Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör. Hicran OZDEMIR
Birimi : SANAT TARİHİ
Yabancı Dil : ingilizce
E-Posta : hozdemir@pau.edu.tr
Telefon : 2953647A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • H. Özdemir ile. Denizli Arkeoloji Müzesi’nde Yer Alan Bizans Dönemi Maden Haçlarından Bir Grup. XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, (Yayına hazırlayan: K. Pektaş vd.) İstanbul: Ege Yayınları, 2010, s. 489-499. , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Özyiğit H., Özdemir H., "Denizli/Yeşilyuva Beldesi Evleri, Yeilyuva (Editör. Tok, T., Bakırtaş M.T.), Denizli Grup Gazetecilik Matbaacılık Ltd. Şt., Denizli. , 2014
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Bitlis Kalesi Kazısı Heyet Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Batman-Hasankeyf kurtarma kazısı heyet üyesi 2004-2005
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı