, Strategies and Innovation, Sakarya University, 14-17 October , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş Işık, A., İşletme Kaynaklarının Kullanımında Göreli Etkinlik Ölçümü: Gıda Sektöründe Bir Uygulama, 28. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, 30 Haziran-2 Temmuz , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş Işık, A., Küme Örtüleme Modeli ile Tekstil Konfeksiyon İşletmesindeki Aparey Sayısı Seçiminin Optimizasyonu, 9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 28-30 Mayıs , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş, A., Satış Gelirlerinin Planlanmasında Doğrusal ve Bulanık Doğrusal Programlama Modellerinin Karşılaştırmalı Analizi, 27. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir,3-5 Temmuz , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş, A., Karar Verme Problemlerinde Bulanık Oyun Teorisi, VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Kültür Üniversitesi, İstanbul, 22-23 Eylül , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş, A., CPM Optimizasyonunda Bulanık Verilerin Kullanılması, 26. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 3-5 Temmuz , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş, A., Proje Yönetiminde Bilgisayar Destekli Planlama ve Kontrol: CPM-PERT, 2. Bilgi Teknolojileri Kongresi, 262-265, Denizli , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş, A., Comparison Between Linear and Fuzzy Linear Programming and an Application Sample at a Marble Firm, 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, September, Sakarya University, 29-31 May , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. , Aytaç, E. , Tuş, A., Productivity and Capacity Usage at Denizli Products Industry, 1st International Municipalities University and Industrial Sector Cooperation Symposium, Gazi University, Ankara, 23-24 October,594-608. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. , Tuş, A., Aytaç, E. , Yüksek Lisans Programına Alınan Öğrencilerin Başarı Sıralamasında AHS Yönteminin Uygulanması, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 8-10 Ekim, 441-448. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. , Tokat, S. , Aytaç, E. , Tuş, A., A Case Study for Forecasting Denizli City Manufacturing Industry Export Data Using Artificial Neural Networks, 4th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya University, Sakarya,6-8 September, 567-578. , 2004
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı