Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör. Banu YILMAZ
Birimi : ARKEOLOJİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : bdonmez@pau.edu.tr
Telefon : 296 3706A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Söğüt, B.-B.Yılmaz, “Stratonikeia’dan Üç Terrakotta Mask”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12, Nisan 2012, 1-7. , 2012
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Söğüt, B.- B. Yılmaz, “Yeldeğirmen Tepe Çalışmaları Ön Değerlendirmesi” Mustafa Büyükkolancı’ya Armağan Kitabı, 2014, Baskıda. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Daşbacak, C.- B. Yılmaz, “Batı Cadde Çalışmaları” (Söğüt, B., “Stratonikeia 2012 Yılı Çalışmaları”), 35. KST-3, 2014, 448- 464. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Yılmaz, B., “Agora Çalışmaları” (Söğüt, B., “Stratonikeia 2012 Yılı Çalışmaları”), 35. KST-3, 2014, 448- 464. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Yılmaz, B.,” Bouleuterion Çalışmaları” (Söğüt, B., “Stratonikeia 2010 Yılı Çalışmaları”), 33. KST-4, 2013, 395- 419. , 2013
  Kayıt Detayları
 • M. Öztaşkın. "Bizans Dönemi Seramik Araştırmaları", Stratonikeia 2009 Yılı Çalışmaları. B. Söğüt. 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, 4. cilt. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2010, s. 201-202. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Yılmaz, B., “Stratonikeia’dan Paye Başlığı”, Ahmet Adil Tıpan’a Armağan Kitabı, 2013,693- 700. , 2013
  Kayıt Detayları
 • • Yılmaz, B., “Eumeneia’dan Paye Başlığı”, Eumeneia-Şeyhlü-Işıklı, 2012, 101-108. , 2012
  Kayıt Detayları
 • • Yılmaz, B.,” Yeldeğirmen Tepe” ( Söğüt, B., “Stratonikeia 2009 Yılı Çalışmaları”), 32. KST-4, 2011, 194-211. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Söğüt, B.-T. Sezgin-B. Yılmaz, "Işıklı Kasabası’ndaki (Denizli-Çivril) Mimari Bloklar”, 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara- 26-30 Mayıs 2008, 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2008 (Baskıda) , 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Söğüt, B.-T. Sezgin-B. Dönmez, "Çivril’den Hierapolis Arkeoloji Müzesi’ne Taşınan Mimari Eserler”, 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Kocaeli- 2007, 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2008, (Baskıda). , 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Stratonikeia’da Erikli Kazılarında Bulunan Pişmiş Toprak Parçalarının (seramiklerin) Doğal Dozlarının (eşdeğer dozlarının) Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL) Yönetemi ile Tespiti, Araştırma Fonu Başkanlığı, Kabul No: 2012BSP28 Proje Yardımcısı, 2012- 2014.
  Kayıt Detayları
 • • “Batı Anadolu Palmet ve Dil Motifli Başlıklar”, Pamukkale Üniversitesi, Araştırma Fonu Başkanlığı, Kabul No: 2013SOBE014 Proje Yardımcısı, 2013- 2016.
  Kayıt Detayları
 • Batı Anadolu Hellenistik Dönem Anta Başlıkları, Pamukkale Üniversitesi, Araştırma Fonu Başkanlığı, Kabul No: 2007SOBE001 Proje Yardımcısı, 2006-2007.
  Kayıt Detayları
 • Stratonikeia Antik Kenti Kazısı, Başkan: Doç. Dr.Bilal SÖĞÜT, Heyet Üyesi ,2008-...
  Kayıt Detayları
 • Lagina Hekate Altarı Kazı ve Araştırmaları Projesi, TÜBİTAK (107K496),2007-2009, Projede yardımcı.
  Kayıt Detayları
 • Lagina Kazısı, Başkan : Prof. Dr. Ahmet A. TIRPAN, Heyet Üyesi, 2005-devam ediyor.
  Kayıt Detayları
 • Çavlum Köyü Mezarlık Kazısı, Başkan : Doç. Dr. Nejat Bilgen, öğrenci, 2001-2002.
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Batı Anadolu Hellenistik Dönem Anta Başlıkları, Pamukkale Üniversitesi, Araştırma Fonu Başkanlığı, Kabul No: 2007SOBE001 Proje Yardımcısı, 2006-2007.
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.3 Uluslararası burslar (kongre destekleri vb.hariç)
 • 13 Şubat 2006- 30 Haziran 2006 tarihleri arasında İtalya’nın Lecce Üniversitesinde Socrates Erasmus Eğitim-Öğretim Bursu.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı