Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör. Bilge Basakci Calik
Birimi : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : bbcalik@pau.edu.tr
Telefon : 2952298A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Calık, B., N. Yagci, ve U. Cavlak, “Upper Extremities Function in Patients Undergoing Hemodialysis Treatment,” Neurosciences, 11(3), 447-453 (2006). , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Kitiş A, Büker N, Çalık B. Yaşlılarda El Deformitelerinin ve Kavrama Kuvvetinin Karşılaştırılması: Ön Sonuçlar. I. Ulusal Geriatrik Fizyoterapi Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 23-25 Eylül 2005, İzmir-Türkiye. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Baş Aslan U, Kitiş A, Aslan Ş, Çalık B. Habitual Physical Activity in Visual Handicapped Children During School and Free Days. The 10th ICHPER-SD Congress & The TSSA 8th International Sports Science Congress, 17-20 Kasım 2004, Antalya-Türkiye. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Kitiş A, Çalık BB, Büker N, Aslan E. Results of Early Controlled Active Mobilisation with Dynamic Splinting Program After Extensor Tendon Repair. VIIIth Congress of the Federation of the European Societies for Surgery of the Hand, 22-25 Mayıs 2002, Amsterdam-Hollanda. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Kitiş A, Çalık BB, Kara İG, Öçsel H. The Results of Postoperative Rehabilitation Program for Patients with Dupuytren’s Contracture. VIIIth Congress of the Federation of the European Societies for Surgery of the Hand, 22-25 Mayıs 2002, Amsterdam-Hollanda. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Kitiş A, Başakcı B, Aslan E. 1997-2000 Yılları Arasında Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu El Rehabilitasyonu Ünitesi’ndeki Uygulamalarımız. 3. Uluslararası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 21-24 Eylül 2000, İzmir-Türkiye. , 2000
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Yagci, N., O. Telli., B. Basakci, Calik, ve U. Cavlak, “Analyzing of Rotational and Angular Deviations of Lower Extremities in Nursery School Children Based on a Turkish Sample: Gender Differences” J. Med. Sci., 5(4), 344-49 (2005). , 2005 , 2005
  Kayıt Detayları
 • B.Çalık, N.Yağcı, U.Cavlak, : Upper extremities function in patients undergoing hemodialysis treatment.Neurosciences. 11(3):180-186,2006. , 2006 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Yagci, N., O. Telli., B. Basakci, Calik, ve U. Cavlak, “Analyzing of Rotational and Angular Deviations of Lower Extremities in Nursery School Children Based on a Turkish Sample: Gender Differences” J. Med. Sci., 5(4), 344-49 (2005). , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Cavlak U, Kitiş A, Çalık B. Farklı Meslek Gruplarında Ağrı Analizi ve Üst Ekstremitelerin Fonksiyonel Değerlendirmesi. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7: 13-25, Aralık , 2004
  Kayıt Detayları
 • Kitiş A, Büker N, Çalık BB. Yaşlılarda El Deformitelerinin ve Kavrama Kuvvetinin Karşılaştırılması. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 3(2): 118-125, Temmuz , 2003
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Başakçı, Çalık, B., N. Yağcı, ve U. Cavlak, “Kronik Böbrek Yetmezliği’nde Hastalık Süresi ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” X. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, 154, Antalya. , 2004
  Kayıt Detayları
 • 2. Kitiş A, Çalık B, Büker N, Aslan E. “Results of Early Controlled Active Mobilisation at Dynamic Splinting Program After Extansor Tendon Repair” VII. Congress of the Europen Federationof Societies for Hand Therapy. 22-25 May 2002, Amsterdam- Netherlands , 2002
  Kayıt Detayları
 • Kitiş A, Başakçı B, Aslan E. Our Applications at Pamukkale University School of Physical Therapy and Rehabilitation Hand Therapy Unit During 1997- 2000. 3 rd. International Physical Therapy and Rehabilitation Congress, 21- 24 September, 2000, HOLLAND , 2000
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı