Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör. Ezgi DENIZEL GUVEN
Birimi : EĞİTİM FAKÜLTESİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : edguven@pau.edu.tr
Telefon : 215555(339)

Eğitim Bilgileri
 
 • 2005-2008
  :  Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri A.B.D. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı Tezli Yüksek Lisans. Tez: "Bir Hazırgiyim İşletmesinde Çıraklık Eğitimi Kapsamında Çalışan Ergenlerin Öz Yeterlik İnançlarının Kimlik ve Sosyal Karşılaştırma Eğilimi Bağlamında İncelenmesi."
 • 1997-2002
  :  Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
 • 1994-1997
  :  Denizli Anafartalar (Y.Dil Ağırlıklı)Lisesi
  Mesleki Deneyim
   
 • 2002-2003
  :  İnsan Kaynakları Uzmanı- Denizli Basma ve Boya Sanayi A.Ş. Günak Konfeksiyon Ltd.Şti.
 • 2003-2004
  :  İK ve Eğitim Danışmanı- Data Expert 3K Eğitim ve Danışmanlık Şirketi.
 • 2004-2007
  :  Araş.Gör.- Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği A.B.D.
 • 2007-
  :  Araş.Gör.- Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.
  Organizasyonunda Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar
   
 • 2008
  :  Pamukkale Üniversitesi Kariyer Günleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Grubu
 • 2005
  :  Eğitim Bilimleri Kongresi


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Güven, D. E. & Orhan, K. (2008). The investigation of self-efficacy of woring adolescents' attending apprentice training program in the base of identity (oral presantation). Inter. Ass. for Child & Adolescent Psychiatry & Allied Prof. (IACAPAP), İstanbul. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Guven,D.E., Orhan,K.(2008).The investigation of self-efficacy of working adolescents' attanding apprentice program in the base of identity.(oral present.)Inter.Ass.for Child & Adolescent Psych.& Allied Prof.(IACAPAP,2008),Istanbul. , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Denizel-Güven, E. ve Cevher, F. N. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(18), 1-22. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Güven, E.D. ve Cevher, F.N. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:18. , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Güven, D.E. ve Orhan, K. (2007). Ruh sağlığı profesyonellerinin kültürün psikolojik destek sürecindeki etkisine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi(sözlü bildiri). I. Ulusal Lisans Üstü Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ekonomi Üniv., İzmir. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Güven, D.E. ve Orhan, K. (2007). Çıraklık eğitimi kapsamında çalışan ergenlerin öz-yeterlik inançlarının kimlik ve sosyal karşılaştırma eğilimi bağlamında incelenmesi (sözlü bildiri). IX. Ulusal Psikolojik Danışma Kongresi, Çeşme/ İzmir. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-13 Internet ortamında yayınlanan(Ulusal veya uluslararası)
 • Orhan, K. ve Güven, D.E. (2007). Psikolojik yardım sürecinde bir bağımsız değişken: kültür. İçkin Danışmanlık @ bülten, Ocak- Mart. http://www.ickin.com , 2007
  Kayıt Detayları
 • Orhan, K. ve Güven, D.E. (2007). Psikolojik yardım sürecinde bir bağımsız değişken: kültür. İçkin Danışmanlık @ bülten, Ocak- Mart. http://www.ickin.com , 2007
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , 2005
  Kayıt Detayları
 • Hapishaneler Sempozyumu , 2003
  Kayıt Detayları
 • 14. Ulusal Psikoloji Kongresi , 2006
  Kayıt Detayları
 • I. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi , 2007
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi kayıt kabul işlemleri
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • Demokratik kimliğin kazanım sürecinde eğitim. Türk Demokrasi Vakfı Enstitü Dergisi Ocak 2010, Ankara.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı