Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör. Mehmet Unal
Birimi : ELEKTRİK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : mehmetunal@pau.edu.tr
Telefon : 2582963184

Eğitim Bilgileri
 
 • 1995-1998
  :  Denizli Cumhuriyet Lisesi
 • 1999-2003
  :  Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Lisans
 • 2005-2008
  :  Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans
 • 2009-
  :  Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora
  Mesleki Deneyim
   
 • 2003-2004
  :  Denizli D.D. Emsan İlköğretim Okulu Bilgisayar Öğreticiliği
 • 2004-2010
  :  Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı-Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi
 • 2010-2016
  :  Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Öğretim Elemanı-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi
 • 2016-
  :  Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı-Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Turk, A. S., Ozkan-Bakbak, P., Durak-Ata, L., Orhan, M., & Unal, M.. High-Resolution Signal Processing Techniques for Through-the-Wall Imaging Radar Systems. International Journal of Microwave and Wireless Technologies,Volume: 8 Issue 6 , 2016.
  Kayıt Detayları
 • Temiz, M., Ünal, M., "THE ANALYSIS OF A SEMICONDUCTOR STEP-INDEX SINGLE WAVE GUIDE BY ALPHA METHOD", J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ.Vol 25, No 3, 559-568 , 2010.
  Kayıt Detayları
 • Temiz, M., Ünal, M., "The analysis of a semiconductor single asymmetric and symmetric step-index laser for even and odd fields by Alpha Method", Turk J Elec Eng & Comp Sci, Vol.18, No.4 , 2010.
  Kayıt Detayları
 • Temiz, M., Karakılınç, Ö.Ö. and Ünal, M., “A novel Theoretical Procedure to Detemine Absorption and Gain Coefficients in a Symmetric Single Step-Index Quantum Well Laser”, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences (ELEKTRIK), Vol.16, No. 1 , 2008.
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Ünal, M., Temiz, M., ve Karakılınç, Ö.Ö., “Basamak kırılma indisli ikili bir dalga kılavuzunun TE modunda tekli eşdeğer modelinin araştırılması”, IEEE 16. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, SİU 2008, Didim , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Subsurface and through-wall SAR imaging techniques for ground penetrating radar. Unal M., Caliskan A., Turk A. S., Bakbak P. O. , 2013.
  Kayıt Detayları
 • Mustafa TEMİZ, Mehmet ÜNAL, An Analysis for Losses and Confinement Factors for the Regions of a Semiconductor Single Asymmetric Step- Index Laser in Terms of Normalized Propagation Constants for Even and Odd Fields, Gazi University Journal of Science GU J Sci 23(2):171-176 , 2010.
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • TEMİZ M., KARAKILINÇ Ö. Ö., ÜKTE A., ÜNAL M., ÇELİK M. Z., "Yarı İletken Tekli Adım Kırılma İndisli Simetrik Lazerin Aktif Bölgesindeki Kuvvetlendirmede Kazanç Ve Soğurma Sabitlerine İlişkin Yeni Bir Hesaplama Yöntemi", TÜBAV BİLİM DERGİSİ, sayı 2, ss. 113-119 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Temiz, M., Ünal, M., Yarıiletken Tekli Basamak Kırılma İndisli Lazerlerde Olasılık ve Kayıp Oranlarının Alternatif Analizi, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa 300-304, , 2009.
  Kayıt Detayları
 • M. Temiz, M. Ünal, Ö.Ö. Karakılınç, Basamak-Kırılma İndisli Yarıiletken Lazer Tasarımında Düzlem Dalga Metodu, Anadolu Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt 9, sayı 1, sayfa 105-122 , 2008.
  Kayıt Detayları
 • M. Temiz, M. Ünal, Ö. Ö. Karakılınç, A novel Study Electric Field for in a Double Step-index Wave Guide, Journal of Aeronautics and Space Technologies, Volume 3, Number 3(9-20), January , 2008.
  Kayıt Detayları
 • M. Temiz, Ö. Ö. Karakılınç, M. Ünal, An efficient analysis for absorption and gain coefficient in single step-index wave guides by using the alpha method, Pamukkale University Engineering Collage Journal of Engineering Sciences, Volume 14, Number 2, s. 125-143 , 2008.
  Kayıt Detayları
 • Tola, A. T., Arslanalp R., Ünal M. ve Surav Yılmaz Ş., Birinci Derece A Sınıfı Logaritmik Ortam Süzgecinin Blok Modelleme ile Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt: 13, Sayı:2, S:151-160. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Unal, M., Caliskan, A., Turk, A. S., "Impacts on Signal Processing Techniques for Ground Penetrating Radar", Signal Processing Symposium SPS-2013, 4-7 June 2013, Jachranka, Poland , 2013.
  Kayıt Detayları
 • Unverdi, N. O., Unal, M., Hacisalihoglu, Y., The Investigation of The Characteristic Properties of Erbium Ions for An Erbium Doped Fiber Amplifier, Advances in Applied Physics & Materials Science – APMAS 2011, Book of Abstracts Volume I, pp. 268, 12 – 15 May, Antalya, Turkey , 2011.
  Kayıt Detayları
 • Unal, M., Unverdi, N. O., Comparison of The Semiconductor Materials for A Semiconductor Single Symmetric Step-Index Laser by Alpha Method, Advances in Applied Physics & Materials Science – APMAS 2011, Book of Abstracts Volume II, pp. 215, 12 – 15 May, Antalya, Turkey , 2011.
  Kayıt Detayları
 • Unal, M., Hacisalihoglu, Y., Unverdi, N. O., Analysis of The Optical Gain Characteristic of A Semiconductor Optical Amplifier, Advances in Applied Physics & Materials Science – APMAS 2011, Book of Abstracts Volume II, pp. 215, 12 – 15 May, Antalya, Turkey , 2011.
  Kayıt Detayları
 • Ünal M., Hacısalihoğlu Y., Ünverdi N. Ö., Raman Kuvvetlendiricide Kazancın Düzleştirilmesi, IEEE 19. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 20-22 Nisan, Antalya-TÜRKİYE , 2011.
  Kayıt Detayları
 • Ünal M., Hacısalihoğlu Y., Ünverdi N. Ö., “Yarıiletken Optik Kuvvetlendiricinin Kazancını Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi", 12. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Toplantısı, İstanbul, 8 Ekim , 2010.
  Kayıt Detayları
 • Ünal M., Hacısalihoğlu Y., Ünverdi N. Ö., “Optik Kuvvetlendiricilerin Karşılaştırmalı Performans Analizi”, V. URSI - Türkiye’2010 Bilimsel Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Güzelyurt, KKTC, 432-435, 25-27 Ağustos , 2010.
  Kayıt Detayları
 • Ünal, M., Hacısalihoğlu Y., "Zn0.72Cd0.28Se-ZnSe Tekli Lazer Diyotunun TE Modunda Elektrik ve Manyetik Alanlarının İncelenmesi", IEEE 18. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 22-24 Nisan 2010, Diyarbakır-TÜRKİYE , 2010.
  Kayıt Detayları
 • M. Ünal, M. Temiz, "Yarıiletken Adım Kırılma İndisli İkili Dalga Kılavuzunun Arayüzeyinde Elektrik Alanlarının Analizi", 13. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi, 23-26 Aralık , 2009, ANKARA.
  Kayıt Detayları
 • Temiz, M., Karpuz, C., Özek, A., Karakılınç, Ö., Ünal, M. ve Ükte, A. “Denizli İl Merkezinin Elektromanyetik Yoğunluk Açısından Frekans Spektrumunun Belirlenmesi ve Elektromanyetik Kirliliğin Haritalanması”, PAÜ Bilim Haftası, 20-24 Ekim , 2008
  Kayıt Detayları
 • Temiz M., Ünal M., Bir İkili Adım-Kırılma İndisli Dalga Kılavuzunun Arayüzeyinde Sınır Şartları ve Elektrik Alanlarının Analizi,IEEE 17. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı 9-11 Nisan 2009, Antalya Türkiye , 2009.
  Kayıt Detayları
 • M. Ünal, M. Temiz, "GaN/In0.2Ga0.8N/GaN Tekli Lazer Diyotunun TE Modunda Elektrik ve Manyetik Alanlarının İncelenmesi", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO 2008, Sayfa 78-81. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ünal, M., Temiz, M., ve Karakılınç, Ö.Ö. (2008) “Basamak kırılma indisli ikili bir dalga kılavuzunun TE modunda tekli eşdeğer modelinin araştırılması”, IEEE 16. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, SİU 2008, Didim. , 2008.
  Kayıt Detayları
 • Tola, A. T., Arslanalp, R., Ünal, M. ve Sürav Yılmaz, Ş., T Tipi Logaritmik Ortam Filtresinin Bilgisayar Destekli Olarak Tasarlanması ve Laboratuvar Ortamında Gerçeklenmesi Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı, ELECO, 1-5. s, Bursa , 2004
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • "Araca Monteli İleri Bakan Yere Nüfuz Eden Radar (YNR) için Çok Geniş Bantlı Anten Sistemleri Tasarımı ve Uygulaması", Tübitak 110E222
  Kayıt Detayları
 • Denizli İl Merkezinin Elektromanyetik Yoğunluk Açısından Frekans Spektrumunun Belirlenmesi ve Elektromanyetik Kirliliğin Haritalanması (2006 MHF 003)
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • Ulakbim Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans (İ.Ö.) Bölüm Birinciliği
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı