Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör.Dr. Esra AYTAÇ
Birimi : İŞLETME
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : eaytac@pau.edu.tr
Telefon : 258 2962698

Eğitim Bilgileri
 
 • 1998-2002
  :  Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi,İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü
 • 2003-2006
  :  Yüksek Lisans: Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı
 • 2006-2011
  :  Doktora: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Ertuğrul, İ, Aytaç, E., Construction of Quality Control Charts by Using Probability and Fuzzy Approaches and an Application in a Textile Company, Journal of Intelligent Manufacturing, 20, 139-149 , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Ertuğrul, İ., Aytaç, E., Otomotiv Endüstrisinde Tedarik Zinciri Ağının Karma Tamsayılı Programlama Modeli ile Tasarımı, Ege Akademik Bakış Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Dergisi, 9 (1), 213-229 , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Ertuğrul, İ., Aytaç, E., Kalite Fonksiyon Göçerimi Markov Zincirlerinin Uygulanabilirliği, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:2 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Aytaç, E. , İmalat Sanayindeki İşletmelerin Genel Performans Değerlendirmesinde Bulanık Küme Yaklaşımı, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11 (2), 125-142 , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Kundakcı N., Aytaç E., Tuş Işık A. (2009) Bulanık Aksiyomatik Tasarım İle İşletmelerde Karar Verme, 9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 15-17 Ekim 2009. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Aytaç, E., Combination of Failure Mode and Effect Analysis with the Fuzzy Set Theory and An Application in a Marble Company, 6th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Features, Strategies and Innovation, Sakarya University,Sakarya,14-17 October , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Aytaç, E., Tedarik Zinciri Yönetiminde Ağ Tasarımı: Karma Tamsayılı Programlama Modeli, 28. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, 30 Haziran-2 Temmuz , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ., Aytaç, E. , Analitik Ağ Süreci Yöntemi ve Kombi Seçim Probleminde Uygulanabilirliği, 9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 28-30 Mayıs , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. , Aytaç, E. , Kalite Fonksiyon Göçerimi: Markov Zincirlerinin Uygulanabilirliği, VII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 15-17 Kasım , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. , Aytaç, E. , Öğrencilerin Üniversite Seçiminde Analitik Hiyerarşi Sürecinin Uygulanabilirliği: Pamukkale Üniversitesi Örneği, 27. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi,Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 3-5 Temmuz , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. , Aytaç, E. , Öğrenci Faaliyetlerinin İyileştirilmesinde Bulanık Kalite Fonksiyon Göçeriminin Uygulanabilirliği, VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Kültür Üniversitesi, İstanbul, 22-23 Eylül , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. , Aytaç, E. , Ulaştırma Optimizasyonunda Atlama Taşı Yönteminin Bulanık Verilerle Değerlendirilmesi, 26. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 3-5 Temmuz , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. , Aytaç, E. , A.Tuş, Ürün Kalitesini Değerlendirmede Bulanık Kalite Kontrol Şemalarının Kullanımı ve Bir Uygulama, 25. Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Koç Üniversitesi, İstanbul, 3-6 Temmuz , 2005
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. , Aytaç, E. , Tuş, A., Productivity and Capacity Usage at Denizli Products Industry, 1st International Municipalities University and Industrial Sector Cooperation Symposium, Gazi University, Ankara, 23-24 October , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. , Tuş, A., Aytaç, E. , Yüksek Lisans Programına Alınan Öğrencilerin Başarı Sıralamasında AHS Yönteminin Uygulanması, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 8-10 Ekim , 2004
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. , Aytaç, E. , Değişen Dünya ve Tele Çalışma, Bilgi Teknolojileri Sempozyumu II, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 1-4 Mayıs , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. , Tokat, S. , Aytaç, E. , Tuş, A., A Case Study for Forecasting Denizli City Manufacturing Industry Export Data Using Artificial Neural Networks, 4th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya University, Sakarya,6-8 September , 2004
  Kayıt Detayları
 • Ertuğrul, İ. , Aytaç, E. , Construction of Quality Control Charts by Using Probability and Fuzzy Approaches and an Application in a Textile Company, 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya University,Sakarya, 29-31 May , 2006
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı