Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Irfan ERTUGRUL
Birimi : İŞLETME
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : iertugrul@pau.edu.tr
Telefon : 2962674

Eğitim Bilgileri
 
 • 2001
  :  Doktora: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel İşletme
 • 1996
  :  Yüksek Lisans: Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme
 • 1993
  :  Lisans: Anadolu Üniversitesi,İşletme
 • 2012
  :  PAMUKKALE ÜNİV. İİBF işletme Bölümü Sayısal Yöntemler A.B.D. da DOÇENT


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Ertuğrul, İ, Aytaç, E., Construction of Quality Control Charts by Using Probability and Fuzzy Approaches and an Application in a Textile Company, Journal of Intelligent Manufacturing, 20(2), 139-149 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş, A., Interactive Fuzzy Linear Programming and an Application Sample at a Textile Firm, Fuzzy Optimization and Decision Making, 6, 29-49 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Karakaşoğlu, N., Fuzzy TOPSIS Method for Academic Member Selection in Engineering Faculty, Innovations in E-learning, Instruction Technology, Assessment and Engineering Education, Iskander, Magued (Ed.), XVI, pp. 151-156, Springer, Netherlands. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Güneş, M., The Usage of Fuzzy Quality Control Charts to Evaluate Product Quality and an Application, Analysis and Design of Intelligent Systems Using Soft Computing Techniques, 41, pp.660-673, Springer Berlin Heidelberg , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Güneş, M., Fuzzy Goal Programming and an Application of Production Process, Analysis and Design of Intelligent Systems Using Soft Computing Techniques, 41, pp.649-659, Springer Berlin Heidelberg , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Güneş, M., Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Method for Machine Selection, Analysis and Design of Intelligent Systems Using Soft Computing Techniques, 41, pp.668-648, Springer Berlin Heidelberg , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Karakaşoğlu, N., Fuzzy PERT and its Application to Machine Installation Process, Journal of Multi-Valued Logic & Soft Computing, Volume 15, Number 1, 65-79 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul İ, Karakaşoğlu N., Performance Evaluation of Turkish Cement Firms with Fuzzy Analytic Hierarchy Process and TOPSIS methods, Expert Systems with Applications, 36, 702–715 , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Ertuğrul, İ., Aytaç, E., Otomotiv Endüstrisinde Tedarik Zinciri Ağının Karma Tamsayılı Programlama Modeli ile Tasarımı, Ege Akademik Bakış Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Dergisi, 9 (1), 213-229 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş Işık, A.., Production Planning for a Winery with Mixed Integer Programming Model, Ege Akademik Bakış Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Dergisi, 9 (2), 375-387 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Pelitli, D., Portföy Analizinde Bulanık Mantık Yaklaşımı, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:23, Sayı: 265, 91-113, Nisan , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Karakaşoğlu, N., Finans Sektöründe Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:22, Sayı: 255, 95-114, Haziran , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul İ, Karakaşoğlu N., Comparison of Fuzzy AHP and the Fuzzy TOPSIS Methods for Facility Location Selection, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 39, 783–795 , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • ERTUGRUL IRFAN, AYTAÇ ADALI ESRA (2012). Analitik Ağ Süreci Yöntemi ve Kombi Seçim Probleminde Uygulanabilirligi. Dokuz Eylül Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(2), 79-92. , 2012
  Kayıt Detayları
 • ERTUĞRUL İ., ÖZDEMİR S., “Muhasebe Dersi Alan Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin Derse Yönelik Tutumlarının Tespiti: Ege Bölgesinde Bir Uygulama”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:: 7, Sayı:1, ISSN: 1308 - 4208, 204-214, 2014. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş Işık, A., İşletmelerin VZA ile Mali Tablolarına Dayalı Etkinlik Ölçümü: Metal Ana Sanayinde Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, 201-217 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş Işık, A., Bir Gıda İşletmesinde Ulaştırma Modeli ile Yeni Bir Dağıtım Planı Geliştirme, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 14, 267-283 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Aytaç, E., Kalite Fonksiyon Göçerimi Markov Zincirlerinin Uygulanabilirliği, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:2 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Karakaşoğlu, N., Bulanık PERT Yaklaşımlarının Makine Üretim Sürecinde Karşılaştırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Bardakcı A. ve Ertuğrul, İ. "Hedef Müşteri Tatmini Ama Müşteri Kim?” Review Of Social, Economics And Business Studies, v.2, Fall 2002-2003 s 207-218, , 2004
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Akademik Performans Değerlendirmede Bulanık Mantık Yaklaşımı, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:20, Sayı:1, s.155-156 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Bilgi Birikiminin Sanayi Toplumundaki Yeri ve Önemi – Denizli Sanayi İşyerlerinin Kuruluş Aşamasında Önceki İşyeri Birikimlerinin Kullanılmasına İlişkin Bir Araştırma, Standart Dergisi, Ağustos 2003, Sayı:500, Ankara. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., İmalat Sanayinde AR-GE Stratejisi ve Denizli Sanayinde AR-GE Çalışmalarına İlişkin Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:4, Sayı:7, s.84-97, Nisan , 2004
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Bulanık Hedef Programlama ve Bir Tekstil Firmasında Uygulama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, s.45-75, Aralık , 2005
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve Bir Tekstil İşletmesinde Makine Seçim Problemine Uygulanması, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:25, Sayı:1, 171-192. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Aytaç, E. , İmalat Sanayindeki İşletmelerin Genel Performans Değerlendirmesinde Bulanık Küme Yaklaşımı, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11 (2), 125-142 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Karakaşoğlu, N., Kalite Kontrolde Örneklem Büyüklüğünün Değişken Olması Durumunda p Kontrol Şemalarının Oluşturulması, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt:2, Sayı:10, s.65-80 , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • ERTUĞRUL İ., ÖZDEMİR S., “Muhasebe Dersi Alan Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin Derse Yönelik Tutumlarının Tespiti: Ege Bölgesinde Bir Uygulama”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı:1, ISSN: 1308 - 4208, 204-214, 2014. , •BÜYÜKARIKAN, Birkan, and Ulukan BÜYÜKARIKAN. "Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Analizi." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3.5 (2014).
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • ERTUĞRUL İRFAN, AYTAÇ ESRA, TUŞ AYŞEGÜL (2005). Ürün Kalitesini Değerlendirmede Bulanık Kalite Kontrol Şemalarının Kullanımı ve Bir Uygulama, 25. Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Koç Üniversitesi, İstanbul, 3-6 Temmuz , 2005
  Kayıt Detayları
 • ERTUĞRUL İ., UTKUN E., 2011, A Research About Determining The Innovation Activities of Textile Companies in Denizli, Buldan, 2. International Entrepreneurship Congress 2011, İzmir Ekonomi Üniversitesi, 27-29 Nisan 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • ERTUĞRUL İ., UTKUN E., 2010, Denizli Buldan İlçesinde Faaliyet Göstermekte Olan Tekstil Ustalarının Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması, Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Bozok Üniversitesi, Yozgat, 7-9 Ekim 2010. , 2010
  Kayıt Detayları
 • ERTUĞRUL,İ. ERDEMİL,C. UTKUN E. "Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Tercihlerini Belirleyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma", 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, 27-29 Mayıs, Konya, 2009. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Aytaç, E., Combination of Failure Mode and Effect Analysis with the Fuzzy Set Theory and An Application in a Marble Company, 6th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Features, Strategies and Innovation, Sakarya University,Sakarya,14-17 October,130-140. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Karakaşoğlu, N., An Integrated Fuzzy Approach For The Selection of Transportation Firm, 6th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Features, Strategies and Innovation, Sakarya University, 14-17 October , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş Işık, A., Efficiency Analysis of Information Technology Firms with Fuzzy Data Envelopment Analysis, 6th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Features, Strategies and Innovation, Sakarya University, 14-17 October , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Mühendislik Projelerinde Kullanılan Bulanık Mantık Kavramının Kümeler Kavramı ile AÇıklanması, 21. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC , 2000
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Keskin, N., İnternetin Türkçenin Kullanımında ve Toplum/Birey Yapısının Değişimindeki Rolü, Mesleki Eğitim Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu, Gazi Mağusa-Kıbrıs, 14-15 Mayıs , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Erdemil, C., Keskin, N., "Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Öğrenci Profillerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma", V. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 14-15 Eylül 2006, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş Işık, A., İşletme Kaynaklarının Kullanımında Göreli Etkinlik Ölçümü: Gıda Sektöründe Bir Uygulama, 28. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, 30 Haziran-2 Temmuz , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Aytaç, E., Tedarik Zinciri Yönetiminde Ağ Tasarımı: Karma Tamsayılı Programlama Modeli, 28. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, 30 Haziran-2 Temmuz , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ.,Karakaşoğlu, N., Banka Şube Performanslarının VIKOR Yöntemi ile Değerlendirilmesi, 28. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, 30 Haziran-2 Temmuz , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş Işık, A., Küme Örtüleme Modeli ile Tekstil Konfeksiyon İşletmesindeki Aparey Sayısı Seçiminin Optimizasyonu, 9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 28-30 Mayıs , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ, Karakasoglu, N., ELECTRE ve Bulanık AHP Yöntemleri ile bir İşletme için Bilgisayar Seçimi, 9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 28-30 Mayıs , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Ulusoy, M., Özveri, O., Buldan Tekstilinin İhracat Yapısının Değerlendirilmesine Yönelik Uygulama, Buldan Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Buldan – Denizli, 22-24 Kasım , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Uzman Sistemler ve Endüstriyel Uygulamalardaki Önemi, 21. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa-KKTC, 12-14 Haziran , 2000
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Güneş, M., Ağ Tabanlı Eğitim ve Öğretim, Bilgi Teknolojileri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Mayıs , 2002
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., İşyeri Düzen Tasarımına Bir Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, 6. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 29-30 Mayıs , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş, A., Satış Gelirlerinin Planlanmasında Doğrusal ve Bulanık Doğrusal Programlama Modellerinin Karşılaştırmalı Analizi, 27. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir,3-5 Temmuz , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş, A., Karar Verme Problemlerinde Bulanık Oyun Teorisi, VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Kültür Üniversitesi, İstanbul, 22-23 Eylül , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş, A., CPM Optimizasyonunda Bulanık Verilerin Kullanılması, 26. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 3-5 Temmuz , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş, A., Proje Yönetiminde Bilgisayar Destekli Planlama ve Kontrol: CPM-PERT, 2. Bilgi Teknolojileri Kongresi, 262-265, Denizli , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Tuş, A., Comparison Between Linear and Fuzzy Linear Programming and an Application Sample at a Marble Firm, 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, September, Sakarya University, 29-31 May , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. , Aytaç, E. , Öğrencilerin Üniversite Seçiminde Analitik Hiyerarşi Sürecinin Uygulanabilirliği: Pamukkale Üniversitesi Örneği, 27. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi,Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 3-5 Temmuz,490-496. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. , Aytaç, E. , Öğrenci Faaliyetlerinin İyileştirilmesinde Bulanık Kalite Fonksiyon Göçeriminin Uygulanabilirliği, VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Kültür Üniversitesi, İstanbul, 22-23 Eylül,83-93. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. , Aytaç, E. , Ulaştırma Optimizasyonunda Atlama Taşı Yönteminin Bulanık Verilerle Değerlendirilmesi, 26. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 3-5 Temmuz,351-354. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Karakaşoğlu, N., Toplam Kalite Yöntemi Açısından Performans Değerlendirme ve Denizli İmalat Sanayinde Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Çalışma, 7. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 26-27 Mayıs , 2005
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Karakaşoğlu, N., İmalat Sanayinde Kalite Mühendisliğinin Önemi ve Günümüzdeki Uygulamaları, 25. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Koç Üniversitesi, İstanbul, 04-06 Temmuz , 2005
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. , Aytaç, E. , Tuş, A., Productivity and Capacity Usage at Denizli Products Industry, 1st International Municipalities University and Industrial Sector Cooperation Symposium, Gazi University, Ankara, 23-24 October,594-608. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Karakaşoğlu, N., Kalite Kontrolde Örneklem Büyüklüğünün Değişken Olması Durumunda p Kontrol Şemalarının Oluşturulması, 26. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 3-5 Temmuz , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Karakaşoğlu, N., Tedarikçi Seçim Probleminde Bulanık Küme Yaklaşımı, VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, , İstanbul, 22-23 Eylül , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. , Tuş, A., Aytaç, E. , Yüksek Lisans Programına Alınan Öğrencilerin Başarı Sıralamasında AHS Yönteminin Uygulanması, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 8-10 Ekim, 441-448. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Karakaşoğlu, N. Bulanık AHP ve TOPSIS Yöntemleri ile İşletmelerin Performanslarının Ölçülmesi: Çimento Sektöründe Uygulama, 27. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 3-5 Temmuz , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Karakaşoğlu, N., Bulanık PERT: Mermer Makinesi Üretiminde Uygulanabilirliği, VII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 15-17 Kasım. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. , Aytaç, E. , Değişen Dünya ve Tele Çalışma, Bilgi Teknolojileri Sempozyumu II, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 1-4 Mayıs,259-261 , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. , Tokat, S. , Aytaç, E. , Tuş, A., A Case Study for Forecasting Denizli City Manufacturing Industry Export Data Using Artificial Neural Networks, 4th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya University, Sakarya,6-8 September, 567-578. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Karakaşoğlu, N., The Fuzzy Analytic Hierarchy Process for Supplier Selection and an Application in a Textile Company, 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems Agents and Virtual Worlds, Sakarya University, 29-31 May , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Karakaşoğlu, N., Evaluation of Service Quality in the Higher Education with the Data Envelopment Analysis (DEA) and Its Application in the Department of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, Pamukkale University, 1st International Conference on Business, Management and Economics, Yaşar University, İzmir, 16-19 June , 2005
  Kayıt Detayları
 • Savaş, H., Ertuğrul, İ., “İşletmelerde Yönetim ve Üretim Koordinasyonu ve Etkinliğine Yönelik Bir Araştırma”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXI. Ulusal Kongresi, 190-193, Gazi Magosa, KKTC, 2000. , 2000
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • ERTUĞRUL İ., UTKUN E., 2009, Buldan Tekstil Sanayiinin Gelişimi ve Envanter Araştırması, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Denizli İmalat Sanayinde Verimlilik ve Kapasite Kullanımı, Denizli Sanayi Odası ISBN 975-512-736-4, Denizli , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. Denizli İmalat Sanayinde Üretim, AR-GE ve Altyapı Durumu, Denizli Sanayi Odası, ISBN 975-512-736-4, Mayıs 2003, Denizli. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Denizli İmalat Sanayinde Verimlilik ve AR-GE Faaliyetleri, ISBN 975-8768-15-8, Ekin Kitabevi, Bursa , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Toplam Kalite Kontrol, 2. Baskı, ISBN 975-8768-23-9, Ekin Kitabevi, Bursa , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Temel Matematik, 5. Baskı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Yönelik – ISBN 975-8768-40-9, Ekin Kitabevi,Bursa , 2007
  Kayıt Detayları
   



  C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
 • Journal of Intelligent Manufacturing dergisinde hakemlik,Temmuz , 2008
  Kayıt Detayları
 • IEEE Transactions on Engineering Management Dergisinde Hakemlik, Şubat , 2008
  Kayıt Detayları
 • Computers & Industrial Engineering dergisinde hakemlik, Eylül 2007.
  Kayıt Detayları
 • Journal of Intelligent Manufacturing dergisinde hakemlik, Aralık 2007.
  Kayıt Detayları
   
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisinde Hakemlik, Temmuz 2007.
  Kayıt Detayları
 • Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Mayıs 2007
  Kayıt Detayları
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar dergisinde hakemlik, Eylül 2007
  Kayıt Detayları
   
  C.5 Tez jürisinde olmak
 • Yüksek Lisans Tez Jürisi, Sebla Eroğlu, Sosyal Sorumluluk Denetimi & SA 8000 Standartı ve Denizli İlinde Bir Uygulama, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli , 2008
  Kayıt Detayları
 • Yüksek Lisans Tez Jürisi, Elif Özgörmüş, 2007, Ergonomik Koşullar Altında Montaj Hattı Dengeleme, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Yüksek Lisans Tez Jürisi, Hacer Güner, 2005, "Bulanık AHP ve Bir İşletmenin Tedarikçi Seçimi Problemine Uygulanması", Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği, Denizli.
  Kayıt Detayları
   



  D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Denizli İmalat Sanayinin Gelişimi ve Envanteri Araştırması, Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F., Proje Merkezi Ekip Üyesi, 2001.
  Kayıt Detayları
 • Sanal İşletmecilik Doğrultusunda Sanal Ticaret Noktası’na Yönelik Model Araştırması: PAÜ-Trade Point-Araştırma Projesi, Proje No: 2003 İ.İ.B.F. 001(13.08.2003).
  Kayıt Detayları
 • Tübitak Projesi, Denizli İl Merkezi Suç Haritası ve Suç Analiz Modeli (2006-2008), Proje No: 105G090, Projedeki Görev: Asayiş Suç Verileri toplama Koordinasyon Sorumlusu.
  Kayıt Detayları
 • Milano Üniversitesi – T.C. Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi ortaklaşa düzenlediği EuroMed Heritage II Projesi nde 3 araştırma grubundan bir tanesi olan Denizli-Buldan kumaşı ile Döşeme altı halılarına ait araştırma kapsamında anket çalışmaları ve analiz sonuçların yönetilmesi (Akdeniz Ülkeleri Araştırma Merkezi: B 30.2.AKD.0 A.Ş. 00.0/59-205, Akdeniz Üniversitesi, 2003, Antalya)
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Tübitak Projesi, Denizli İl Merkezi Suç Haritası ve Suç Analiz Modeli (2008 Ağustos), Proje No: 105G090, Projedeki Görev: Asayiş Suç Verileri toplama Koordinasyon Sorumlusu.
  Kayıt Detayları
 • Denizli İmalat Sanayinin Gelişimi ve Envanteri Araştırması, Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F., Proje Merkezi Ekip Üyesi, 2001.
  Kayıt Detayları
 • Sanal İşletmecilik Doğrultusunda Sanal Ticaret Noktası’na Yönelik Model Araştırması: PAÜ-Trade Point-Araştırma Projesi, Proje No: 2003 İ.İ.B.F. 001(13.08.2003).
  Kayıt Detayları
 • Milano Üniversitesi – T.C. Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi ortaklaşa düzenlediği EuroMed Heritage II Projesi nde 3 araştırma grubundan bir tanesi olan Denizli-Buldan kumaşı ile Döşeme altı halılarına ait araştırma kapsamında anket çalışmaları ve analiz sonuçların yönetilmesi (Akdeniz Ülkeleri Araştırma Merkezi: B 30.2.AKD.0 A.Ş. 00.0/59-205, Akdeniz Üniversitesi, 2003, Antalya)
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı: ÇAKANEL, N., Ulaştırma Modeli Yardımıyla Maliyet Optimizasyonu ve Bir Uygulama
  Kayıt Detayları
 • Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı: ÖZBAY, B., Tedarik Zincirinde Optimizasyon ve Bir İplik İşletmesinde Uygulama
  Kayıt Detayları
 • Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı: KARAKAŞOĞLU, N., Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Uygulama
  Kayıt Detayları
 • Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı: TUŞ, A., Bulanık Doğrusal Programlama ve Bir Üretim Planlamasında Uygulama Örneği
  Kayıt Detayları
 • Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı: AYTAÇ, E., Kalite Kontrolde Bulanık Mantık Yaklaşımı ve Bir Uygulama
  Kayıt Detayları
 • Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı: PELİTLİ, D. Portföy Analizinde Bulanık Mantık Yaklaşımı ve Uygulama Örneği
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Sayısal Yöntemler I Dersi(Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Matematik I Dersi (Güz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Sayısal Yöntemler I Dersi (Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • İşletme Matematiği Dersi (Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Matematik II Dersi(Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Matematik I Dersi (Yaz Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • İşletme Matematiği Dersi (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Sayısal Yöntemler II Dersi (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Matematik II Dersi (Bahar Dönemi)
  Kayıt Detayları
 • Uzman Sistemlerin İşletmelerde Kullanımı (Yüksek Lisans Dersi/Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Matematiksel Programlama (Yüksek Lisans Dersi/Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Bulanık Mantık ve Uygulamaları (Yüksek Lisans Dersi/Güz)
  Kayıt Detayları
 • Doğrusal Programlama (Yüksek Lisans Dersi/Güz)
  Kayıt Detayları
 • Çoklu Değişken Analizi (Adnan Menderes Üniversitesi-Doktora Dersi/Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Örnekleme Teorisi Ve Metotları (Adnan Menderes Üniversitesi-Doktora Dersi/Güz)
  Kayıt Detayları
 • İstatistiksel Kalite Kontrol (Yüksek Lisans Dersi/Güz)
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • International Syposium on Intelligent and Maufacturing Systems (IMS 2008) Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Buldan Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı
  Kayıt Detayları
   



  F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Pamukkale Üniversitesi, Buldan MYO, İktisadi ve İdari Bilimler Bölüm Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler ABD Başkanlığı
  Kayıt Detayları
   



  G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • Ertuğrul, İ., Pazarlama Stratejisi Gelişiminde Marka Yaratılması, Vitrin Dergisi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yayınları, 109, 1997, Ankara, s.12
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Kalite Kavramı ve Örgüt İçindeki Gelişimi, Denizli Genç İşadamları Derneği Dergisi, 16, 1998, Denizli, s.26
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Denizli İmalat Sanayinin Genel Yapısı, Finansal Forum Gazetesi, Özel Ekonomi Ek Sayısı, Aralık, 2003, İstanbul, s.15
  Kayıt Detayları
   



  H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Pamukkale Üniversitesi Senato Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, Burs Komisyonu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, Bekilli M.Y.O.Yönetim Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, Honaz M.Y.O. Yönetim Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, Çivril M.Y.O. Yönetim Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, Buldan M.Y.O.Yüksekokul Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, Buldan M.Y.O. Yönetim Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F. Fakülte Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F. Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, İİBF Dekan Yardımcısı(2003-2010
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, Buldan Meslek Yüksek Okul Müdürü(2003-2012)
  Kayıt Detayları
   




        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı